Uçuş Ekibi, Ulusal ve Uluslararası Pilotaj Muayene Esasları;

Uçucu personelin ilk ve periyodik muayenelerini, uluslararası havacılık otoritelerinin belirlediği Sağlık Kurallarına göre (ICAO ve JAR-FCL 3 gerekliliklerine göre ) SHGM ‘nin yetkilendirdiği HAVACILIK TIP MERKEZİ yetki belgesi alan hastaneler yapar. Bu muayeneleri yapan (AMC)’nin tam teşekküllü bir hastane bünyesinde bulunmaları ve bünyesinde en az iki uçuş hekiminin görev yapması gerekmektedir. Hekimlerden birisi Sağlık Kurulu Başkanlığını yapar. Sağlık Kurulu; Uçuş Hekimi, KBB, Göz, İç Hastalıkları Nöroloji ve Psikiyatri branşlarında uzman hekimlerden oluşur. Gerektiğinde Kardiyoloji, Üroloji, Ortopedi gibi diğer branşlardan da konsültasyon istenebilir.

Bu muayenelerden amaç her an sağlıklı olması gereken uçucu personelin sağlıklı halinin devam edip etmediğinin kontrolünü yapmak ve sağlıklı olarak uçuşa hazır olmasını sağlamaktır. Uçuş lisanslarının verdiği yetkiyi emniyetle kullanabilmeleri için lisanslarının tipine, kullandıkları hava aracına, yaptığı işe ve yaşa göre değişen, belirli zamanlarda periyodik sağlık muayenelerine girmeleri gerekir. Bu süre PPL lisansına sahip olan II. sınıf pilotaj muayenesine giren amatör pilotlar için, 40 yaşına kadar 5 yılda bir , 40-49 arası olanlar 2 yılda bir ,50 ve üstünde olanlar için her yıl periyodik muayene yapılır. CPL ve ATPL lisanslarına sahip olan profesyonel pilotlar ise I.sınıf pilotaj muayenesine girerler ve bu süre 60 yaşına kadar bir yıl olup, 60 yaş sonrası için 6 ayda bir yapılmaktadır.

Uçucu personel eğitime başlamadan önce İlk Muayene yapılır, daha sonraki muayenelerin adı periyodik Muayene olarak geçer.

Bu muayeneler esnasında; pilotlara ve adaylara Elektrokardiyografi (EKG) - Odyo , Görme alanı testi , Akciğer grafisi ve Solunum fonksiyon testi gibi havacılara özel uygulanan testler, yaşa ve yıla bağlı olarak değişen aralıklarla uygulanmaktadır. Ayrıca Biyokimyasal tetkikler, Tam idrar tetkiki gibi standart tetkikler yapıldığı gibi gerektiğinde ileri tetkiklerde yapılmaktadır. Bu tetkikler sonucunda uçucu personelin raporları hazırlanarak SHGM’ye PDF olarak elektronik ortamda gönderilir.

Eğer uçucunun durumundan kaynaklanan ancak kuralara göre limitte olan, stent, balon, by-pass, böbrek taşı, diabet gibi durumlarda kalıcı veya geçici olan OML, OSL, TML, SIC gibi bir takım kısıtlamalar getirilebilir. Bu gibi durum söz konusu olduğunda kesin karar SHGM’ye aittir.

Uçucu personelin sağlık durumu kurallara (ICAO ve JAR-FCL 3 gerekliliklerine göre) uygun olmadığı ve tedavi edilemediği durumlarda ise “Uçuşa Elverişsizlik” raporu verilir.

Hastanemiz bünyesinde 2007 yılında kurulan Havacılık Tıp Merkezi Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ne bağlı olarak çalışır.

Havacılık Tıp Merkezi , Türk Havayolları ve özel havayolları Özel Uçuş Okulları , Eskişehir A.Ü. THK –Özel Universiteler Havacılık Bölümü olmak üzere Pilot – Kabin Teknik ekip , Dispecir ( uçuş harekat uzmanı) Road-Master- Hava Trafik Kontrolü gibi Uçuş personel muayeneleri yapılmaktadır.

Muayeneler için lütfen randevu alınız.

Tel: 0212- 615 38 38 (1228- 2119)

Ulaşım için Krokiyi tıklayınız.

Muayene ve Tetkitler için tıklayınız.