kulak-burun-bogaz Kulak Burun Boğaz hastalıkları Bölümü, poliklinik ve klinik üniteleri ile tanı ve tedavi hizmet vermektedir.

Muayenelerimizi endoskopik yöntemle gerçekleştirmekteyiz. İşitme ve denge merkezimizde de işitme testleri (odyo-tympanogram, otoakustik emisyon ve BERA) ile denge testi (ENG) yapılmaktadır. Hastane­mizde KBB ekibi standart ameliyatlar (tonsil, adenoid, vetilasyon tüpü, deviasyon ve konka op.) yapılmaktadır.

Bunlar;

 • Travmatik cerrahi (çene ve yüz kırıkları)
 • Kafa tabanı cerrahisi (tümörlerle ilgili)
 • Kulak ameliyatları
 • Dış kulak atrezisi (Dış kulak yolu gelişim bozuklukları)
 • Yüz-sinir cerrahisi
 • İşitme kayıpları – Kulak zarının yokluğu , zar çökmesi , kulak kireçlenmeleri
 • Baş dönmesi ve kulak çınlamasında yeni çözümler
 • Kanser cerrahisi – Baş ve boyun bölgesi tümörlerinin tedavisi
 • İleri endoskopik sinüs cerrahisi, müzmin sinüzitler, burun polipleri – kistleri - tümörleri
 • Ses kısıklığı tedavisi
 • Horlama ve apne tedavisi
İşitme ve Denge Hastalıkları

 orta kulak kireçlenmelerinin (Otoskleroz, Timpanoskleroz) protez uygulamaları ile cerrahi tedavisi (Stapedektomi, Stapedotomi, Mobilizasyon), kulak zarı deliklerinin ve kemikçik hasarlarının tamiri (Timpanoplasti ve Ossiküloplasti) işitme kayıplı hastalarımızda sık yapılan ameliyatlar arasındadır. 

Ani gelişen işitme kayıplarında ilaç tedavisi yanında cerrahi girişimler uygulanabilmektedir. Yüz felçlerinde çabuk iyileşmeyi sağlayan cerrahi yöntemler yine KBB ekibinin  çalışmaları arasındadır. Günlük ve iş hayatında önemli sorunlar doğuran şiddetli baş dönmesi atakları ve işitme kaybıyla karakterize iç kulak hastalıklarının (Meniere hastalığı) her türlü tedavisi  sürdürülmektedir. Sık rastlanılan denge hastalıklarından "pozisyonel vertigo"nun manevralarla sağaltımı yanında geçmeyen dirençli denge problemli hastalarımızın rehabilitasyonu veya  cerrahi yöntemlerle tedavisi yapılmaktadır.

Burun Hastalıkları-Alerji

Hastaları oldukça sıkıntıya sokan, burundan nefes alma zorluğu yapan ama hayat kalitesi için tedavi edilmesi gereken birçok burun hastalığının tanı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir. Ameliyatlar endoskopik, mikroskopik yöntemler ile yapılmakta, kısa zamanda hastalarımızın iyileşmesi için gerekli destek sağlanmaktadır. Sık karşılaşılan hastalıklar;

 • Burun içi kemik eğrilikleri, burun eti büyümeleri,
 • Kronik sinüzitler, sinüs kistleri
 • Burun polipleri,
 • Estetik Burun Operasyonları

Günümüzün sık rastlanmaya başlayan alerjik burun nezlelerinin tanı ve tedavisi hastanemizde gerçekleştirilmektedir. Tanı ayrıntılı bir incelemeyle konulmakta, uzun süre tedavi gereken hastalarımızın  tedavileri planlanmaktadır.

Baş ve Boyun Tümörleri Cerrahisi

Yaşamsal öneme haiz baş ve boyun bölgesinin (Kulak, burun-sinüs, ağız içi, boğaz, gırtlak, tükürük bezleri, yüz ve boyun cildi) iyi ve kötü huylu tümörleri tanı aşamasından itibaren titiz bir çalışma gerektirmektedir. Tedavileri ve tedavi sonrası sorunların giderilmesi yanında sosyal destek sağlanması çok ekipli bir yaklaşım ile sağlanmaktadır.

Çocukluk Çağı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Çocuklarımızda sık gördüğümüz bademcik-geniz eti büyümelerinin ameliyatlarında nüksü önleyici yöntemler yanında bademciklerin tamamının alınmadığı teknikler bölümümüzde rutin uygulanmaktadır.  Tedaviye cevap vermeyen orta kulak iltihaplarında havalandırma tüplerinin uygulanması yanında Çocuklardaki burun içi septum eğriliklerinin düzeltilmesi yine erken yaşlarda uygun teknikle gerekli olgularda başarıyla yapılmaktadır. Doğuştan olan ve sonradan oluşan her türlü çocukluk dönemi hastalıkları bölümümüzün ilgi alanındadır.

Uyku Bozuklukları-Horlama

35 yaşını aşmış erkeklerin üçte biri horlamaktadır. Horlamayla ilgili tedavi yöntemlerimiz uyku sağlığı yanında sosyal hayat paylaşımı için sorunları başarıyla çözmektedir. Uykuda nefes kesilmelerinin (apne) eşlik ettiği horlamalar ise hastanın yaşam süresini kısaltması yanında yatakta ölüm, kontrol edilemeyen yüksek tansiyon, enfarktüs gibi önemli hastalıklar için risk oluşturmaktadır. Bu önemli sağlık sorununun çözümünde uyguladığımız tedavi yöntemleri kademeli olarak uygulanmakta, hastaya uygun en yararlı teknikler seçilmektedir.

Ses Hastalıkları

Ses kısıklığı yapan hastalıkların tanısında endoskopik ve stroboskopik yöntemler kullanılırken cerrahi gereken durumlarda mikrocerrahi tekniklerkullanılmakta hastalarımızın sağlıklı sese kavuşmaları için azami özen gösterilmektedir. Ses tellerinde nodül, polip, ödem, kist, kronik iltihabi kalınlaşmaların tedavisi sık yapılırken ses telleri felçlerinde günümüzün en geçerli teknikleri uygulanmaktadır.

Kafa Tabanı Cerrahisi

Kafa ile komşu burun-sinüs, kulak tümörlerinin tedavisi, denge-işitme sinirlerinin ve yüz siniri hastalıklarının her türlü cerrahi tedavisi, kulağa komşu kafa içi damarların tümörlerinin cerrahi tedavisi

Yüz-Çene Kemikleri Cerrahisi

Alt ve üst çene kırıklarının cerrahi tedavileri, çene ve yüz kemiklerinin tümörlerinin tedavisi

Başdönmesi (Vertigo) ve Denge Merkezi
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Denge Merkezi'ndebaş dönmesi ve denge problemi olan hastaların teşhisi, medikal tedavisi, rehabilitasyonu ve cerrahi tedavileri yapılmaktadır.

Denge kompleks bir işlev olup, duyusal ve hareket sistemlerinin eşzamanlı mükemmel birşekilde çalışması ile olur. Beyin adeta bir orkestra şefi gibi çalışarak, vizüel (görme), vestibüler (iç kulak) ve somatosensöriyelden (kas ve eklemler) gelen bilgileri işler ve hareketli ya da hareketsiz haldeyken vücudun dik durması ve görüntünün foveada (gözün arkası) sabitlenmesini sağlar. Böylece denge korunmuş olur. Başdönmesi ve dengesizlik durumlarında iç kulak genellikle etkilenmiş olur. Ancak, dengeyi sağlamada görevli zincirde ( görme bozukluğu, kas ve eklem problemi, nörolojik hastalık gibi) başka bir problemde dengesizlik, baş dönmesi ve düşme olabilir.

Başdönmesinin nedenleri çok çeşitlidir ve bazen hastalar doğru teşhis edilinceye kadar çok sayıda merkezi dolaşırlar. Başdönmesinin, özellikle iç kulak hastalıklarının, teşhisinde laboratuar (kan tahlili) ya da radyolojik (Bilgisayarlı Tomografi, MRG) tetkikler çoğunlukla yetersiz kalırlar. Kulak Burun Boğaz ve Nörolojik muayene teşhisin en önemli basamağıdır. İşitme testi ve Videonistagmografi (VNG) genellikle baş dönmesi teşhisinde ilk ve en önemli incelemelerdir.

Hastanemiz bünyesinde bulunan Başdönmesi ve Denge Merkezi alanında uzmanlaşmış hekim kadrosu ve kapsamlı imkanları ile tüm hastalarımıza hizmet vermektedir. Başdönmesi ve Denge Merkezinde bulunan cihazlar:

 • Saf ses odyogram
 • Videonistagmografi (VNG)
 • Video Head Impulse Testi (vHIT)
 • VEMP
 • ABR
 • Dinamik Posturografi
 • Elektrokokleografi (ECOG)
 • CHAMP

Sık Karşılaşılan Hastalıklar

 • Meniere Hastalığı: İç kulağın dejeneratif bir hastalığı olup 20 dakika ile 24 saat arasında süren tekrarlayıcı vertigo, dalgalı ya da ilerleyici işitme kaybı ile karakterize bir hastalıktır.
 • Benin Pozisyonel Paroksismal Vertigo (BPPV): Halk arasında iç kulak kristali olarak da bilinen bir hastalıktır. İç kulakta bulunan küçük kristallerin yerinde koparak yarım daire kanallarına düşmesi ile oluşan, belirli pozisyon ile tetiklenen (öne eğilme, sırtüstü uzanma ya da yatakta sağa-sola dönme) kısa süreli vertigo ile karakterize bir hastalıktır. Tedavisi kritallerin yerine yerleştirilmesi ile olur.
 • Labirentit ve vestibüler nörinit: İç kulak ya da vestibüler sinirde ani hasarlanma ( genellikle viral kaynaklı) sonucu gelişen saatler ya da günler süren şiddetli bulantı, kusma ve dengesizlik ile seyreden bir hastalıktır.
 • Migrenöz Vertigo: Migren başağrısı olan hastaların %40’ında ya da başağrısı olmayan migrenli hastalarda vertigo, dengesizlik ya da pozisyon ile tetiklenen vertigo görülür. Başdönmesi ile hastaneye başvuru sebepleri arasında en sık ikici olarak görülür.

İç kulak hastalıkları dışında, beyin tümörleri ya da damar tıkanıklıkları, Parkinson, Multipl Skleroz gibi dejeneratif nörolojik hastalıklar, kas ve iskelet sistemi hastalıkları, ve kardiyovasküler hastalıklar vertigo ve denge kaybına neden olabilirler.