کلیه و لوزالمعده

در کشور ما، تعداد بیمارانی که از نارسائی کلیوی مزمن رنج می برند در حدود ۴۰ هزار نفر می باشد. از میان این تعداد بیماران در هر سال تنها در حدود ۳ % از ایشان موفق به انجام عمل پیوند کلیه می گردند، مهمترین دلیل پائین بودن تعداد پیوند کلیه، علاوه بر مشکل یافتن اهداء کننده کلیه، ناکافی بودن مراکز پیوند کلیه می باشد. به عنوان مرکز پیوند کلیه بیمارستان خصوصی قاضی عثمان پاشا، با هدف کمک رسانی به کسانی که تحت درمان دیالیز قرار دارند و در مقابله با این بیماری در شرایط سختی به سر می برند، با تجهیزاتی مجهز به آخرین تکنولوژی و پزشکان متخصص در این حوزه خدمات خود را ارائه می نمائیم.

در مرکز پیوند کلیه بیمارستان خصوصی قاضی عثمان پاشا، از ماه دسامبر سال ۲۰۰۷ تا به امروز بیش از ۱۵۰۰ پیوند کلیه تحقق یافته است و از این میزان ۹۸ % آنها با موفقیت به پایان رسیده است. مرکز ما که در زمینه پیوند کلیه در استانبول در رتبه های نخست قرار دارد، در حال حاضر با تیمی متشکل از ۴ جراح پیوند اعضاء، ۱ متخصص نفرولوژی برای کودکان و ۳ متخصص نفرولوژی برای بزرگسالان، ۲ مسئول هماهنگی پیوند اعضاء، ۲۰ پرستار و ۱۵ نفر از کارکنان بخش اداری و پرسنل کمکی، مجموعا با یک گروه ۴۵ نفری از افراد باتجربه به بیماران خود خدمات خود را ارئه می نماید.

در مرکز ما، امور مربوط به پیوند اعضاء با همکاری صمیمانه بخش های دیگر بیمارستان در مدت زمان کوتاهی در حدود ۳ – ۴ روز تکمیل گردیده و اگر بیمار برای عمل پیوند مشکل و مانعی نداشته باشد، عمل پیوند فورا انجام می پذیرد.

پیوند کبد

کبد با بیش از ۴۰۰ عملکرد، بزرگترین عضو داخلی در بدن ما می باشد. در میان وضایف آن: سنتز نمودن فاکتورهایی مهم مانند کلسترول، فسفولیپیدها، فاکتورهای انعقاد خونی و بالاخص پروتئین ها، دفع صفرا، تمیز نمودن بدن از بسیاری مواد شیمیائی و دارو ها، منظم نمودن سیستم دفاعی بدن و تنظیم قند خون می باشد. بسیاری از بیماری های حاد و مزمن که کبد را تحت تاثیر قرار می دهند، این عملکرد های حیاتی را به صورت غیر قابل بازگشت تحت تاثیر قرار می دهند. در موارد ذیل که با امکانات پزشکی روز امکان درمان آنها وجود ندارد، با پیوند کبد عضوی که وظیفه خود را به جا نمی آورد با کبدی جدید باید تعویض گردد. امروزه با شناختی که از آناتومی کبد به دست آمده است و با پیشرفت درمان های جراحی و پزشکی، اگر پیوند کبد به موقع صورت پذیرد به میزان 80 – 90 % با موفقیت تحقق خواهد پذیرفت.

به طور خلاصه اندیکاسیونهای پیوند کبد عبارتند از:

  • بیماری های مزمن کبد ( بیمارهایی از قبیل هپاتیت ب و ج، الکل و سیروز صفراوی)
  • نارسائی حاد کبد (در نتیجه مسمویت داروئی و قارچ)
  • تومورهای غیرقابل برداشت کبد (کارسینوم هپاتوسلولار) و تومورهای خوش خیم
  • بیماری های متابولیکی
  • آسیب گسترده کبد
  • آلودگی های انگلی

برای بیمارانی که تصمیم به اهداء کبد دارند عضو مربوطه در ابتدا از افرادی که پس از مرگ مغزی اعضاء بدن آنها اهداء شده است صورت می پذیرد. اما در صورتی که درخواست ها با اهداء اعضاء افراد فوت شده تامین نگردد، انتقال از طریق اهداء کننده های زنده از میان خویشاوندان تا درجه چهارم امکان پذیر می باشد. می توان از 70 % کبد اهداء کننده های در قید حیات که از افراد کاملا سالم انتخاب گردیده برای انتقال استفاده نمود. پس از عمل جراحی خونریزی، مشکلات عروقی و مجاری صفرا و عفونت ها مهمترین عوارض جانبی را تشکیل می دهند. به عنوان نتیجه: برای انتقال کبد بیمارانی که زمانبندی صحیحی انتخاب نموده اند پس از یک دوره عمل جراحی موفق به صورت کاملا سالم می توانند به زندگی خود ادامه دهند.