Kök Hücre Nakli, talasemi, orak hücre anemisi, aplastik anemi, myelodisplatik sendrom gibi kan hastalıklarının, lösemi, lenfoma ve solid tümörler gibi malign hastalıkların, immun yetmezliklerin ve bazı metabolik hastalıkların en önemli tedavi şeklidir. Kök HücreNaklinin kullanıldığı hastalıkların listesine her geçen gün yeni bir hastalık grubu ilave olmaktadır.

75 milyon nüfusa sahip ülkemizde her yıl yaklaşık 3000 hastaya kök hücre nakli yapılmaktadır. Bir çok merkezde hastalara aylarca sonra sıra gelebilmektedir.

Kemik İliği Nakil Merkezimiz Erişkin Kemik İliği ile 15 tek kişilik oda , Pediatrik Kemik iliği ile 17 tek kişilik odayla Türkiye’deki en büyük Kemik İliği Nakil Merkezlerinden biridir. Merkezimizdeki odaların büyüklükleri 22-30 m2 arasında değişmektedir. Üç oda yoğun bakım olarak kullanılacaktır. Ancak tüm odalarda yoğun bakım için gerekli alt yapı mevcuttur. Hastalar biyometrik takip sistemi ile 24 saat hemşire bankosundan takip edilecektir. Yine odalarındaki kameralı TV ekranlarından internet ağı üzerinden skype aracılığı ile yakınları ile görüşebileceklerdir.

ODALARDAKİ TEMİZ HAVA SİSTEMİ

HEPA-Fan modülleri ve CFD hava akış modelleme teknikleri kullanılarak hasta odalarında ülkemizde ilk kez uygulanan tavan tipi HEPA filtrasyon sistemi mevcuttur. Hava yolu ile bulaşan enfeksiyonlara karşı en üst düzey korumanın sağlanması için hibrit akış tipi uygulanmıştır.

Bu akış tipinde hasta üzerinde laminar hava akımı, odanın diğer yerlerinde ise türbülanslı akış sağlanmaktadır. Ancak hasta yatakları üzerine verilen laminar hava akışı ve yatak yakın çevresi boyunca oluşan hız profile hastayı rahatsız etmeyecek şekilde düzenlenmiştir. Basınçlar ise hasta odasından dış koridorlara doğru hava yönlenmesi olacak şekilde ayarlanmıştır. Merkezdeki steril ortam servise ilk girişten itibaren başlamaktadır.

BU SİSTEMİN AVANTAJLARI

  1. Her bir odanın basıncı istenen seviyede ayrı ayrı ayarlanabilir. Bu şekilde merkezi tek kanallı sistemlerde olan basınç problemleri yaşanmamaktadır.
  2. Bağımsız hava sistemi nedeni ile bir odada mevcut enfeksiyon etkenleri sisteme karışarak diğer odaları da olumsuz etkilemeyecektir.
  3. Hasta olmayan odalar ekonomi modunda çalışacak ve önemli düzeyde enerji tasarrufu sağlanacaktır.
  4. Her odadaki saatteki hava çevrim sayısı ACH 10-18 arasında ayarlanabilmektedir.
  5. HEPA filter sistemi ile yüksek verimlilikte (0,3 µm, %99,97) filtrasyon sağlanmaktadır.
  6. Sıfır kaçak ve negative plenyum teknolojisi ile oda içinde havalandırmadan kaynaklı enfeksiyon riskleri tamamen ortadan kaldırılmıştır. Özellikle asma tavan veya çevre ortamlardan hasta odasına kontamine hava girişi olmamaktadır.
  7. Hava kanallarında ve soğutucu/ısıtıcı batarya yüzeylerinde sürekli olarak UV ışınları ile sterilizasyon işlemi yapılmaktadır.
ERİŞKİN KÖK HÜCRE NAKİL EKİBİ

Bu klinikte allojenik ve otolog nakiller için ideal bir ortam sağlanmış olacaktır. Enfeksiyon riski daha az olacak ve nakil başarısı artacaktır. Matched unrelated (akrabadışı) ve haploidentikal (HLA uygunsuz akraba) gibi risk taşıyan nakiller de güvenle yapılabilecektir.

Kök Hücre Nakil Merkezimiz; tecrübeli ekibi ve son teknolojik donanıma sahip alt yapısı ile Kök Hücre Naklinde iddialı, ulusal ve uluslararası hastalar için önemli referans merkezlerden biri olacaktır.

PEDİATRİK KÖK HÜCRE NAKİL EKİBİ

Bu klinikte allojenik ve otolog nakiller için ideal bir ortam sağlanmış olacaktır. Enfeksiyon riski daha az olacak ve nakil başarısı artacaktır. Matched unrelated (akrabadışı) ve haploidentikal( HLA uygunsuz akraba) gibi risk taşıyan nakiller güvenle yapılabilecektir. Kök Hücre Nakil Merkezimiz; tecrübeli ekibi ve son teknolojik donanıma sahip alt yapısı ile Kök Hücre Naklinde iddialı, ulusal ve uluslararası hastalar için en önemli referans merkezlerinden biri olacaktır.