Център за трансплантация на сърце и поддържащи системи за изкуствено сърце

КАКВО Е ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА СЪРЦЕ?НА КОИ МОЖЕ ДА ИМ  БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА СЪРЦЕ

Трансплантация на сърце може да бъде извършена на пациенти, които не могат да задоволяват нуждите на нашите тела, при които е изчерпана силата на изпомпване, при които не могат да бъдат извършвани други сърдечни операции или кардиологични интервенции, които са на интензивна медицинска терапия, при пациенти, на които им остава да живеят още месеци или седмици, даже на тези, които са им останали изброени дни.Само, че пациентите и техните близки трябва да бъдат склонни към тази форма на лечение и също така и подходящо обучени.

МОЖЕ ЛИ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА СЪРЦЕ НА ВСЕКИ ПАЦИЕНТ, КОЙТО ИМА НУЖДА

Най-важният фактор, който води до ограничение това са липсата на труп донори (донори).В страната ни през годината трябва да бъдат извършени най малко 600 -800 сърдечни трансплантации.Страната ни все още не е достигнала до 100 броя сърдечни трансплантации за една година.

КАК РАБОТИ ПРОЦЕСА НА СЪРДЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ? ПРЕДИ, ОПЕРАЦИЯ И СЛЕДОПЕРАТИВНО

По принцип тези пациенти напоследък често посещават доктора си поради сърдечни проблеми и дори са често хоспитализирани пациенти.Или тези пациенти може да са прекарали преди това друга сърдечна операция, може да им била приложена една или повече от една сърдечна интервенция.Могат да бъдат новозаболели.Такива и подобни на тези пациенти, които са на лечение за сърдечна недостатъчност са изследвани за сърдечна трансплантация и поддържащи системи за механично сърце.Тези изследвания са много детайлни.Вашият лекар ще ви информира относно резултатите по направените изследвания и крайното решение на лекарския комитет.

СЪРДЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ С РЕШЕНИЕ НА ЛЕКАРСКИ КОМИТЕТ

При пациенти с решение за сърдечна трансплантация се уведомява националния координационен център за трансплантация на сърце за взетото решение на комитета.Започва период на изчакване за сърце с предварително определени условия.

От страна на министерството ни списъка за изчакване се оформя според състоянието на пациента, а именно списък за спешни случаи и избираем списък за чакащи.

ПРОЦЕСЪТ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА СЪРЦЕ

Процес на състезавате с времето.Необходими са два екипа.Задачата на първия екип е да посети болницата, където се намира донора, да бъде сигурен в това, че е подходящия донор и е в съответствие със процеса за изкарване на сърцето донор, да го запази живо и по най бързия начин да го достави в операционната на центъра за трансплантация на сърце.Координацията на тези етапи се извършва от координатори на центъра за сърдечна трансплантация , които специално са обучени.Сърцето доставено до центъра за трансплантация на сърце с нетърпение очаква да бъди присъдено в новото си тяло.Времето прекарано в ултра модерната операционна се допълва използвайки всички възможности за отворена сърдечна операция.

ПРОЦЕС НА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

След трансплантация пациента се премества в интензивно отделение с ултра оборудване със специална вентилация, а именно наричана от наша страна cleanroom.В тази стая нашия пациент с трансплантация ще остава между 3-4 дена, там където ще отвори очи с новото си сърце и на новия си живот.Пациента с трансплантация бива успокоен с командата “не се вълнувайте и спазвайте заповедите на лекуващите“.Времето прекарано в интензивното отделение ще продължи кратко.

ОБСЛУЖВАНЕ

След процеса в интензивно отделение, според състоянието на пациента до една седмица 10 дена ще започне периода на обслужване.Тук, оттук нататък за какво трябва да внимавате в живота си ще бъдат обучавани пациентите и техните близки от страна на лекарите им и лекуващия персонал.Някои лекарства ще се ползват цял живот.Необходимо е да се ползват без прекъсване.

След изписване пациента ще има периодични контролни прегледи.При тези контролни прегледи ще се изследват кръвните нива на употребяваните лекарства, с ЕКГ ритъма на сърцето и др, с ЕКО силата на контракция на сърцето и клапите.Извършените изследвания обикновенно се изследват в рамките на една програма.Пациетите трябва да спазват дадените програмите за контролни прегледи.

Има ли и други приложения за пациенти със сърдечна трансплантация, които не са получили възможност за трансплантация на сърце?

Пациентите изчакващи донори за сърце с времето все повече се доближават до спешните условия.И точно при тези пациенти в помощ им са сърдечните машини наричани “поддържащи системи за механично сърце“.

ТЕЗИ МАШИНИ МОГАТ ЛИ ДА БЪДАТ ПРИЛОЖЕНИ НА ВСЕКИ ПАЦИЕНТ?

И тези машини имат условия за прилагане.Понякога тези машини “са мост за възстановяване“ , а понякога “мост за сърдечна трансплантация“, понякога дори и за известно време “мост за оцеляване“.Не могат да бъдат прилагани на всеки пациент.