Çağrı Merkezi 444 1 300

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Merhametsiz

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Merhametsiz

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Merhametsiz

Eğitim

  • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (Mezuniyet tarihi:1999)

İş Deneyimi

  • İç Hastalıkları Asistanlık Eğitimi, İç Hastalıkları, 2007-2011
  • Uzman Dr. Datça Devlet Hastanesi, Datça, Muğla, 2011-2011 (İç hastalıkları Zorunlu Hizmet)
  • Nefroloji Yan Dal Asistanlık Eğitimi, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kl., 2011-2015
  • Uzman Dr. Iğdır Devlet Hastanesi, Nefroloji, Iğdır, 2015-2018 (Nefroloji zorunlu hizmet)
  • Yeni Yüz Yıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi (2018-...)

Üyelikler

  • Türk Nefroloji Derneği

Tıbbi İlgi Alanları

  • Böbrek Nakli

Bilimsel Yayınlar

Uluslararası SCI ve SCI-E kapsamındaki bilimsel hakemli dergilerde yayımlanan orijinal araştırma makaleler;

1.Oguz EG, Akoglu H, Okyay GU, Gursoy GK, Yildirim T, Merhametsiz O, Cimen T, Canbakan B, Yeter E, Ayli MD. Increased serum renalase in peritoneal dialysis patients: Is it related to cardiovascular disease risk?  Nefrologia. 2017 Feb 1. pii: S0211-6995(16)30208-9. doi: 10.1016/j.nefro.2016.11.013. [Epub ahead of print] English, Spanish.

2.Gök Oğuz E, Ulusal Okyay G, Karaveli Gürsoy G, Ercan Z, Merhametsiz Ö, Canbakan B, Aylı MD. The impact of calcineurin inhibitors and mammalian target of rapamycininhibitors on anxiety and depression scores in kidney transplant patients.  Turk J Med Sci. 2016 Nov 17;46(5):1341-1347. doi: 10.3906/sag-1506-153.

3.Gok Oguz E, Ulusal Okyay G, Akoglu H, Merhametsiz O, Yildirim T, Canbakan B, Ayli MD. Efficacy of Combined Plasmapheresis and Intravenous Immunoglobulin Therapy in Kidney Transplant Patients With Chronic Antibody-mediated Rejection. Iran J Kidney Dis. 2016 May;10(3):151-5.

4.Gok Oguz Ebru, Ulusal Okyay Gulay, Merhametsiz Ozgur, Canbakan Basol, Ayli Deniz.  Long-term success with adhesiolysis in posttransplant encapsulating peritoneal  sclerosis: Retrospective case series of 4 patients. Intern Med. 2016;55(3):269-72. doi: 10.2169/internalmedicine.55.5461. 

5.Merhametsiz O, Oguz EG, Yayar O, Bektan B, Canbakan B, Ayli  D. Bioimpedance spectroscopy  method  to determine  hypervolemia  in  maintenance  hemodialysis  patients.  HIPPOKRATIA 2015, 19, 4: 324-331

6.Cakmak U, Merhametsiz O, Gok Oguz E, Ercan Z, Haspulat A, Ozkan SK, Canbakan B, Deniz Aylı M. Effects of acute kidney injury on clinical outcomes in patients with upper gastrointestinal bleeding. Ren Fail. 2016;38(2):176-84. doi: 10.3109/ 0886022X.2015.1117923.

7.Eser Baris, Yayar ozlem, Buyukbakkal Mehmet, Erdogan Bulent, Ercan Zafer, Merhametsiz Ozgur, Haspulat Ayhan, Gok Oguz Ebru, Dogan Ibrahim, Canbakan Basol, Ayli Deniz.  Fibroblast growth factor is associated to left ventricular mass index, anemia and low values of transferrin saturation. Nefrología, Doi: 10.1016/j.nefro.2015.06.025,

8.Kali Alaaddin, Yayar Ozlem, Erdogan Bulent, Eser Baris, Buyukbakkal Mehmet, Ercan Zafer, Merhametsiz Ozgur, Haspulat Ayhan, Gok Oguz Ebru, Canbakan Basol, Ayli Deniz. Is hepcidin-25 a predictor of atherosclerosis in hemodialysis patients?. Hemodialysis International, Doi: 10.1111/hdi.12355,

 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler;

1.GÖK OGUZ EBRU, YILDIRIM TOLGA, MERHAMETSIZ ÖZGÜR, YAYAR ÖZLEM, KARAVELI GÜRSOY GÜNER, HASPULAT AYHAN, ERCAN ZAFER, AKOGLU HADIM, AKDAG SEYIT IBRAHIM, AYLI DENIZ (2014). Conversion from Calcineurin Inhibitors to mTOR inhibitors in Renal ?Transplantation: A Single Centre Experience. Turkish Nephrology Dialysis Transplantation, 23(3), 229-233., Doi: 10.5262/tndt.2014.1003.09

2.KARAVELI GÜNER, GÖK OGUZ EBRU, YILDIRIM TOLGA, ERCAN ZAFER, MERHAMETSIZ ÖZGÜR, HASPULAT AYHAN, AYLI DENIZ (2015). Plasmapheresis in Chronic Active Antibody-Mediated Rejection. Turkish Nephrology Dialysis Transplantation, 24(01), 123-125., Doi: 10.5262/tndt. 2015.1001.20)

3.HASPULAT AYHAN, GÖK OGUZ EBRU, YILDIRIM TOLGA, ERCAN ZAFER, MERHAMETSIZ ÖZGÜR, KARAVELI GÜRSOY GÜNER, AKOGLU HADIM, AKDAG SEYIT IBRAHIM, AYLI DENIZ (2014). A Cause of Nephrotic Syndrome Rarely Seen in Adults: IgM Nephropathy. Istanbul Medical Journal, 15(3), 190-192., Doi: 10.5152/imj.2014.27147

4.Ayhan Haspulat, Tolga Yıldırım, Ebru Gök Oğuz, Özgür Merhametsiz, Zafer Ercan, Özlem Yayar, Güner Karaveli Gürsoy, Hadim Akoğlu, Seyit İbrahim Akdağ, Deniz Aylı. Transplant Renal Arter Stenozlu Olguda Gecikmiş Tanı, Doğru Tedavi. Turk Neph Dial Transpl 2014;

5.BULUT CENGIZ, KARAVELI GÜRSOY GÜNER, GÖK OGUZ EBRU, MERHAMETSIZ ÖZGÜR, KIP TEYMUR TUGBA, ATILGAN GÖKHAN, CANBAKAN BASOL, AYLI DENIZ "Geç Dönemde NODAT Gelisen Renal Transplantasyonlu Olgu". Turkish Nephrology Dialysis Transplantation DOI10.5262/tndt.2016.44

6.Özgür MERHAMETSİZ, Tolga YILDIRIM, Ebru GÖK OĞUZ, Zafer ERCAN, Özlem YAYAR, Rahmi YILMAZ, Yunus ERDEM, Dilek ERTOY BAYDAR, Başol CANBAKAN, Deniz AYLIEvaluation of Renal Biopsies for BK Virus Nephropathy in Non-Renal Transplant Immunosuppressed Patients doi: 10.5262/tndt.2016.1002.07

7.Özlem YAYAR, Barıs ESER, Ebru GÖK OĞUZ, Özgür MERHAMETSİZ, Mehmet BÜYÜKBAKKAL, Okan YAYAR, Başol CANBAKAN, Deniz AYLI. Does Neutrophil to lymphocyte ratio Tell something about atherosclerosis in Hemodialysis Patients? doi: 10.5262/tndt.2017.1002.06