Мисия

Да бъдем болница в която болните ни да се поверяват с доверие и да бъдем предпочитани в клоновете в които предоставяме здравни услуги.

Визия

Със съзнанието за опазване и развиване на здравето; да бъдем болница ръководена от екип с членове академични преподаватели, основана на удовлетвореността на Болни и служители и референтна болница в Истанбул и на международно ниво.