Çağrı Merkezi 444 1 300

Uzm. Dr. Hasan Bozkurt

Eğitim

 • 2001-2007: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)
 • 2007-2012: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tıpta Uzmanlık)

İş Deneyimi

 • 2007-2012: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi (Araştırma Görevlisi)
 • 2012-2016: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yrd.Doç.Dr.)
 • 2016-2018: Özel Muayenehane

Üyelikler

 • Türkiye Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği
 • İstanbul Tabip Odası

Tıbbi İlgi Alanları

 • OtizmDikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Öğrenme Güçlükleri
 • Bilgisayar, Internet ve Akıllı Telefon Bağımlılığı
 • Madde Bağımlılığı
 • Çoğul Kişilik Bozuklukları (Disosiyatif Bozukluk)
 • Hipnoz ve EMDR

Bilimsel Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Hasan Bozkurt, Ayaydın H, Abalı O. Aripiprazole in treatment-resistant Tourette Syndrome: A case report. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2009; 19: 447-448.
 2. Coskun M, Hasan Bozkurt, Zoroğlu S. Possible lamotrigine Induced Mania in a Child with Autism Spectrum Disorder and Epilepsy: A case report. Journal of Clinical Psychopharmacology 2009; 29: 508-509.
 3. Hasan Bozkurt, Mukaddes NM. Lorazepam for catatonia in a child with autism: A case report. Turkish Journal of Pediatrics 2010; 52: 435-438.
 4. Hasan Bozkurt, Abalı O. Aripiprazole-induced enuresis in a child with autistic disorder. Archives of Neuropsychiatry 2011; 48: 164-166.
 5. Hasan Bozkurt, Ayaydın H, Adak İ, Zoroğlu SS. Risperidone-induced paroxysmal perceptual alteration in a child with autism. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology 2012; 22: 470-471.
 6. Alyanak B, Kılınçaslan A, Kutlu L, Hasan Bozkurt, Aydın A. Psychological adjustment, maternal distress, and family functioning in children with obstetrical brachial plexus palsy. Journal of Hand Surgery 2013; 38: 137-142.
 7. Hasan Bozkurt, Coskun M, Ayaydin H, Adak I, Zoroglu SS. Prevalence and patterns of psychiatric disorders in referred adolescents with Internet addiction. Psychiatry and Clinical Neurosciences 2013; 67: 352-359.
 8. Yıldırım A, Özer E, Hasan Bozkurt, Ozsoy S, Enginyurt O, Evcuman D, Yilmaz R, Kuyucu YE. Evaluation of social and demographic characteristics of incest cases in a university hospital in Turkey. Medical Science Monitor 2014; 20: 693-697.
 9. Hasan Bozkurt, Mutluer TD, Kose C, Zoroglu SS. High psychiatric comorbidity in adolescents with dissociative disorders. Psychiatry and Clinical Neurosciences 2014 (Epub ahead of print).
 10. Ayaydın H, Hasan Bozkurt. Spasmodic torticollis associated with sertraline in a child and an adolescent. Turkish Journal of Pediatrics 2015 (Epub ahead of print).
 11. Çelikkiran S, Hasan Bozkurt, Coskun M. Denver developmental test findings and their relationship with sociodemographic variables in a large community sample of 0–4-year-old children. Archives of Neuropsychiatry 2015 (Epub ahead of print).
 12. Hasan Bozkurt. Piracetam for Sialorrhea in two Children with Intellectual Disability. Journal of Clinical Psychopharmacology 2015 (Epub ahead of print).
 13. Somuk BT, Hasan Bozkurt, Göktaş G, Demir O, Gürbüzler L, Eyibilen A. Impact of adenotonsillectomy on ADHD and nocturnal enuresis in children with chronic adenotonsillar hypertrophy. American Journal of Otolaryngology, 2015 (Epub ahead of print).
 14. Samet Özer, Hasan Bozkurt, Resul Yılmaz, Ergün Sönmezgöz, İlknur Bütün. Evaluation of executive functions in children and adolescents with familial Mediterranean fever. Child Neuropsychology, 2015 (Epub ahead of print).
 15. Hasan Bozkurt, Serkan Şahin. Weight loss associated with reboxetine use in adolescents.  Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 2015 (Epub ahead of print).
 16. Hasan Bozkurt, Serkan Şahin. Olanzapine-induced Priapism in a Child with Asperger’s Syndrome. Balkan Medical Journal, 2015 (Epub ahead of print).
 17. Hasan Bozkurt, Samet Özer, Resul Yılmaz, Ergün Sönmezgöz, Özlem Kazancı, Oytun Erbaş, Osman Demir. Assessment of Neurocognitive Functions in Children and Adolescents with Obesity. Applied Neuropsychology: Child, 2016 (Epub ahead of print).
 18. Hasan Bozkurt, Serkan Şahin. DEHB Tanılı Bir Çocukta Atomoksetin İle Düzelen Enkoprezis. Türk Psikiyatri Dergisi2016 (Epub ahead of print).
 19. Filiz Kılıç, Murat Coşkun, Hasan Bozkurt, İlyas Kaya, Salih Zoroğlu. Self-injury and suicide attempt in relation with trauma and dissociation among adolescents with dissociative and non-dissociative disorders. Psychiatry Investigation, 2016 (Epub ahead of print).
 20. İlknur Bütün, Hasan Bozkurt, Samet Özer, Serkan Şahin. Effect of oxidative stress on cognitive functioning in children and adolescents with obesity.
 21. Hasan Bozkurt, Samet Özer, Serkan Şahin, Ergün Sönmezgöz. Internet Use Patterns and Internet Addiction in Children and Adolescents with Obesity. International journal of pediatric obesity.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 1. Hasan Bozkurt, Coskun M, Zoroglu S. Socio-Demographic Characteristics and Prevalence of Psychiatric Disorders in Referred Young Subjects with Internet Addiction. (Poster sunum) 59th Annual Meeting, American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP), Ekim 2012, San Francisco, ABD.
 2. Çelikkiran S, Hasan Bozkurt, Coskun M. Denver developmental test findings and their relationship with sociodemographic variables in a large community sample of 0–4-year-old children. (Poster Sunum) Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 2.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu (6. UPK- 2.UÇEPS), Nisan 2014, Antalya.
 3. Hasan Bozkurt, Abdullah Çim, Şeref Şimşek, Serkan Şahin, Salih Coşkun. Association between the rs1360780 polymorphism in FKBP5 gene and serum cortisol levels in children with autism spectrum disorder. (Sözel Bildiri) Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu (8. UPK- 4.UÇEPS), Nisan 2016, Antalya.
 4. Yunus Emre Bulut, Hasan Bozkurt, Mücahit Eğri. The Prevalence of Emotional and Behavioral Problems and Associated Factors in a Community Sample of High School Students in Tokat. (Sözel Bildiri) Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu (8. UPK- 4.UÇEPS), Nisan 2016, Antalya.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Coşkun M, Hasan Bozkurt, Ayaydın H, Karakoç S, Süleyman F, Üçok A, Zoroğlu S. Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Servisinde Yatarak Tedavi Edilen Ergen Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2012; 19: 17-24.
 2. Mutluer T, Hasan Bozkurt, Coşkun M, Zoroğlu S. Fetal Alkol Spektrum Bozuklukları: Güncel Bir Derleme. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2013; 20: 47-56.
 3. Oflaz S, Hasan Bozkurt, Güveli H, Gümüş S. Recognition of Asperger’s Syndrome in an adolescent patient with Bipolar disorder: A case report. Journal of Mood Disorders 2014; 4: 130-132.
 4. Samet Özer, Hasan Bozkurt, Ergün Sönmezgöz, Serap Bilge, Resul Yılmaz, Osman Demir. Obezite tanılı çocuklarda yeme davranışının değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi 2014; 14: 66-71.
 5. Serkan Şahin, Hasan Bozkurt. Kısa etkili metilfenidat tedavisinden uzun etkili metilfenidat tedavisine geçiş sonrası ortaya çıkan epileptik nöbet: bir olgu sunumu. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi
 6. Hasan Bozkurt, Seda Tabak, Serkan Şahin. Kronik motor tik bozukluğunda topiramat kullanımı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 7. Hasan Bozkurt, Seda Tabak, Serkan Şahin. Ergen bir olguda diazepam ile düzelen katatoni; Olgu sunumu. Journal of Contemporary Medicine
 8. Hasan Bozkurt, Serkan Şahin, Salih Zoroğlu. İnternet Bağımlılığı; Güncel bir gözden geçirme. Journal of Contemporary Medicine
 9. Hasan Bozkurt, Seda Tabak, Serkan Şahin. Biperiden kullanımıyla ilişkili deliryum tablosu; Bir çocuk olgu sunumu. Pediatric Practice and Research.
 10. Hasan Bozkurt, İbrahim Adak, Ayşe Kılınçaslan, Behiye Alyanak, Başak Yücel. Anoreksiya Nervoza Tanılı İkiz Kız Kardeşler. Yeni Sempozyum

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Hasan Bozkurt, Adak İ, Kılınçaslan A, Alyanak B, Yücel B. Anoreksiya Nervoza Tanılı İkiz Kız Kardeşler: Olgu Sunumu. (Poster Sunum) Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, Haziran 2011, İstanbul.
 2. Hasan Bozkurt. Atomoksetin İle Düzelen Enkoprezis: Olgu Sunumu. (Poster Sunum) Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan 2014, Konya.
 3. Hasan Bozkurt. Siyalore Tedavisinde Ek Bir Seçenek Olarak Pirasetam: Olgu Sunumu. (Poster Sunum) Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan 2014, Konya.
 4. Hasan Bozkurt, Samet Özer, Resul Yılmaz, Ergün Sönmezgöz, Özlem Kazancı, Oytun Erbaş, Osman Demir. Obezite Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Nörokognitif İşlevlerin Değerlendirilmesi. (Sözel Bildiri) Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan 2015, İstanbul.
 5. Samet Özer, Hasan Bozkurt, Resul Yılmaz, Ergün Sönmezgöz, İlknur Bütün. Ailesel Akdeniz Ateşi tanılı çocuklarda bilişsel işlevler (Sözel Bildiri).Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Ekim 2014, Antalya.
 6. Samet Özer, Hasan Bozkurt, Ergün Sönmezgöz, Resul Yılmaz, Osman Demir. Obez çocuklarda uyku alışkanlıklarının değerlendirilmesi (Sözel Bildiri). Türk Pediatri Kongresi, Mayıs 2015, İzmir.
 7. Samet Özer, Hasan Bozkurt, Ergün Sönmezgöz, Resul Yılmaz, Osman Demir. Tip 1 Diabetes Mellitus tanılı çocuklarda bilişsel işlevlerin değerlendirilmesi (Sözel Bildiri). Türk Pediatri Kongresi, Mayıs 2015, İzmir.
 8. Yalçın Önder, Rıza Çıtıl, Mücahit Eğri, Hasan Bozkurt, Erhan Karaaslan, Gizem Emekdar, Özkan Yaşayancan, Şeyma Ünüvar. İlköğretim Öğrencilerinde Kekemelik Görülme Sıklığı (Poster bildiri).Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Konya.
 9. Özkan Yaşayancan, Rıza Çıtıl, Hasan Bozkurt, Yalçın Önder, Mücahit Eğri. Tokat İlinde Çıraklık Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Sıklığı (Poster bildiri).Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Konya.
 10. Hasan Bozkurt, Seda Tabak, Serkan Şahin. Biperiden kullanımıyla ilişkili deliryum tablosu; Olgu sunumu. (Poster Sunum) Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan 2016, İzmir.
 11. Hasan Bozkurt, Seda Tabak, Serkan Şahin. Kronik motor tik bozukluğunda topiramat kullanımı; Olgu sunumu. (Poster Sunum) Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan 2016, İzmir.
 12. Hasan Bozkurt, Seda Tabak, Serkan Şahin. Diazepam ile düzelen katatoni sendromu. Olgu sunumu. (Poster Sunum) Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan 2016, İzmir.
 13. Mustafa Tuğrul Göktaş, Erdem Kamil Özer, Hasan Bozkurt. Metilfenidat tedavisi alan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda tedavi yanıtı ile abcb1 c3435t genetik polimorfizminin değerlendirilmesi. (Sözel Bildiri) Ulusal Farmakoloji Kongresi, Eylül 2015, Ankara.