Трансплантацията на стволови клетки е най-приоритетния метод на лечение при заболявания на кръвта като например таласемия, сърповидно-клетъчна анемия, апластична анемия и миелодисплатически синдром ,при някои злокачествени заболявания като левкемия, лимфома и твърди тумори, при имунодефицитни положения и при някои метаболитни нарушения. Всеки ден в списъка на болестите, при които се използва лечение със стволови клетки се добавя нова група от заболявания.

В страната ни с население от 75 милиона граждани всяка година около 3000 пациенти се лекуват по метода на трансплантация на стволови клетки. В редица медицински центрове за трансплантация едва след няколко месеца се дава възможност на пациента за лечение с трансплантация на стволови клетки. Клиниката по ПКТ ( Педиатрична костномозъчна трансплантация) към ГОП (Гази Оосманпаша Болница) започва дейността си като 23-и център на страната по трансплантация лицензиран от Министерството на здравеопазването на 29 Декември, 2014 година.

Центърът ни по Педиатрична костномозъчна трансплантация със 17 единични стаи е най-големият ПКТ Център в Турция по брой единични стаи. Големината на стаите в Центъра ни варира между 22-30 м2. 5 стаи ще бъдат използвани като стаи за интензивни грижи. Въпреки това, всички стаи разполагат с необходимата инфраструктура за интензивни грижи. Пациентите ще бъдат проследявани в рамките на 24-часа под контрола на медицинска сестра от бюрото с биометрична система за проследяване. Пациентите ще имат възможност за интернетна връзка с близките си чрез Skype по мрежата ни като използват камерата на екрана на телевизора в стаята им.

Clean система за чист въздух в стаята: с приложението на HEPA-филтарионни модулации и CFD техники за моделиране на въздушния поток в болничните стаи за първи път в страната ни се предлага комфорт на пациентите с прилагането на таванна модулация на HEPA филтърна система за проветряване. С прилагането на Hybrid тип въздушен поток се предоставя гарантиране на най-високо ниво на защита срещу предаване на инфекцията чрез въздуха. Този тип въздушна филтрация осигурява ламинарен въздушен поток в пространството над пациента, а в другите части на стаята турбулентен поток на въздуха. Въпреки това, ламинарния въздушен поток над леглата на пациентите е с контролиран дебит на въздуха и леглата са подредени така, че да не безпокоят пациента с профила на скоростта на въздуха по периметъра на помещението. Налягането на въздуха е настроено така че да бъде с ориентация от стаята на пациента към външния коридор. Важно е да се отбележи че още с постъпването Ви в Клиниката ни попадате на услугите ни с високо стерилизирана среда за лечението Ви.

CLEAN СИСТЕМА ЗА ЧИСТ ВЪЗДУХ В СТАЯТА

С приложението на HEPA-филтарионни модулации и CFD техники за моделиране на въздушния поток в болничните стаи за първи път в страната ни се предлага комфорт на пациентите с прилагането на таванна модулация на HEPA филтърна система за проветряване. С прилагането на Hybrid тип въздушен поток се предоставя гарантиране на най-високо ниво на защита срещу предаване на инфекцията чрез въздуха.

Този тип въздушна филтрация осигурява ламинарен въздушен поток в пространството над пациента, а в другите части на стаята турбулентен поток на въздуха. Въпреки това, ламинарния въздушен поток над леглата на пациентите е с контролиран дебит на въздуха и леглата са подредени така, че да не безпокоят пациента с профила на скоростта на въздуха по периметъра на помещението. Налягането на въздуха е настроено така че да бъде с ориентация от стаята на пациента към външния коридор. Важно е да се отбележи че още с постъпването Ви в Клиниката ни попадате на услугите ни с високо стерилизирана среда за лечението Ви.

ПРЕДИМСТВАТА НА CLEAN ФИЛТРАЦИОННА СИСТЕМА

  1. Налягането на всяка стая може да се регулира индивидуално до желаното ниво. По този начин се елиминират проблемите на централните единно-канални системи с налягането .
  2. Независимата за всяка стая въздушна система предотвратява смесването на инфекциозните агенти със системата на въздуха и по този начин елиминира негативното отразяване на инфекциозния въздух до другите стаи.
  3. Незаетите от пациенти стаи са снабдени с възможност да работят на икономичен режим и по този начин могат осигурят значителна икономия на енергия.
  4. Броят на цикъла на въздуха на час във всяка стая може да се регулира между 10-18 АСН.
  5. С HEPA филтърна система се осигурява филтриране с висока ефективност (0,3 микрометра, 99,97%).
  6. С технологията осигуряваща нулеви течове и отрицателен плениум на въздуха рисковете от инфекции произхождащи от отдушника в помещението са напълно елиминирани. Конкретно от тавана или от околната среда не се допуска въвеждане на замърсен въздух в помещението.
  7. Върху повърхността на въздушните отводни канали и батерията на охладителите / нагревателите на въздуха се прилага постоянна стерилизация с UV облъчване. Екип на Клиниката по Трансплантация на стволови клетки
в зряла възраст в екипа на по костномозъчна трансплантация

В Екипа на Клиника по Костномозъчна трансплантация за пациенти в зряла възраст ще Ви лекуват известните лекари Хематолог Доц. Д-р Алев Ерикчи и Онколог Проф. Д-р Неждет Юскент. Екипът ни от медицински сестри е бил на обучение 6 месеца в Центровете по трансплантация на костен мозък.

В тази клиника ще Ви бъде предоставена идеална среда за алогенни и автоложни трансплантации. Ще бъде намален до минимум рискът от инфекция и ще се увеличи шансът Ви за успеха от трансплантацията. Трансплантацията при рисковите случаи като Matched unrelated (извънроднински случаи ) и при haplo identikal (HLA неподходящи роднини) може да се направи по безопасен начин в Клиниката ни.

В Екипа на Клиника по Педиатрична костномозъчна трансплантация

В Екипа на Клиника по Педиатрична костномозъчна трансплантация ще Ви лекуват известните лекари Педиатрик-Хематолог и Онколог Проф. Д-р Атилла Танйели, който има 24 годишен опит по транстлатация и специалиста по онкология Доцент Д-р Авни Атай. Екипът ни от медицински сестри е бил на обучение 6 месеца в Центровете по трансплантация на костен мозък. В тази клиника ще Ви бъде предоставена идеална среда за алогенни и автоложни трансплантации. Ще бъде намален до минимум рискът от инфекция и ще се увеличи шансът Ви за успеха от трансплантацията. Трансплантацията при рисковите случаи като Matched unrelated (извънроднински случаи ) и при haplo identikal (HLA неподходящи роднини) може да се направи по безопасен начин в Клиниката ни. Центърът ни по трансплантация на стволови клетки; с опитния си екип и с инфраструктурата си снабдена с най-новото технологично оборудване е с амбициозна цел да бъде на върха по успеваемост на трансплантация на стволови клетки в страната ни и да бъде един от най-важните референтни центрове за националните и международни пациенти.