مرکز تلفنی 444 1 300

دسترسی از سمت آناتولی

اگر از سمت پل بسفر می آید، بعد از پل به مسیر ادامه دهید. پس از گذشتن از پل خلیج از ورودی قاضی عثمان پاشا وارد شوید. بدون ایکه مسیر خود را تغیر دهد بعد از عبور از ایستگاه تراموای Sağmalcılar وارد خیابان شوید. بیمارستان صد متر جلوتر در سمت راست واقع گردیده است. اگر با متروبوس می آید؛ در ایستگاه Edirnekapı پیاده شده و به سمت بالا حرکت نمائید. از ایستگاه Şehitlik تراموای سوار شده و در ایستگاه Sağmalcılar پیاده شوید. اگر از پل Fatih Sultan Mehmet می آیید؛ بعد از پل از مسیر Bayrampaşa وارد شوید، سپس با دنبال کردن تابلوی Gaziosmanpaşa به بیمارستان خواهید رسید.

دسترسی از سمت اروپائی استانبول

اتوبوس

  • از Eminönü با سوار شدن به خط 99A İETT دسترسی خواهید داشت.
  • از Taksim با سوار شدن به خط 55T İETT دسترسی خواهید داشت.
  • از Şişli با سوار شدن به خط 55 İETT دسترسی خواهید داشت.

دسترسی از فرودگاه با خودرو

از فرودگاه با خودرو در مسیر basın ekspres، به سوی Otogar Aksaray حرکت نموده تابلو های Gaziosmanpaşa را دنبال نمائید. به سمت E5 در جهت پل Boğaziçi حرکت نموده و بعد از گذشتن از Topkapı با مشاهده تابلوی Bayrampaşa وارد شوید. تابلوی Gaziosmanpaşa را دنبال نماید.

Transportation

دسترسی از ترمینال اتوبوسرانی با خودرو

از ترمینال اتوبوسرانی سوار مترو شده و به سمت Aksaray می آئید. در ایستگاه Ulubatlı پیاده شده، سپس از ایستگاه بالائی Topkapı Habibler Vatan تراموای به سمت Habibler سوار شده و در ایستگاه Sağmalcılar پیاده شوید.

تم نشر هذا المحتوى من قبل هيئة التحرير الطبية بتاريخ 13.08.1442 وتم تحديثه بتاريخ 25.12.1444.