Колл-центр 444 1 300

Assoc. Prof. Md. Murat Sevmiş

Образование

  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - Lisans
  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - Yüksek Lisans
  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık

Опыт работы

  • Hakkari Devlet Hastanesi
  • Hacettepe Tıp Fakültesi
  • Şırnak Devlet Hastanesi
  • Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi

Академические публикации

   

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Splenectomy Induced Leukocytosis Promotes Intratumoral Accumulatıon Of Myeloid Derived Supressor Cells,Angiogenesis And Metastasis

Kidney Transplantation From Donors With Resectable Renal Cell Carcinoma: Two Case Report

Two Renal Transplants From Living Donors With Horseshoe Kıdneys.

Results Of Haberal’s Corner- Saving Üreteral Anastomosis Tecnique For Renal Transplantation: A Retrospective Study

Grafts With Multiple Renal Arteries İn Kidney Transplantation

Clinical And Pathological Analysis Of Cases With Graft Nephrectomy After Renal Transplantation

When Should I Use An Additional Port At The Time Of Three-Port Laparoscopic Cholecystectomy?

Is The İncision Type İmportant For The Development Of Hernia İn Liver Transplant Patients?

Asymptomatic Synthetic Vascular Graft Migration To Duodenum After Living Donor Liver Transplantation: Report Of Two Cases

Outcomes Of Mtori-İnvolving Minimized İmmunosuppression Protocols İn Renal Transplantation

Risk Factors, Diagnosis, And Treatment Of Lymphocele After Renal Transplantation: A Retrospective StudyUluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Erken Ve Uzamış Salınımlı Takrolimusta Hedefte Olma Oranları Büyük Merkez Deneyimi  (Utsak 2021 Nisan Kongresi)Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar Veya Kitaplardaki Bölümler

Onkolojik Cerrahi Kitap 2021 Bölüm: Laparoskopik İnce Barsak Cerrahisi (Uluslararası Kitap Bölümü)

Kalp Nakli Kitap 2020 Bölüm: Eş Zamanlı Kalp-Karaciğer Nakli (Ulusal Kitap Bölümü)Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Results Of Renal Transplantation From The Very Elderly Deceased Donors: An Age-Based View

First-Year Mortality İn Living Donor Kidney Transplantation: Twelve-Year Experience From A Single CenteR

A Rare Appendix Fibromatosis Mimicking A Gastrointestinal Stromal Tumor: A Case Report

Diltiazem Böbrek Alıcılarında Greft Fonksiyonlarını İyileştirir Mi?

Vücut-Kitle İndeksi İle Helicobacter Pylori Enfekisyonu Arasındaki İlişki: Bir Vaka Kontrol Çalışması


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

Obezite Böbrek Vericisi Olmaya Engel Midir? Büyük Merkez Deneyimi (Hipertansiyon, Diyaliz, Nefroloji Kongresi 2020)

Covid 19 Disease İn A Kidney Transplant Recipient With Diffuse İntrarenal Hemorrage (Hipertansiyon, Diyaliz, Nefroloji Kongresi 2020)

Organ Nakilli Hastalarda Açık Ve Laparoskopık İnsızyonel Herni Onarımlarının Arşılaştırılması (8.Ulusal Fıtık Kongresi)