Acil-Servis

Acil Servis Ünitesi, hastaneye müracaat eden acil durumdaki hastaların gerekli tıbbi müdahalesini zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesini sağlayan ve 24 saat kesintisiz olarak  acil hizmet veren bir ünitedir.

Ünitenin  çalışmasını sağlayan laboratuvar, röntgen, tomografi, MR gibi bütün destek bölümler 24 saat çalışmakta olup, kesintisiz olarak hizmet vermek üzere hastanemizde bulunmaktadır.

Hastanemizi hekimleri, hemşireleri ve diğer sağlık personeli sağlık durumu kritik olan hastalara, yaralanma vakalarına ve aynı zamanda daha basit sağlık sorunları olan hastalara müdahale edilmektedir. 

Acil Birimimizde Yapılan Müdahaleler

İlkyardım, Solunum Sistemi ve Suni Solunum, Dolaşım Sistemi ve Kalp Masajı, Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR), Kanama ve Kanamaların Kontrol Altına Alınması, Şok, Yaralanmalar, Organ Kopması (Ampütasyon), Kırık-Çıkık-Burkulma, Yanıklar, Sıcak ve Soğuğa Maruz Kalma, Zehirlenmeler, İlkyardım Gerektiren Özel Durumlar ve Hastalıklar, Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları vb.

Acil Hekimi tarafından değerlendirilen hastalarımız Ortopedi, Plastik Cerrahi, El ve Mikro cerrahi, Damar Cerrahisi, Girişimsel Kardiyoloji, Girişimsel Radyoloji, Nöroşirurji (Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi), Nöroloji, Üroloji, Kulak-Burun-Boğaz, Göz Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Cilt Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları alanlarındaki hekimlere yönlendirilmektedir. Bu ekipler her türlü acil duruma hazırlıklı olarak hastanede bulunmaktadır.

Hastayı uzun süreli takip edebilmek ve muayenelerinin tekrarlanabilmesi için gözlem odalarımızın sayısı yüksek tutulmuştur. tetkik ve değerlendirmelerin sonucunda, acil servis uzmanımız, eğer gerekiyorsa, sizden ileri tetkik veya nöbetçi branş hekimi konsültasyonuyla ilgili onayınız alınır. Her tetkikin ve tedavinin amacı yapılmadan önce ayrıntısıyla hastaya açıklanır.