kalp yetmezliği toplantısı foto

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİNDE SEÇENEKLER TOPLANTISI 
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
Yeni Yüzyıl Üniversiyesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi                 
9:30 – 10:00 AÇILIŞ TÖRENİ
        Konuşmacılar:

 1. Mehmet Balkanay
 2. Serap Baş Başhekim
 3. Rüçhan Akar TKDCD Başkanı
 4. Demir Budak YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı
10:00 – 11:20  I. OTURUM

Konu: Kalp Yetmezliği Tedavisinde Hangi Tedavi Yöntemi

Başkanlar: Mustafa Özbaran, Mehmet Ali Özatik, Sanem Nalbantgil, Ömer Işık.

Kalp Yetmezliği Tedavisinde Medikal Tedavi.

Nihan Kahyalar

 1. Kalp Yetmezliği Tedavisinde Kardiyolojik Girişimsel Yöntemler.

Fethi Kılıçarslan

 1. Kalp Yetmezliği Tedavisinde Mekanik Kalp Destek Sistemleri.

Ümit Kervan

 1. Kalp Yetmezliği Tedavisinde Kalp Nakli.

Kaan Kırali
11:20 – 11:40  Kahve Molası

11:40 – 13:00  II. OTURUM

Mekanik Destek Sistemleri Uygulamalarında Karşılıklı Görüşler:

Başkanlar: Rüçhan Akar, Serap Aykut Aka, Mustafa Paç, Ali Gürbüz.

 1. Kardiyojenik Şok Tedavisinde ECMO.

İlker Mataracı

 1. Düz Akımlı Kısa Dönem Mekanik Kalp Destek Sistemlerinin Kalp Yetmezmezliği Tedavisindeki Yeri.

Atilla Sezgin

 1. Paracorporeal Pulsatil Destek Sistemlerinin Kalp Yetmezliği Tedavisindeki Yeri.

Çağatay Engin

 1. Kalp Yetmezliği Cihazlarının Perkütan Kullanımında Neredeyiz?

Cevat Kırma

 13:00 – 14:00 Yemek Arası

 14:00 – 15:20  III. OTURUM

Konu: Kalp Yetmezliği Tedavisinde Preoperatif ve İntraoperatif Yönetim:

Başkanlar: Erol Şener, Gökhan İpek, Gökçen Orhan, Mehmet Erdem Toker.

 1. Non-invaziv Tanı Yöntemlerinin Önemi.

Gökhan Kahveci

 1. İnvaziv Tanı Yöntemlerinin Önemi.

Ali Metin Esen

 1. Ventriküler Destek Cihazları Uygulamalarında ve Kalp Naklinde Sağ Kalp Fonksiyonlarının Önemi.

Nuri Kurtoğlu

 1. Kanamalı Hastada Tromboelastogramın Önemi.

Hakan Kilercik

15:20 – 15:40 Kahve Molası

15:40 – 17:10  IV. OTURUM

Konu: Kalp Nakli ve Tartışmalı Durumlar:

Başkanlar: Cevat Yakut, Ömer Bayezid, Denyan Mansuroğlu, Mehmet Balkanay.

 1. Donör Teminindeki Tartışmalı Durumlar.

Sağlık Bakanlığı Görüşü

 1. Donör Teminindeki Tartışmalı Durumlar ve Olgu 1.

Yelda Saltan

 1. Alıcıyı Hazırlamada Tartışmalı Durumlar ve Olgu 2.

Oğuz Konukoğlu

 1. Cerrahi Teknik ve Postoperatif Uygulamadaki Tartışmalı Durumlar.

Tahir Yağdı

 1. Enfeksiyon Yönetimindeki Tartışmalı Durumlar.

Derya Bayırlı Turan

 1. İmmünosüpresyon ve Uzun Dönem Takipte Tartışmalı Durumlar.

Cengiz Türkay

KAPANIŞ ve AKŞAM YEMEĞİ

Bilimsel Program:

Mehmet Balkanay

Denyan Mansuroğlu

Çağatay Engin

Ahmet Rüçhan Akar