33

Girişimsel Radyolojinin Avantajları

Birçok işlem hasta yatışı gerektirmez veya çok kısa süreli hasta yatışı gerektirir, genellikle genel anestezi gerektirmez, ağrı, tedaviye bağlı risk ve iyileşme zamanı, cerrahiye göre belirgin olarak azdır, işlemler cerrahiye göre, genellikle daha ucuzdur.

Girişimsel Radyolojik İşlemler

Anjiyografi: Atardamar veya toplardamarın X-ışını ile incelenmesi. Damara girilmesini takiben kontrast madde verilerek damarların görüntülenmesi.

Balon anjiyoplasti ve stent: Tıkalı veya daralmış damarların, damar içine balon kateter veya stent ilerletilmesiyle açılması.

Biliyer drenaj ve stent: Stent kullanılarak tıkalı safra yollarını açarak bağırsağa safra akışının sağlanması.

Embolizasyon: Anevrizma, arteriovenöz malformasyon veya kanama odağının tıkanması.

Kemoembolizasyon: Kanser hücrelerine damar yolu ile direkt ilaç verilmesi.

Santral venöz kateter: İntravenöz besleme, diyaliz veya ilaç verilmesi amacı ile damara plastik kateter takılması.

Biyopsi: Organlardan teşhis amaçlı perkütan yolla örnek alınması.

Radyofrekans ablasyon: kanser hücrelerinin öldürme amaçlı radyofrekans enerjisinin kullanımı.

Tromboliz: Tıkanan damarın, pıhtı eritici ilaç verilerek açılması.

Transjügüler intrahepatik porta-sistemik shunt: Ciddi karaciğer yetmezliğinde portal hipertansiyon ve zararlı etkilerin azaltılması için yapılan bir işlemdir.