çocuk-cerrahisi

0-17 yaş aralığındaki çocukların cerrahi hastalıklarının teşhis ve ameliyatları ile ilgili bir bölümdür. Ortopedi, göz, KBB, beyin ve kalp cerrahisi dışındaki doğuştan veya sonradan oluşan ve cerrahi müdahale gerektiren hastalıklar çocuk cerrahisi alanına girmektedir.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümünde doğum öncesi ve doğumu takiben çıkabilecek cerrahi sorunların tanı ve tedavisine yönelik tüm teknolojik olanaklar mevcuttur. Ayrıca tam teşekküllü yeni doğan yoğun bakım ünitemizden yeni doğanın ameliyat sonrası takibinde yararlanmaktayız.

Çocuk cerrahisi bölümünde ameliyatlar lokal veya genel anestezi ile yapılmaktadır.

Lokal Anesteziyle Yapılan Ameliyatlar

(Düşme, çarpma, trafik kazası, delici - kesici aletlerle olan yaraların dikilmesi, Apse boşaltılması, Cilt altı biopsileri, Lenf nodu biopsileri)

Acil cerrahi bölümündeki küçük girişim ameliyathanesinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bazı temiz kesilerde (yüzeyel kesilerde) doku yapıştırıcısı kullanılarak dikiş atmadan müdahale edilmektedir.

Acil trafik kazası düşme, çarpma vakalarında Ortopedi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Plastik cerrahi ve KBB gibi branşlarla koordinasyon içinde çalışmaktayız.

Genel Anestezi Altında Yapılan Ameliyatlar

Günübirlik ve yatılı ameliyatlar olarak 2’ye ayrılır.

Günübirlik ameliyatlarda hasta sabah aç karnına hastaneye gelir. Laboratuvar ve radyolojik incelemeler sonrası anestezi muayenesi yapılır. Hasta daha sonra ameliyata alınıp, aynı gün içinde 3-4 saat sonra evine gönderilir.

Başlıca Günübirlik Ameliyatlar

Kasık bölgesi ameliyatları; (Fıtık, Hidrosel (Su fıtığı), İnmemiş Testis,Kordon kisti, Varikosel)

Göbek Fıtığı ameliyatları, Baş boyun bölgesi ameliyatları (Lenf nodu biopsileri, Branşial artık ameliyatları, Tiroglossal kist, Tortikollis), Perianal Bölge Ameliyatları (Perianal Apse, Perianal Fistül, Hemoroidektomi, Anal dilatasyon), Sünnet

Yatışlı Ameliyatlar

Yukarıda belirtilen ameliyatlar dışında kalan ameliyatlar hasta yatırılarak yapılmaktadır. Hastanemizde yapılan ameliyatlar.

Yeni Doğanın Cerrahi Sorunları

(Özofagus atrezisi, Konjenital Diyafrağma hernisi, İntestinal Atreziler, Mekonyum İleusu, İntestinal Perforasyonlar, Rotasyon Anomalileri, Pnömotoraks, Pylor Stenozu, Hirschsprung hastalığı, NEC, İnvagination, Anorektal Malformasyonlar, Mezenterik ve Omental Kistler)

  • Akut Batın-Apandisit
  • Travma (Karın toraks yaralanmaları)
  • Çocukluk Çağı Tümörleri (wilms tm, nöroblastom, teratomlar, rabdomyosarkom, lenfoma)
  • Gastroözofagial Bileşke Sorunları (GÖR, hiatus hernisi)