Çağrı Merkezi 444 1 300

Taş Kırma (ESWT-ESWL)

Böbrek ve idrar yolları taşlarını tedavisi, taşın büyüklüğü, taşın yeri ve böbreklerin durumuna göre çeşitlilik gösterir. Günümüzde sıklık sırasına göre taş tedavi yöntemleri;

  • Bol sıvı alımı, takip ve izlem
  • ESWL (Vücut dışından şok dalgalarıyla taş kırma)
  • Endoskopik yolla taş kırılması ve vücut dışına çıkarılması
  • Perkütan yolla taş kırılması ve vücut dışına çıkarılması
  • Açık cerrahi ameliyatlar ile taşların çıkarılmasını içerir.

5mm. ve daha küçük taşlara ilk yaklaşım bol sıvı alımı ve takip olmalıdır. Şayet bu yaklaşıma rağmen düşmeyen ve idrar yolunda tıkanıklığa yol açan bir durum varsa ek tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulur.

ESWL Yöntemi

Vücut dışındaki bir odakta oluşturulan şok dalgalarının böbrek veya idrar kanalındaki taşa yönlendirilmesi ile taşın kırılmasını sağlar. Genel olarak 1.5cm.e kadar olan taşlarda bu yöntem uygulanır. Daha büyük taşlarda önerilmez. Ayrıca hamilelerde, kanama bozukluğu, kalp pili olanlarda veya kırılan taşın dökülmesine engel olabilecek bir bozuklukta yapılması sakıncalıdır.

Endoskopik veya üreterorenoskopik yolla taş tedavi yöntemi, Böbrekten çıkıp idrar torbasına kadar giden idrar borusunun (üreter) içindeki taşlara uygulanır. En ideali üreter alt ucundaki taşlardır ve tedavi başarısı %100’e yakındır.

Perkütan yolla taş tedavi yönteminde ise, Dışarıdan direk olarak bir borucuk vasıtasıyla böbrek içine girilir, taşlar kırılarak vücut dışına alınır. Bu yöntem 1.5cm.den büyük böbrek taşlarında ve böbrek alt kısmında bulunan, kırılmasına rağmen düşme şansı olmayan büyük taşlarda tercih edilir. Hastanede kalış süresi 2-3 gündür ve normal yaşama dönüş açık ameliyatlara göre çok daha kısadır.

Açık Taş Cerrahisi

Eskiden çok sık uygulanmasına rağmen, günümüzde çok özel durumlar dışında uygulanmamaktadır. Böbreğin içini tamamen dolduran taşlarda, diğer yöntemlerin başarısız olduğu durumlarda açık böbrek ameliyatları yapılmaktadır.

İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 23.02.2021 tarihinde yayınlanmış ve 10.04.2023 tarihinde güncellenmiştir.