Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

diyabet

Endokrinoloji; vücudumuzda hormon salgılayan iç salgı bezlerinin hastalıklarıyla uğraşan bir bilim dalıdır. Endokrin Sistem hipotalamus, hipofiz, tiroid, paratiroid, pankreas, böbreküstü bezi (adrenal bez) overler (yumurtalık) ve testislerin salgıladığı hormonlar ve onların hastalıklarıyla ilgilenir.

En Sık Karşılaşılan Hastalıklar
 • Diyabet (şeker hastalığı), gizli şeker, hipoglisemi (şeker düşüklüğü)
 • Obezite (şişmanlık), diyet
 • Tiroid-Guatr hastalıkları, tiroid nodülleri, tiroid kanserleri
 • Hiperlipidemi (kolesterol, trigliserid yükseklikleri)
 • Hirşutizm (tüylenme), polikistikover
 • Osteoporoz (kemik erimesi) ve kemiğin metabolik hastalıkları
 • Gelişme geriliği, boy kısalığı
 • Hipogonadizm (erkeklik hormonunun yetersiz salgılanması)
 • Zayıflama
 • Aşırı terleme
 • Galaktore (meme ucundan sıvı gelmesi)
 • Jinecomasti (erkeklerde meme büyümesi)
 • Diyabetes incipitus (şekersiz şeker hastalığı) ve daha nadir görülen diğer endokrin sistem hastalıkları (akromegali, cushing sendromu addison hastalığı gibi)
Diyabet (Şeker Hastalığı)
 • Körlük,
 • Böbrek yetersizliği,
 • Ayak yaraları, ayak amputasyonları (ayakların açılan yaralar nedeniyle kesilmesi),

Kalp krizi riskini arttırması gibi nedenlerden dolayı tanı, tedavi ve takiplerinin ciddi yapılması gereken bir hastalıktır. Genel olarak Tip 1 Diyabet gençlerde görülen ve mutlak insülin kullanımını gerektiren pankreasın insülin yapamaması sonucu oluşan bir hastalıkken, Tip 2 Diyabet daha ziyade 40’lı yaşlardan sonra gözlenen var olan insülinin kalitesiz olması ve glikozu (şekeri) kullanmada yetersiz kalması sonucu gelişen bir hastalıktır. Halk arasında gizli şeker diye bilinen prediyabet ise OGTT dediğimiz şeker yükleme testi ile tanısı koyulabilen ve aynı diyabet gibi tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Tip 2 Diyabet genetik temeli olan bir hastalık olduğu için anne veya babasında diyabeti olan herkesin risk altında olduğunu bilmesi ve bu nedenle OGTT (Şeker yükleme testi) yaptırması gerekir. Hastanemizde diyabet polikliniği açılmıştır. Diyabet hemşiresi ve diyetisyen eşliğinde hasta eğitimleri, tedavisi ve takipleri yapılmaktadır.

Obezite (Şişmanlık)

Tüm dünyada hızla artan bir hastalıktır

 • Diyabet
 • Hipertansiyon
 • Hiperlipidemi (kolesterol, trigliserid yüksekliği)
 • Kalp ve damar hastalıkları
 • Kolon (kalın bağırsak) ve endometrium kanseri
 • İnme (felç)
 • Depresyon
 • Dispne
 • Uyku apnesi
 • Safra kesesi taşı
 • Kısırlık

Hirşutizm (tüylenme) gibi birçok hastalığa yol açmaktadır. Tedavi ve takibinin mutlaka doktor kontrolünde yapılması gereken bir hastalıktır. Doktor kontrolünde yapılmayan bilinçsiz diyet ve tedaviler ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Tiroid-Guatr Hastalıkları

Tiroid bezi hayati öneme sahip olan tiroid hormonlarının yapımını sağlayan bir bezdir. Normalden büyük olması halk arasında guatr olarak bilinen duruma yol açar. Bu bezin tiroid hormonlarını az veya fazla salgılaması önemli sonuçlar doğurabilen bir takım hastalıklara neden olabilir. Tiroid hormonunun yetersiz yapılması Hipotiroidi olarak bilinen ve

 • Halsizlik
 • Yorgunluk
 • Cilt kuruluğu
 • Aşırı uyku hali
 • Depresyon
 • Kabızlık
 • Kas krampları

Soğuğa tahammülsüzlük gibi durumlara neden olur. Gebelerde hipotiroidizm gelişmesi çocuğun nörolojik ve entellektüel gelişmesini olumsuz yönde etkileyeceği için önemlidir.
Tiroid hormonunun fazla salgılanması ise Hipertiroidizm denen duruma neden olur ve

 • Sıcağa tahammülsüzlük,
 • Aşırı terleme,
 • Çarpıntı,
 • Sinirlilik,
 • Zayıflama,

Tremor (ellerin titremesi) gibi belirtilerle ortaya çıkar. Tiroid bezi nodülleri, tiroid bezindeki kitlelere verilen isimdir. Farklı boyutlarda, bir veya çok sayıda olabirler. Tiroid nodülleri tiroid kanserine neden olabilirler. Tespit edildiğinde muhakkak iyi veya kötü huylu ayırımı yapılabilmesi için ultrason eşliğinde işlem uygulanması gerekir.

İç Hastalıkları - Endokronoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı tarafından hafta içi her gün ve cumartesi günleri öğlene kadar Diyabet (Şeker), Obezite ve Tiroid Polikliniklerinde hizmet verilmektedir.