Doç.Dr. Volkan Turan

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Tüp Bebek Merkezi

Eğitim
 • 1988-1990 Alaybey İlkokulu İzmir
 • 1990-1992 Ankara İlkokulu İzmir
 • 1992-1999 Karşıyaka Anadolu Lisesi İzmir,
 • 1999-2005 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir
 • 2005-2010 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü
İş Deneyimi
 • Muş Kadın ve Çocuk hastalıkları Hastanesi (2011 Ocak -2011 Mayıs)
 • Konak Doğumevi (2011 Mayıs- 2012 Temmuz)
 • Ege Doğumevi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2012 Temmuz -2012 Kasım)
 • New York Medical College (2012 Kasım -2013 Kasım)- Fertiletinin korunması ve Tüp bebek eğitimi
 • Ege Doğumevi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2013 Kasım -2015 Ekim)
 • Hacettepe Tıp Fak. Tüp Bebek Merkezi (Ocak-Temmuz 2015)-Tüp bebek eğitimi
Üyelikler
Tıbbi İlgi Alanları
 • Fertilitenin korunması, yardımcı üreme teknikleri
Yabancı Diller
 • İngilizce
Doğum Yeri / Tarihi
 • Karşıyaka-İzmir 30.04.1981
Bilimsel Yayınlar
 1. Yerli yayınlar
 2. Volkan Turan, Gülşah Demirtaş Selvi, Ömer Demirtaş, Fuat Akercan, Nedim Karadadaş Kornual Ektopik Gebeliğin Fetosit Ve Metotreksat İle Tedavisi Türk Jinekoloji Ve Obstetrik Derneği Dergisi, (TJOD Derg), 2010; Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa: 42- 5
 3. Coşan Mustafa Terek, Cemil Çalışkan, Volkan Turan, Aydın Özsaran, Yılmaz Dikmen, Erhan Akgün Jinekolojik Onkolojide Kolon Cerrahisi Türk Jinekoloji Ve Obstetrik Derneği Dergisi, (TJOD Derg), 2010; Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa: 101- 9
 4. Volkan Turan, Mete Ergenoğlu, Özgür Yeniel, M. Coşan Terek, Murat Ulukuş Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniğinde Tuboovaryan Abselerin 5 Yıllık Değerlendirilmesi Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2009;19(6):349-53
 5. Mert Kazandı, Volkan Turan; Çoğul Gebelikler Ve Komplikasyonları; Türk Jinekoloji Ve Obstetrik Derneği Dergisi, (TJOD Derg), 2010; 8(1): 21-24
 6. 5. Mert Kazandi, Volkan Turan, İsmail Mete İtil Gebelik Ve Trombositopeni  Türk Jinekoloji Ve Obstetrik Derneği Dergisi, (TJOD Derg), 2010; 7(4): 247-250
 7. Volkan Turan, Özgür Yeniel, Mete Ergenoğlu, Coşan Terek, Murat Ulukuş; İnkomplet Androjen İnsensitivitesi-Reifenstein Sendromu; J Turkish-German Gynecol Assoc 2010; 11: 111-3
 8. 7. Fatih Şendağ Volkan Turan, Kemal Öztekin, Onur Bilgin Transvaginal sonografi ile servikal uzunluk ölçümünün erken doğumun belirlenmesinde kullanımı Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010;20(6):351-6
 9. Mert Kazandı, Volkan Turan, Burak Zeybek, Asuman Argon; Emanuel Sendromu Ege Journal of Medicine 2010, Cilt 49, Sayı 3
 10. Mustafa Coşan Terek, Yılmaz Dikmen, Ahmet Aydın Özsaran, Volkan Turan, Gülşah Selvi Demirtaş, Osman Zekioğlu, Necmettin Özdemir Yüksek Dereceli Skuamoz İntraepitelyal Lezyon Olgularında Transformasyon Bölgesi eksizyonu Sonrası Endoservikal Cerrahi Sınır Pozitifliği Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2011;21(3):164-7
 11. Cosan Terek, Yılmaz Dikmen, Volkan Turan, Aydın Özsaran, Osman Zekioğlu, Necmettin Özdemir Berrak Hücreli Tip Epitelyal Over Kanserlerinin İncelenmesi TJOD dergisi 2011; Cilt: 8 Sayı: 1 p:239-243
 12. Volkan Turan, Mehmet Erdoğan, Özgür Yeniel, Mete Ergenoğlu, Mert Kazandı Polikistik Over Sendromu Tanısı Konmuş 89 Hastanın Biyokimyasal, Hormonal Kan Parametrelerinin Ve Klinik Bulgularının İncelenmesi Ege Journal of Medicine 50 (3): 179-182, 2011
 13. Zeynep Bayrak, Volkan Turan, Gülsah Selvi Demirtaş, Mehmet Erdoğan, Niyazi Aşkar Addison hastalığı ve gebelik; Ege Journal of Medicine 50 (4) : 277-279; 2011
 14. Yılmaz Dikmen, Volkan Turan, Mustafa Coşan Terek, Osman Zekioğlu Huge Primary Fallopian Tube Carcinoma Synchronous with Epithelian Ovarian Cancer Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2012;22(3):191-4
 15. Volkan Turan, İlker Gül, Hande Turan, Hasan Güngör, Mert Kazandı Gebelikte Mitral Kapak Stenozunun Maternal Ve Fetal Sonuçlar Üzerine Olan Etkisi Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi (J Turk Soc Obstet Gynecol), 2012; Cilt: 9, Sayı: Sayfa 239-43
 16. Gülsah Selvi Demirtaş, Volkan Turan, Ömer Demirtaş, Fuat Akercan Olgu sunumu: Multiple fetal anomali (OİES kompleksi) Ege Journal of Medicine 2012;51(3) :187-190
 17. Soycan Mızrak, Volkan Turan, M. Cosan Terek, Gülinnaz Ercan, The effect of long term nicotine exposure on nicotine addiction and fetal growth J Turkish-German Gynecol Assoc 2012; 13: 3-xx
 18. Fatih Şendağ, Levent Akman, Volkan Turan, Nedim Karadadaş, Kemal Öztekin, Submukozal myomlara histereskopik yaklaşım, Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2013;23(1)
 19. Ahmet Mete ERGENOĞLU, Özgür YENİEL, Volkan TURAN, Gülşah DEMİRTAŞ, Levent AKMAN, Mustafa Coşan TEREK, Gülinnaz ERCAN, Osman ZEKİOĞLU Assessment of the Effects of Chemotherapy on Ovarian Reserve in Rats Gynecol Obstet Reprod Med 2014;20:29-33
 20. A Kopuz, T Karadeniz, Ay Kopuz, A Özcan, V Turan, M Özeren Uterusun Leiomiyoadenomatoid Tümörü Turkiye Klinikleri Journal Of Gynecology And Obstetrics 2015;25 (2), 125-128
 21. A Özcan, K Mehmet, A Kopuz, V Turan, M Özeren. İntrauterin Ölü Doğum Olgularında Önlenebilir Risk Faktörlerinin Belirlenmesi Bozok Tıp Dergisi 5 (1), 32-36
 22. Aykut Özcan, Emrah Töz, Volkan Turan, Aycan Kopuz, A.Hamdi İnan, Sinem İnan, Pulmoner Emboli Kliniği İle Ortaya Çıkan Dev Uterin Fibroid; Vaka Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Giant Uterıne Fıbroid That Diagnosed After Pulmonary Embolism Attack; A Case Report And Revıew Of The Lıterature Turkiye Klinikleri Journal Of Gynecology And Obstetrics 2015 Article In Press
 23. Ulas Solmaz, Atalay Ekin, Emre Mat, Levent Dereli, Volkan Turan Et Al. Deneysel Sıçan Endometriozis Modelinde Bir İmmunmodülatör Olan Pentoksifilinin Adezyon Skoru Üzerine Etkisi Bozyaka Tıp Dergisi 2015
 24. E Atalay, U SOLMAZ, C GEZER, MAT Emre, A DOĞAN, U İbrahim, Turan V. İntrauterin İnseminasyon Öncesinde Uygulanan Laparoskopinin Gebelik Oranlarına Etkisi Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics 25 (3), 173-180;2015

 

 1. Yabancı yayınlar
 2. Turan V, Ergenoglu M, Yeniel O, Ulukuş M. Assessment of Pregnancy Outcomes with Uterine Leiomyomas Larger Than 10 cm; Antepartum and Postpartum Complications. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2010; 23(1):57-8
 3. Turan V, Ergenoglu M, Yeniel O, Ulukus M. Vulvar lymphangioma circumscriptum. Int J Gynaecol Obstet. 2009;107(3):256-7.
 4. Turan V, Terek MC Management of Hematoma after Gynecologic and Obstetric Surgery; Risk Factors and Treatment Modalities J Pediatr Adolesc Gynecol 2011;24(1):53-4
 5. Kazandi M, Turan V, Ectopic pregnancy; risk factors and comparison of interventions success rates in tubal ectopic pregnancy; Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology 2011;38(1):67-70
 6. Ergenoglu M, Yeniel O, Peker N, Turan V, Karadadas N Tubal torsion during pregnancy Ginekologia Polska 2011;82:287-290
 7. Peker N, Turan V, Ergenoglu M, Yeniel O Brucellosis in adolescent pregnancy- Case report and review of literature Ginekologia Polska 2011; 82(03):226-229
 8. Turan V. Fertility Outcomes Subsequent to Treatment of Tubal Ectopic Pregnancy in Younger Turkish Women J Pediatr Adolesc Gynecol 2011;24(5):251-5
 9. Osmanova S, Sezer E, Turan V, Zeybek B, Terek MC, Kanıt L The Effects of Raloxifene Treatment on Antioxidant Enzymes in Brain Tissue of Ovarectomized Female Rats and Its Effect on Learning Process. Iranian Journal of Reproductive Medicine Vol.9. No.4. pp:295-300, 2011
 10. Turan V, Grand-grand multiparity (more than 10 deliveries) does not convey a risk factor for osteoporosis Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2011;90(12):1440-2
 11. Turan V, Colluoglu C, Turkyilmaz E, Korucuoglu U, Prevalence of diastasis recti abdominis in the population of young multiparous adults in Turkey, Ginekologia Polska 2011; 82(11):817-821
 12. Turan V, Ergenoglu M, Yeniel O, Emiroglu G, Ulukus M, Zekioglu O; Vulvar Endometrioma, Journal of Nepal Medical Association 2011;51(182):87-89
 13. Kazandı M, Turan V, Demirtaş G, Akercan F, Aykut A, Ozkinay F Mid–Trimester Hyperechogenic Bowel in a Fetus of Turkish Origin Carrying A Rarely Seen Mutation Of Cystic Fibrosis Archieves of Iranian Medicine 2012 ;15(7):449-51
 14. Sendag F, Turan V, Zeybek B, Bilgin O Transumbilical single-incision total laparoscopic hysterectomy: technique and initial experience in Turkey Gynecologia Polska 2012;83:581-585
 15. Turan V, Mizrak S, Yurekli B, Yilmaz C, Ercan G. The effect of long-term nicotine exposure on bone mineral density and oxidative stress in female Swiss Albino rats. Archieves of Obstetrics and Gynecology 2013 Feb;287(2):281-7
 16. Peker N, Turan V, Ergenoglu M, Yeniel O, Sever A, Kazandi M, Zekioglu O, Assessment of total placenta previa by magnetic resonance imaging and ultrasonography to detect placenta accreta and its variants Ginekologia Polska 2013;84(3):186-92
 17. Bedoschi G, Turan V, Oktay K. Fertility preservation options in women with endometriosis. Minerva Ginecol. 2013;65(2):99-103. Review.

 

 1. Işleten B, Durmaz B, Durmaz B, Onay H, Ozkınay F, Durmaz A,Turan V, Öztekin K. The Association of RANK Gene C421T and C575T Polymorphisms With Bone Mineral Density In Postmenopausal Turkish Women. Archieves of Obstetrics and Gynecology 2013;288(4):917-23.
 2. Turan V, Bedoschi G, Moy F, Oktay K. Safety and feasibility of performing two consecutive ovarian stimulation cycles with the use of letrozole-gonadotropin protocol for fertility preservation in breast cancer patients. Fertil Steril. doi:pii: S0015-0282(13)02996-8. 10.1016/j.fertnstert.2013.08.030. [Epub ahead of print]
 3. Bedoschi G, Turan V, Oktay K Utility of GnRH-Agonists for Fertility Preservation inWomen with Operable Breast Cancer: Is It Protective? Curr Breast Cancer Rep DOI 10.1007/s12609-013-0123-y
 4. Li F, Turan V, Lierman S, Cuvelier C, De Sutter P, Oktay K Sphingosine-1-phosphate prevents chemotherapy-induced human primordial follicle death. Hum Reprod. Article in Press
 5. Oktay K, Moy F, Titus S, Stobezki R, Turan V, Dickler M, Goswami S. Age-related decline in DNA repair function explains diminished ovarian reserve, earlier menopause, and possible oocyte vulnerability to chemotherapy in women with BRCA mutations. J Clin Oncol. 2014 Apr 1;32(10):1093-4
 6. Turan V, Oktay K. Sexual and fertility adverse effects associated with chemotherapy treatment in women. Expert Opin Drug Saf. 2014 Jun;13(6):775-83
 7. Mizrak S, Turan V, Inan S, Uysal A, Yilmaz C, Ercan G. Effect of Nicotine on RANKL and OPG and Bone Mineral Density. J Invest Surg. 2014 May 15
 8. Reddy J, Turan V, Bedoschi G, Moy F, Oktay K. Triggering final oocyte maturation with gonadotropin-releasing hormone agonist (GnRHa) versus human chorionic gonadotropin (hCG) in breast cancer patients undergoing fertility preservation: an extended experience. J Assist Reprod Genet. 2014 Jul;31(7):927-32
 9. Volkan Turan, Ebru Demirel Sezer, Burak Zeybek, Fatih Sendag Infertility and the Presence of Insulin Resistance Are Associated With Increased Oxidative Stress in Young, Non-obese Turkish Women With Polycystic Ovary Syndrome J Pediatr Adolesc Gynecol 2015 Apr;28(2):119-23
 10. Mizrak S, Turan V, Caglayan O, Ercan G. The Effect of Long Term Pre/postnatal Low/high Dose Nicotine Exposure on Tissue Oxidant/antioxidant Status and DNA Damage in Rats. Drug Res (Stuttg). 2014 Sep 4
 11. Turan V, Kopuz A, Ozcan A, Kocakaya B, Sahin C, Solmaz U Sexual dysfunction in infertile Turkish women, Prevalance and risk factors EJOGRB 2014 Nov;182:128-31
 12. Oktay K, Turan V. Comment on: sexual and fertility adverse effects associated with chemotherapy treatment in women Response Expert Opin Drug Saf. 2014 Sep;13(9):1284-5
 13. Aycan Kopuz, Emrah Töz, Volkan Turan, Ayşe, Yeliz Kopuz, Aykut Özcan, Çağdaş Şahin The Relatıonshıp Between Tumor Markers And Albumın Wıth The Ascıtes Exıstence In Malıgn Epıthelıal Ovarıan Tumors Indian Journal of Medical Research and Pharmaceutical Sciences July 2014; 1(2)
 14. Solmaz U, Mat E, Levent Dereli M, Turan V, Peker N, Tosun G, Dogan A, Adiyeke M, Ozdemir A, Gungorduk K, Sanci M, Yildirim Y. Does neoadjuvant chemotherapy plus cytoreductive surgery improve survival rates in patients with advanced epithelial ovarian cancer compared with cytoreductive surgery alone? J BUON. 2015 Mar-Apr;20(2):580-7.
 15. Kopuz A, Turan V, Ozcan A, Kopuz Y, Toz E, Kurt S. A novel marker for the assesment of the treatment result in pelvic inflammatory disease. Minerva Ginecol. 2014 Oct 17. [Epub ahead of print]
 16. U Solmaz, E Mat, M Dereli, V Turan, K Gungorduk, P Hasdemir, G Tosun, et al. Lymphovascular space invasion and cervical stromal invasion are independent risk factors for nodal metastasis in endometrioid endometrial cancer Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology 2015; 55 (1), 81-86
 17. 33. U Solmaz, E Mat, ML Dereli, V Turan, G Tosun, A Dogan, M Sanci et al. Lymphovascular Space Invasion and Positive Pelvic Lymph Nodes are Independent Risk Factors for Para-aortic Nodal Metastasis in Endometrioid Endometrial Cancer European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2015 Article in Press
 18. U Solmaz, V Turan, E Mat, ML Dereli, A Ekin, N Peker, G Tosun, A Dogan, et al. Chylous ascites following retroperitoneal lymphadenectomy in gynecologic malignancies: Incidence, risk factors and management. International Journal of Surgery 2015; 16, 88-93
 19. 35. Kutluk Oktay, Volkan Turan, Giuliano Bedoschi, Fernanda Silva Pacheco, and Fred Moy Fertility Preservation Success Subsequent to Concurrent Aromatase Inhibitor Treatment and Ovarian Stimulation in Women With Breast Cancer JCO 2015 Article in press
 20. 36. Ulas Solmaz, Emre Mat, Levent Dereli, Volkan Turan et al. Stage III and IV Endometrial Cancer: A Single Oncology Center Review of 104 Cases JOG 2015 Article in press
 21. Turan, volkan; Kaya Mutlu, Ebru; solmaz, ulas; Ekin, Atalay; celiker tosun, ozge; Mat, Emre; tosun, gokhan; Gezer, Cenk; Malkoc, Mehtap Beneficial effects of short-term structured exercise in non-overweight women with polycystic ovary syndrome The Journal of Physical Therapy Science 2015 Article in Press
 22. 38. A Ozcan, E Töz, V Turan, C Sahin, A Kopuz, C Ata, M Sancı Should we remove the normal-looking appendix during operations for borderline mucinous ovarian neoplasms?: A retrospective study of 129 cases International Journal of Surgery 2015; 18, 99-103
 23. Oktay K, Turan V, Titus S, Stobezki R, Liu L. BRCA Mutations, DNA Repair Deficiency and Ovarian Aging. Biol Reprod. 2015 Jul 29. pii: biolreprod.115.132290
 24. K Oktay, G Bedoschi, F Pacheco, V Turan, V Emirdar First pregnancies, live birth, and in vitro fertilization outcomes after transplantation of frozen-banked ovarian tissue with a human extracellular matrix scaffold using robot-assisted minimally invasive surgery American journal of obstetrics and gynecology 214 (1), 94. e1-94. 2016
 25. E Unsal, V Turan, S Aktuna et al. Effects of Pentoxifylline and Platelet Activating Factor on Sperm DNA Damage European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2015
 26. K Oktay, V Baltaci, M Sonmezer, V Turan, E Unsal et al Oogonial Precursor Cell-Derived Autologous Mitochondria Injection to Improve Outcomes in Women With Multiple IVF Failures Due to Low Oocyte Quality A Clinical Translation Reproductive Sciences 22 (12), 1612-1617,2015
 27. K Rodriguez-Wallberg, V Turan, P Munster, K Oktay Can ovarian suppression with gonadotropin-releasing hormone analogs (GnRHa) preserve fertility in cancer patients? Annals of Oncology, 2015
 28. U Solmaz, E Mat, ML Dereli, V Turan, A Ekin, G Tosun et al Stage-III and-IV endometrial cancer: A single oncology centre review of 104 cases Journal of Obstetrics and Gynaecology, 1-6;2015
 29. 45. K Oktay, V Turan Failure of ovarian suppression with gonadotropin-releasing hormone analogs to preserve fertility: an assessment based on the quality of evidence JAMA oncology, 1-2

 1. Türkçe Posterler
 2. Volkan Turan, Gülşah Selvi, Ömer Demirtas, Fuat Akercan, Nedim Karadadaş; Kornual Gebelik; Olgu sunumu 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 14-19 Mayıs 2009, KKTC
 3. Volkan Turan, Mete Ergenoğlu, Özgür Yeniel, Murat Ulukuş Edinsel Vulvar Lenfanjioma Sircumscriptum 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 14-19 Mayıs 2009, KKTC
 4. Volkan Turan, Mete Ergenoğlu, Özgür Yeniel, Murat Ulukuş Reifenstein Sendromu 8. Türk Alman Jinekoloji Derneği 29 Nisan -3 Mayıs - Antalya
 5. Volkan Turan, Özgür Yeniel, Mete Ergenoglu, Murat Ulukuş Tuboovaryan Abselere Yaklaşım 8. Türk Alman Jinekoloji Derneği 29Nisan-3 Mayıs Antalya
 6. Mert Kazandı, Volkan Turan, İsmail Mete İtil Gebelik ve trombositopeni 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (TJOD 18 – 23 Mayis 2010) Antalya
 7. Zeynep Bayrak, Volkan Turan, Gülsah Selvi Demirtaş, Niyazi Aşkar Addison hastalığı ve gebelik 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (TJOD 18– 23 Mayis 2010) Antalya
 8. Volkan Turan, Mehtap Malkoç, Mete Ergenoğlu, Özgür Yeniel, Özge Tosun, Gökhan Tosun Polikistik over sendromlu kadınlarda metabolik sendrom parametreleri üzerine egzersizin etkileri, 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (TJOD 18– 23 Mayis 2010) Antalya
 9. Mert Kazandı, Volkan Turan, Gülsah Selvi Demirtaş, Fuat Akercan, Ayca Aykut, Ferda Ozkinay Mid–Trimester Hyperechogenic Bowel in a Fetus of Turkish Origin Carrying A Rarely Seen Mutation Of Cystic Fibrosis 9.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (TJOD Mayis 2011) Antalya
 10. Ergenoğlu A. Mete, Yeniel A. Özgür, Turan Volkan, Terek Coşan, Ercan Gülinnaz, Zekioglu Osman, Sıçan Modelinde Kemoterapinin Over Rezervine Etkisinin Primordiyal Folikül Sayımı, TNF-Alfa, Dna Hasar Belirteçleri Ve Oksidatif Stres Belirteçleri ile Değerlendirilmesi 9.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (TJOD Mayis 2011) Antalya
 11. Soycan Mizrak, Volkan Turan, Sevinc Inan, Aysegul Uysal, Candeger Yilmaz, Gulinnaz Ercan The effects of long term nicotine exposure on plasma/tissue RANKL and OPG levels/immunoreactivities and bone mineral density scores in rats Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 19 Mayıs 2012 Denizli
 12. Volkan Turan, Mete Ergenoglu, Özgür Yeniel, Gülruh Emiroglu, Murat Ulukus, Osman Zekioglu, Vulvar Endometrioma 9. Ulusal TJOD Kongresi
 13. Volkan Turan, İlker Gül, Hande Turan, Hasan Güngör, Mert Kazandı Gebelikte Mitral Kapak Stenozunun Maternal Ve Fetal Sonuçlar Üzerine Olan Etkisi.9. Ulusal TJOD Kongresi
 14. Volkan Turan, Gülgün Uncu, Murat Ulukus, Mert Kazandı, Ayse Kocaman Sağduyu Postpartum Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu 9. Ulusal TJOD Kongresi
 15. Aycan Kopuz, Tuğba Karadeniz, Ayşe Yeliz Kopuz, Aykut Özcan, Volkan Turan, Mehmet Özeren Uterusun Leiomyoadenomatoid Tümörü Tjod Mayıs 2014 Antalya
 16. 15. Aykut Özcan , Alper İleri , Aycan Kopuz , Volkan Turan , Selin Aksoy , Mehmet Özeren Sezeryan Sırasında Myomektomi: Güvenilir Bir Yöntem Midir? Tjod 2014
 17. Aykut Özcan, Mehmet Kalo, Ayşe Yeliz Kopuz , Aycan Kopuz , Volkan Turan , Mehmet Özeren Ölü Doğum Olgularında Önlenebilir Risk Faktörlerinin Belirlenmesi Tjod 2014
 18. Turan V, Kopuz A, Ozcan A, Kocakaya B, Sahin C, Solmaz U, Sanci M. Sexual dysfunction in infertile Turkish women, Prevalance and risk factors TSRM 2014 Antalya
 19. Aykut Özcan, Emrah Töz, Volkan Turan, Çağdaş Şahin, Aycan Kopuz, Can Ata, Muzaffer Sancı P 108 Borderline ve invaziv müsinöz over tümörlerinde operasyon sırasında normal görünen apendikse apendektomi yapmak gerekir mi? TJOD 2015 11 – 15 Mayıs 2015 / Kaya Palazzo Golf Resort, Belek, Antalya
 20. Aykut Özcan, Emrah Töz, Volkan Turan, Aycan Kopuz, A. Hamdi İnan, Sinem İnan, Muzaffer Sancı P 111 Pulmoner emboli kliniği ile ortaya çıkan dev uterin fibroid; vaka sunumu TJOD 2015 11 – 15 Mayıs 2015 / Kaya Palazzo Golf Resort, Belek, Antalya
 21. Ayşe Yeliz Kopuz, Aycan Kopuz, Aykut Özcan, Volkan Turan, Mehmet Özeren P 286 100 gram oral glukoz tolerans testindeki farklı kesme değerlerinin maternal ve fetal sonuçlar açısından karşılaştırılması TJOD 2015 11 – 15 Mayıs 2015 / Kaya Palazzo Golf Resort, Belek, Antalya

 1. Video sunumları
 2. Fatih Şendağ, Volkan Turan ;Jinekolojik Laparoskopide ileri bipolar enerji modalitesi olarak “En Seal” kullanimi Ege Jinekolojik Endoskopi Egitim Gunleri – 4; 22-24 Nisan 2010
 3. 2. Fatih Şendağ, Volkan Turan Jinekolojik laparoskopide “V-Lock” sutur materyalinin kullanimi Ege Jinekolojik Endoskopi Egitim Gunleri – 4; 22-24 Nisan 2010
 4. Cagdas Sahin, Volkan Turan, Aycan Kopuz, Aykut Ozcan “Trokar girişi fasya kapama tekniği 6. Ege Jinekolojik Endoskopi Egitim Gunleri 16-22 Mart 2014

 

 1. Yabancı posterler
 2. F. Sendag, V. Turan, K. Oztekin, O. Bilgin Laparoscopic Management of Ovarian Dermoid Cysts Journal of Minimally Invasive Gynecology, Volume 17, Issue 6, Supplement 1, November-December 2010, Page S155 39th AAGL Global Congress of Minimally Invasive Gynecology November 8-12, 2010, Las Vegas, Nevada
 3. F. Sendag, V. Turan, B. Zeybek, O. Bilgin Transumbilical Single Incision Total Laparoscopic Hysterectomy: Technique and Initial Experience Journal of Minimally Invasive Gynecology, Volume 17, Issue 6, Supplement 1, November-December 2010, Page S88 39th AAGL Global Congress of Minimally Invasive Gynecology November 8-12, 2010, Las Vegas, Nevada
 4. F. Sendag, B. Zeybek, V. Turan, K. Oztekin, O. Bilgin Laparoscopic management of ovarian endometriomas 19th Annual Congress ESGE, 29 September- 2 October 2010, Barcelona
 5. G. Bedoschi, V. Turan, K. Oktay Safety and feasibility of performing two consecutive Letrozole-FSH stimulation cycles for fertility preservation in women with breast cancer Fertility and Sterility, Volume 100, Issue 3, Supplement, September 2013, Page S65 ASRM 2013 Boston 14-17 October
 6. G. Bedoschi, V. Turan, K. Oktay Frozen embryo transfer pregnancy outcomes in breast cancer patients who were stimulated with Letrozole-FSH for fertility preservation Fertility and Sterility, Volume 100, Issue 3, Supplement, September 2013, Page S166 ASRM 2013 Boston 14-17 October
 7. G. Bedoschi, V. Turan, K. Oktay Feasibility of ovarian stimulation and oocyte cryopreservation for fertility preservation in female children Fertility and Sterility, Volume 100, Issue 3, Supplement, September 2013, Pages S63-S64 ASRM 2013 Boston 14-17 October
 8. G. Bedoschi, V. Turan, F. Moy, K. Oktay Simplified cycle management for breast cancer patients undergoing fertility preservation with the Letrozole-FSH stimulation protocol Fertility and Sterility, Volume 100, Issue 3, Supplement, September 2013, Page S169 ASRM 2013 Boston 14-17 October
 9. Oktay K, Bedoschi G, Dickler M, Goldfard S, Turan V, Moy F The impact of long-term tamoxifen treatment on ovarian reserve markers in women with breast cancer: a prospective-longitudinal study Fertil Steril. 2013;3:S64 ASRM 2013 Boston 14-17 October
 10. J Kim, V Turan, G Bedoschi, K Oktay Efficacy of serum follicle-stimulating hormone level monitoring during letrozole-gonadotropin ovarian stimulation cycles Fertility and Sterility 102 (3), e163 ASRM 2014 October HAWAI
 11. S Titus, R Stobezki, V Turan, D Halicka, P De Sutter, K Oktay Sphingosine-1-phosphate, a protector against chemotherapy-induced ovarian follicle apoptosis, does not diminish the effectiveness of chemotherapy Fertility and Sterility 102 (3), e39 ASRM 2014 October HAWAI
 12. 11. J Kim, V Turan, K Oktay Safety of fertility preservation by ovarian stimulation with letrozole and gonadotropin in patients with breast cancer: a prospective controlled study with subgroup analysis Fertility and Sterility 102 (3), e32 ASRM 2014 October HAWAI
 13. K Oktay, G Bedoschi, F Pacheco, R Stobezki, V Turan Robotically assisted ovarian tissue transplantation with human extracellular matrix: ovarian stimulation and in vitro fertilization outcomes Fertility and Sterility 102 (3), e37 ASRM 2014 October HAWAI
 14. Kutluk Oktay, Murat Sonmezer, Volkan Baltaci, Evrim Unsal, Suleyman Aktuna, Aysun Baltaci, Volkan Turan, Murat Seval. Oogonial Precursor Cell Derived Autologous Mitochondria Injection Improves Outcomes in Women with Multiple IVF Failures Due to Low Oocyte Quality. 62. SRI Congress 2015 San Francisco
 15. K Oktay, J Kim, G Bedoschi, V Turan Abstract P5-15-02: Safety of letrozole-gonadotropin controlled ovarian stimulation protocol in women with breast cancer undergoing fertility preservation before or after tumor resection via embryo or oocyte cryopreservation: A prospective cohort study Cancer Research 75 (9 Supplement), P5-15-02-P5-15-02 Thirty-Seventh Annual CTRC-AACR San Antonio 2015
 16. G Bedoschi, V Turan, V Emirdar, M Sonmezer, KH Oktay Comparison of random start controlled ovarian stimulation with standard start in letrozole gonadotropin cycles for fertility preservation in women with breast cancer Fertility and Sterility 104 (3), e267;2015
 17. V Emirdar, V Turan, F Moy, G Bedoschi, KH Oktay Value of Antimullerian hormone and antral follicle count in predicting fertility preservation cycle outcomes Fertility and Sterility 104 (3), e264;2015
 18. V Emirdar, V Turan, F Pacheco, KH Oktay Does follicle flushing during oocyte retrieval improve fertility preservation cycle outcomes? Fertility and Sterility 104 (3), e184-e185;2015
 19. J Kim, V Turan, KH Oktay Safety of controlled ovarian stimulation with gonadotropins and letrozole in women with BRCA mutations Fertility and Sterility 104 (3), e265

 

 1. Projeler
 2. Transvaginal Sonografi İle Servikal Uzunluk Ölçümünün Erken Doğumun Belirlenmesinde Kullanımı PROJE NO:08-TIP-004 Proje Yöneticisi: Doç.Dr.Fatih ŞENDAĞ Araştırma Görevlileri: Prof.Dr.Onur BİLGİN, Prof.Dr.Kemal Öztekin, Uzm. Dr.Volkan Turan Uzm.Dr Levent Akman, Uzm.Dr Alper Biler (2010)
 3. Türkçe kitap bölüm yazarlığı ve çeviriler
 4. Berek & Novak Jinekoloji 2011, Konu:20 Sayfa: 671-749, Preoperatif değerlendirme ve postoperatif izlem, Çeviri: Prof. Dr. Fatih Şendağ, Dr Volkan Turan
 5. Jinekolojik Cerrahi Obstetrik ve Jinekolojik Cerrahi (İkinci Baskı), Editör: Haldun Güner İntraoperatif ve Postoperatif Komplikasyonlar Dr Cosan Terek, Dr Volkan Turan Bölüm 20 Sayfa: 263-277 (2011)
 6. Te Linde’s Jinekoloji Operatif histereskopi Çeviri: Fatih Sendağ, Volkan Turan Çeviri Editörü: Doç Dr Yusuf Yıldırım Bölüm:18 Syf: 336-370
 7. Te Linde’s Jinekoloji Vulvanın malignensileri Çeviri: Cosan Terek, Volkan Turan (2013) Çeviri Editörü: Doç Dr Yusuf Yıldırım Bölüm:45 Syf: 1151-1207    

 

 1. Yabancı kitap bölüm yazarlığı
 2. Volkan Turan and Kutluk Oktay The Current Understanding of Clinical Data on Ovarian Toxicity from Cancer Treatment Editor: Richard Anderson Chapter 4 Page; 47-62 2015
 3. Ödüller
 4. 9.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi (TJOD Mayis 2010) Antalya En iyi araştırma ödülü birincisi Konu: Abortus İmminens tanılı gebelerde Fetal İnflamatuvar Yanıtın değerlendirilmesinde Sitokin ve Sitokin Reseptörleri Gen Ekspresyon Profillerinin Belirlenmesi