agri-poliklinigi

Най вече болките в кръста а заедно с тях и тези в шията и гърба влияят неблагоприятно на дневния ни живот и работата. Тези болни постъпват обикновено в отделение Неврохирургия или рехабилитационно лечение. Много често още в началото се започва лечение с препарати.

Поради факта че лечението не е много успешно се преминава на друго важно лечение като физикална терапия. Поради това че при тези болни не се вижда достатъчно подобрение най вече при болни за които не е необходима операционна намеса винаги трябва да се помисли за инвазивни инжекции и радиочестотна (RF) технология.

Лекарствата приложени с помощта на инвазивните инжекции засягат само нервите в болящата област и лекарството не се разпространява по цялото тяло.

Например: при случай на болен с дискова херния, лекарството се прилага в болната област където се намира началото на дисковата херния и намалявайки отока и възпалението на дисковата херния премахва натиска в тази част и показва своя ефект. Поради това лекарствата приети по този начин са много по ефективни от лекарствата приети Орално или венозно.

Макар че инвазивните инжекции и радиочестотната (RF) технология най често се прилагат за болки в кръста, често се използват и за болки в шията и гърба. Най често се прилагат епидурални и трансфораминални инжекции и инжекции на фасетни стави и сакроилиачните стави. При инвазивните инжекции и радиочестотната (RF) технология с помощта на скопи се вижда областта където ще се осъществи инжектирането и се осъществява в стерилна обстановка. Тези операции притежават голям шанс за успех и страничните им влияния са малко.

Болки свързани с Рака

В днешно време рака е една от най разпространените болести. Болките които се развиват по време на хода на заболяването в голяма степен влияят на състоянието на болните. В някои области се развиват болки с прилагането на химиотерапията, лъчетерапията и хирургическите приложения направени за лечение на болестта.

Контролирането на болките които се появяват по време на хода на болестта и лечението имат важно значение както за общото качество на живот на болния, така и увеличават адаптацията му към самото лечение. Нужно е болните да се преценят много добре относно болките им, да се направи подробна анамнеза и осъществявайки физически преглед и лабораторни и радиологични изследвания-да се определят качеството на болката и нейният произход.

След това е нужно да се определи подходящия начин на лечение. По време на лечението е нужно болният да се следи отблизо относно болките. Първия избор за контролиране на болката е лечение с лекарски препарати.

С тази цел Световната Здравна Организация предлага да се използва метода на лечение наречен многостъпално лечение. С този подход в самото начало се използват Орално леки аналгетични лекарства. Със следене на болния отблизо и с достатъчен контрол на болките му постепенно се преминава към слаб и по силен морфин или техни подобни аналгетици.

В същото време може да се използват и тъй наречените адюванти (спомагателни лекарства). Когато по време на приложение на многостъпалното лечение лекарствата са недостатъчни, за морфин и подобни лекарства се използват методи на прилагане с порт и помпа, метод на инвазивните инжекции и по този начин се цели по ефективно контролиране на болките.

Най вече при лечение на болки при болните от рак е необходимо включването на лекари от всички специалности (хирурзи, специалист онколог, специалист психиатър, анестезиолог, специалисти по контрол на болката и други такива) и осъществяването на мултидисциплинарен план за лечение.