Patoloji

Patoloji

Hastalıklar bilimi olarak tanımlanabilir. Ayrıca belirli bir bozukluğun tipik özellikleriyle birlikte bütününe patoloji denilebilir.

Sitoloji

Hücreleri inceleyen bir bilim dalıdır. Sitoloji araştırmaları, bakteriler gibi tek hücreli organizmalardan, insan gibi çok hücreli organizmalara kadar büyük bir alana yayılır.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Patoloji Laboratuarı, hastalıkların dokularda ve hücrelerde oluşturduğu yapısal ve işlevsel bozuklukları inceleyen, hastalıkların nedenlerini araştıran bir bilim dalıdır. Bu amaçla poliklinik ve ameliyathane koşullarında alınan vücut sıvıları ve doku örnekleri, Patoloji Bölümü ’nde değişik boyama teknikleri ve çeşitli mikroskoplar kullanılarak incelenir.

Patoloji Bölümü ’nün temel iki görevi "tanı" ve "araştırma" dır. Ana hedef "doğru tanı"yı "en kısa zaman"da hastaya ve ilgili doktora ulaştırmaktır. Bunun yanı sıra, özellikle kanser olgularında hastalığın seyri ile ilgili göstergeleri araştırmak, hastalığın olası sonucunu öngörebilmek ve hastalığın tedaviye vereceği olası yanıt ile ilgili bilgiyi verebilmektir.