İnsan Kaynakları

 

İnsan Kaynakları politikamızın temel esasları :

Personelin nitelik ve nicelik bakımından planlamasını yapmak, işe ve kültürümüze uygun personelin istihdamını gerçekleştirmek

Personelin verimliliğini ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak

Etkin bir eğitim planı ve programı ile tüm personele kişisel gelişim (kariyer yapma) imkanı sağlamak  

Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak

Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek

Tüm personelin yöneticileriyle birlikte çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı meydana getirmek ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine çaba göstermek

Açık iletişim ortamı sağlamak

Kariyer planlamasında herkese eşit ölçüde fırsat olanakları sağlayarak çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek.

Çalışanların şirket değerlerini benimseyip yaşatabilecekleri istikrarlı ve huzur veren bir çalışma ortamı yaratabilmektir.

 

Mevcut İlanlarımıza Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız

 

 

Başvuru CV ’lerinizi gophastanesi@gophastanesi.com.tr mail adresimize gönderebilirsiniz.Bookmark and Share

Tasarım ve İçerik Yönetim Sistemi
GrafikOnline

Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi
Tüm hakları saklıdır. © 2007