Quality and Gaziosmanpaşa Hospital

İçinde yaşadığımız yüzyılda sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda yaşamımızı etkileyen en önemli kavram hiç kuşkusuz kalitedir. Sağlık hizmeti; hasta ve hasta ailesi ile sağlık ekibini bir araya getirerek, tedavi için uygun ortamın sağlanması ile üretilir. Güven unsurunun son derece önemli olduğu sağlık hizmeti, hata kabul etmeyen, ekip çalışmasına dayanan, hasta ve çalışan memnuniyetini temel alan bir hizmettir.

Sağlık hizmetlerinde kalite ise; hizmeti oluşturan unsurların ihtiyaç ve beklentilerini karşılama, mümkünse daha fazlasını yapabilme becerisidir.

Gaziosmanpaşa Hastanesi;

1992 yılından bu yana yürüttüğü kaliteli sağlık hizmetini 2007 yılında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini alarak standartlaştırmıştır. 2009 yılında; Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuş Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları (SHKS) kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde A sınıfı hastane unvanını almış ve her yıl yapılan değerlendirmelerle bu unvanını korumaya devam etmektedir. 2013 yılı Mart ayından itibaren de uluslararası alanda kabul gören ve bilinilirliği en yüksek olan değerlendirme modeli JOINT COMMISSION INTERNATIONAL (JCI) akreditasyonunu için çalışmalarına hızla devam etmektedir.

Değerli GOP Dostu;

Kendiniz ve aileniz için en iyi sağlık hizmetini nereden alacağınızın kararını verirken kalite yönetim sistemlerine göre yönetilen hastaneleri değerlendirerek bu kararı vermelisiniz. Bizler; web sayfamızı hazırlarken -nelerin spesifik kalite değerlendirme ölçütleri- olduğu hakkında size bilgi vermeyi ve yol göstermeyi hedefledik. Hastanemizde tıbbi ve idari süreçlerin izlenebilmesi amacıyla tıbbi, idari ve hasta güvenliği ile ilişkili göstergeleri belirledik. Bu göstergeleri düzenli olarak değerlendirmekte ve analiz sonuçlarını önceki ayın verileriyle ve yıl bazında belirlenen hedeflerle karşılaştırmaktayız.

Aynı zamanda T.C. Sağlık Bakanlığının Sağlık.NET, UHESA gibi sağlık istatistikleri ve SHKS gibi standartlarla ilişkili pek çok kalite göstergesini ilgili kurumlarla düzenli olarak paylaşmaktayız. Gönderdiğimiz bu verilerle diğer sağlık kuruluşları arasındaki kalite gösterge sonuçlarına göre, yerimize bakarak kendimizi değerlendirmekteyiz.

Bu çalışmalar sonucunda sizlere daima, dünden daha kaliteli hizmet veriyoruz.

Takip Ettiğimiz Bazı Hizmet Kalite Göstergeleri

 • Aynı Şikâyetle Tekrar Gelen Hasta Oranları
 • Çalışanlarda Kesici Delici Alet Yaralanmaları Ve Bulaş
 • Düşme Oranları
 • Enfeksiyon Oranları
 • Hasta Bakım Kalitesi Göstergeleri
 • Laboratuar Test Sonuç Süreleri
 • Ölüm Oranları
 • Sezaryen Oranları
 • Tıbbi Kayıtlar
 • Memnuniyet Oranları
  • Hasta Memnuniyet Oranları
  • Çalışan Memnuniyet Oranları
 • Süreç Takipleri
  • Aspirin Kullanımı: Akut miyokart infarktüsü geçiren hastalarda son 24 saat içerisinde aspirin kullanımının varlığı
  • Pnömokok Aşılaması: 65 Yas ve üstü pnömoni hastalarında tedavi sonrası pnömokok aşılama durumu
  • Cerrahi hastalarında cerrahi öncesi ve sonraki 24 saatlik dönem içerisinde venöz tromboemboli proflaksisi; önce ile anestezi bitiminden 24 saat sonraki süre içinde Venöz Tromboemboli Proflaksisi