kalp-damar

Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümü Öğretim üyelerinden oluşan uzman kadrosu ile bebek ve çocuklara da kalp ameliyatı yapan Türkiye’de ki sayılı merkezlerden biridir. Bölgede çok kısa zamanda adını duyuran birim yapmış olduğu operasyonlarla da hızlı ve emin adımlarla ilerlemekte.

Kalp-Damar Cerrahisi bölümümüzde yenidoğan dahil olmak üzere her türlü KVC operasyonu gerçekleştirilebilmektedir. Yenidoğan ve çocuk kalp ameliyatlarında her türde kalp kapak ameliyatları ve koroner damar ameliyatları (By-pass) başarıyla yapılmaktadır.

Ayrıca Kardiyovasküler sistemin dahilinde pek çok damar ameliyatı da yapılabilmektedir.

Hastalarımız ameliyattan 1 gün önce yatırılıp yaklaşık 5-6 gün içinde taburcu edilmektedir. Ameliyat sonrası genelde 24 saat KVC yoğun bakım ünitesinde yatırılan hastamız daha sonra KVC servisinde takibi yapılmaktadır.

  • Koroner revaskülarizasyon (Koroner By-pass ameliyatları)
  • Sol ventriküler anevrizma tamirleri
  • Kalp kapağı (aort, mitral ve triküpid kapaklar) tamir ve replasmanı ameliyatları
  • Aort anevrizması ameliyatları (asendan, desendan ve abdomainal aort anevrizması tamirleri)
  • Periferik damar ameliyatları
  • Kalp tümörlerinin çıkarılması
  • Perikard hastalıklarında perikardiektomi
  • Cerrahi implante edilmesi gereken Pacemaker implantasyonu
  • Doğumsal kalp anomalilerinde tamir ( ASD, USD, Tetraloji, transpozisyon, trikupid atrezisi, pulmoner atrezi vb. ameliyatlar)