Kardiyoloji Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kardiyoloji Bölümü 1992 yılından beri  vermektedir.

Tıkanmış kalp damarlarının koroner anjiografi ile tespit edilerek balon ve stent yardımı ile açılması, doğuştan olan kalpteki bazı deliklerin ameliyatsız kapatılması, genişlemiş aort damarının ameliyatsız stent yöntemleri ile tedavisi, kalp ritm bozukluklarının kalıcı kalp pili takılarak veya ablasyon metodu ile tedavi edilmesi gibi uygulamalar kliniğin  uygulamaları arasında yer almaktadır.

Ekg (Elektro Kardiyo Grafi)

Kalbin elektrik aktivitesinin vücut yüzeyinden grafik olarak kaydedilmesidir.

Eko (Ekokardiyografi)

Kalbin ultrasonografik olarak incelenmesidir. Bu sayede kalp boşlukları, kalp kapakları ve diğer yapıları ile kalbin kasılması ve diğer fonksiyonları da değerlendirilmektedir. Pediatrik EKO da çocuk kardiyoloğumuz tarafından yapılmaktadır.

Eforlu Ekg (Treadmil)

Hasta belli bir protokole göre dönen bant üzerinde yürütülür. Koroner kalp hastalığının ayırıcı tanısında, kalp krizi geçirenlerde egzersiz kapasitesinin ve hastalığın seyrinin belirlemesinde, ilaç etkisini değerlendirmede ve 40 yaşını geçen yüksek risk grubundakilere rutinde uygulanmaktadır.

Elektrofizyoloji

Nerede ve zaman başlayacağı belli olmayan çarpıntının teşhis edilebilmesi için kullanılan ve kesin tanı koyduran bir yöntemdir. Direkt kalbin içinden elektrik kayıtları alınabilmekte ve dışarıdan bazı uyarı ve müdahaleler yapılarak ritim bozukluğunun o anda ortaya çıkması sağlanmaktadır. Ritim bozukluğu sırasında alınan kayıtlar en doğru tanıyı koydurmaktadır.

Holter Monitörizasyon Ekg Holter

Hastanın 24 saat süre ile kaydedilmiş EKG’lerinin incelenmesidir. Hastanın şikâyetleri ile ilişkili ritim problemlerinin ya da gizli koroner arter hastalığının araştırılmasında kullanılmaktadır.

Tansiyon Holter

Hastanın günlük yaşamını sınırlandırmadan önceden programlanan aralıklarla otomatik olarak tansiyon ölçümleri yapılmasıdır. Hipertansiyon şüphesi olanlarda, hipertansiyonlu hastalarda tansiyonun günün hangi saatinde yükseldiğinin belirlenmesinde ve ilaç kullanan hastalarda ilaç etkinliğinin saptanmasında kullanılmaktadır.