kalp-damar
Kalp-Damar Cerrahisi bölümümüzde yenidoğan dahil olmak üzere her türlü KVC operasyonu gerçekleştirilebilmektedir. Yenidoğan ve çocuk kalp ameliyatlarında her türde kalp kapak ameliyatları ve koroner damar ameliyatları (By-pass)  yapılmaktadır.

Ayrıca Kardiyovasküler sistemin dahilinde pek çok damar ameliyatı da yapılabilmektedir.
  • Koroner revaskülarizasyon (Koroner By-pass ameliyatları)
  • Sol ventriküler anevrizma tamirleri
  • Kalp kapağı (aort, mitral ve triküpid kapaklar) tamir ve replasmanı ameliyatları
  • Aort anevrizması ameliyatları (asendan, desendan ve abdomainal aort anevrizması tamirleri)
  • Periferik damar ameliyatları
  • Kalp tümörlerinin çıkarılması
  • Perikard hastalıklarında perikardiektomi
  • Cerrahi implante edilmesi gereken Pacemaker implantasyonu
  • Doğumsal kalp anomalilerinde tamir ( ASD, USD, Tetraloji, transpozisyon, trikupid atrezisi, pulmoner atrezi vb. ameliyatlar)