Böbrek-organ-nakli Трансплантация на Бъбрек и панкреас

В страната ни броят на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност е около 40,000. Всяка година едва 3% от тези пациенти имат шанса да се сдобият с нов орган чрез бъбречна трансплантация. Най-важните причини за ниския брой на трансплантациите са трудностите при осигуряване на донорни органи и недостатъчния брой на центровете по трансплантации.

Болница Газиосманпаша с Центъра си за органна трансплантация е на услугите на пациентите изпаднали в беда живеейки с помощта на диализа спомагайки им в борбата им за живот като им предоставя най- усъвършенствани трасплантационни услуги с помощта на най-съвременно технологично оборудване и опитен медицински персонал. В Центъра ни за бъбречна трансплантация към Газиосманпаша болница от декември 2007 година досега са осъществени над 1500 бъбречни трансплантации и и е достигнато ниво на успеваемост над 98%. В днешни дни Центърът ни за Бъбречна трансплантация заема едно от първите места в Турция в областа си като с 45 членния си персонал състоящ се от четири хирурга по органна трансплантация, 1 за възрастни и 3 –ма специалисти нефролози за педиатрични заболявания , двама координатори по органна трансплантация, 20 медицински сестри и 15 души административен и помощен персонал , предлага на пациентите си прецизни и качествени медицински услуги. В Центъра ни подготвителните процеси преди трансплантациите на органи с всеотдайните усилия на персонала от всички отделения на болницата се провеждат за много кратък период от време в рамките на 3-4 дни и ако при пациента няма пречка за провеждане натрансплантацията , процесът на трансплантиране се извършва незабавно.

Трансплантация на черен дроб

Черния дроб извършващ повече от 400 функции на организма е най-големият вътрешен орган в тялото. В задълженията му се включват: синтезиране на важни фактори като протеини, холестерол, фосфолипиди и особено важни животворни етапи като кръвосъсирване, отделяне на жлъчка, прочистване на тялото от различни химикали и лекарства, модулиране на имунната система и регулиране нивото на кръвната захар. Различни остри и хронични болести действащи отрицателно на дейноста на черния дроб могат да засегнат тези жизнено важни функции, като им повлияят необратимо. В посочените по-долу случаи когато с възможностите на съвременната медицина не може да се третира черния дроб се изисква задължително замяна на черния дроб с нов по метода на трансплантацията. В днешни дни, с по-добро разбиране на анатомията, с напредъка в областа на медицинското и хирургично лечение , ако трансплантацията на черния дроб се извършва своевременно, се постига успеваемост на ниво около 80-90%.

Основни индикации за трансплантация на черен дроб:

  • Хронично заболяване на черния дроб (хепатит В и С и болести свързани с алкохолна привързаност и билиарна цироза)
  • Остро чернодробно увреждане и недостатъчност (в резултат на натравяния от гъби и лекарства)
  • Тумори на черния дроб с невъзможност за резекиране (хепатоцелуларен карцином) и някои доброкачествени тумори
  • Метаболични заболявания
  • Mасивно увреждане на черния дроб
  • Паразитични нашествия

Органи, необходими за пациенти, на които ще бъде извършена трансплантация на черен дроб трябва да се осигуряват главно от органите, дарени след мозъчната смърт на донора. Когато тези органи не са в състояние да отговорят на търсенето както и при другите трансплантации трансплантацията на черен дроб се извършва от органи на живи донори роднини до четвърта степен с пациента.

Черния дроб на живите донори селектирани от напълно здрави индивиди, може да се иззема до 70% от обема му за трансплантация. След операцията кървене, проблеми на съдовите и жлъчните пътища и инфекциите съставят комплекса от усложнения възможни за възникване след трансплантацията. В резултат; пациенти със своевременно преценено време за чернодробна трансплантация след успешен постоперативен период могат да се върнат в напълно здравословен вид към ежедневните си дейности и живот