anjiyo

Първа причина за смърт в Света са болестите на сърдечно съдовата система. Сърдечна съдовата оклузия и инфарктите свързани с нея развалят качеството на живот на хората и могат да станат причина за смърт. За щастие окончателната диагноза за оклузия на сърцето вече може да се установи в лабораториите за сърдечна ангиография. Х лъчите, визуализацията на сърдечно-съдови изображения със звукови вълни и директното измерване на налягането на сърдечно съдовата система определят сърдечна съдовата оклузия и с помощта на апарата наречен стенд отварят вените без предизвикване на инфаркт. Възможно е отварянето на вените дори когато болния е в състояние на инфаркт и по този начин се осигурява определено удължаване на живота.

В болницата ни се намира Отделение за сърдечна ангиография оборудвано с модерни уреди функциониращи в продължение на 24 часа и което държи безопасността на болните и здравните служители на първо място. Следи отблизо за развитието в световната кардиология и използва най модерната технология.

В коронарното ни отделение заедно със сърдечно съдовите запушвания се отварят и каротидните артерии (сънната артерия), бъбречните артерии (бъбреци) и артериите на ръцете и краката с помощта на процедурите балон / стент. Разширението на аортата (аневризма) може да се лекува и с нехирургични методи. Вродените дупки в сърцето (ASD, VSD, PDA и т.н.) може да се затворят с помощта устройство като чадър без разрези по тялото. С метода наречен електрофизиологично изследване може да се определят нарушенията на сърдечния ритъм, а с метода наречен аблация е възможно лечението му. Също така с инсталиране на батерии може да се излекуват нарушения на сърдечния ритъм като много бавна или много бърза сърдечна честота.

Процедурите извършвани в модерна обстановка в лабораторията за ангиография се изпълняват за кратко време, пациентите подложени на коронарна ангиография се изписват същия ден, тези лекувани с процедури на интервенция се изписват на следващия ден. В голяма част от извършените операции може да се използва артерията на китката на пациента като по време на процедура болния е в най-висока степен на комфорт. По този начин пациентите след ангиография не се нуждаят от почивка на легло и могат да обикалят както желаят и да осъществяват своите лични нужди.