shutterstock_236205322 Kök Hücre Nakli, talasemi, orak hücre anemisi, aplastik anemi, myelodisplatik sendrom gibi kan hastalıklarının, lösemi, lenfoma ve solid tümörler gibi maliyn hastalıkların,  immun yetmezliklerin ve bazı metabolik hastalıkların en önemli tedavi şeklidir. Kök Hücre Naklinin kullanıldığı hastalıkların listesine her geçen gün yeni bir hastalık grubu ilave olmaktadır.
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Pediatrik KİN Merkezi ülkemizin 23.KİN merkezi olarak 29 Aralık 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlanmıştır.

Odalardaki temiz hava sistemi: HEPA-Fan modüllerive CFD hava akış modelleme teknikleri kullanılarak  hasta odalarında  HEPA filtrasyon sistemi mevcuttur.

Bu Sistemin Avantajları

Her bir odanın basıncı istenen seviyede ayrı ayrı ayarlanabilmektedir. Bu şekilde merkezi tek kanallı sistemlerde olan basınç problemleri yaşanmamaktadır.
Bağımsız hava sistemi nedeni ile bir odada mevcut enfeksiyon etkenleri sisteme karışarak diğer odaları da olumsuz etkilemeyecektir.
Hasta olmayan odalar ekonomi modunda çalışacak ve önemli düzeyde enerji tasarrufu sağlanacaktır.
Her odada saatteki hava çevrim sayısı  ACH 10-18 arasında ayarlanabilmektedir.
HEPA filter sistemi ile yüksek verimlilikte (0,3 µm, %99,97) filtrasyon sağlanmaktadır.
Sıfır kaçak ve negative plenyum teknolojisi ile oda içinde havalandırmadan kaynaklı enfeksiyon riskleri tamamen ortadan kaldırılmıştır.  Özellikle asma tavan veya çevre ortamlardan hasta odasına kontamine hava girişi olmamaktadır.
Hava kanallarında ve soğutucu/ısıtıcı batarya yüzeylerinde sürekli olarak UV ışınları ile sterilizasyon işlemi yapılmaktadır.

Kök Hücre Nakil Ekibi


Pediatrik Kök Hücre Nakil Ekibinde doktor olarak Pediatrik Hematolog Prof.Dr. A.Avni Atay ve Doç.Dr. Müge Gökçe  görev yapmaktadır. Hemşire ekibimiz 6 ay Kemik İliği Nakil merkezlerinde eğitim görmüştür.