anjiyo

Dünyada bir numaralı ölüm nedeni kalp damar hastalıklarıdır. Kalp damar tıkanıkları ve buna bağlı gelişen kalp krizleri insanların yaşam kalitelerini bozmakta, ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir. Neyse ki kalp damar tıkanıklıklarının kesin teşhisi koroner anjiografi laboratuarlarının kurulması ile mümkün hale gelmiştir. X ışınları, kalp damarının içinin ses dalgaları ile görüntülenmesi ve kalp damarından direkt basınç ölçülebilmesi sayesinde yapılan görüntülemeler ile kalp damar tıkanıklıkları tespit edilebilmekte ve stent denilen aparatlar yardımı ile de kalp krizine sebep vermeden açılabilmektedir. Hatta kalp krizi esnasında bile tıkalı damarın açılabilmesi mümkün olmakta ve bu sayede insan ömründe belirgin uzama sağlanabilmektedir.

Hastanemizde 24 saat hizmet verme esası ile çalışan, hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin ön planda tutulduğu, modern cihazlar ile donatılmış koroner anjiografi ünitesi mevcuttur. Dünyada girişimsel kardiyoloji alanında yaşanan ilerlemeler yakından takip edilmekte, en yeni teknolojiler kullanılmaktadır.

Koroner anjiografi ünitemizde sadece kalp damar tıkanıklıkları değil, şah damarları (karotis arter), böbrek damarları (böbrek) ile kol ve bacak damarlarının tıkanıklıkları da balon/stent yöntemleri ile açılabilmektedir. Aort damarındaki genişlemeler (anevrizma) ameliyatsız yöntemler ile tedavi edilebilmektedir. Doğuştan olan kalp delikleri de (ASD,VSD,PDA gibi) şemsiye benzeri cihazlar kullanılarak vücutta herhangi bir kesi olmaksızın kapatılabilmektedir. Elektrofizyolojik çalışma denen yöntemle ise kalpdeki ritm bozukluklarının teşhisi ve ablasyon denilen yöntemle de tedavisi mümkün olmaktadır. Ayrıca kalp atım hızının çok yavaş veya çok hızlı olduğu hastalarda kalp pilleri takılarak ritm bozuklukları ortadan kaldırılabilmektedir.

Anjiografi laboratuarımızda modern şartlarda yapılan girişimler kısa süre almakta, koroner anjiografi yapılan hastalar aynı gün, girişimsel yöntemler ile tedavi edilen hastalar bir ertesi gün taburcu edilmektedir. Yapılan işlemlerin çoğunda, hasta konforunun en üst seviyelerde olduğu el bileği atardamarı kullanılabilmektedir. Bu sayede hastalar anjiografiden sonra yatak istirahatine gerek kalmaksızın istedikleri gibi dolaşabilmekte, kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler.