1.Sınıf İlk Muayene

Yapılan Tetkikler

 • Hemogram, İdrar Tetkiki, Sedimantasyon, AKŞ, Kreotinin, Total Kolestrol, Tligresit, ALT, GGT, LDL, HDL
 • PA Akciğer Grefisi
 • SFT (Solunum Fonksiyon Testi)
 • Bilgisayarlı Görme Alanı Testi
 • EKG
 • Odyometri, Timponometri (İşitme Testi)
 • Psikiyatri
 • Nöroloji
 • KBB
 • Göz Muayenesi
 • İç Hastalıkları Muayenesi

Geçerlilik Süreleri

 • 60 Yaş Altı yılda bir
 • 60 Yaş Üstü 6 ayda bir
2.Sınıf İlk Muayene

Yapılan Tetkikler

 • Hemogram, İdrar Tetkiki, Sedimantasyon, AKŞ, Kreotinin, Total Kolestrol, Tligresit, ALT, GGT, LDL, HDL, Urik Asit, AST, VLDL, Kolestrol
 • PA Akciğer Grefisi
 • SFT (Solunum Fonksiyon Testi)
 • Bilgisayarlı Görme Alanı Testi
 • EKG
 • Odyometri, Timponometri (İşitme Testi)
 • Psikiyatri
 • Nöroloji
 • KBB
 • Göz Muayenesi
 • İç Hastalıkları Muayenesi

Geçerlilik Süreleri

 • 40 Yaşa Kadar 5 Yıl
 • 40-49 Yaşa Kadar 2 Yıl
 • 50 Yaş ve Üzeri 1 Yıl
1. ve 2. Sınıf Periyodik Muayeneler

Yapılan Tetkikler

 • Hemogram, İdrar Tetkiki, Sedimantasyon, AKŞ, Kreotinin, Total Kolestrol, Tligresit, ALT, GGT, LDL, HDL
 • Psikiyatri
 • Nöroloji
 • KBB
 • Göz Muayenesi
 • İç Hastalıkları Muayenesi

Not: Sertifikadaki bitiş tarihlerine bakılarak,

 • PA Akciğer Grefisi
 • SFT (Solunum Fonksiyon Testi)
 • Bilgisayarlı Görme Alanı Testi
 • EKG
 • Odyometri, Timponometri (İşitme Testi)

gerekli ise yapılır.

Geçerlilik Süreleri

 • 1. Sınıf 60 Yaş Altı yılda bir
 • 2. Sınıf 30 Yaş Altı 5 Yıl
 • 30-39 Yaş 2 Yıl
 • 40 Yaş Üstü 1 Yıl
THY Kabin Memuru

Yapılan Tetkikler

 • Hemogram, İdrar Tetkiki, Sedimantasyon, AKŞ, Kreotinin, Total Kolestrol, ALT, GGT, Ürik Asit, Anti Hav Total, HB Sag, Anti HCV, Anti Hiv, VDRL, Gaita Kültürü, Gaitanın Mikroskobik incelenmesi, Boğaz Kültürü
 • PA Akciğer Grefisi
 • SFT (Solunum Fonksiyon Testi)
 • EKG
 • Odyometri
 • Psikiyatri
 • Nöroloji
 • KBB
 • Göz Muayenesi
 • İç Hastalıkları Muayenesi
 • Uçuş Hekimi Muayenesi

Geçerlilik Süreleri

 • 5 Yıl
Kabin Memuru

Yapılan Tetkikler

 • Psikiyatri
 • Nöroloji
 • KBB
 • Göz Muayenesi
 • İç Hastalıkları Muayenesi

Geçerlilik Süreleri

 • 5 Yıl
Uçak Bakım Teknisyeni

Yapılan Tetkikler

 • Hemogram, İdrar Tetkiki
 • PA Akciğer Grefisi
 • EKG
 • Nöroloji
 • KBB
 • Göz Muayenesi
 • İç Hastalıkları Muayenesi

Geçerlilik Süreleri

 • 40 Yaş Altı 2 Yıl
 • 40 Yaş Üstü 1 Yıl
Loas Master

Yapılan Tetkikler

 • Hemogram, İdrar Tetkiki
 • PA Akciğer Grefisi
 • EKG
 • Nöroloji
 • KBB
 • Göz Muayenesi
 • İç Hastalıkları Muayenesi

Geçerlilik Süreleri

 • 40 Yaş Altı 5 Yıl
 • 40 Yaş Üstü 2 Yıl
Dispatcher

Yapılan Tetkikler

 • Hemogram, İdrar Tetkiki
 • PA Akciğer Grefisi
 • EKG
 • Nöroloji
 • KBB
 • Göz Muayenesi
 • İç Hastalıkları Muayenesi

Geçerlilik Süreleri

-

Apron (Pat Sahaları Sürücüsü)

Yapılan Tetkikler

 • Hemogram, İdrar Tetkiki, Kan Grubu Kartı
 • PA Akciğer Grefisi
 • Görme alanı testi
 • Odyometri
 • Nöroloji
 • KBB
 • Göz Muayenesi
 • İç Hastalıkları Muayenesi

Geçerlilik Süreleri

-