Call center 444 1 300

Prof. Md Savaş Öztürk

Education

 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Lisans
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Uzmanlık
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı - Yan Dal

Work Experience

 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 • İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı
 • İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği
 • İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İstanbul Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı

Memberships

 • Türk Nefroloji Derneği (Glomeruler Hastalıklar Çalışma Grubu Başkanı)
 • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • International Society of Nephrology
 • European Renal Association/ European Dialysis and Transplantation Association
 • Klinik Enteral Parentelar Nütrisyon Derneği

Medical Interests

 • Nephrology, Organ Transplantation, Dialysis

Academic Publications

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları

Dr. Hatice Küçük, Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi; Fokal Segmental Glomeruloskleroz ve Membranöz Nefropatili Olguların Demografik Analizi ve Steroid Tedavisinin Lipid Profili Üzerine Etkisi, Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi (2008)

Dr Kazım Altaş, Periton Diyalizi Hastalarında Saptanan Peritonitlerde Kültür Sonuçları İle Peritoneal Lökosit Sayısı Ve Klinik Sonuçların İlişkisi, Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi (2008)

Dr. Ümmü Zeynep Avşar, Bikarbonat Bazlı Diyalizat İle Klasik Laktat Bazlı Diyalizat Kullanan Periton Diyaliz Hastalarında Diyalizatların Renal Residüel Fonksiyonlar Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması, Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi (2009)

Dr. Ümit Avşar, İstanbul İlindeki Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Tüberküloz Prevelansının Değerlendirilmesi, Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi (2009)

Dr. Çağdaş Kaya, Hemodiyaliz Hastalarında Renal Anemi Tedavilerinde Kullanılmakta Olan İntravenöz Demir Tedavilerindeki İlaç Türü Ve Uygulama Şekillerinin Uzun Dönemdeki Oksidatif Stres Belirteçleri Üzerine Olan Etkisi, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2010)

Dr. Ali Hakan Kaya, Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Helicobacter Pylori Enfeksiyonu Sıklığı Ve Ghrelin Düzeyleri Arasındaki İlişki, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2010)

Dr. Meltem Gürsu, Kronik Böbrek Yetersizliğinde Pentraxin-3 Düzeyinin İnflamatuar Süreçteki Rolü Ve Diğer İnflamatuar Belirteçler Ve Karotis İntima Media Kalınlığı İle İlişkisi, Yan dal uzmanlık tezi (2010)

Dr. Zeki Aydın, Üremik Hastalarda Hepsidin İle Anemi Ve İnflamasyon Belirteçleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yan dal uzmanlık tezi (2010)

Dr. Sami Uzun, Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında Ürogenital Sistem Kistlerinin Sıklığı İle Semen Anomalileri Ve İnfertilite İle İlişkili Parametrelerin Değerlendirilmesi, Yan dal uzmanlık tezi (2011)

Dr. Serhat Karadağ, Periton Diyalizi Hastalarında Plazma Apelin Düzeyi İle Ekokardiyografik Parametreler Ve Endotel Fonksiyonları Arasındaki İlişki, Yan dal uzmanlık tezi (2011)

Dr. Metin Yegen, Periton Diyalizi Hastalarında Plazma Asimetrik Dimetil Arginin Düzeyi İle Ekokardiyografik Parametreler Arasındaki İlişki, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2011)

Dr. Cengiz Çelik, Periton Diyalizi Hastalarında Serum Fetuin-A Düzeyi İle Metabolik Ve Ekokardiyografik Parametreler Arasındaki İlişki, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2011)

Dr. Kenan Çelik, Böbrek Nakilli Hastalarda Nakil Öncesi Ve Sonrası Pentraksin–3 Düzeyinin İnflamatuar Süreçteki Rolü Ve Diğer İnflamatuar Belirteçlerle İlişkisi, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2012)

Dr. Abdullah Sakin, Periton Diyalizi Hastalarında Plazma sTWEAK (TNF-Like Weak Inducer Of Apoptosis) Düzeyi İle Kardiyak Hastalıklar Arasındaki İlişki, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2012)

Dr. Devrim Müge Özarı, Diyabetik Nefropati Evrelerinin İlerlemesiyle Serum İnflamatuar Göstergelerinin Değişimi Ve Pentraksin-3'ün Rolü, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2013)

Dr. Yaprak Pelin Gündoğdu, Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Bitkisel Ürün Kullanımı, Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi (2012)

Dr. İlter Bozacı, Stabil Angina Pektorisli Hastalarda Damar Tutulum Derecesinin Serum Vaspin Düzeyi İle İlişkisinin Değerlendirilmesi, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2012)

Dr. Murat Efe, Üremik ve Non-Üremik Hasta Gruplarındaki FGF-23 Düzeyi ve Grelin İle İlişkisi, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2012)

Dr. M. Alpertunga Kara, Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Hastalarının Standardize Mini Mental Test Skorlarının Karşılaştırılması, Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi (2012)

Dr Abdullah Şumnu, Türkiye'de Primer Glomeruler Hastalıkların Demografik ve Klinik Özellikleri, Yan dal uzmanlık tezi (2013)

Dr Hediye Ezgin, Kronik Böbrek Hastalarında Kognitif Fonksiyonların Standardize Mini Mental Test İle Değerlendirilmesi, Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi (2013)

Dr Egemen Periton Diyalizi Hastalarında Peritoneal Fosfor Transportunu Etkileyen Faktörler, Yan Dal Uzmanlık Tezi (2014)

Dr Elif Sakcı, Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Plazma Vaspin Düzeyi İle Renal Fonksiyonlar Ve İnflamatuvar Belirteçler Arasındaki İlişki, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2014)

Dr Burcu Kaya, Renal Transplantasyon Hastalarında Midkinin İnflamatuar Süreçteki Rolü ve Diğer İnflamatuar Belirteçlerle İlişkisi, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2014)

Dr. Yunus Emre Aytekin, Periton Diyalizi Hastalarında Sağ Kalımı Etkileyen Faktörlerin Analizi, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2014) 

Dr. Zeki İslamoğlu, Ayak Bileği-Kol Basınç İndeksi Ölçümünün Postoperatif Akut Böbrek Hasarı Gelişimini Öngörmedeki Rolü, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2015)

Dr Halil Sönmez, Egzersize Karşı Gelişen Kan Basıncı Yanıtı İle Biyoimpedans Ve Biyokimyasal Parametreler Arasındaki İlişki, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2015) 

Dr. Gamze Gelir Çavrar, Diyabetik Nefropatide Mortaliteyi Belirleyen Faktörler, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2015)

Dr. Ayşe Seda Demirel, Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Yatan Hastalarda Kontrast Madde Nefropatisi Görülme Sıklığı Ve Risk Faktörleri Aile Hekimliği Uzmanlık Tezi (2016) 

Dr Ergün Kasapoğlu, Periton Diyalizi Hastalarında Plazma Asimetrik Dimetil Arginin Düzeylerinin Ekokardiyografik Ve Biyoimpedans Ölçümleri İle İlişkisi, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2012)

Dr Adem Turan, Postoperatif Yoğun Bakım Endikasyonu Olan Hastalarda Akut Böbrek Hasarı Gelişimini Öngörmede Ayak Bileği-Kol Basınç İndeksi Ölçümünün Rolü. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlık Tezi (2017)

Dr. Eyüp Çavdar, Majör Kardiyak Cerrahi Hastalarında Ayak Bileği- Kol Basınç İndeksinin Akut Böbrek Hasarını Öngörmedeki Yeri  İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2017) 

Dr. Eyüp Ayas, Hemodiyaliz Hastalarında Ayak Bileği Kol Basınç İndeksinin Klinik, Laboratuvar Bulguları, Mortalite Ve Vasküler Hastalıklarla İlişkisi, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2017) 

Dr. Özlem Doğan Özdilek, Kontrast Nefropatisini Önlemede Remote Ischemıc Precondıtıonıng Uygulama Yöntemlerinin Karşılaştırılması, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2017)

Dr. Emre AKSU, Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarında İdrar Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalin Düzeyinin Hastalık Progresyonunu Öngörmedeki Yeri

Dr. Mehmet Emre Abanoz Non-Dihidropiridin Kalsiyum Kanal Blokerlerinden Diltiazem’ İn Kreatinin Klirensi Ve Proteinüri Üzerine Olan Etkisi, Aile Hekimliği Tıpta Uzmanlık Tezi İstanbul 2010

Dr. Ebru Kavak Yavuz, Terapötik Plazma Değişimi Yapılan Hastaların Özellikleri Ve Klinik Sonuçları: Referans Merkez Deneyimi, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2017)

Dr. Orgül Derya Bozkurt, Kronik Böbrek Hastalığında Dinamik Tiyol - Disülfit Homeostazı Değerlendirilmesi, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2018)

Dr. Emin PALA, Primer Ig A Nefropatili Hastalarda İmmunosupresif Tedavinin Renal Sağkalım Üzerine Etkisi: Referans Merkez Sonuçları, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2018) 

Dr. Cemal ALAY, Erken Evre Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarında Anksiyete, Depresyon Ve Yaşam Kalitesi, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2019)

Dr. Özge Atik Ünsal, Renal Tutulumu Olan Pauci-İmmun Küçük Damar Vaskülitlerinde Demografik Özelliklerin Klinik Ve Laboratuvar Verilerin, Verilen Tedavinin Renal Hasar Progresyonu Üzerine Etkisi, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2019)

Dr. Nur Beyza EMİRALİ. Primer İmmünoglobulin-A Nefropatili Hastalarda Histopatolojik Bulguların Başvuru Semptomları, Demografik Ve Klinik Parametreler İle İlişkisi, İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi (2019)

 

Projelerde Yaptığı Görevler

Direct Study; Prospective, multicenter, randomized trial to compare incidence of new-onset diabetes mellitus and glucose metabolism in patients receiving cyclosporine microemulsion versus tacrolimus after de novo kidney transplantation. (İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Yardımcı araştırmacı) (2005)

ELITE-Symphony Study; Reduced exposure to calcineurin inhibitors in renal transplantation. (İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Yardımcı araştırmacı) (2007)

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Diyaliz Öncesi Hastalarda Anemi Tedavisinde Epoetin Alfa (Eprex)'e Karşı Subkutan Eporon İmmunojenesitesinin Güvenliğini ve Etkinliğini Değerlendiren Randomize, Aktif Karşılaştırma-Kontrollü, Paralel Grup, Tek Kör, Çok Merkezli, Faz 3 Çalışması (Haseki EAH, Baş araştırmacı) (2016)

A Phase 3, randomized, open-label, active-controlled, parallelgroup, multi-center study in non-dialysis subjects with anemia associated with chronic kidney disease to evaluate the safety (Major Adverse Cardiovascular Events) and efficacy ofGSK1278863 compared to rhEPO (darbepoetin alfa) (Haseki EAH, Baş araştırmacı) (2017 de başladı)

 

Dergi Editörlüğü

Haseki Tıp Bülteni Editörlüğü

Türk Nefroloji Dergisi

 

Bilimsel Ödüller

Türk Nefroloji Derneği, Birinci Uzmanlık Yeterlilik Sınavı Türkiye Birincisi (Sınav Notu= 81.9) (2008)

Certificate of Merit: 36th EDTNA/ERCA International Conference 15-18 September 2007, Florence Italy (2007) 

Mansiyon Ödülü: 16. Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi 28 Ekim-1 Kasım Antalya (2006) 

Sözlü sunum 3. Ödülü: 19. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi 18-22 Kasım 2009, Antalya (2009)

Renin Akademisi Türkiye Proje Yarışması 2. Ödülü (2010)

2. Uluslararası ve 12. Akademik Geriatri Kongresi sözel bildiri birincilik ödülü (2019)

Sözlü Bildiri 1. Ödülü: 36. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 16-20 Ekim 2019, Antalya (2019)

 Bildiri 3. Ödülü (poster biriciliği): 37. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 15-18 Ekim 2020 (2020)

16th Bantao Congress Balkan Association of Nephrology, Dialysis and Artificial Organs and ISN course (ERA-EDTA endorsement) 29-31 Ekim 2021 (Sözlü sunum 3. Ödülü.)

Türk Nefroloji Derneği Ulusal Hemşirelik Kongresi (Birincilik, 2021)

 

İdari Ödüller

İstanbul Valiliği: Takdirname (2011)

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü "Bilim Dalında Yılın Hekimi" Ödülü (2014)

İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, Başarı Belgesi (2018)

 

Sertifikalar

Hayvan deneysel çalışmalar, 2010

İyi Klinik Uygulamalar, 2010

Eğiticinin Eğitimi, 2013

Nefroloji Hekimlerine Yönelik Ultrason Eğitim Kursu, 18.Ulusal Nefroloji Kıs Okulunda Doç.Dr.Funda Akarca ve Dr.Sercan Yalçınlı tarafından uygulamalı ultrason egitimi, Concorde Hotel Kongre Merkezi, Kurs, 27.03.2019 -27.03.2019 (Ulusal)

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Kucuk, M., M.S. Sever, A. Turkmen, S. Sahin, R. Kazancioglu, S. Ozturk, U. Eldegez, “Demographic Analysis and Outcome Features in A Transplant Outpatient Clinic”, Transplant Proc, 37:743-6 (2005).

Kalayoglu-Besisik, S., M.N. Yenerel, Y. Caliskan, S. Ozturk, F. Besisik, D. Sargin, “Time-Related Changes in the Incidence, Severity, and Clinical Outcome of Hepatic Veno-Occlusive Disease in Hematopoietic Stem Cell Transplantation Patients During The Past 10 Years”, Transplant Proc, 37:2285-9 (2005).

Ozturk, S., O. Soyluk, S. Gorcin, S. Alisir, D. Guven, A. Turkmen, M.S. Sever, “A Rare Post-Transplant Malignancy, Cerebellar Hemangioblastoma: A Case Report”, J Nephrol, 18:781-2 (2005).

Ozturk, S., F. Tufan, S. Alisir, S. Gorcin, D. Guven, A. Cagatay, A. Turkmen, “A Case of Isolated Nocardia Asteroides Brain Abscess in A Kidney Transplant Recipient”, Transplant Proc, 38:3121-4 (2006).

Caliskan, Y., S. Ozturk, M. Demirturk, O. Ozkan, H. Yazici, T. Ecder, A. Turkmen, M.S. Sever, “A Renal Transplant Patient With a Solitary Plasmacytoma in The Oral Cavity”, Nephrol Dial Transplant, 21:1741-2 (2006).

Bahat, G., S. Kalayoglu-Besisik, S. Ozturk, I. Kilicaslan, M. Tunc, D. Sargin, “Inflammatory Pseudotumor Following Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A New Case And Review of The Literature (Review)”, Bone Marrow Transplant, 40:915-8 (2007).

Ozturk, S., D. Arpaci, H. Yazici, D. Taymez, N. Aysuna, A. Yildiz, M.S. Sever, “Outcomes of Acute Renal Failure Patients Requiring Intermittent Hemodialysis”, Ren Fail, 29:991-6 (2007). 

Ozturk, S., E. B. Ozsenel, R. Kazancioglu, A. Turkmen, “Fluoxetine-induced SIADH in a patient with psychogenic polydipsia”, Nat Clin Pract Nephrol, 4:278-82 (2008). 

Kazancioglu, R., S. Ozturk, L. Yucel, S. Guvenc, S. Ekiz, S. Dogan, “Importance of Home Visits in Peritoneal Dialysis”, Dial Transplant 37: 132-136 (2008).

Ozturk, S., DG. Taymez, G. Bahat, R. Demirel, H. Yazici, N. Aysuna, S. Sakar, A. Yildiz, “The influence of low dialysate sodium and glucose concentration on volume distributions in body compartments after haemodialysis: a bioimpedance analysis study”, Nephrol Dial Transplant, 23:3629-34 (2008)

Ozturk, S., G. Kocabay, B. Topcular, H. Yazici, AA. Cagatay, G. Bahat, B. Baykan, A. Turkmen, A. Yildiz. “Non-convulsive status epilepticus following antibiotic therapy as a cause of unexplained loss of consciousness in patients with renal failure”, Clin Exp Nephrol, 13:138–144 (2009)

Bahat, G., F. Coşan, B. Saka, S. Uzun, S. Öztürk, N. Erten, MA. Karan, C. Tasçıoğlu, “The Meaning of Increased CA125 in Internal Medicine Practice”, Nobel Medicus, 4:32-36 (2008).

Tok, A., S. Ozturk, A. Tepeler, AH. Tefekli, R. Kazancioglu, AY. Muslumanoglu, “The effects of percutaneous nephrolithotomy on renal function in geriatric patients in the early postoperative period”, Int Urol Nephrol; 41:219–223 (2009)

Dursunoglu, N., G. Okumus, D. Dursunoglu, S. Ozturk, G. Kiter, D. Yilmazbayhan, L. Tabak, “Diffuse Interstitital Lung Disease in an Ankylosing Spondylitis Patient”, Respiratory Medicine Extra, 3, 49-51 (2005).

Dogan, S., Ekiz S, Yucel L, S. Ozturk , Kazancioglu R, “Relation of demographic, clinic and biochemical parameters to peritonitis in peritoneal dialysis”, J Ren Care, 34:5-8 (2008) 

Kazancioglu, R., S. Ozturk, Ekiz S, Yucel L, Dogan S, “Can using a questionnaire for assessment of home visits to peritoneal dialysis patients make a difference to the treatment outcome?”, J Ren Care, 34:59-63 (2008)

Gursu, M., S. Ozturk, Y. Savas, S. Uzun, Z. Aydın, R. Kazancioglu, “Primary renal vein thrombosis: a case report”, BANTAO Journal, 6: 34-37 (2008)

Gursu, M., Z. Aydın, S. Uzun, S. Ozturk, R. Kazancioglu, “A case of retroperitoneal fibrosis presenting with uremic encephalopathy”, BANTAO Journal, 6:38-40 (2008)

Ozturk, S., L. Yucel, S. Guvenc, S. Ekiz, R. Kazancioglu, “Assessing and training patients on peritoneal dialysis in their own homes can influence better practice”, J Ren Care: 35(3):141-6.) (2009)

Ozturk, S., O. Soyluk, D. Karakaya, H. Yazici, YK. Caliskan, A. Yildiz, S. Bozfakioglu, “Is Decrement of Serum Albumin an Ominous Sign for Subsequent Peritonitis in Peritoneal Dialysis Patients?” Adv Perit Dial 25:172-7 (2009).

Ozturk, S., F. Sar, K. Altas, S. Uzun, H. Yazici, S. Bozfakioglu, R. Kazancioglu, “The Relationship Between Peritoneal Leukocyte Count, Culture and Clinical Results in Peritonitis Among Peritoneal Dialysis Patients: Is There A Geographical or Ethnical Difference?”, Advances in Peritoneal Dialysis, Adv Perit Dial 25: 32-40 (2009).

Ozturk S, Kazancioglu R, Sahin GM, Turkmen A, Gursu M, Sever MS. "The effect of the type of membrane on intradialytic complications and mortality in crush syndrome". Ren Fail, 31: 655-661 (2009).d

Ataoglu EH, Demir B, Tuna M, Cavus B, Cetin F, Temiz LU, Ozturk S, Yenigun M. Sjögren syndrome presenting with hypopotassemic periodic paralysis doue to renal tubular acidosis. Am J Case Rep 13: 187-190 (2012).

Ozturk, S., F. Sar, O. Bengi-Bozkurt, R. Kazancioglu. Study of ACEI versus ARB in managing hypertensive overt diabetic nephropathy: long-term analysis. Kidney Blood Press Res.;32:268-75 (2009).

Ozturk, S., H. Kucuk, I. Kilicaslan, E. Tatli, F. Sar, R. Kazancioglu. Celiac Disease Complicated With Renal Insufficiency And Autoimmune Thyroid Disease: A Case Report. Eur J Gen Med.;7(2):226-229 (2010).

Cosgun, S., F. Sar, S. Kurnaz, O. Bengi Bozkurt, M. Temel, S. Ozturk, R. Kazancioglu. A Case of Autoimmune Hepatitis and Thyroiditis Associated with Sjögren’s Syndrome. BANTAO Journal, 7: 52-55 (2009).

Binbay, M., E. Sari, A. Tepeler, A. Erbin, S. Ozturk, AY. Muslumanoglu, A. Tefekli. Characteristics Of Patients Requiring Double- J Placement Due To Prolonged Urine Leakage After Percutaneous Nephrolithotomy. J Endourol;23(12):1945-9 (2009)

Gursu, M., S. Ozturk, Z. Aydin, S. Uzun, R. Kazancioglu. A Case Of Pseudo-Bartter Syndrome And Summary Of The Approach To Metabolic Alkalosis. BANTAO Journal; 7 (1): 49-51 (2009).

Gursu M, Tayfur F, Besler M, Kaptanogullari O, Kucuk M, Aydin Z, Basturk T, Uzun S, Karadag S, Tatli E, Sumnu A, Ozturk S, Kazancioglu R. Tuberculosis in peritoneal dialysis patients in an endemic region. Adv Perit Dial 27:48-52 (2011).

Kazancioglu R, Ozturk S, Gursu M, Avsar U, Aydin Z, Uzun S, Karadag S, Tatli E, Sar F. Tuberculosis in patients on hemodialysis in an endemic region. Hemodialysis Int; 14(4):505-9 (2010).

Aydin Z, Ozturk S, Gursu M, Uzun S, Karadag S, Kazancioglu R. Male pseudohermaphroditism as a cause of secondary hypertension: a case report. Endocrine, 38: 100-103 (2010).

Dagnino M, Caridi G, Aydin Z, Ozturk S, Karaali Z, Kazancioglu R, Cefle K, Gursu M, Campagnoli M, Galliano M, Minchiotti L. A novel frameshift deletion in the albumin gene causes analbuminemia in a young Turkish woman. Clin Chim Acta, 411(21-22): 1711-1715 (2010).

Aydin Z, Gursu M, Ozturk S, Kilicaslan I, Kazancioglu R. A case of primary immune defficiency presenting with nephrotic syndrome. Nephrol Dial Transplant Plus, 3(5): 456-458 (2010).

Sar F, Saler T, Ecebay A, Saglam ZA, Ozturk S, Kazancioglu R. The efficacy of n-acetylcysteine in preventing contrast-induced nephropathy in type 2 diabetic patients without nephropathy. J Nephrol; 23(4):478-82 (2010).

Kazancioglu R, Gursu M, Ozturk S, Kucuk H, Sar F, Yazıcı H, Kucuk M, Celik V, Saler T, Turkmen A. Steroid therapy versus conservative management in patients with focal segmental glomerulosclerosis and proteinuria. BANTAO Journal 8(1): 30-34 (2010).

Yazici H, Caliskan Y, Ozturk S, Ozkan O, Turkmen A, Sever MS. Outcome of kidney transplantation following end-stage renal disease due to reflux nephropathy. Transplant Proc. 43(5):1566-9 (2011).

Gursu M, Aydin Z, Pehlivanoglu F, Ozturk S, Karadag S, Uzun S, Tatli E, Kazancioglu R. Citrobacter peritonitis: two cases and review of the literature. Perit Dial Int 31(4): 409-411 (2011). 

Aydin Z, Gursu M, Karadag S, Uzun S, Tatli E, Sumnu A, Ozturk S, Kazancioglu R. Role of plasmapheresis performed in hemodialysis units for the treatment of anti-neutrophilic cytoplasmic antibody-associated systemic vasculitides. Ther Apher Dial 15(5):493-498 (2011). 

Karadag S, Gursu M, Aydin Z, Uzun S, Dogan O, Ozturk S, Kazancioglu R. Primary hyperoxaluria in an adult presenting with end-stage renal failure together with hypercalcemia and hypothyroidism. Hemodial Int 15(4): 573–576 (2011).

Karadag P, Gursu M, Ozturk S, Karadag S, Aydin Z, Uzun S, Tatli E, Sumnu A, Gursu RU, Kazancioglu R. Prevalance of tuberculosis in patients on hemodialysis and peritoneal dialysis. Journal of Infectious Diseases and Immunity 3(10): 189-192 (2011). 

Kumbasar A, Gursu M, Kaya C, Ozturk S, Ergen A, Kemik A, Aydin Z, Uzun S, Karadag S, Kazancioglu R. The effect of different doses and types of intravenous iron on oxidative stress and inflammation in hemodialysis patients. J Nephrol 2012 Sep-Oct;25(5):825-32 (2012)

Tahmaz M, Kumbasar B, Ozturk S, Kazancioglu R. Pseudoephedrine- induced Ventricular Tachycardia. European Journal of General Medicine Eur J Gen Med; 10 (Suppl 1):64-67 (2013).

Aydin Z, Gursu M, Uzun S, Karadag S, Tatli E, Sumnu A, Ozturk S, Kazancioglu R. Placement Of Hemodialysis Catheters With A Technical, Functional And Anatomical Viewpoint. International Journal of Nephrology 2012;2012:302826 (2012).

M Gursu, S Ozturk, Z Aydin, S Karadag, S Ogullar, A Kiris, Y Doventas, M Koldas, S Uzun. Is Pentraxin-3 Stronger Than C-Reactive Protein To Determine Inflammation In Peritoneal Dialysis Patients? European Journal of Inflammation 2012:30282 (2012).

Kazancioglu R,Gursu M, Karadag S, Tatli E, Aydin Z, Uzun S, Sumnu A, Cebeci E, Ozturk S. Manuscript Title: Volume Status In Patients On Peritoneal Dialysis: The Role Of Apelin and Bio-Impedance Spectroscopy. Renal Failure; 34(9):1068-73 (2012).

Binbay M, Sari E, Tepeler A, Erbin A, Ozturk S, Muslumanoglu AY, Tefekli A. Characteristics of patients requiring Double-J placement because of urine leakage after percutaneous nephrolithotomy. J Endourol. 2009 Dec;23(12):1945-9.

Ozturk S, Karadag S, Yegen M, Gursu M, Uzun S, Aydin Z, Gurdal A, Koldas M, Kumbasar B, Kazancioglu R. The relationship of plasma ADMA levels with cardiac functions and metabolic parameters in peritoneal dialysis patients. Clin Exp Nephrol. 17(3):431-6 (2013).

Gursu M, Kazancioglu R, Ozturk S. Aging Kidney: Senescence or Disease? Nobel Med 2013; 9(2): 10-14 (2013).

Ozkan O, Ozturk S, Karadag S, Gursu M, Sumnu A, Cebeci E, Sevim Y, Uzun S, Aydin Z, Kazancioglu R. The factors effective on bone mineral density in peritoneal dialysis patients. Eur J Gen Med 2013;10(4): 219-225

Sumnu A, Gursu M, Uzun S, Karadag S, Aydin Z, Cebeci E, Ozturk S, Kazancioglu R. A Case of Venous Thrombosis of the Upper Extremity in Patient with Minimal Change Disease. BANTAO Journal 2013; 11(2): 97-99. 

Karadag S, Ozturk S, Gursu M, Gurdal A, Basinoglu F, Yigit S, Aydin Z, Uzun S, Sumnu A, Oflaz H, Kazancioglu R. The relationship between apelin and cardiac parameters in patients on peritoneal dialysis: is there a new cardiac marker? BMC Nephrol. 2014 Jan 16;15(1):18. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 24433492.

Gursu M, Celik K, Ozturk S, Turkmen A, Gorcin S, Kocak B, Sari S, Koldas M, Feyizoglu H, Kazancioglu R. Pentraxin 3 and C-Reactive Protein As Inflammatory Markers After a Kidney Transplant. Exp Clin Transplant. 12(4):295-9 (2014) 

Gee HY, Otto EA, Hurd TW, Ashraf S, Chaki M, Cluckey A, Vega-Warner V, Saisawat P, Diaz KA, Fang H, Kohl S, Allen SJ, Airik R, Zhou W, Ramaswami G, Janssen S, Fu C, Innis JL, Weber S, Vester U, Davis EE, Katsanis N, Fathy HM, Jeck N, Klaus G, Nayir A, Rahim KA, Attrach IA, Hassoun IA, Ozturk S, Drozdz D, Helmchen U, O'Toole JF, Attanasio M, Lewis RA, Nürnberg G, Nürnberg P, Washburn J, Macdonald J, Innis JW, Levy S, Hildebrandt F. Whole-exome resequencing distinguishes cystic kidney diseases from phenocopies in renal ciliopathies. Kidney Int. 2014 Apr;85(4):880-7. doi: 10.1038/ki.2013.450. Epub 2013 Nov 20. PubMed PMID: 24257694; PubMed

Unal Aksu H, Oner E, Celik O, Isiksacan N, Aksu H, Uzun S, Yavuz D, Ozturk S,  Gul M, Uslu N. Aspirin Resistance in Patients Undergoing Hemodialysis and Effect of Hemodialysis on Aspirin Resistance. Clin Appl Thromb Hemost. 21(1):82-6 (2015).

Kenan Celik, Abdullah Sumnu, Meltem Gursu, Abdullah Sakin, Sami Uzun, Savas Ozturk, Rumeyza Kazancioglu. Spontaneous Renal Cholesterol Crystal Embolism In A Patient with Functionally Solitary Kidney. Eur J Gen Med 2014; 11(2): 126-129. DOI : 10.15197/sabad.1.11. 54 

Aydin Z, Gursu M, Karadag S, Uzun S, Sumnu A, Doventas Y, Ozturk S, Kazancioglu R. The relationship of Prohepcidin levels with anemia and inflammatory markers in non-diabetic uremic patients: a controlled study. Ren Fail. 2014 21:1-5. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25040737.

Berna Yelken, Numan Gorgulu, Meltem Gursu, Halil Yazici, Yasar Caliskan, Aysegul Telci, Savas Ozturk, Rumeyza Kazancioglu, Tevfik Ecder, Semra Bozfakioglu. Effects of Spironolactone on Residual Renal Function and Peritoneal Function in Peritoneal Dialysis Patients. Adv Perit Dial. 2014;30:5-10. PubMed PMID: 25338414

Aydin Z, Ozturk S, Celik C, Gursu M, Karadag S, Yamak M, Basinoglu F, Gurdal A, Sumnu A, Cebeci E, Sakci E, Sar F, Kazancioğlu R. The role of fetuin-A in cardiac functions and metabolism in peritoneal dialysis patients. Minerva Urol Nefrol. 2015 Dec;67(4):375-82. Epub 2014 Jul 3. PubMed PMID: 24990392. 

M. Yamak, S. Demır, M. Gursu, S. Ozturk, A. Sumnu, E. Cebeci, O. Ozkan, S. Karadag, E. Sakci, A. Kural, M. Koldas And F. Sar. The Relationship Between Plasma Soluble TNF-Like Weak Inducer Of Apoptosis Level And Inflammatory Markers In Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. European Journal Of Inflammation. 12(3) 439-445 (2014)

Of Apoptosis Levels And Cardiac Function In Peritoneal Dialysis Patients. European Journal Of Inflammation. 12(3) 429-437 (2014)

Ozturk S, Ozkan O, Efe M, Yazici H, Gursu M, Kaya AH, Cebeci E, Sumnu A, Karadag S, Poturoglu S, Kazancioglu R. The relationship between FGF-23 and ghrelin levels in CKD patients: preliminary data. Minerva Urol Nefrol. 2016 Apr;68(2):227-32. Epub 2015 Jun 30

Ozturk S, Sumnu A, Seyahi N, Gullulu M, Sipahioglu M, Artan S, Bicik Z, Kutlay S, Keles M, Oygar D, Odabas AR, Kayatas M, Dursun B, Sayarlioglu H, Trablus S, Taymez DG, Ozdemir AA, Sahin GM, Altun B, Azak A, Altintepe L, Suleymanlar G, Koc M, Selcuk Y, Kazancioglu R, Erkoc R, Gursu M, Kucuk M, Akcaoglu SA, Yıldız A, Unal A, Akarsu O, Ates K, Cankaya E, Turkmen A. Demographic and clinical characteristics of primary glomerular diseases in Turkey. Int Urol Nephrol. 2014 Sep 30. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25269407.

Sengul Samanci N, Ayer M, Gursu M, Ar MC, Yel K, Ergen A, Dogan EE, Karadag S, Cebeci E, Toptas M, Kazancioglu R, Ozturk S. Patients treated with therapeutic plasma exchange: a single center experience. Transfus Apher Sci. 2014 Dec;51(3):83-9. doi: 10.1016/j.transci.2014.10.006. Epub 2014 Oct 8. PubMed PMID:
25457747

Sengul Samanci N, Ayer M, Ergen A, Ozturk S. An effective treatment of atypical hemolytic uremic syndrome with plasma exchange and eculizumab: A case report. Transfus Apher Sci. 2015 Jun;52(3):314-6. doi: 10.1016/j.transci.2015.01.006. Epub 2015 Jan 12. PubMed PMID: 25634788.

Sumnu A, Gursu M, Ozturk S. Primary glomerular diseases in the elderly. World J Nephrol 2015; 4(2): 263-270

Cebeci E, Demir S, Gursu M, Sumnu A, Yamak M, Doner B, Karadag S, Uzun S, Behlul A, Ozkan O, Ozturk S. A case of newly diagnosed klippel trenaunay weber syndrome presenting with nephrotic syndrome. Case Rep Nephrol. 2015;2015:704379. doi: 10.1155/2015/704379. Epub 2015 Apr 27. PubMed PMID: 26000182; PubMed Central PMCID: PMC4426781

Yardimci B, Sumnu A, Kaya I, Gursu M, Aydin Z, Karadag S, Uzun S, Tatli E, Ozturk S, Cetinus E, Kazancioglu R. Is handgrip strength and key pinch measurement related with biochemical parameters of nutrition in peritonea dialysis patients? Pak J Med Sci. 2015 Jul-Aug;31(4):941-5. doi: 10.12669/pjms.314.7595. PubMed PMID: 26430434; PubMed Central PMCID: PMC4590358

Sumnu A, Aydin Z, Gursu M, Uzun S, Karadag S, Cebeci E, Ozturk S, Kazancioglu R. A Case of Primary Hypoparathyroidism Presenting with Acute Kidney Injury Secondary to Rhabdomyolysis. Case Rep Nephrol. 2016;2016:3240131. doi: 10.1155/2016/3240131. Epub 2016 Mar 10. PubMed PMID: 27034860; PubMed Central PMCID: PMC4806275.

Yildirim ZK, Sumnu A, Bademler N, Kilic E, Sumnu G, Karadag S, Gursu M, Ozel

A, Batmaz G, Ates S, Dane B, Ozturk S. Soluble TNF-Like Weak Inducer of Apoptosis
as a New Marker in Preeclampsia: A Pilot Clinical Study. Dis Markers. 2016;2016:5930589. doi: 10.1155/2016/5930589. Epub 2016 Feb 17. PubMed PMID:
26989294; PubMed Central PMCID: PMC4773523.

Karadag S, Sakci E, Uzun S, Aydin Z, Cebeci E, Sumnu A, Ozkan O, Yamak M, Koldas M, Behlul A, Gursu M, Ataoglu E, Ozturk S. The correlation of inflammatory markers and plasma vaspin levels in patients with diabetic nephropathy. Ren Fail. 2016 May 24:1-6. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27216464.

Uzun S, Kaya B, Celik K, Behlul A, Ozkan O, Kuvvet M, Erdogan Doventas Y, Gursu M, Karadag S, Sumnu A, Cebeci E, Kocak B, Turkmen A, Ozturk S. The role of 
midkine in the inflammatory process and its correlation with other inflammatory markers in renal transplant recipients. Int J Artif Organs. 2016 Aug 19;39(6):277-81. doi: 10.5301/ijao.5000510. PubMed PMID: 27470002

Uzun S, Ozari M, Gursu M, Karadag S, Behlul A, Sari S, Koldas M, Demir S, Karaali Z, Ozturk S. Changes in the inflammatory markers with advancing stages ofdiabetic nephropathy and the role of pentraxin-3. Ren Fail. 2016 Jul 19:1-6.

Meltem Gursu, Sami Uzun, Derya Topcuoğlu, Leyli Kadriye Koc, Lamiye Yucel, Abdullah Sumnu, Egemen Cebeci, Oktay Ozkan, Ahmet Behlul, Leyla Koc, Savas Ozturk, Rumeyza Kazancioglu. Skin disorders in peritoneal dialysis patients: An underdiagnosed subject. World J Nephrol 2016 July 6; 5(4): 372-377

Abdullah Sakin, Erhan Sadık Turgut, Muruvvet Aybek, Ahmet A. Usta, Özgür Koşan, Kenan Çelik, Savaş Öztürk, Murat Koçer. Factors Affecting Survival in Small Cell Lung Cancer. Eur J Gen Med 2016; 13(3): 37-41

Edgar A. Otto, Gokul Ramaswami, Sabine Janssen, Moumita Chaki, Susan J. Allen, Weibin Zhou, Rannar Airik, Toby W. Hurd, Amiya K. Ghosh, Matthias T. Wolf, Bernd Hoppe, Thomas J. Neuhaus, Detlef Bockenhauer, David V. Milford, Neveen A. Soliman, the GPN Study Group(Savas Ozturk Co-Author), Corinne Antignac, Sophie Saunier, Colin A. Johnson, Friedhelm Hildebrandt. Mutation Analysis of 18 Nephronophthisis-associated Ciliopathy Disease Genes using a DNA Pooling and Next-Generation Sequencing Strategy J Med Genet. 2011 Feb; 48(2): 105–116. doi: 10.1136/jmg.2010.082552. Correction in: J Med Genet. 2015 Dec; 52(12): 866.  PMCID: PMC3913043 

Muralidharan J, Ramezani A, Hubal MJ, Knoblach S, Shrivastav S, Karandish S, Scott R, Maxwell N, Ozturk S, Beddhu S, Kopp JB, Raj DS. Extracellular microRNA signature in chronic kidney disease. Am J Physiol Renal Physiol. 2017 Jan 11:ajprenal.00569.2016. doi: 10.1152/ajprenal.00569.2016. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 28077372.

Cebeci E, Gursu M, Uzun S, Karadag S, Kazancioglu R, Ozturk S. Factors effective on peritoneal phosphorus transport and clearance in peritoneal dialysis patients
. Clin Nephrol. 2016 Dec 12. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27936520.

Samanci NS, Poturoglu S, Samanci C, Alis D, Emre HO, Koldas M, Ozcelik HK, Durmus T, Kantarci F, Ozturk S. Evaluation of carotid intima-media thickness with vascular endothelial growth factor and malondialdehyde levels in patients with sarcoidosis. Diagn Interv Imaging. 2017 Jul - Aug;98(7-8):557-561. doi: 10.1016/j.diii.2017.04.004. Epub 2017 May 12. PubMed PMID: 28506681.

Cebeci E, Cakan C, Gursu M, Uzun S, Karadag S, Koldas M, Calhan T, Helvaci SA, Ozturk S. The Main Determinants of Serum Resistin Level in Type 2 Diabetic Patients are Renal Function and Inflammation not Presence of Microvascular Complication, Obesity and Insulin Resistance. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2018 Feb 8. doi: 10.1055/s-0043-121262. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29421824.

Mehmet Toptas, Nilay Sengul Samanci, Ibrahim Akkoc, Esma Yucetas, Egemen Cebeci, Oznur Sen, Mehmet Mustafa Can, Savas Ozturk. Factors Affecting the Length of Stay in the Intensive Care Unit: Our Clinical Experience. BioMed Research International, vol. 2018, Article ID 9438046, 4 pages, 2018. doi:10.1155/2018/9438046 

Bahat G, Tufan A, Kilic C, Ozturk S, Akpinar TS, Kose M, Erten N, Karan MA, Cruz-Jentoft AJ. Cut-off points for weight and body mass index adjusted bioimpedance analysis measurements of muscle mass. Aging Clin Exp Res. 2018 Sep 28. doi: 10.1007/s40520-018-1042-6. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30267332.

Ekinci I, Erkoc R, Gursu M, Dogan EE, Kilic E, Cebeci E, Ozturk S, Kazancioglu R. Effects of fasting during the month of Ramadan on renal function in patients with autosomal dominant polycystic kidney disease
. Clin Nephrol. 2018 Feb;89(2):103-112. doi: 10.5414/CN109102. PubMed PMID: 29035195.

Gursoy S, Yasar KK, Sari ND, Kuvat N, Ozturk S Sphingomonas Paucimobilis Bacteremia in a Hemodialysis Patient and Literature Review. Int J Crit Care Emerg Med 4:041. doi.org/10.23937/2474-3674/1510041 (2018)

Cebeci E, Ekinci I, Gursu M, Coskun C, Karadag S, Uzun S, Behlul A, Senel TE,  Kazancioglu R, Ozturk S. Podocyte Injury in Autosomal Dominant Polycystic Kidney  Disease. Nephron. 2019;142(4):311-319. doi: 10.1159/000499741. Epub 2019 May 22. PubMed PMID: 31117091

Zeki Aydin, Serhat Karadag, Savas Ozturk, Meltem Gursu, Sami Uzun, Egemen Cebeci, Abdullah Sumnu, Rumeyza Kazancioglu. Evaluation of the Relationship Between Advanced Oxidation end Products and Inflammatory Markers in Maintenance Hemodialysis Patients.Journal Of Nephrology Advances www.openaccesspub.org | JNA CC-license DOI : 10.14302/issn.2574-4488.jna-19-3112 Vol-1 Issue 2 Pg. no.- 24

Bahat G, Ozkok S, Ozturk S, Karan MA. Some Comments for Better Understanding of the Study Entitled "Reduced Vitamin D Levels are Associated with Stroke-Associated Pneumonia in Patients with Acute Ischemic Stroke" [Letter]. Clin Interv Aging. 2020;15:159–160. Published 2020 Feb 5. doi:10.2147/CIA.S245730

Gulistan Bahat, Birkan Ilhan, Tugba Erdogan, Meltem Halil, Sumru Savas, Zekeriya Ulger, Filiz Akyuz, Ahmet Kaya Bilge, Sibel Cakir, Kutay Demirkan, Mustafa Erelel, Kerim Guler, Hasmet Hanagasi, Belgin Izgi, Ates Kadioglu, Ayse Karan, Isin Baral Kulaksizoglu, Ali Mert, Savas Ozturk, Ilhan Satman, Mehmet Sukru Sever, Tufan Tukek, Yagiz Uresin, Onay Yalcin, Nilufer Yesilot, Meryem Merve Oren, and Mehmet Akif Karan, 'Turkish Inappropriate Medication Use in the Elderly (Time) Criteria to Improve Prescribing in Older Adults: Time-to-Stop/Time-to-Start', Eur Geriatr Med. 2020;11(3):491-498. doi:10.1007/s41999-020-00297-z

Xie, J., and L. Liu, and N. Mladkova, and Y. Li, and H. Ren, and W. Wang, and Z. Cui, and L. Lin, and X. Hu, and X. Yu, and J. Xu, and G. Liu, and Y. Caliskan, and C. Sidore, and O. Balderes, and R. J. Rosen, and M. Bodria, and F. Zanoni, and J. Y. Zhang, and P. Krithivasan, and K. Mehl, and M. Marasa, and A. Khan, and F. Ozay, and P. A. Canetta, and A. S. Bomback, and G. B. Appel, and S. Sanna-Cherchi, and M. G. Sampson, and L. H. Mariani, and A. Perkowska-Ptasinska, and M. Durlik, and K. Mucha, and B. Moszczuk, and B. Foroncewicz, and L. Pączek, and I. Habura, and E. Ars, and J. Ballarin, and L. Y. Mani, and B. Vogt, and S. Ozturk, and A. Yildiz, and N. Seyahi, and H. Arikan, and M. Koc, and T. Basturk, and G. Karahan, and S. U. Akgul, and M. S. Sever, and D. Zhang, and D. Santoro, and M. Bonomini, and F. Londrino, and L. Gesualdo, and J. Reiterova, and V. Tesar, and C. Izzi, and S. Savoldi, and D. Spotti, and C. Marcantoni, and P. Messa, and M. Galliani, and D. Roccatello, and S. Granata, and G. Zaza, and F. Lugani, and G. Ghiggeri, and I. Pisani, and L. Allegri, and B. Sprangers, and J. H. Park, and B. Cho, and Y. S. Kim, and D. K. Kim, and H. Suzuki, and A. Amoroso, and D. C. Cattran, and F. C. Fervenza, and A. Pani, and P. Hamilton, and S. Harris, and S. Gupta, and C. Cheshire, and S. Dufek, and N. Issler, and R. J. Pepper, and J. Connolly, and S. Powis, and D. Bockenhauer, and H. C. Stanescu, and N. Ashman, and R. J. F. Loos, and E. E. Kenny, and M. Wuttke, and K. U. Eckardt, and A. Köttgen, and J. M. Hofstra, and M. J. H. Coenen, and L. A. Kiemeney, and S. Akilesh, and M. Kretzler, and L. H. Beck, and B. Stengel, and H. Debiec, and P. Ronco, and J. F. M. Wetzels, and M. Zoledziewska, and F. Cucca, and I. Ionita-Laza, and H. Lee, and E. Hoxha, and R. A. K. Stahl, and P. Brenchley, and F. Scolari, and M. H. Zhao, and A. G. Gharavi, and R. Kleta, and N. Chen, and K. Kiryluk. "The Genetic Architecture of Membranous Nephropathy and Its Potential to Improve Non-Invasive Diagnosis." Nat Commun 11, no. 1 (Mar 30 2020): 1600. https://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-15383-w.

Bahat G, Ozkok S, Ozturk S, Karan MA. Some Comments for Better Understanding of the Study Entitled "Reduced Vitamin D Levels are Associated with Stroke-Associated Pneumonia in Patients with Acute Ischemic Stroke" [Letter]. Clin Interv Aging. 2020;15:159-160. Published 2020 Feb 5. doi:10.2147/CIA.S245730

Gunaydin S, Ozturk S, Karan MA, Bahat G. Comments for better understanding of the study "Aging is independently associated with an increasing normal respiratory rate among an older adult population in a clinical setting". Geriatr Gerontol Int. 2020;20(4):391. doi:10.1111/ggi.13886 

Aydin Z, Turkmen K, Dede F, Yasar E, Ozturk S, Aydin M, Tatar E, Sahin G, Manga G, Oto O, Sumnu A, Eroglu E, Dincer T, Dursun B, Eren N, Sevinc M, Guzel FB, Yalin S, Kutlay S, Apaydin S, Berktas HB, Kazan S, Dheir H, Bora F, Basturk T, Sahin I. Demographic, clinical and laboratory characteristics of rapidly progressive glomerulonephritis in Turkey: Turkish Society of Nephrology-Glomerular Diseases (TSN-GOLD) Working Group. Clin Exp Nephrol. 2020 Oct 11. doi: 10.1007/s10157-020-01978-6. Epub ahead of print. PMID: 33040246.

Yamak, M., Ahbab, S., Gürsu, M., Kara, Y., Ataoğlu, E., Öztürk, S., Şar, F. (2016). Serum Erythropoietin Level Correlated with Microalbuminuria In Diabetic Patients. Medico Research Chronicles, 3(02), 206-213.

Sumnu A, Turkmen K, Cebeci E, Turkmen A, Eren N, Seyahi N, Oruc A, Dede F, Derici Ü, Basturk T, Şahin G, Sipahioglu M, Sahin GM, Tatar E, Dursun B, Sipahi S, Yılmaz M, Suleymanlar G, Ulu S, Gungor O, Kutlay S, Bahçebaşı ZB, Sahin İ, Kurultak I, Sevinc C, Yilmaz Z, Kazancioglu RT, Cavdar C, Candan F, Aydin Z, Oygar D, Gul B, Altun B, Paydas S, Uzun S, Istemihan Z, Ergul M, Dincer MT, Gullulu M, Piskinpasa S, Akcay OF, Unsal A, Koyuncu S, Gok M, Ozturk S. Characteristics of primary glomerular diseases patients with hematuria in Turkey: the data from TSN-GOLD Working Group. Int Urol Nephrol. 2020 Nov 5. doi: 10.1007/s11255-020-02690-w. Epub ahead of print. PMID: 33155086.

Turkmen A, Sumnu A, Cebeci E, Yazici H, Eren N, Seyahi N, Dilek K, Dede F, Derici U, Unsal A, Sahin G, Sipahioglu M, Gok M, Tatar E, Dursun B, Sipahi S, Yilmaz M, Suleymanlar G, Ulu S, Gungor O, Kutlay S, Bahcebasi ZB, Sahin I, Kurultak I, Turkmen K, Yilmaz Z, Kazancioglu RT, Cavdar C, Candan F, Aydin Z, Oygar DD, Gul CB, Arici M, Paydas S, Taymez DG, Kucuk M, Trablus S, Turgutalp K, Koc L, Sezer S, Duranay M, Bardak S, Altintepe L, Arikan IH, Azak A, Odabas AR, Sahin GM, Ozturk S. Epidemiological features of primary glomerular disease in Turkey: a multicenter study by the Turkish Society of Nephrology Glomerular Diseases Working Group. BMC Nephrol. 2020 Nov 14;21(1):481. doi: 10.1186/s12882-020-02134-8. PMID: 33189135.

Ozturk S, Turgutalp K, Arici M, Odabas AR, Altiparmak MR, Aydin Z, Cebeci E, Basturk T, Soypacaci Z, Sahin G, Elif Ozler T, Kara E, Dheir H, Eren N, Suleymanlar G, Islam M, Ogutmen MB, Sengul E, Ayar Y, Dolarslan ME, Bakirdogen S, Safak S, Gungor O, Sahin I, Mentese IB, Merhametsiz O, Oguz EG, Genek DG, Alpay N, Aktas N, Duranay M, Alagoz S, Colak H, Adibelli Z, Pembegul I, Hur E, Azak A, Taymez DG, Tatar E, Kazancioglu R, Oruc A, Yuksel E, Onan E, Turkmen K, Hasbal NB, Gurel A, Yelken B, Sahutoglu T, Gok M, Seyahi N, Sevinc M, Ozkurt S, Sipahi S, Bek SG, Bora F, Demirelli B, Oto OA, Altunoren O, Tuglular SZ, Demir ME, Ayli MD, Huddam B, Tanrisev M, Bozaci I, Gursu M, Bakar B, Tokgoz B, Tonbul HZ, Yildiz A, Sezer S, Ates K. Mortality analysis of COVID-19 infection in chronic kidney disease, haemodialysis and renal transplant patients compared with patients without kidney disease: a nationwide analysis from Turkey. Nephrol Dial Transplant. 2020 Dec 4;35(12):2083-2095. doi: 10.1093/ndt/gfaa271. PMID: 33275763.

Turgutalp K, Ozturk S, Arici M, Eren N, Gorgulu N, Islam M, Uzun S, Sakaci T, Aydin Z, Sengul E, Demirelli B, Ayar Y, Altiparmak MR, Sipahi S, Mentes IB, Ozler TE, Oguz EG, Huddam B, Hur E, Kazancioglu R, Gungor O, Tokgoz B, Tonbul HZ, Yildiz A, Sezer S, Odabas AR, Ates K. Determinants of mortality in a large group of hemodialysis patients hospitalized for COVID-19. BMC Nephrol. 2021 Jan 14;22(1):29. doi: 10.1186/s12882-021-02233-0. PMID: 33446135; PMCID: PMC7808398.

TBC vaskülit BANTAO kabul alındı 

Sumnu A, Ozturk S, Cavdar E, Ilal Mert FT, Cebeci E, Karaali Z, Sahin M. Role of ankle brachial index measured by simple automatic sphygmomanometers in predicting postoperative kidney function in patients undergoing major cardiac surgery. Rev Nefrol Dial Traspl. [Internet]. 2021Sep.21 [cited 2021Sep.25];41(3):192-01. Available from: https://www.revistarenal.org.ar/index.php/rndt/article/view/552

Erdogan T, Erdogan O, Ozturk S, Oren MM, Karan MA, Bahat G. Non-vitamin K antagonist oral anticoagulant use at doses inappropriately lower than recommended in outpatient older adults: a real-life data. Eur Geriatr Med. 2021 Jan 30. doi: 10.1007/s41999-021-00452-0. Epub ahead of print. PMID: 33517553.

Öztürk S, Turgutalp K, Arıcı M, Çetinkaya H, Altıparmak MR, Aydın Z, Soypaçacı Z, Bora F, Kara E, Cebeci E, Özler TE, Dölarslan ME, Sipahi S, Ayar Y, Şahin İ, Bakırdöğen S, İslam M, Görgülü N, Öğütmen MB, Şengül E, Güngör Ö, Seyahi N, Tokgöz B, Odabaş AR, Tonbul HZ, Sezer S, Yıldız A, Ateş K. Impact of hospital-acquired acute kidney injury on Covid-19 outcomes in patients with and without chronic kidney disease: a multicenter retrospective cohort study. Turk J Med Sci. 2021 Jun 28;51(3):947-961. doi: 10.3906/sag-2011-169. PMID: 33611868; PMCID: PMC8283512.

Oto OA, Ozturk S, Turgutalp K, Arici M, Alpay N, Merhametsiz O, Sipahi S, Ogutmen MB, Yelken B, Altiparmak MR, Gorgulu N, Tatar E, Ozkan O, Ayar Y, Aydin Z, Dheir H, Ozkok A, Safak S, Demir ME, Odabas AR, Tokgoz B, Tonbul HZ, Sezer S, Ates K, Yildiz A. Predicting the outcome of COVID-19 infection in kidney transplant recipients. BMC Nephrol. 2021 Mar 19;22(1):100. doi: 10.1186/s12882-021-02299-w. PMID: 33740915. 

Bahat G, Kilic C, Ozkok S, Ozturk S, Karan MA. Associations of sarcopenic obesity versus sarcopenia alone with functionality. Clin Nutr. 2021 May;40(5):2851-2859. doi: 10.1016/j.clnu.2021.04.002. Epub 2021 Apr 12. PMID: 33940398.

Ozturk S, Turgutalp K, Arici M, Gok M, Islam M, Altiparmak MR, Aydin Z, Doner B, Eren N, Sengul E, Karadag S, Ozler TE, Dheir H, Pembegul I, Guven Taymez D, Sahin G, Bakirdogen S, Dolarslan ME, Soypacaci Z, Hur E, Kara E, Basturk T, Ogutmen MB, Gorgulu N, Sahin I, Ayli MD, Tuglular ZS, Sahin G, Tokgoz B, Tonbul HZ, Yildiz A, Sezer S, Odabas AR, Ates K. Characteristics and Outcomes of Hospitalized Older Patients with Chronic Kidney Disease and COVID-19: A Multicenter Nationwide Controlled Study. Int J Clin Pract. 2021 Jun 4:e14428. doi: 10.1111/ijcp.14428. Epub ahead of print. PMID: 34085352.

Arikan H, Ozturk S, Tokgoz B, Dursun B, Seyahi N, Trabulus S, Islam M, Ayar Y, Gorgulu N, Karadag S, Gok M, Akcali E, Bora F, Aydın Z, Altun E, Ahbap E, Polat M, Soypacacı Z, Oguz EG, Koyuncu S, Colak H, Sahin İ, Dolarslan ME, Helvacı O, Kurultak I, Eren Z, Dheir H, Ogutmen MB, Taymez DG, Genek DG, Ozkurt S, Bakır EA, Yuksel E, Sahutoglu T, Oto OA, Boz G, Sengul E, Kara E, Tuglular S. Characteristics and outcomes of acute kidney injury in hospitalized COVID-19 patients: A multicenter study by the Turkish society of nephrology. PLoS One. 2021 Aug 10;16(8):e0256023. doi: 10.1371/journal.pone.0256023. PMID: 34375366.

Aydin T, Kesiktaş FN, Oren MM, Erdogan T, Ahisha YC, Kizilkurt T, Corum M, Karacan İ, Öztürk S, Bahat G. Sarcopenia in patients following stroke: an overlooked problem. Int J Rehabil Res. 2021 Sep 1;44(3):269-275. doi: 10.1097/MRR.0000000000000487. PMID: 34356039.

Ahmet Burak Dirim, Seda Safak, Berk Andac, Nurana Garayeva, Erol Demir, Ayse Serra Artan, Yasemin Ozluk, Isin Kilicaslan, Ozgur Akin Oto, Savas Ozturk, Halil Yazici, Minimal change disease following vaccination with CoronaVac, Clinical Kidney Journal, 2021; sfab123, https://doi.org/10.1093/ckj/sfab123

Kenan Turgutalp, Egemen Cebeci, Aydin Turkmen, Ulver Derici, Nurhan Seyahi, Necmi Eren, Fatih Dede, Mustafa Gullulu, Taner Basturk, Gulizar Manga Sahin, Murvet Yilmaz, Savas Sipahi, Garip Sahin, Sena Ulu, Erhan Tatar, Ali Gundogdu, Rumeyza Turan Kazancioglu, Can Sevinc, Ozkan Gungor, İdris Sahin, Sim Kutlay, Ilhan Kurultak, Zeki Aydin, Bulent Altun, Belda Dursun, Zulfikar Yilmaz, Ozcan Uzun, Gultekin Suleymanlar, Ferhan Candan, Siren Sezer, Derya Basak Tanburoglu, Zerrin Bicik Bahcebasi, Dilek Taymez, Esra Akcali, Deren Oygar, Zulal Istemihan, Simge Bardak, Omer Faruk Akcay, Mevlut Tamer Dincer, Erkan Dervisoglu, Ezgi Yenigun, Kultigin Turkmen & Savas Ozturk. The relationship between glomerular IgG staining and poor prognostic findings in patients with IgA nephropathy: the data from TSN-GOLD working group. BMC Nephrol 22, 352 (2021). https://doi.org/10.1186/s12882-021-02560-2

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Ekiz, S., L. Yücel, S. Doğan, S. Öztürk, R. Kazancıoğlu, “Assesment Of Home Visits To Peritoneal Dialysis Patients On The Basis Of Pre-Specified Criteria”, 36th EDTNA/ERCA International Conference, 32, Florence Italy (2007).

Doğan, S., S. Ekiz, L. Yücel, S. Öztürk, R. Kazancıoğlu. “The Relation Of Various Demographic Clinical and Biochemical Parameters To Peritonitis in Peritoneal Dialysis Patients”, 36th EDTNA/ERCA International Conference, 33, Florence Italy (2007) (Bu bildiri makale olarak yayımlanmıştır, A 15).

Yücel, L., S. Güvenç, S. Ekiz, S. Doğan, S. Öztürk, R. Kazancıoğlu, “Importance Of Home Visits in Peritoneal Dialysis”, 36th EDTNA/ERCA International Conference, 33,  Florence Italy (2007) (Bu bildiri makale olarak yayımlanmıştır, A 9).

Kalayoğlu, SB., R. Kazancıoğlu, A. Turkmen, S. Ozturk, A. Yildiz, N. Aysuna, SM. Kayacan, S. Yucel, O. Doğan. “The retrospective analysis of multiple myeloma patients with renal failure”, 6th Annual Meeting of the European Haematology Association, 21-24 June, Hematol J 1: S37, (2001) 

Kalayoglu-Besısık, S., S. Ozturk, Y. Cagatay, G. Bahat, Y. Calıskan, F. Besısık, D. Sargın, “Successful Treatment With Lamivudine For Reactivation and Thereafter Prevention of Hepatitis B Virus Infection During Chemotherapy Courses For Non-Hodgkin Lymphoma”, 6th Annual Meeting of the European Haematology Association, 21-24 June, Hematol J 1: S37, (2001) (Bu bildiri makale olarak yayımlanmıştır, D 6).

Ozveren, D., G. Kirikci, S. Ozturk, S. Bozfakioglu, “Does peritoneal leukocyte count change with time in patients with peritonitis?” 35th EDTNA/ERCA International Conference Madrit, Spain, 8-11 Sept (2006). 

Demirel, N., Y. Tutpınar, S. Öztürk, R. Kazancıoğlu, “Evaluation of vascular access in chronic hemodialysis patients”, p: 99, World Congress of Nephrology, Rio de Janeiro, Brazil, April 21-25, (2007).

Ozturk, S., and R. Kazancıoğlu R, “The relationship between antropo-plicometric measurements and nutritional parameters in peritoneal dialysis patients”, p: 127, World Congress of Nephrology, Rio de Janeiro, Brazil, April 21-25, (2007).

Tok, A., S. Ozturk, A. Tefekli, A. Tepeler, Y. Berberoglu, R. Kazancioglu, AY. Muslumanoglu, “Do effects or percutaneous nephrolithotomy on renal functions differ in geriatric patients in early post-operative period?” 9th International conference on Geriatric Nephrology and Urology 15-18 November 2007, Antalya, Abstract book p9.(Turk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 16 (Supp 2) (2007). (Bu bildiri makale olarak yayımlanmıştır, A 13).

Coskun, C., M. Koldas, A. Kurval, Y. Doventas, H. Seval, F. Basinoglu, H. Ozturk, H. Tacyildiz, S. Ozturk, R. Kazancioglu, “The determination of oxidative stres markers in peritoneal dialysis as well as chronic renal failure patients and healthy controls”, XLV. Congress of European Renal Association European Dialysis and Transplant Associaton May 10-13 Stockholm, Sweden NDTPlus 1: ii118-119, (2008).

Yucel, L., S. Guvenc, N. Torun, S. Ozturk, R. Kazancioglu, “The assessment of patient training in peritoneal dialysis with repeated home visits”, 37th EDTNA/ERCA International Conference 6-9 September Prague, Czech Republic Abstract Book p29 (2008) (sözlü bildiri).

Taskıran, C., S. Ozturk, R. Kazancioglu, “Comparison of bone mineral density and metabolic parameters in PD patients”, 12th Congress of The International Society for Peritoneal Dialysis June 20-24 Istanbul, Turkey, Perit Dial Int 28 (suppl 4): 38 (2008).

Ozturk, S., M. Kucuk, V. Celik, R. Kazancioglu, “A comparison of bicarbonate dialysate with lactate dialysate: 4D4P Study”, 12th Congress of The International Society for Peritoneal Dialysis June 20-24 Istanbul, Turkey, Perit Dial Int 28 (suppl 4): 64 (2008).

Ozturk, S., and R. Kazancioglu, “Assessment of metabolic and nutrition status in PD anthropometric measurements”, 12th Congress of The International Society for Peritoneal Dialysis June 20-24 Istanbul, Turkey, Perit Dial Int 28 (suppl 4): 88 (2008).

Kazancioglu, R., S. Ozturk, L. Yucel, S. Ekiz, N. Torun, “The difference between early and late home visit evaluation in PD patients”, 12th Congress of The International Society for Peritoneal Dialysis, June 20-24 Istanbul, Turkey, Perit Dial Int 28 (suppl 4): 129 (2008).

Kazancioglu, R., S. Ozturk, S. Ekiz, L. Yucel, N. Torun. “Reassessment of PD patients based on home visits after one year”, 12th Congress of The International Society for Peritoneal Dialysis, June 20-24 Istanbul, Turkey, Perit Dial Int 28 (suppl 4): 129 (2008).

Ozturk, S., O. Soyluk, D. Karakaya, H. Yazici, YK. Caliskan, A. Yildiz, S. Bozfakioglu, “Is Decline of Serum Albumin an Ominous Sign for Subsequent Peritonitis in Peritoneal Dialysis Patients?” 12th Congress of The International Society for Peritoneal Dialysis, June 20-24 Istanbul, Turkey, Perit Dial Int 33 (suppl 4): 129 (2008) (Bu bildiri makale olarak yayıma kabul edilmiştir A20).

Ozturk, S., H. Kucuk, H. Yazici, M. Kucuk, V. Celik, F. Sar, A. Turkmen, R Kazancioglu, “Steroid as a Major Immunosuppressive Drug in Primary Focal Segmental Glomerulosclerosis”, Abstract Number: 954413, World Congress of Nephrology (May 22-26, 2009 Milan, Italy), (2009).

Gursu M, Ozturk S, Avsar U, Aydin Z, Uzun S, Karadag S, Tatli E, Sar F, Kazancioglu R Tuberculosis in patients on hemodialysis in an endemic region. XLVII ERA-EDTA Congress Munich, Germany, June 25-28, 2010 Nephrol Dial Transplant Plus 3 Suppl3: 521-522 (2010) Bu bildiri makale olarak yayımlanmıştır (poster bildirisi).

Gursu M, Aydin Z, Yildirim F, Ozturk S, Uzun S, Karadag S, Kazancioglu R. Effect of culture technique on culture positivity in peritoneal dialysis. 13th Congress of International Society for Peritoneal Dialysis, Mexico City, Mexico, July 23-26, 2010 (poster bildirisi).

Gursu M, Aydin Z, Tocuoglu D, Ekizoglu S, Ozturk S, Kazancioglu R. Comparison of anthropo-plicometric measurements at the onset and three years after peritoneal dialysis. 13th Congress of International Society for Peritoneal Dialysis, Mexico City, Mexico, July 23-26, 2010 (poster bildirisi).

Gursu M, Aydin Z, Ozturk S, Tayfur F, Karadag S, Tatli E, Pehlivanoglu F, Kazancioglu R. Two cases of peritonitis due to an unusual organism: Citrobacter. 13th Congress of International Society for Peritoneal Dialysis, Mexico City, Mexico, July 23-26, 2010 (poster bildirisi).

Gursu M, Tayfur F, Aydin Z, Ozturk S, Karadag S, Tatli E, Kazancioglu R. Tuberculosis among patients on peritoneal dialysis. 13th Congress of International Society for Peritoneal Dialysis, Mexico City, Mexico, July 23-26, 2010 (poster bildirisi).

Karadag S, Gursu M, Aydin Z, Ozturk S, Tatli E, Uzun S, Kazancioglu R. Risk factors for dialysate leakage in peritoneal dialysis. 13th Congress of International Society for Peritoneal Dialysis, Mexico City, Mexico, July 23-26, 2010 (poster bildirisi).

Tatlı E, Gursu M, Aydın Z, Uzun S, Karadag S, Pehlivanoğlu F, Ozturk S, Kazancıoğlu R. Peritonitis due to Candia guilliermondi in a patient on chronic ambulatory peritoneal dialysis: a case report. 13th Congress of International Society for Peritoneal Dialysis, Mexico City, Mexico, July 23-26, 2010 (poster bildirisi). 

Kazancioglu R, Gursu M, Ozturk S, Aydin Z, Uzun S, Karadag S, Tatli E. The comparison of incidence of tuberculosis in patients on hemodialysis and peritoneal dialysis. Renal Week 2010 16-21 November 2010 Colorado Denver, USA. 

Kazancioglu R, Ozturk S, Gursu M, Kaya C, Kumbasar A, Ergen A, Aydin Z, Uzun S, Karadag S. The Effect of different types and doses of iron on inflammaton and oxidative stress in hemodialysis patients. Renal Week 2010 16-21 November 2010 Colorado Denver, USA.

Ozturk S, Uzun S, Kaya AH, Kaya B, Poturoglu S, Kemik AS, Feyizoglu H, Aydin Z, Gursu M, Kazancioglu R. The relationship between H. Pylori and ghrelin in different patients groups with uremia. [MO208] World Congress of Nephrology 8-12 April 2011, Vancouver, Canada (2011).

Aydin Z, Gursu M, Uzun S, Karadag S, Tatli E, Sumnu A, Ozturk S, Kazancioglu R. Placement of hemodialysis catheters with a technical, functional and anatomical viewpoint. [SA390] World Congress of Nephrology 8-12 April 2011, Vancouver, Canada (2011).

Ozturk S, Aydin Z, Abanoz E, Gursu M, Uzun S, Karadag S, Sumnu A, Yenigun M, Kazancioglu R. Antiproteinuric effect of diltiazem: a controlled study. [MO078] World Congress of Nephrology 8-12 April 2011, Vancouver, Canada (2011).

Kaya I, Sumnu A, Gursu M, Aydin Z, Karadag S, Uzun S, Tatli E, Ozturk S, Kazancioglu R. Handgrip strength and key pinch measurement in peritoneal dialysis patients: Is it related with biochemical parameters of nutrition? [M0274] World Congress of Nephrology 8-12 April 2011, Vancouver, Canada (2011).

Gursu M, Aydin Z, Sumnu A, Uzun S, Karadag S, Ozturk S, Tatli E, Kazancioglu R. Follow-up of antropometric measurements of peritoneal dialysis patients for four years. [SU275] World Congress of Nephrology 8-12 April 2011, Vancouver, Canada (2011).

Ozturk S, Aydin Z, Kaya C, Gursu M, Uzun S, Karadag S, Tatli E, Sumnu A, Kumbasar B, Kazancioglu R. The relationship between advanced oxidation end products and inflammatory markers in hemodialysis patients. [MO209] World Congress of Nephrology 8-12 April 2011, Vancouver, Canada (2011).

Gursu M, Aydin Z, Karadag S, Uzun S, Ogullar S, Doventas Y, Koldas M, Kiris A, Ozturk S, Kazancioglu R. Pentraxin-3: A better marker of inflammatıon in uremic patients. [F183] 48th ERA-EDTA Congress June 23-26 2011, Prague, Czech Republic (2011).

Aydin Z, Gursu M, Uzun S, Karadag S, Tatli E, Sumnu A, Doventas Y, Koldas M, Ozturk S, Kazancioglu R. The relationship of serum hepcidin with serum iron and inflammatory markers in different uremic populations. [F172] 48th ERA-EDTA Congress June 23-26 2011, Prague, Czech Republic (2011).

Ozturk S, Uzun S, Kaya AH, Gursu M, Kaya B, Kemik AS, Aydin Z, Karadag S, Feyizoglu H, Kazancioglu R.  The relationship between fgf-23 and ghrelin in uremic population. [Sa177] 48th ERA-EDTA Congress June 23-26 2011, Prague, Czech Republic (2011). 

Aydin Z, Gursu M, Karadag S, Uzun S, tatli E, Sumnu A, Ozturk S, Kazancioglu R. The role of plasmapheresis peformed in hemodialysis unit for the treatment of anti neutrophilic cytoplasmic antibody associated systemic vasculitides. 10th Congress BANTAO October 13-15 2011 Chalkidi, Greece BANTAO Journal 9(suppl1): 95 (2011).

Kazancioglu R, Gursu M, Karadag S, Aydin Z, Ozturk S, Uzun S, Tatli E. Plasmapheresis in the Hemodialysis Unit: Single Center Experience. Renal Week 2010 16-21 November 2010 Colorado Denver, USA. 

Ozturk S, Gursu M, Kucuk H, Sar F, Yazici H, Kucuk M, Celik V, Turkmen A, Kazancioglu R. The Role of Steroid Therarphy in Focal Segmental Glomerulosclerosis in Addition to the Conservative Treatments. World Congress of Nephrology (May 22-26, 2009 Milan, Italy), (2009).

Gursu M, Aydin Z, Ozturk S, Tayfur F, Karadag S, Tatli E, Pehlivanoglu F, Kazancioglu R. Two cases of peritonitis due to an unusual organism: Citrobacter. 13th Congress of International Society for Peritoneal Dialysis, July 23-26, Mexico City, Mexico, Perit Dial Int 30(2):60 (2010).

Gursu M, Karadag S, Aydin Z, Ozturk S, Doventas Y, Koldas M, Uzun S, Sumnu A, Kazancioglu R. Is pentraxin-3 stronger than C-reactive protein determining inflammation in peritoneal dialysis patients? 14th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, September 9-12, Kuala Lumpur, Malaysia, Perit Dial Int 32(suppl3):122 (2012).

Kazancioglu R, Gursu M, Karadag S, Tatli E, Aydin Z, Uzun S, Basinoglu F, Sumnu A, Cebeci E, Ozturk S. Volume status in patients on peritoneal dialysis: the role of apelin and bioimpedance spectroscopy. 14th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, September 9-12, Kuala Lumpur, Malaysia, Perit Dial Int 32(suppl3):130 (2012).

Gursu M, Ozturk S, Celik C, Yamak M, Karadağ S, Sumnu A, Cebeci E, Sar F, Kazancioglu R. The role of fetuin-A in cardiac functions and metabolism in peritoneal dialysis patients. 14th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, September 9-12 , Kuala Lumpur, Malaysia, Perit Dial Int 32(suppl3): 131 (2012).

Uzun S, Ozturk S, Gursu M, Sumnu A, Cebeci E, Karadag S, Aydin Z, Kazancioglu R. Is there any role of urogenital cysts on semen parameters in autosomal dominant polycystic kidney disease? Kidney Week, October 30-November 4, San Diego, CA, USA, J Am Soc Nephrol 23:705A (2012).

Karadag S, Ozturk S, Gursu M, Aydin Z, Uzun S, Sumnu A, Oflaz H, Kazancioglu R, Cebeci E. The relationship between apelin and cardiac parameters in patients on peritoneal dialysis: Is there a new cardiac marker? Kidney Week, October 30-November 4, San Diego, CA, USA, J Am Soc Nephrol 23:843A (2012).

Ozturk S, Karadag S, Gursu M, Aydin Z, Uzun S, Sumnu A, Cebeci E, Kazancioglu R. The relationship of plasma ADMA levels with cardiac functions and metabolic parameters in peritoneal dialysis patients. Kidney Week, October 30-November 4, San Diego, CA, USA, J Am Soc Nephrol 23:845A (2012).

Uzun S, Karadag S, Yegen M, Gursu M, Ozturk S, Aydin Z, Sumnu A, Cebeci E, Atalay E, Kazancioglu R. Association of Endothelial Dysfunction and Plasma ADMA Levels, Cardiac Functions and Metabolic Parameters in Peritoneal Dialysis Patients. [SP462] ERA-EDTA 50th Congress, May 18-21, Istanbul, Turkey (2013). 

Karadag S, Gursu M, Ozturk S, Aydin Z, Uzun S, Sumnu S, Cebeci E, Atalay E, Kazancioglu R. A New Marker for Endothelial Dysfunction in Peritoneal Dialysis Patients: Apelin. [SP476] ERA-EDTA 50th Congress, May 18-21, Istanbul, Turkey (2013).

Cebeci E., Gursu M., Sumnu A., Ozkan O., Behlul A., Koc L., Demir E., Pehlivanoglu F., Ozturk S., Kazancioglu R. A Rare Cause of Peritonitis: Streptococcus Salivarius. 15th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis. Madrid, Spain, September 7th - 10th, 2014. P-85.00

Cebeci E., Gursu M., Behlul A., Karadag S., Tatli E., Ozkan O., Doner B., Uzun S., Demir E., Ozturk S. Intraperitoneal Hemorrhage in a Peritoneal Dialysis Patient Using Dabigatran: A Case Report. 15th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis. Madrid, Spain, September 7th - 10th, 2014. P-305.00

Kazancioglu R., Cebeci E., Gursu M., Sumnu A., Aydin Z., Karadag S., Uzun S., Tatli E., Behlul A., Ozturk S. Factors Effective on Peritoneal Phosphorus Transport in Peritoneal Dialysis Patients. 15th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis. Madrid, Spain, September 7th - 10th, 2014. P-224.00

Cebeci E., Sevim Y., Bektas T., Gürsu M., Ozturk S., Kazancioglu R., Aydin Z., Uzun S., Karadag S., Behlul A. Use of Herbal Products in Peritoneal Dialysis Patients. 15th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis. Madrid, Spain, September 7th - 10th, 2014. P-342.00

Meltem Gursu, Muge Ozari, Esma Yucetas, Abdullah Sumnu, Baris Doner, Egemen Cebeci, Oktay Ozkan, Mehmet Burak Aktuglu, Zeynep Karaali, Macit Koldas, Savas Ozturk. The Role Of Pentraxin-3 In Different Stages Of Diabetic Nephropathy (Mp341) ERA-EDTA 51th Congress, May 31-June 3, Amsterdam, The Nerherland (2014).

Meltem Gursu, Derya Topcuoglu, Leyli Kadriye Koc, Lamia Yucel, Abdullah Sumnu, Egemen Cebeci, Baris Doner, Oktay Ozkan, Ahmet Behlul, Leyla Koc, Savas Ozturk, Rumeyza Kazancioglu. Asymptomatic Skin Lesions In Patients On Peritoneal Dialysis (Mp440), ERA-EDTA 51th Congress, May 31-June 3, Amsterdam, The Nerherland (2014). 

Zeki Aydin, Savas Öztürk, Meltem Gürsu, Sami Uzun, Serhat Karadag, Tevfik Çoban, Filiz Tayfur, Rümeyza Kazancioglu. Use of Catheters for Vascular Access among Hemodialysis Patients: A Single Center's Experience. (PP-009) 9th BANTAO Congress 9th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs. Antalya (2009) 

Sami Uzun, Zeki Aydin, Emel Tatl›, Serhat Karada¤, Meltem Gürsu, Savafl Öztürk, Rümeyza Kazancioglu. Clinical Nephrology The Sjögren's Syndrome Presented with Renal Tubular Acidosis and Fanconi Syndrome. (PP-030). 9th BANTAO Congress 9th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs. Antalya (2009)

İskender Ekinci, Rumeyza Kazancioglu, Reha Erkoc, Elif Kilic, Elif Ece Dogan, Meltem Gursu, Egemen Cebeci, Savas Ozturk. “Effects of fasting on renal function of patients with autosomal dominant polycystic kidney disease” 53rd ERA-EDTA Congress May 21st-24th 2016 Vienna, Austria

Tuba, Yuce Inel, Yazici Halil, Erol Demir, Sacli Alimoglu Sevgi, Riza Ucar Ali, Burak Dirim Ahmet, Ozturk Savas, and Turkmen Aydin. "Sp199 Side Effects of Immunosuppressive Treatments in Primary Glomerular Diseases." Nephrology Dialysis Transplantation 34, no. Supplement_1 (2019). 

Cebeci Egemen, Çoban Ilkay, Samanci Nilay Sengul, Sumnu Abdullah, Ozturk Savas (2018). Drug Interaction In Chronic Kidney Disease Patientsand Patients With Renal Replacement Treatment. 7.International Trakya Family Medicine Congress, 129-129. (Özet Bildiri)

Uzun Sami, Samanci Nilay Sengul, Cebeci Egemen, Karadag Serhat, Velet Mustafa, Gursu Meltem, Ozturk Savas (2018). Inflammation, Left Ventricular Mass Index And Chronicrenal Disease In Diabetic Patients. 7. International Trakya Family Medicine Congress, 148-149. (Özet Bildiri)

Ozturk Savas, Kaya Burcu, Celik Kenan, Ozkan Oktay, Doventas Yasemin Erdogan, Gursu Meltem, Karadag Serhat, Cebeci Egemen, Sumnu Abdullah, Kocak Berna, Türkmen Aydin (2014). Midkine As An Indicator Of Inflammation In Renal Transplantation.. American Journal Of Transplantation, 14(Null), 495-495., Doi: 10.1111/Ajt.12890, (Özet Bildiri) 

Sevim Yonca, Ozkan Ozlem Persil, Cebeci Egemen, Bayram Hatice Merve, Onur Hande Nur, Savas Yıldıray, Ozturk Savas, Kiziltan Gül (2016). The Relationship Between Daily Dietary Nutrient Intakes And Total Kidney Cyst Volume On Patients With Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (Adpkd). Endocrinología Y Nutrición (English Edition) 58 Congress of The Spanish Society Of Endocrinology And Nutrition (Seen), 63, 395-395. (Özet Bildiri)

Uzun Sami, Ozturk Savas, Gursu Meltem, Sumnu Abdullah, Cebeci Egemen, Aydin Zeki, Kazancioglu Rumeyza (2012). Is There Any Role Of Urogenital Cysts On Semen Parameters In Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease?. J Am Soc Nephrol Kidney Week 2012 San Diego, Ca, 23, 705-705., (Özet Bildiri) 

Gursu Meltem, Ozarı Muge, Yucetas Esma, Sumnu Abdullah, Doner Baris, Cebeci Egemen, Ozkan Oktay, Aktuglu Mehmet Burak, Karaali Zeynep, Koldas Macit, Ozturk Savas (2014). The Role Of Pentraxin-3 In Different Stages of Diabetic Nephropathy. Nephrology Dialysis Transplantation, 29, 441-441., (Özet Bildiri)
Gursu Meltem, Topcuoglu Derya, Koc Leyli Kadriye, Yücel Lamia, Sumnu Abdullah, Cebeci

Egemen, Doner Baris, Ozkan Oktay, Behlul Ahmet, Koc Leyla, Ozturk Savas, Kazancioglu Rumeyza (2014). Asymptomatic Skin Lesions In Patients On Peritoneal Dialysis. Nephrology Dialysis Transplantation, 29(Null), 476-476., Doi: Https://Doi.Org/10.1093/Ndt/Gfu174, (Özet Bildiri)

Karadag Serhat, Gursu Meltem, Ozturk Savas, Aydin Zeki, Uzun Sami, Sumnu Abdullah, Cebeci Egemen, Atalay Eray, Kazancioglu Rumeyza (2013). A New Marker For Endothelial Function Inperitoneal Dialysis Patients: Apelin. Nephrology Dialysis Transplantation, 28, 225-225., Doi: 10.1093/Ndt/Gft117, (Özet Bildiri)

Uzun Sami, Karadag Serhat, Yegen Metin, Gursu Meltem, Ozturk Savas, Aydin Zeki, Sumnu Abdullah, Cebeci Egemen, Atalay Eray, Kazancioglu Rumeyza (2013). Association Of Endothelial Dysfunction Andplasma Adma Levels, Cardiac Functions And Metabolic Parameters In Peritoneal Dialysis Patients. Nephrology Dialysis Transplantation 50. Era Edta Congress, 28, 221-221., Doi: 10.1093/Ndt/Gft117, (Özet Bildiri)

Ekinci Iskender, Kazancioglu Rumeyza, Erkoc Reha, Kılıc Elif, Dogan Elif Ece, Gursu Meltem, Cebeci Egemen, Ozturk Savas (2016). Effects of Fasting On Renal Function of Patients With Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease. Nephrology Dialysis Transplantation, 31(Null), 153-153., Doi: 10.1093/Ndt/Gfw162.20, (Özet Bildiri)
Zeki Aydin, Kultigin Turkmen, Fatih Dede, Emre Yasar, Savas Ozturk, Mehmet Aydin, Erhan Tatar, Garip SAHIN, Gulizar Manga Sahin, Ozgur Akin Oto, Abdullah Sumnu, Eray Eroglu, Mevlut Tamer Dincer, Belda Dursun, Necmi Eren, Mustafa Sevinc, Fatma Betul Guzel, Serkan Feyyaz Yalin, Sim Kutlay, Suheyla Apaydin, Hacı Bayram Berktas, Sinan Kazan, Hamad Dheir, Feyza Bora, Taner Basturk, İdris Sahin. "P0395 Demographic and Clinical Characteristics of Rapidly Progressive Glomerulonephritis in Turkey." Nephrology Dialysis Transplantation 35, no. Supplement_3 (2020): gfaa142. P0395.

Gülistan Bahat, Birkan İlhan, Tuğba Erdoğan, Meltem Halil, Sumru Savaş, Filiz Akyüz, Ahmet Kaya Bilge, Sibel Çakır, Kutay Demirkana, Mustafa Erelel, Kerim Güler, Haşmet Hanağası, Belgin İzgi, Ateş Kadıoğlu, Ayşe Karan, Işın Baral Kulaksızoğlu, Ali Mert, Savaş Öztürk, İlhan Satman, Mehmet Şükrü Sever, Tufan Tükek, Yağız Üresin, Önay Yalçın, Nilüfer Yeşilot, Mehmet Akif Karan. TURKISH INAPPROPRIATE MEDICATION USE IN THE ELDERLY (TIME) CRITERIA. OP-110. 2ND International and 12th Academic Geriatrics Congress. 24 – 28 April 2019, Antalya, TURKEY (Sözel bildiri birincilik ödülü)

Ozler, Tuba Elif, Cemal Alay, Egemen Cebeci, Sami Uzun, Serhat Karadag, Oktay Ozkan, Yagmur Bashan, Burcu Dag, Zeynep Karaali, and Savas Ozturk. Comparison of Anxiety, Depression and Quality of Life in Patients with Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease: A Cross-Sectional, Randomized Controlled Pilot Study. Vol. 35. Nephrology Dialysis Transplantation: OXFORD UNIV PRESS GREAT CLARENDON ST, OXFORD OX2 6DP, ENGLAND, 2020

Abdullah Sumnu, Kultigin Turkmen, Egemen Cebeci, Aydin Turkmen, Necmi Eren, Nurhan Seyahi, Aysegul Oruc, Fatih Dede, Ülver Derici, Taner Basturk, Garip SAHIN, Murat Sipahioglu, Gulizar Manga Sahin, Erhan Tatar, Belda Dursun, Savas Sipahi, Mürvet Yılmaz, Gultekin Suleymanlar, Memnune Sena Ulu, Ozkan Gungor, Sim Kutlay, Zerrin Bicik Bahçebaşı, İdris Sahin, Ilhan Kurultak, Can Sevinc, Zulfikar Yilmaz, Rumeyza Turan Kazancioglu, Caner Cavdar, Ferhan Candan, Zeki Aydin, Deren Oygar, Cuma Bulent Gul, Bulent Altun, Saime Paydas, Sami Uzun, Zulal Istemihan, Metin Ergul, Mevlut Tamer Dincer, Mustafa Gullulu, Serhan Vahit Piskinpasa, Omer Faruk Akcay, Abdulkadir Unsal, Sumeyra Koyuncu, Mahmut Gok, Savas Ozturk. "P0448 Characteristics of Primary Glomerular Disease Patients with Hematuria in Turkey: The Data from Tsn-Gold Working Group." Nephrology Dialysis Transplantation 35, no. Supplement_3 (2020): gfaa142. P0448.

Kenan Turgutalp, Egemen Cebeci, Aydin Turkmen, Ülver Derici, Nurhan Seyahi, Necmi Eren, Fatih Dede, Mustafa Gullulu, Taner Basturk, Gulizar Manga Sahin, Mürvet Yılmaz, Savas Sipahi, Garip SAHIN, Memnune Sena Ulu, Erhan Tatar, Ali Gundogdu, Rumeyza Turan Kazancioglu, Can Sevinc, Ozkan Gungor, İdris Sahin, Sim Kutlay, Ilhan Kurultak, Zeki Aydin, Bulent Altun, Belda Dursun, Zulfikar Yilmaz, Ozcan Uzun, Gultekin Suleymanlar, Ferhan Candan, Siren Sezer, Derya Basak Tanburoglu, Zerrin Bicik Bahçebaşı, Dilek Guven Taymez, Deren Oygar, Esra Akcali, Zulal Istemihan, Omer Faruk Akcay, Mevlut Tamer Dincer, Metin Ergul, Ezgi Yenigun, Kultigin Turkmen, Savas Ozturk. Nephrology Dialysis Transplantation 35 Supplement_3., (2020), gfaa142. P0490

Egemen Cebeci, Kenan Turgutalp, Savas Ozturk, Yasemin Ozluk, Sibel Gokcay Bek, Abdullah Sumnu, Nurhan Seyahi, Mahmut Yavuz, Serhan Vahit Piskinpasa, Omer Faruk Akcay, Tamer Sakaci, Garip SAHIN, Bulent Tokgoz, Gulizar Manga Sahin, Ilter Bozaci, Belda Dursun, Savas Sipahi, Arzu Ozdemir Kayalar, Gultekin Suleymanlar, Memnune Sena Ulu, Fatma Betul Guzel, Sim Kutlay, Ergun Parmaksiz, Suleyman Koz, Ilhan Kurultak, Nedim Yılmaz Selcuk, Yasar Yildirim, Meltem Gursu, Caner Cavdar, Meryem Timucin, Zeki Aydin, Deren Oygar, Serdar Kahvecioglu, Muge Uzerk Kibar, Dilek Torun, Dilek Guven Taymez, Mehmet Kucuk, Serap Demir, Leyla Koc, Siren Sezer, Murat Duranay, Simge Bardak, Luftullah Altintepe, Mehmet Koc, Alper Azak, Ali Riza Odabas, Zulfikar Yilmaz, Saime Paydas. "P0377 the Relationship between Severity of Interstitial Fibrosis and Anemia in Patient with Primary Glomerulonephritis: The Data from Tsn-Gold Working Group." Nephrology Dialysis Transplantation 35, no. Supplement_3 (2020): gfaa142. P0377.

Cuma Bulent Gul, Mehmet Kucuk, Savas Ozturk, Erol Demir, Necmi Eren, Abdullah Sumnu, Nurhan Seyahi, Mustafa Gullulu, Fatih Dede, Ülver Derici, Yener Koc, Garip SAHIN, Oktay Oymak, Gulizar Manga Sahin, Erhan Tatar, Belda Dursun, Hamad Dheir, Süheyla Apaydin, Gultekin Suleymanlar, Memnune Sena Ulu, Orcun Altunoren, Sim Kutlay, Meral Mese, İdris Sahin, Sedat Ustundag, Kultigin Turkmen, Mehmet Emin Yilmaz, Rumeyza Turan Kazancioglu, Ozcan Uzun, Ferhan Candan, Zeki Aydin, Deren Oygar, Nimet Aktas, Yunus Erdem, Saime Paydas, Dilek Guven Taymez, Basak Can, Ahmet Kıykım, Leyla Koc, Siren Sezer, Murat Duranay, Simge Bardak, Luftullah Altintepe, Burcu Kaya, Alper Azak, Sabahat Alisir Ecder, Caner Cavdar, Nedim Yılmaz Selcuk. "P0431 Trends of Primary Glomerular Disease in Turkey from 2009 to 2017: A Regional Registry Report from Tsn-Gold Working Group." Nephrology Dialysis Transplantation 35, no. Supplement_3 (2020): gfaa142. P0431.

Ilhan Kurultak, Ozkan Gungor, Savas Ozturk, Ahmet Burak Dirim, Necmi Eren, Ezgi Yenigun, Elbis Ahbap Dal, Mevlut Tamer Dincer, Feyza Bora, Suat Akgur, Abdullah Sumnu, Belda Dursun, Savaş Sipahi, Hakkı Çetinkaya, İdris Sahin, Garip SAHIN, Mürvet Yılmaz, Bulent Vatansever, Emre Aydin, Memnune Sena Ulu, Ali Gundogan, Sedat Üstündağ, Hayriye Sayarlioglu, Gizem Kumru Şahin, Omer Celal Elcioglu, Zeki Aydin, Nedim Yılmaz Selcuk, Ceren Onal, Meric Oruc, Mehmet Kucuk, Nimet Aktas, Ülver Derici, Gultekin Suleymanlar. "P0389 the Prevalence, Clinical and Pathological Characteristics of Primary Focal Segmental Glomerulosclerosis in Turkish Adults: The Data from Tsn-Gold (Turkish Society of Nephrology Glomerular Diseases) Working Group." Nephrology Dialysis Transplantation 35, no. Supplement_3 (2020): gfaa142. P0389.

Aydin Turkmen, Abdullah Sumnu, Egemen Cebeci, Halil Yazici, Necmi Eren, Nurhan Seyahi, Kamil Dilek, Fatih Dede, Ülver Derici, Abdulkadir Unsal, Garip SAHIN, Murat Sipahioglu, Mahmut Gok, Erhan Tatar, Belda Dursun, Savaş Sipahi, Mürvet Yılmaz, Gultekin Suleymanlar, Memnune Sena Ulu, Ozkan Gungor, Sim Kutlay, Zerrin Bicik Bahçebaşı, İdris Sahin, Ilhan Kurultak, Kultigin Turkmen, Zulfikar Yilmaz, Rumeyza Turan Kazancioglu, Caner Cavdar, Ferhan Candan, Zeki Aydin, Deren Oygar, Cuma Bulent Gul, Mustafa Arici, Saime Paydas, Dilek Guven Taymez, Mehmet Kucuk, Sinan Trablus, Kenan Turgutalp, Leyla Koc, Siren Sezer, Murat Duranay, Simge Bardak, Luftullah Altintepe, Izzet Hakki Arikan, Alper Azak, Ali Riza Odabas, Gulizar Manga Sahin, Savas Ozturk. "P0501 the Epidemiological Features of Pirmary Glomerular Diseases in Turkey: The Multicenter Study of Turkish Society of Nephrology Glomerular Diseases (Tsn-Gold) Working Group." Nephrology Dialysis Transplantation 35, no. Supplement_3 (2020): gfaa142. P0501.

Abdulmecit Yildiz, Memnune Sena Ulu, Aysegul Oruc, Ali Riza Ucar, Savas Ozturk, Selma Alagoz, Necmi Eren, Ismail Kocyigit, Simal Koksal Cevher, Ali Burak Haras, Abdullah Sumnu, Turgay Arinsoy, Garip SAHIN, Gultekin Suleymanlar, Caner Cavdar, Gizem Kumru Şahin, Ilhan Kurultak, Abdulkadir Unsal, Gulizar Manga Sahin, Sinan Kazan, Bulent Vatansever, Mehmet Dikec, Belda Dursun, Hayriye Sayarlioglu, Kultigin Turkmen, Ayse Serra Artan, Nimet Aktas, Zulfikar Yilmaz, Ahmet Behlül, Hamad Dheir, Sim Kutlay, Nurhan Seyahi. "P0425 Membranous Nephropathy in Turkey: Turkish Society of Nephrology Glomeruler Diseases (Tsn-Gold) Database Results." Nephrology Dialysis Transplantation 35, no. Supplement_3 (2020): gfaa142. P0425.

İzzet Hakkı Arıkan, Savas Ozturk, Bulent Tokgoz, Belda Dursun, Nurhan Seyahi, Sinan Trablus, Mahmud Islam, Yavuz Ayar, Numan Gorgulu, Serhat Karadag, Mahmut Gok, Esra Akcali, Feyza Bora, Zeki Aydin, Eda Altun, Elbis Ahbap Dal, Mehmet Polat, Zeki Soypacaci, Ebru Gok Oguz, Sumeyra Koyuncu, Hulya Colak, İdris Sahin, Murside Esra Dolarslan, Özant Helvacı, Ilhan Kurultak, Zehra Eren, Hamad Dheir, MELIKE BETUL OGUTMEN, Dilek Guven Taymez, Dilek Gibyeli Genek, Sultan Ozkurt, Elif Ari Bakir, Enver Yuksel, Tuncay Sahutoglu, Ozgur Akin Oto, Gulsah Boz, Sengul Erkan, Ekrem Kara, Z Serhan Tuglular, MO357. ACUTE KIDNEY INJURY IN HOSPITALIZED COVID-19 PATIENTS: A MULTICENTRE STUDY BY TURKISH SOCIETY OF NEPHROLOGY, Nephrology Dialysis Transplantation, Volume 36, Issue Supplement_1, May 2021, gfab082.0011

Esra Akcli, Kenan Turgutalpl, Yasemin Yuyucu Karabulut, Zeynep Ebru Eser, Ozge Agtas Mistik, Banu Cosgun Yilmaz, Simge Bardak, Savas Ozturk, Ahemet Alper Kiykim. Are C4d, Nephrin, and WT1 expressions important in the differential diagnosis between focal segmental glomerulosclerosis and minimal change disease. 16th BANTAO CONGRESS Balkan Association of Nephrology, Dialysis and Artificial Organs and ISN course (ERA-EDTA endorsement) 29-31 Ekim 2021 (Sözlü sunum 3. Ödülü.)

 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Yardimci, B. and S. Ozturk (2017). Risk Stratification of Resistant Hypertension in Chronic Kidney Disease. Resistant Hypertension in Chronic Kidney Disease, Springer, Cham: 77-88.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Kalayoğlu-Beşışık, S., S. Öztürk, M. Aktan, D. Sargın, “Akut Lösemili Hastada Kök Hücre Naklini Takiben Kafa İçi Subdural Hematom”, Türk Onkoloji Dergisi, 17;36-38, (2002)

Türkmen, A., S. Öztürk, M. Besler, S. Şahin, G. Manga, M. Küçük, G. Bahat, I. Kılıçaslan, E. Ark, “Primer Membranoproliferatif Glomerulonefrit Tedavisinde Mikofenolat Mofetil Kullanımı: Retrospektif Değerlendirme”, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 65:129–136 (2002)

Kalayoğlu-Beşısık, S., Y. Çağatay, S. Öztürk, Ö. Doğan, D. Sargın, “Nadir Bir Kemik Tümörü; Primer Kemik Lenfoması: Olgu Sunumu”, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 65:62-66 (2002)

Türkmen, A., S. Öztürk, M. Besler, S. Şahin, G. Manga, M. Küçük, G. Bahat, E. Ark, “Tedaviye Dirençli Primer Glomeruler Hastalıklarda Mikofenolat Mofetil Kullanımı (Retrospektif Analiz)”, Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 11: 93-98, (2002)

Çağatay, A.A., ve S. Öztürk, “Spontan Asit Enfeksiyonu”, Klimik Dergisi, 15;3-7 (2002) 

Kalayoğlu-Beşışık, S., S. Öztürk, Y. Çalışkan, Y. Çağatay, F. Beşışık, D. Sargın, “Kronik Hepatit B İnfeksiyonu Olan Bir Hodgkin Dışı Lenfomalı Hastada Alevlenmenin Baskılanmasında Lamivudin: Olgu Sunumu”, Klimik Dergisi, 15;95-97 (2002)

Bahat, G., Ö. Soyluk, S. Öztürk, M. Nalçacı, G. Dinçol, “Sitarabin Arabinozide Bağlı Akut Serebellar Sendrom: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi”, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 65;204-5 (2002)

Türkmen, E., G. Kocabay, A. S. Yavuz, S. Öztürk, S. Vatansever, V. Akkaya, O. Erk, K. Güler, “Epilasyon Amacıyla Prilokain Uygulanan Bir Hastada Gelişen Methemoglobinemi”, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 68;19-21 (2005) 

Öztürk, S., Şar F, Aksak F, Sağlam Z, Yenigün M, Cömert FB, Koldaş M, Kazancıoğlu R, “Tip 2 diyabetik hastaların böbrek fonksiyonlarında yeni endojen biyogöstergelerin geçerliliğinin değerlendirilmesi”, Haseki Tıp Bülteni, 46: 57-63 (2008) 

Tuğrul, M., S. Coşgun, F. Şar, S. Öztürk, R. Kazancıoğlu, “Periferik arter hastalığı olan ve olmayan tip 2 diyabetik hastalarda açlık plazma homosistein seviyelerinin değerlendirilmesi”, Haseki Tıp Bülteni, 46:108-113 (2008) 

Aydın, Z. ve S. Öztürk, “Kronik böbrek yetersizliğinde güncelleme ve hipertansiyon tedavisinde yeni yaklaşımlar: Yüksek dozda renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi blokajı”, Haseki Tıp Bülteni, 47;1-5 (2009)

Aydın, Z., M. Gürsu, S. Uzun, M. Navdar, S. Öztürk, Işın Kılıçaslan, R Kazancıoğlu, “Bir olgu nedeniyle anti-glomerüler bazal membran hastalığına güncel bakış”, Haseki Tıp Bülteni, 47; 44-48 (2009)
D 13) Öztürk, S., H. Küçük, H. Yazıcı, M. Küçük, V. Çelik, S. Uzun, F. Şar, A. Türkmen, R. Kazancıoğlu, “İdiyopatik Membranöz Nefropatinin Başlangıç Tedavisinde Steroidler”, Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 18; 62-68 (2009)

Öztürk, S., O. Bengi Bozkurt, T. Çoban, E. Tatlı, F. Şar, R. Kazancıoğlu, “Aşikâr Diyabetik Nefropatili Tip 2 Diyabetik Hastalarda Prognoz Göstergeleri”, Türkiye Klinikleri Nefroloji Dergisi, 4; 1-10 (2009)

Aydın Z, Öztürk S, Gürsu M, Uzun S, Karadag S, Tayfur F, Coban T, Kazancıoğlu R. Hemodiyaliz hastalarında damar giriş yolu olarak kateter kullanımı: tek merkez deneyimi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 19: 23-28 (2010)

Gürsu M, Öztürk S, Aydın Z, Uzun S, Kazancıoğlu R. Ağır metabolik alkalozla seyreden bir pseudo-Bartter olgusu. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 18: 136-139 (2009)

Gürsu M, Topçuoğlu D, Torun N, Öztürk S, Aydın Z, Uzun S, Karadağ S, Kazancıoğlu R. Evaluation of the importance of patient education in peritoneal dialysis. Haseki Tıp Bülteni 48: 14-17 (2010).

Akarsu Ö, Özşenel EB, Kurnaz S, Tuğrul M, Ayer M, Çoşgun S, Şar F,Kazancıoğlu R, Özturk S. AML FAB M4’e eşlik eden Sweet Sendromu olgusu. Haseki Tıp Bülteni 48: 44-46 (2010)

Aydın Z, Batu A, Gürsu M, Karadağ S, Tatlı E, Tayfur F, Öztürk S, Savaş Y, Kazancıoğlu R. Santral venöz kateterizasyona bağlı sol brakiyosefalik ven perforasyonu. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 19: 130-133 (2010)

Aydın Z, Gürsu M, Karadağ S, Uzun S, Tatlı E, Tayfur F, Öztürk S, Kazancıoğlu R. Metastatik Akciğer Kanserini Taklit Eden Wegener Granülomatozu, Plazmaferez Uygulaması - Olgu Sunumu. Haseki Tıp Bülteni 48: 85-88 (2010)

Aydın Z, Akarsu Ö, Gürsu M, Uzun S, Karadağ S, Tayfur F, Çağatay Y, Öztürk S, Kılıçaslan I, Kazancıoğlu R. Erişkin Still Hastalığı ve IgA Nefropatisi Birlikteliği - Olgu Sunumu Haseki Tıp Bülteni 48: 92-94 (2010)

Uzun S., Öztürk S., Çelik V., Küçük M., Gürsu M., Aydın Z., Avşar Ü., Avşar ÜZ., Yenigün M., Kazancıoğlu R. Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Kalan Böbrek İşlevlerine Biyouyumlu Solüsyonların Etkisi: Prospektif Gözlemsel Bir Çalışma. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 20: 26-31 (2011)

Gürsu M., Aydın Z., Öztürk S., Pehlivanoğlu F., Şengöz G., Uzun S., Karadağ S.,Tatlı E., Kazancıoğlu R. The Effect Of Culture Technique On Culture Positivity In Peritoneal Dialysis Patients With Peritonitis. KLİMİK Dergisi 24(2):94-7 (2011)

Aydın Z, Batu A, Gürsu M, Tayfur F, Bilir Y, Pehlivanoğlu F, Öztürk S, Kazancıoğlu R. Acinetobacter baumannii: Periton Diyalizi Programındaki Hastada Nadir Bir Meningoensefalit Etkeni - Olgu Sunumu. Klimik Dergisi 24(1): 65-67 (2011).

Kazancıoğlu R, Memili V, Öztürk S, Gürsu M, Kutlu Ç, Büyükaydın B, Küçük M, Şar F. Insulin resistance and antropometric measurements in autosomal dominant polycystic kidney disease. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 20(3): 241-247 (2011). 

S Öztürk, S Karadağ, OB Bozkurt, M Gürsu, S Uzun, Z Aydın, A Şumnu, E Cebeci, F Şar, R Kazancıoğlu. Geriatrik ve Nongeriatrik Popülasyonda Aşikar Diyabetik Nefropati Progresyonu Üzerine Renin- Anjiotensin-Aldosteron Blokajının Etkisi. Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi;2(2-3):9-14 (2011).

Öztürk S, Aydın Z, Gürsu M, Abanoz E, Uzun S, Karadağ S, Yenigün M, Kazancıoğlu R. Short Term Effects Of Diltiazem On Renal Functions: A Controlled Clinical Study. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 21(2): 130-135 (2012)

Sakin A, Çelik K, Öztürk S, Sakin A, Yiğit N, Feyizoğlu H, Ayer M. Bruselloza Bağlı Bir Febril Nötropeni Olgusu. Haseki Tıp Bülteni 50: 69-71 (2012)

Aydın Z, Öztürk S, Gürsu M, Türkmen A, Kılıçaslan I, Kazancıoğlu R. Recurrence Of Wegener's Granulomatosis Ten Years After Renal Transplantation: Case Report. Turkiye Klinikleri J Nephrol 5(2): 46-99 (2010).

Gürsu M, Aydın Z, Uzun S, Karadağ S, Oğullar S, Kiriş A, Şumnu A, Tatlı E, Cebeci E, Öztürk S, Kazancıoğlu R. Böbrek Yetersizliğinin Farklı Evrelerinde Karotis İntima Media Kalınlıklarının Değerlendirilmesi, Turk Neph Dial Transpl 2012; 21 (3): 228-234 (2012).

Çelik K, Sakin A, Öztürk S, Yiğit N, Feyizoğlu H. Retroperitoneal Fibroz: Olgu Sunumu ve Literatür Güncellemesi, Haseki Tıp Bülteni 50: 72-5 (2012)

Aydın Z, Gürsu M, Uzun S, Karadağ S, Tatlı E, Şumnu Ş, Döventaş-Erdoğan Y, Koldaş M, Öztürk S, Kazancıoğlu R. Periton Diyalizi Hastalarında Hepsidin İle Anemi Ve İnflamasyon Belirteçleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kontrol Gruplu Çalışma. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 21(1): 66-71 (2012)

Şumnu A, Gürsu M, Aydın Z, Uzun S, Karadağ S, Tatlı E, Kılıçaslan I, Öztürk S, Kazancıoğlu R. İdiyopatik Nodüler Glomerüloskleroz: Olgu Sunumu. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 21(1): 95-97 (2012)

Özkan O, Tükek T, Yıldız E, Ayöztürk Velioğlu E, Gürsu M, Öztürk S. Hantavirüs İnfeksiyonları ve Böbrek Tutulumu: Vaka Sunumu ve Güncelleme Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi. 22 (1): 129-132 (2013)

Şumnu A, Dönmez H, Gürsu M, Cebeci E, Öztürk S, Kılıçarslan I, Kazancıoğlu R. Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria and Acute Kidney Injury: A Case Report. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 22 (1): 126-128 (2013)

Gürsu M, Öztürk S, Küçük H, Aydın Z, Şar F, Yazıcı H, Küçük M, Özkan O, Türkmen A, Kazancıoğlu R. Fokal Segmental Glomeruloskleroz Ve Membranöz Glomerulopatili Hastalarda Antiproteinürik Tedavinin Lipit Düzeylerine Etkisi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 22 (1): 72-77 (2013)

Gülistan Bahat Öztürk, Fatih Tufan, Bülent Saka, Sibel Akın, Esat Karışık, Nurullah Yücel, Savaş Öztürk, Nilgün Erten, Mehmet Akif Karan. Huzurevinde Kalan Yaşlıların Nütrisyonel Durumları İle Biyoimpedans Analiz Ölçüm Parametrelerinin Karşılaştırılması. Akademik Geriatri Dergisi - 2011 3(2):95-102

Çiğdem Kutlu, Fuat Şar, Tayyibe Saler, Savaş Öztürk, Serdar Kurnaz, Zuhal Sağlam, Meryem Tahmaz, Rümeyza Kazancıoğlu. Diyabetik Nefropatisi Olan Hastalarda Proteinüri Seviyeleri ile Karotis Arter İntima Media Kalınlığı Arasındaki İlişki. Med Bull Haseki 2009;47(3):129-134

Karadağ S, Gürsu M, Öztürk S, Gürdal A, Basınoğlu F, Aydın Z, Uzun S, Şumnu A, Atalay E, Oflaz H, Kazancıoğlu R. A New Marker For Endothelial Function in Peritoneal Dialysis Patients: Apelin. Haseki Tıp Bülteni 2013;51(1):5-10.

Kenan Çelik, Abdullah Sakin, Savaş Öztürk, Mehmet Yılmaz, Namık Yiğit, Hikmet Feyizoğlu, Mihriban Gürbüzel. Çölyak Hastalığında Geçici Sensorinöral İşitme Kaybı: Rastlantısal Bir Bulgu Mu? Med Bull Haseki 2013; 51: 190-192

Meltem Gürsu, Zeki Aydın, Savaş Öztürk, Filiz Pehlivanoğlu, Gönül Şengöz, Sami Uzun, Serhat Karadağ, Emel Tatlı, Rümeyza Kazancıoğlu. Peritoniti Olan Periton Diyalizi Hastalarında Kültür Tekniğinin Kültür Pozitifliği Üzerindeki Etkisi. Klimik Dergisi 2011; 24: 94-97

Gürsu M, Uzun S, Kaya AH, Poturoğlu Ş, Öztürk S, Kaya B, Karadağ S, Aydın Z, Özkan O, Baysal B, Feyizoğlu H, Kazancıoğlu R. Üremik Hastalarda Grelin Düzeyleri İle Mide Mukozasında Helicobacter Pylori Varlığı Arasındaki İlişki. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Derneği. 2013, 22 (3): 264-269.

Kaya AH, Öztürk S, Gürsu M, Kaya B, Baysal B, Poturoğlu Ş, Mercan ME, Kazancıoğlu R, Feyizoğlu H. Üremik Hastaların Nonüremik Kontrollerle Gastroskopik Bulgular Ve Helicobacter Pylori Pozitifliği Açısından Karşılaştırılması. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi. 2013, 22 (3): 245-250.

Meltem Gursu, Zeki Aydin, Savas Ozturk, Serhat Karadag, Sami Uzun, Yasemin Erdogan Doventas, Macit Koldas, Abdullah Sumnu, Egemen Cebeci, Oktay Ozkan, Rumeyza Kazancioglu. Is Pentraxin-3 A Stronger Marker of Inflammation Than C-Reactive Protein In Chronic Kidney Disease? Türk Nefroloji Derneği Dergisi 23 (2): 131-136 (2014) (Türk Nefroloji Derneği Dergisi, Yılın En İyi Yayını Ödilü)

Savas Ozturk, Alper Gumus, Vecihi Memili, Muhammet Emin Düz, Egemen Cebeci, Macit Koldas, Rumeyza Kazancioglu Antierythropoietin Antibodies In Hemodialysis Patients Treated With Recombinant Erythropoietin. Turk Neph Dial Transpl 2014; 23 (2): 125-130 (2014)

Ekmel Burak Özşenel, Mehmet Yavuz Gürler, Güzin Karatemiz, Murat Sünbül, Merve Çiloğlu, Elif Sakçı, Burcu Hacıoğlu, Fuat Şar, Savaş Öztürk, Mehmet Tayfur, Emrah Erkan Mazı. Diyabetik Mikrovasküler Komplikasyonu Olan ve Olmayan Hastaların MPV ve Sensitif CRP Düzeylerinin Karşılaştırılması. Haseki Tıp Bülteni 2015; 53: 57-61

Abdullah Sakin, Sevinç Güner, Kenan Çelik, Ayşegül Sakin, Zarni Htway, Namık Yiğit, Hikmet Feyizoğlu, Savaş Öztürk. Postmenopozal Kadınlardan Hipertansif Olanlar ile Normotansif Olanlar Arasındaki Kemik Mineral Yoğunluğu Bone Mineral Density between Hypertensive and Normotensive Postmenopausal Women. Smyrna Tıp Dergisi 13

Zeki Aydın, Savaş Öztürk. Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar (Derleme). Haseki Tıp Bülteni 2014; 52: 251-255

Mehmet Yamak, Fuat Sar, Özger Akarsu, Meltem Gürsu, Burcu Hacıoğlu, Esra Ataoğlu, Kazım Korkmaz, Savaş Öztürk. Dejeneratif Kapak Hastalığında İnflamasyon ve Lipid Profili. Haseki Tıp Bülteni 2015; 53: 62-66

Alper Gümüş, Savaş Öztürk, Muhammed Emin Düz, Soner Sari, Macit Koldaş, Mükerrem Akaydin. Pre-transplantation and post-transplantation serum bone alkaline phosphatase levels in renal transplant patients. J. Exp. Clin. Med. 2014; 31:91-93

Ekmel Burak Özşenel, Mehmet Yavuz Gürler, Güzin Karatemiz, Fatih Borlu, Kübra Kalkan, Elif Güven, Nazan Demir Özcan, Fuat Şar, Süleyman Coşgun, Savaş Öztürk. Obez ve Normal Kilolu Hipotiroidi Hastalarının Beden Kitle İndeksi ve Lipid Değerlerinin Karşılaştırılması. Şişli Etfal Tıp Bülteni 2015;49(2):131-4

Zeki Aydın, Yonca Sevim, Barış Döner, Meltem Gürsu, Serhat Karadağ, Sami Uzun, Abdullah Şumnu, Egemen Cebeci, Alaattin Yıldız, Savaş Öztürk. Hemodiyaliz Hastalarında Antropometrik Ölçümler. Turk Neph Dial Transpl 2015; 24 (1): 61-67

Emel Tatlı, Meltem Gürsu, Zeki Aydın, Sami Uzun, Serhat Karadağ, Egemen Cebeci, Filiz Pehlivanoğlu, Savaş Öztürk, Rümeyza Kazancıoğlu. Sürekli Ambulatuar Periton Diyalizi Hastasında Candida Guilliermondii Peritoniti. Haseki Tıp Bülteni 2015; 53: 248-250

Savaş Öztürk, Yaprak Pelin Gündoğdu, Meltem Gürsu, Mehmet Yamak, Oktay Özkan, Fuat Şar, Mustafa Yenigün, Rümeyza Kazancıoğlu. Tip 2 Diyabetik Hastalarda Bitkisel Ürün Kullanımı. Haseki Tıp Bülteni 2015;53:214-219

Abdullah Şumnu, Meltem Gürsu, Savaş Öztürk. Yaşlılarda Glomerüler Hastalıklar. Turkiye Klinikleri J Nephrol-Special Topics 2015;8(1)

Nilay Şengül Samancı, Egemen Cebeci, Abdülkadir Ergen, Şule Poturoğlu, Mesut Ayer. Ülseratif Kolit Hemolitik Üremik Sendrom Birlikteliği, Turk Neph Dial Transpl 2016; 25 (Ek / Suppl 1): 83-85

Sami Uzun, Savaş Öztürk, Meltem Gürsu, Mustafa Dıker, Tolga Akman, Abdullah Şumnu, Serhat Karadağ, Aydın Zekı, Egemen Cebecı, Nadir Alpay, Adem Kırış, Ömer Sarılar, Rumeyza Kazancıoğlu. Is There any Effect of Urogenital Cysts on Semen Parameters in Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease? Turk Neph Dial Transpl 2015; 24 (2): 174-180

Egemen Cebeci, Yonca Sevim, Tayfun Bektaş, Meltem Gürsu, Savaş Öztürk, Abdullah Şumnu, Serhat Karadağ, Sami Uzun, Rümeyza Kazancıoğlu. Use of Herbal Products in Peritoneal Dialysis Patients. Turk Neph Dial Transpl 2016; 25 (2): 151-156

Egemen Cebeci, Nilay Şengül Samancı, Meltem Gürsu, Abdullah Şumnu, Serhat Karadağ, Sami Uzun, Emel Tatlı, Ahmet Behlül, Leyla Koç, Zeki Aydın, Savaş Öztürk. Dabigatran Kullanan Periton Diyalizi Hastasında İntraperitoneal Hemoraji: Olgu Sunumu. Med Bull Haseki 2016; 54: 118-119

Meltem Gürsu, Sami Uzun, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk. Akut Böbrek Hasarı ve Kronik Böbrek Hastalığı: İki Yönlü Yol. Med Bull Haseki 2017; 55: 1-6        

İbrahim Akkoç, Nadir Alpay, Mehmet Toptaş, İlke İşitemiz, Hasibe Sunul, Egemen Cebeci, Hidayet Nedret Ergüven, Ecder Özenç, Savaş Öztürk. Yoğun Bakım Hastalarının Sağkalımında Bazal Verilerin Etkisi. Med Bull Haseki 2017; 55: 106-110

Nilay Şengül Samancı, Abdülkadir Ergen, Meryem Tahmaz, Egemen Cebeci, Savaş Öztürk. Attention to Colistin Dose: A Case Report of Rare Neurotoxic Adverse Effects. Turkiye Klinikleri J Case Rep 2017;25(3):103-5

Melih Ustaoğlu, Feyza Önder, Nilgün Solmaz, Savaş Öztürk, Mesut Ayer. Purtscher-Like Retinopathy Associated with Atypical Hemolytic Uremic Syndrome. Turk J Ophthalmol 2017;47:348-350.

Coşkun, C , Öztürk Emre, H , Gümüş, A , Uzun, S , Karadağ, S , Behlül, A , Düz, M, Koldaş, M, Öztürk, S (2016). Dynamic Thiol Disulphide Homeostasis and Advanced Oxidation Protein Products (AOPPs) in Diabetic And Non-Diabetic Chronic Renal Failure Disease. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi, 6 (12), 1-9

Mesut Ayer, Abdullah Sakin, Orkide Kutlu, Fatma Aylin Ayer, Ayşegül Sakin, Savaş Öztürk. Akut Böbrek Hasarı ile Prezente Olan Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri. Okmeydanı Tıp Dergisi 33(2):111-113, 2017

Sami Uzun, Serhat Karadağ, Meltem Gürsu, Egemen Cebeci, Ahmet Gürdal, Tuba Elif Şenel, Ayça Eroğlu, Savaş Öztürk. Flow-Mediated Dilatation and Asymmetric Dimethylarginine Do Not Predict Mortality in Peritoneal Dialysis Patients. Med Bull Haseki 2017; 55: 187-193.

Tuba Elif Şenel, Egemen Cebeci, Savaş Öztürk. Role of Peritoneal Ultrafiltration in Heart Failure Treatment. Med Bull Haseki 2017; 55: 165-174.

Cebeci, E., Y. E. Aytekin, A. Sumnu, N. S. Samanci, M. Gursu, Z. Aydin, A. Behlul, R. Kazancioglu and S. Ozturk (2018). "Effect of Initial Peritoneal Equilibration Test Results on Mortality in Peritoneal Dialysis Patients." Turkish Nephrology Dialysis And Transplantation Journal 27(2): 166-172.

Şumnu A, Cebeci E, Öztürk S, Gürsu M, Kasapoğlu E, Özkan O, et al. Relationship of ADMA Levels with Cardiovascular Parameters in Patients with Peritoneal Dialysis: A Bioimpedance Analysis Study. JAREM 2018; 8(3): 147-52.

Tuba Elif ŞENEL, Sami UZUN, Egemen CEBECİ, Oktay ÖZKAN, Ahmet BEHLÜL, Ayça EROĞLU, Yasemin ÖZLÜK, Savaş ÖZTÜRK. Report of a Patient with Goodpasture’s Syndrome Who Relapsed While on Hemodialysis. Turkish J Nephrol 2019; 28: 88-90

Mehmet Usta, Abdullah Sakin, Ayşegül Sakin, Kenan Çelik, Savaş Öztürk, Fatma Aylin Ayer, Yeşim Gürkan, Makbule Ulusoy, Namık Yiğit, Hikmet Feyizoğlu. Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Majör Risk Faktörlerinin ve Laboratuvar Parametrelerinin Değerlendirilmesi.  Smyrna Tıp Dergisi, 2015;2;5-10

Ahmet BEHLÜL, Meltem GÜRSU, Abdullah ŞUMNU, Egemen CEBECİ, Oktay ÖZKAN, Yasemin ÖZLÜK, Işın KILIÇASLAN, Savaş ÖZTÜRK. Multiple Myeloma with Renal Involvement Presenting with Atypical Clinical Findings(Turkish J Nephrol 2016; -1: Supplement 98-102) DOI: 10.5262/tndt.2016.21

Egemen Cebeci, Nilay Şengül Samancı, Sami Uzun, Serhat Karadağ, Meltem Gürsu, Tuba Elif Şenel Özler, Mustafa Velet, Savaş Öztürk. DM-SVH Inflammation, left ventricular mass index and chronic renal failure in diabetic patients. Med Bull Haseki 2020;58:129-134

Özger Akarsu, Orhan Baysal, Serhat Karadağ, Meltem Gürsu, Oktay Özkan, Sami Uzun, Ahmet Gürdal, Egemen Cebeci, Abdullah Şumnu, Ahmet Behlül, Savaş Öztürk. Cardiometabolic Role of Visfatin in Patients on Peritoneal Dialysis. Turkish J Nephrol 2020; 29: 297-303. DOI: 10.5152/turkjnephrol.2020.4123

İlter Bozacı, Oktay Özkan, Alev Arat Özkan, Macit Koldaş, Savaş Öztürk. Stabil Angina Pektorisli Hastalarda Serum Vaspin Düzeyleri ile Damar Tutulum Derecesi Arasindaki İlişki Med Bull Haseki 2020;58:176-182

Tuba Elif Ozler, Ozge Can Ceylan, Egemen Cebeci, Sami Uzun, Serhat Karadag, Oktay Ozkan, Yagmur Bashan, Hatice Burcu Dag, Zeynep Karaali, Savas Ozturk. Fokal Segmental Glomerüloskleroz Hastalarının Klinikopatolojik Özellikleri. Med Bull Haseki 2020;58:245-250

Ayşegül Sakin, Suleyman Sahin, Ahmet Behlul, Abdullah Sumnu, Meltem Gursu, Abdullah Sakin, Savas Ozturk. The Association of Visfatin Levels With Metabolic Parameters and Inflammation In Diabetic Nephropathy. East J Med 25(2): 218-224, 2020.

Özgür Akın Oto, Halil Yazıcı, Yaşar Çalışkan, Ayşe Serra Artan, Mehmet Şükrü Sever, Egemen Cebeci, Savaş Öztürk, Aydın Türkmen. Presence of M-type Phospholipase A2. Receptor Antibody in Membranous Nephropathy. Turkish J Nephrol 2020; 29: 258-263. DOI: 10.5152/turkjnephrol.2020.373

Akarsu Ö, Baysal O, Karadağ S, Gürsu M, Özkan O, Uzun S, Ahmet Gürdal , Egemen Cebeci , Abdullah Şumnu , Ahmet Behlül, Savaş Öztürk. Cardiometabolic Role of Visfatin in Patients on Peritoneal Dialysis. Turk J Nephrol 2020; 29(4): 297-303.

Özler TE, Karandere F, Cebeci E, Gürsu M, Döner B, Şumnu A, Sarı M, Çakmak G, Karaali Z, Öztürk S. Spirometrik Parametrelere Otozomal Dominant Polisitik Böbrek Hastalığının Etkisi. Med Bull Haseki 2020;58:447-451.

Aysegul Sakin, Mehmet Selim Aslan, Ahmet Behlul, Meltem Gursu, Namik Yigit, Egemen Cebeci, Savas Ozturk. The Evaluation of the Relationship Between Albuminuria and Serum Asymmetric Dimethyl Arginine Level in Type-2 Diabetes Mellitus. EJMI 2021;5(1):16–20

Oxalat vaka TJN kabul Role of Ankle-Brachial Index Measured with Simple Automated Blood Pressure Devices in Predicting the Postoperative Kidney Functions in Non-Cardiac Patients with Low Renal Risk TJN kabul

Kazancıoğlu R, Öztürk S, Turgutalp K, et al. COVID-19 infection in peritoneal dialysis patients: A comparative outcome study with patients on hemodialysis and patients without kidney disease. Turk J Nephrol. September 2021. DOI: 10.5152/turkjnephrol.2021.21045. [Epub Ahead of Print]

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

Beşışık, S., S. Öztürk, Y. Çağatay, Y.Çalışkan, F. Beşışık, D.Sargın, “Hodgkin Dışı Lenfomalı Hastada Kemoterapi Sonrasında Hepatitis B Virusu Reaktivasyonunun Lamivudin İle Tedavisi”, 28. Ulusal Hematoloji Kongresi, 306, İzmir, 2-4 Kasım, 2000 (sözlü bildiri). (Bu bildiri makale olarak yayımlanmıştır, D6).

Kalayoğlu-Beşışık, S., D. Sargın, S. Öztürk, M.N. Yenerel, Y. Çağatay, B. Erer, T. Budak-Alpdoğan, R. Diz-Küçükkaya, G. Dinçol, “Multiple Myelomada Otolog Transplantasyon; 4 Yıllık Tek Merkez Deneyimi”, 28. Ulusal Hematoloji Kongresi, 189, İzmir, 2-4 Kasım, 2000 (sözlü bildiri).

Karan, MA., S. Kalayoğlu-Beşışık, B. Pınarbaşı, N. Boz-Erten, S. Öztürk, M. Aktan, D. Sargın, “Tedaviye Refrakter Büyük B Hücreli Lenfomada Rituximab (Kimerik Monoklonal Antikor) İle Tam Yanıt”, 28. Ulusal Hematoloji Kongresi, 90, İzmir, 2-4 Kasım 2000

Kalayoğlu-Beşışık, S., S. Öztürk, M. Aktan, M.N. Yenerel, D. Sargın, “Kök Hücre Naklini Takiben İntrakranyal Subdural Hematoma”, 28. Ulusal Hematoloji Kongresi, 91, İzmir, 2-4 Kasım 2000 (Bu bildiri makale olarak yayımlanmıştır, D 1).

Kalayoğlu-Beşışık, S., A. Yurci, S. Öztürk, R. Kazancıoğlu, N. Aysuna, I. Kılıçarslan, D. Sargın, “Kök Hücre Transplantasyonunu Takiben Nadir Bir Komplikasyon: Nefrotik Sendrom”, 28. Ulusal Hematoloji Kongresi, 190, İzmir, 2-4 Kasım 2000 

Aydemir, N., G. Okumuş, S. Öztürk, L. Tabak, “Ankilozan Spondilit ve İnterstisyel Akciğer Hastalığı: Vaka Sunumu”, Toraks Derneği, 4. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt1 Ek 1, 72, İzmir, 2001 (Bu bildiri makale olarak yayımlanmıştır, A 14).

Pamukçu, BC., Şen, S. Öztürk, Z. Gülbaran, Z. Kılıçaslan, “Ankilozan Spondilitli Hastada Atipik Mikobakteri Kolonizasyonu: Olgu Sunumu”, Toraks Derneği, 4. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt1 Ek 1, 108, İzmir, 2001

Şahin, S., S. Albayrak, N. Kara, Ş. B. Özbal, S. Öztürk, “Hemodiyaliz Ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Kemik Yoğunluğunu Etkileyen Faktörlerinin Değerlendirilmesi”, 18. Nefroloji Hipertansiyon Ve Transplantasyon Kongresi, Nevşehir, 2001

Öztürk, S., R. Demirel, G. Taymez, N. Aysuna, S. Şakar, H. Çakır, B. Ömer, A. Yıldız. “Diyalizat Glukoz ve Sodyum İçeriklerindeki Değişikliklerin Hemodinami Üzerine Etkilerinin Biyoimpedans Ölçümleri İle Değerlendirilmesi”, 22. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 2005 (sözlü bildiri). (Bu bildiri makale olarak yayımlanmıştır, A 10).

Ekiz, S., L. Yücel, S. Doğan, S. Öztürk, R. Kazancıoğlu. “Periton Diyalizi Uygulanan Hastaların Ev Ziyaretlerinin Belirlenen Kriterlere Göre Değerlendirilmesi”, 16. Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 137, Antalya, 2006 (sözlü bildiri, mansiyon ödülü).

Doğan, S., S. Ekiz, L. Yücel, S. Öztürk, R. Kazancıoğlu, “Periton Diyalizi Hastalarında Çeşitli Demografik, Klinik Ve Biyoşimik Parametrelerin Peritonit İle Olan İlişkisi”, 16. Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 141, Antalya, 2006 (sözlü bildiri).

Yücel, L., S. Güvenç, S. Ekiz, S. Doğan, S. Öztürk, R. Kazancıoğlu, “Periton Diyalizinde Ev Ziyaretlerinin Önemi”, 16. Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 148, Antalya, 2006. (sözlü bildiri).

Yücel, L., S. Güvenç, S. Ekiz, N. Torun, S. Öztürk, R. Kazancıoğlu, “Periton Diyalizinde Hasta Eğitiminin Tekrarlanan Ev Ziyaretleri İle Denetlenmesi”, 17. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 149, Antalya, 2007 (sözlü bildiri). (Bu bildiri makale olarak yayımlanmıştır, A 19).

Torun, N., S. Ekiz, L. Yücel, N. Torun, S. Öztürk, R. Kazancıoğlu, “Periton Diyalizi Hastalarının Belirlenen Kriterlere Göre Bir Yıl Sonra Yeniden Değerlendirilmesi”, 17. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz Ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 149, Antalya, 2007 (sözlü bildiri).

Öztürk, S., F. Tufan, S Görçin, S. Alışır, D. Güven, A. Çağatay, A. Türkmen, MŞ. Sever, “Renal Transplantlı Hastada Nokardiyal Beyin Apsesi: Olgu Sunumu”, 6. Ulusal Böbrek Hastalıkları Ve Hipertansiyon Kongresi, Antalya, 2004 (Bu bildiri makale olarak yayımlanmıştır, A 4).

Öztürk, S., G. Kocabay, S. Alışır, S. Görçin, D. Güven, A. Çağatay, T. Ecder, A. Türkmen, “Renal Yetersizlikte Antibiyotiğe Bağlı Şuur Değişikliği: Vaka Sunumu”, 6. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Hipertansiyon Kongresi, Antalya, 2004 

Öztürk, S., F. Selçukbiricik, A. Türkmen, M.Ş. Sever, “Posttransplant Dönemde Nadir Bir Tümör; Serebellar Hemanjioblastom: Olgu Sunumu”, 6. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Hipertansiyon Kongresi, 86, Antalya, 2004 (Bu bildiri makale olarak yayımlanmıştır, A 3).

Öztürk, S., O. Akgün, M. Uysal, F. Coşan, M. İnanç, R. Diz Küçükkaya, I. Kılıçaslan, T. Ecder, A. Türkmen, “Antifosfolipid Sendromuna Bağlı Renovasküler Hipertansiyon: Vaka Sunumu”, 6. Ulusal Böbrek Hastalıkları Ve Hipertansiyon Kongresi, 76, Antalya, 2004 

Yavuz, M., L. Oral, Ö. Düzgün, G. Karanfil, R. İpekergil, T. Baydar, D. Özveren, S. Öztürk, N. Aysuna, A. Yıldız, “Hemodiyalizde, Diyalizattaki Sodyum Ve Glukoz Değişikliklerinin Hemodinamiye Olan Etkileri”, 22. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 2005 

Ecebay, A., E. Tatlı, Y. Kara, S. Öztürk, R. Kazancıoğlu, F. Şar, “Ciddi Hiperkalsemi İle Başvuran Bir Familyal Hipokalsiürik Hiperkalsemi Olgusu”, 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 207-208, Antalya, 2006

Kara, Y., M. Tuğrul, Ü. Avşar, E. Tatlı, S. Öztürk, M.S. Caymaz, R. Kazancıoğlu, F. Şar, “Primer Hiperparatiroidizm: Klinik Özellikleri Ve Laboratuvar Bulguları”, 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 241, Antalya, 2006

Öztürk, S., R. Kazancıoğlu, “Periton Diyaliz Hastalarında Antropo-Plikometrik Ölçümler İle Nutrisyonel Parametrelerin İlişkisi”,  23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, 112, Antalya, 2006  

Demirel, N., Y. Tutpınar, S. Öztürk, R. Kazancıoğlu, “Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Damar Giriş Yolunun Değerlendirilmesi”, 23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 91, Antalya, 2006 

Kahraman, B., T. Çoban, Y. Kara, C. Kağan, S. Öztürk, R. Kazancıoğlu, “Akut Hemodiyaliz Hastalarında Damar Yolu: Tek Merkez Deneyimi”, 23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 151, Antalya, 2006

Kurnaz, S., İ. Gökçek, M. Tuğrul, E. Tatlı, S. Çoşgun, F. Şar, R. Kazancıoğlu, S. Öztürk, “Böbrek Biyopsisi İle Tanı Konulmuş Sarkoidoz Olgusu”, 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 181, Antalya, 2007

Özşenel, EB., Ö. Akarsu, S. Kurnaz, M. Tuğrul, M. Ayer, F. Şar, S. Öztürk, S. Çoşgun, R. Kazancıoğlu, “Myelomonositik Lösemi (AML-M4) Hastasında Gelişen Sweet Sendromu”, 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 200-201, Antalya, 2007

Özşenel, EB., F. Şar, E. Tatlı; B. Hacıoğlu, S. Öztürk, R. Karahasanoğlu, R. Kazancıoğlu, “Göğüs Ağrısı İle Başvuran Bir Pulmoner Emboli Vakası”, 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 245, Antalya, 2007

Öztürk, S. EB., Özşenel, F. Şar, R. Kazancıoğlu, “Psikojenik Polidipsili Bir Hastada Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörüne Bağlı Uygunsuz ADH Sendromu; Vaka Sunumu”, 24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, 78, Antalya, 2007(Bu bildiri makale olarak yayımlanmıştır, A 8).

Öztürk, S., H. Küçük, I. Kılıçaslan, F. Şar, E. Tatlı, R. Kazancıoğlu, “Böbrek Yetmezliği Ve Otoimmün Tiroid Hastalığı İle Komplike Çöliyak Hastalığı: Olgu Sunumu”, 24. Ulusal Nefroloji,

Öztürk, S., N. Torun, S. Ekiz, R. Kazancıoğlu, “Periton Diyalizi Hastalarımızda Komplikasyon Gelişimi İle İlişkili Parametrelerin Analizi”, 24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve

Öztürk, S., M. Küçük, V. Çelik, R. Kazancıoğlu, “Bikarbonat Bazlı Diyalizat İle Laktat Bazlı Diyalizatın Karşılaştırılması: 4D4P Çalışması”, 24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 117, Antalya, 2007

Öztürk, S., ve R. Kazancıoğlu, “Periton Diyalizinde Antropo-Plikometrik Ölçümlerle Metabolik Ve Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi”, 24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 121, Antalya, 2007

Kutlu, Ç., S. Öztürk, R. Kazancıoğlu, “Polikliniğimizden Takipli Periton Diyalizi Hastalarımızın Metabolik Durumları İle Kemik Mineral Dansitelerinin Karşılaştırılması”, 24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 121, Antalya, 2007

Yücel, L., S. Güvenç, S. Ekiz, N. Torun, S. Öztürk, R. Kazancıoğlu, “Periton Diyalizinde Erken ve Geç Dönem Ev Ziyaretlerinin Karşılaştırılması”, 17. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 154, Antalya, 2007

Öztürk, S., D. Arpacı, H. Yazıcı, D.G. Taymez, N. Aysuna, A. Yıldız, M.S. Sever, “Aralıklı Hemodiyaliz Gerektiren Akut Böbrek Yetersizlikli Hastaların Sonuçları”, 24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 61, Antalya, 2007 (Bu bildiri makale olarak yayımlanmıştır, A 7).

Öztürk, S., Ö. Soyluk, D. Karakaya, H. Yazıcı, Y.K. Çalışkan, A. Yıldız, S. Bozfakıoğlu, “Periton Diyalizi Hastalarında Serum Albümindeki Düşüş, Peritonitin 0Habercisi Midir?”, 24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 120, Antalya, 2007 (Bu bildiri makale olarak yayımlanmıştır, A 20).

Öztürk, S., A. Çağatay, G. Bahat, H. Yazıcı, Ö. Soyluk, A. Türkmen, T. Ecder, MŞ. Sever, ”Böbrek Yetersizliği Olan Hastalarda Antibiyotik Tedavisi Sonrası Non-Konvulzif Status Epileptikus”, 6. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları kongresi, 74, Antalya, 2004 (Bu bildiri makale olarak yayımlanmıştır, A 11).

Tuğrul, M., S. Coşgun, F. Şar, S. Öztürk, R. Kazancıoğlu, “Periferik Arter Hastalığı Olan ve Olmayan Tip 2 Diyabetik Hastalarda Açlık Plazma Homosistein Seviyeleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”, 44. Ulusal Diyabet Kongresi, Bildiri Kitabı, 24, Antalya, 28 Mayıs-1 Haziran 2008

Öztürk, S., OB. Bozkurt, T Çoban, E. Tatlı, F. Şar, R. Kazancıoğlu, “Aşikar Diyabetik Nefropatili Tip 2 Diyabetik Hastalarda Prognoz Göstergeleri”, 10. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı 121-122, Antalya, 21-25 Mayıs 2008 (Bu bildiri makale olarak yayımlanmıştır, D 14).

Kazancıoğlu, R., Ç. Taşkıran, D. Gürbüz, V. Memli, A. Gümüş, S. Öztürk, F. Şar, “Diyabetik Nefropatide Karotis İntima Media Kalınlığı İle Proteinüri Arasındaki İlişki”, 10. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, 92, Antalya, 21-25 Mayıs 2008

Öztürk, S., OB. Bozkurt, F. Şar, R. Kazancıoğlu, “Aşikar tip 2 Diyabetik Nefropatili Hastalarda ACE İnhibitörleri İle Anjiyotensin-2 Reseptör Blokerlerinin Uzun Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması”, 10. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, 9, Antalya, 21-25 Mayıs 2008 (sözlü bildiri).

Kazancıoğlu, R., V. Memili, Ç. Kutlu, S. Öztürk, F. Şar, “Polikistik böbrek hastalarında insülin direnci ile böbrek yetersizliği arasındaki ilişki”, 25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-23 Kasım 2008, Antalya;  Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Dergisi 17(S2): 35, 2008.

Gürsu, M., S. Öztürk, Y. Savaş Y, S. Uzun, Z. Aydın, R. Kazancıoğlu, “Primer renal ven trombozu”, 25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-23 Kasım 2008, Antalya Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Dergisi 17(S2): 35, 2008 . (Bu bildiri makale olarak yayımlanmıştır, A 17).

Aydın, Z., S. Öztürk, M. Gürsu, S. Uzun, M. Navdar, R. Kazancıoğlu, ”Anti-glomerüler bazal membran hastalığı: olgu sunumu”, 25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-23 Kasım 2008, Antalya Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Dergisi 17(S2): 41, 2008 . (Bu bildiri makale olarak yayımlanmıştır, D 12).

Gürsu, M., Z. Aydın, S. Uzun, S. Öztürk, Kazancıoğlu R, “Akut böbrek yetersizliği ile prezente olan iki pseudo-bartter olgusu”, 25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-23 Kasım 2008, Antalya Nefroloji Diyaliz Transplantayon Dergisi 17(S2): 42, 2008  

Karadağ, S., M. Gürsu, S. Uzun, Z. Aydın, S. Öztürk, R. Kazancıoğlu, “Primer hiperokzalüri ve son dönem böbrek yetersizlikli erişkin bir hasta”, 25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-23 Kasım 2008, Antalya Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Dergisi 17(S2): 42, 2008.

Karadağ, S., S. Uzun, Z. Aydın, M. Gürsu, S. Öztürk, Kazancıoğlu R, “Spontan kolesterol embolisine bağlı akut böbrek yetersizliği”, 25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-23 Kasım 2008, Antalya Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Dergisi 17(S2): 42, 2008.

Gürsu, M., Z. Aydın, S. Uzun, S. Öztürk, R. Kazancıoğlu, “Üremik ensefalopati ile prezente olan retroperitoneal fibrozis olgusu”, 25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-23 Kasım 2008, Antalya Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Dergisi 17(S2): 44, 2008. (Bu bildiri makale olarak yayımlanmıştır, A 18).

Öztürk, S., H. Küçük, F. Şar, H. Yazıcı, M. Küçük, V. Çelik, A. Türkmen, R. Kazancıoğlu, “Primer glomerüler hastalıklarda hiperlipidemi tedavisine etkili faktörler”, 25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-23 Kasım 2008, Antalya Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Dergisi 17(S2): 49, 2008.

Aydın, Z., M. Gürsu, S. Uzun, S. Karadağ, S. Öztürk, R. Kazancıoğlu, “Hemodiyaliz kateteri yerleştirilen hastalarımızın değerlendirilmesi”, 25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-23 Kasım 2008, Antalya Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Dergisi 17(S2): 62, 2008  

Öztürk, S., F. Şar, K. Altaş, S. Uzun, H. Yazıcı, S. Bozfakıoğlu, R. Kazancıoğlu, “Periton diyalizi hastalarında gelişen peritonitlerde peritoneal lökosit sayısı ve kültür ve klinik sonuçların ilişkisi”, 25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-23 Kasım 2008, Antalya Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Dergisi 17(S2): 67, 2008. (Bu bildiri makale olarak yayımlanmıştır, A 21).

Öztürk, S., S. Uzun, M. Gürsu, Z. Aydın, S. Karadağ, R. Kazancıoğlu, “Periton diyalizi hastalarının takibinde antropo-plikometrik ölçümler”, 25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-23 Kasım 2008, Antalya Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Dergisi 17(S2): 69, 2008.

Topçuoğlu, D., M. Gürsu, N Torun, S. Öztürk, R. Kazancıoğlu, “Periton diyalizi eğitiminin objektif bir değerlendirmesi” 18. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi 19-23 Kasım 2008, Antalya Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Dergisi 17(S2): 93, 2008.

Yazıcı, H., H. Oflaz, Y. Çalışkan Y, S. Öztürk, H. Püşüroğlu, E. Doğan, A. Yıldız, “Hemodiyaliz Hastalarında Sağ Ventrikül Fonksiyonları: Doku Doppler Çalışması”, 24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 56, Antalya, 2007

Öztürk S, Gürsu M, Küçük H, Şar F, Yazıcı H, Küçük M, Çelik V, Türkmen A, Saler T, Kazancıoğlu R. Fokal segmental glomerulosklerozda steroid tedavisi ile konzervatif tedavilerin karşılaştırılması. 11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 13-17 Mayıs 2009, Antalya, poster 1 (poster bildirisi).

Öztürk S, Küçük H, Yazıcı H, Küçük M, Çelik V, Uzun S, Şar F, Türkmen A, Kazancıoğlu R. İdiyopatik membranöz nefropatinin başlangıç tedavisinde steroidler. 11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 13-17 Mayıs 2009, Antalya, poster 19 (poster bildirisi).

Aydın Z, Tatlı E, Uzun S, Karadağ S, Gürsu M, Tayfur F, Öztürk S, Kazancıoğlu R. Metastatik akciğer kanserini taklit eden wegener granülomatozu, plazmaferez uygulaması: olgu sunumu. 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 30 Eylül- 4 Ekim 2009, Antalya Kongre Kitabı: s212 (poster bildirisi).

Aydın Z, Omma T, Gürsu M, Uzun S, Karadağ S, Tatlı E, Tayfur F, Öztürk S, Kazancıoğlu R. Nefrotik sendromla prezente olan primer immün yetmezlik: olgu sunumu. 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 18-22 Kasım 2009 Antalya, bildiri özeti Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 18 (Suppl): 43 (2009) (poster bildirisi).

Aydın Z, Öztürk S, Akarsu Ö, Gürsu M, Uzun S, Karadağ S, Çağatay Y, Kazancıoğlu R. Erişkin Still Hastalığı ve IgA Nefropatisi Birlikteliği: Olgu Sunumu. 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 18-22 Kasım 2009 Antalya, bildiri özeti Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 18 (Suppl): 44 (2009) (poster bildirisi).

Öztürk S, Avşar Ü, Tatlı E, Şar F, Yenigün M, Kazancıoğlu R. Hemodiyaliz hastalarında tüberküloz. 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 18-22 Kasım 2009 Antalya, bildiri özeti Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 18 (Suppl): 71 (2009) (poster bildirisi).

Gürsu M, Aydın Z, Öztürk S, Uzun S, Karadağ S, Yıldırım F, Tatlı E, Kazancıoğlu R. Peritonitlerde kültür tekniğinin kültür pozitifliğine etkisi. 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 18-22 Kasım 2009 Antalya, bildiri özeti Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 18 (Suppl): 81 (2009) (poster bildirisi).

Topçuoğlu D, Aydın Z, Ekiz S, Karakuş F, Öztürk S, Kazancıoğlu R. Periton diyalizi hastalarımızın demografik özellikleri. 19. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi 18-22 Kasım 2009 Antalya, bildiri özeti Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 18 (Suppl): 110 (2009) (poster bildirisi).

Aydın Z, Ekiz S, Topçuoğlu D, Karakuş F, Öztürk S, Kazancıoğlu R. Nötropenik SAPD hastasında mantar peritoniti: olgu sunumu. 19. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi 18-22 Kasım 2009 Antalya, bildiri özeti Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 18 (Suppl): 115 (2009) (poster bildirisi).

Aydın Z, Öztürk S, Gürsu M, Türkmen A, Kılıçaslan I, Kazancıoğlu R. Böbrek transplantasyonu sonrası 10. yılda nüks eden Wegener granülomatozu. 12. Ulusal Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 19-23 Mayıs, Antalya 2010. (p009)

Aydın Z, Gürsu M, Uzun S, Karadağ S, Tatlı E, Çoban T, Tayfur F, Öztürk S, Kazancıoğlu R. Hemodiyaliz hastalarında damar giriş yolu olarak kateter kullanımı: Tek merkez deneyimi. 12. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 19-23 Mayıs, Antalya 2010. (p008)

Aydın Z, Gürsu M, Karadağ S, Uzun S, Tayfur F, Öztürk S, Kazancıoğlu R. Sekonder hipertansiyon'un nadir bir sebebi olarak erkek psödohermafroditizm. 12. Ulusal Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 19-23 Mayıs, Antalya 2010. (p004)

Ekiz S, Topçuoğlu D, Karadağ S, Gürsu M, Aydın Z, Uzun S, Tatlı E, Şumnu A, Öztürk S, Kazancıoğlu R. Diyalizat kaçağı olan olgularımızın irde  lenmesi. 20. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi 22-26 Eylül 2010 Antalya, bildiri özeti Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 19 (Suppl): 123 (2010).

Aydın Z, Gürsu M, Tatlı E, Uzun S, Karadağ S, Tayfur F, Çoban T, Öztürk S, Kazancıoğlu R. Anti-nötrofil sitoplazmik antikor ilişkili sistemik vaskülitler ve plazmaferez uygulaması. 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 22-26 Eylül 2010 Antalya, bildiri özeti Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 19 (Suppl): 52 (2010).

Gürsu M, Aydın Z, Pehlivanlıoğlu F, Öztürk S, Karadağ S, Uzun S, Tatlı E, Kazancıoğlu R. Nadir bir mikroorganizmanın neden olduğu peritonitler. 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 22-26 Eylül 2010 Antalya, bildiri özeti Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 19 (Suppl): 57 (2010).

Şumnu A, Gürsu M, Kılıçarslan I, Aydın Z, Htway Z, Öztürk S, Uzun S, Karadağ S, Tatlı E, Kazancıoğlu R. Bir idiyopatik nodüler glomeruloskleroz vakası. 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 22-26 Eylül 2010 Antalya, bildiri özeti Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 19 (Suppl): 58 (2010).

Gürsu M, Karadağ S, Aydın Z, Şumnu A, Uzun S, Tatlı E, Öztürk S, Kazancıoğlu R. Hemodiyaliz ünitesinde plazmaferez: tek merkez deneyimi. 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 22-26 Eylül 2010 Antalya, bildiri özeti Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 19 (Suppl): 71 (2010).

Aydın Z, Batu A, Gürsu M, Karadağ S, Tatlı E, Uzun S, Tayfur F, Öztürk S, Savaş Y, Kazancıoğlu R. Santral venöz kateterizasyona bağlı sol brakiyosefalik ven perforasyonu. 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 22-26 Eylül 2010 Antalya, bildiri özeti Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 19 (Suppl): 74 (2010).

Gürsu M, Tayfur F, Aydın Z, Öztürk S, Küçük M, Besler M, Kaptanoğulları Ö, Baştürk T, Kazancıoğlu R. Periton diyalizi hastlarında tüberküloz. 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 22-26 Eylül 2010 Antalya, bildiri özeti Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 19 (Suppl): 86 (2010).

Gürsu M, Tayfur F, Aydın Z, Şumnu A, Uzun S, Tatlı E, Avşar Ü, Öztürk S, Kazancıoğlu R. Hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalarında tüberküloz sıklığının karşılaştırılması. 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 22-26 Eylül 2010 Antalya, bildiri özeti Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 19 (Suppl): 92 (2010).

Aydın Z, Gursu M, Karadağ S, Uzun S, Tatlı E, Şumnu A, Döventaş Y, Koldaş M, Öztürk S, Kazancıoğlu R. Üremik hastalarda hepsidin ile anemi ve inflamasyon belirteçleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [S014] 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 18-22 Mayıs 2011, Antalya (2011) (sözlü bildiri).

Kazancıoğlu R, Gürsu M, Karadağ S, Tatlı E, Aydın Z, Uzun S, Şumnu A, Cebeci E, Ozturk S. Apelin periton diyalizi hastalarında volüm durumunun güvenilir bir göstergesi midir? 28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-23 Ekim 2011, Antalya Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 20(Suppl1):  28 (2011) (sözlü bildiri).
E77) Karadağ S, Öztürk S, Gürsu M, Basınoğlu F, Gürdal A, Uzun S, Aydın Z, Şumnu A, Cebeci E, Kazancıoğlu R. Periton diyalizi hastalarında plazma apelin düzeyi ile ekokardiyografik parametreler arasındaki ilişki. 28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-23 Ekim 2011, Antalya Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 20(Suppl1):  48 (2011). (sözlü bildiri).

Şumnu A, Aydın Z, Gürsu M, Uzun S, Karadağ S, Tatlı E, Öztürk S, Kazancıoğlu R. Tetani, rabdomyoliz ve akut böbrek yetmezliği ile prezente olan bir Fahr sendromu olgusu. [p007] 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 18-22 Mayıs 2011, Antalya (2011). 

Gürsu M, Aydın Z, Uzun S, Karadağ S, Oğul S, Kiriş A, Öztürk S, Şumnu A, Tatlı E, Cebeci E, Kazancıoğlu R. Böbrek yetersizliğinin farklı evrelerinde karotis intima media kalınlıklarının değerlendirilmesi [p085] 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 18-22 Mayıs 2011, Antalya (2011). 

Uzun S, Öztürk S, Diker M, Aktaş M, Gürsu M, Sumnu A, Cebeci E, Karadağ S, Aydın Z, Alpay N, Kırış A, Kazancıoğlu R. Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığında ürogenital sistem kistlerinin sıklığı ile semen anomaliler ve infertilite ilişkili parametrelerin değerlendirilmesi. 28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-23 Ekim 2011, Antalya Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 20(Suppl1):  93-94 (2011).

Engin Ç, Topçuoğlu D, Çoban İ, Düz G, Öztürk S, Kazancıoğlu R, Uzun S, Karadag S. Diyaliz öncesi eğitim programı hastaların tedavi seçiminlerini etkiliyor mu? 28. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi 19-23 Ekim 2011, Antalya Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 20(Suppl1):  160 (2011).

Gürsu M, Karadağ S, Öztürk S, Aydın Z, Oğullar S, Kırış A, Döventaş Y, Koldaş M, Uzun S, Şumnu A, Cebeci E, Kazancıoğlu R. Periton diyalizi hastalarında inflamasyonun yeni belirteçlerinden pentraksin-3 ile ateroskleroz arasındaki ilişki. 28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-23 Ekim 2011, Antalya Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 20(Suppl1):  82-83 (2011).

Öztürk S, Kaya Ç, Kumbasar B, Güesu M, Uzun S, Karadağ S, Aydın Z, Kazancıoğlu R. Hemodiyaliz Hastalarında Değişik Doz ve Türde İntravenöz Demir Uygulamalarının Oksidatif Stres ve İnflamatuvar Göstergelere Etkileri. 26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 18-22 Kasım 2009 Antalya, bildiri özeti Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 18 (Suppl): 43 (2009) (ss-022) (sözlü sunum).

Şumnu A, Uzun S, Karadağ S, Gürsu M, Aydın Z, Cebeci E, Tatlı E, Öztürk S, Kazancıoğlu R. Remisyonda bir nefrotik sendrom olgusunda nedeni bilinmeyen bir akut üst ekstremite trombozu. 28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-23 Ekim 2011, Antalya Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 20(Suppl1): 119 (2011).

Karadağ S, Öztürk S, Gürsu M, Gürdal A, Basınoğlu F, Yiğit S, Aydın Z, Uzun S, Şumnu A, Oflaz H, Kazancıoğlu R. Periton Diyalizi Hastalarında Kardiyak Parametreler ile Apelin Düzeyleri Arasındaki İlişki: Yeni Bir Kardiyak Belirteç mi? 14. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 16-20 Mayıs 2012, Antalya (2012) (sözlü sunum)

Gürsu M, Aydın Z, Öztürk S, Karadag S, Uzun S, Oğullar S, Kiriş A, Döventaş Y, Koldaş M, Umar Gürsu R, Kazancıoğlu R. Üreminin Farklı Evrelerinde Pentraxin-3'ün İnflamatuvar Süreçteki Rolü. 14. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 16-20 Mayıs 2012, Antalya (2012) (sözlü sunum)

Aydın Z, Gürsu M, Karadağ S, Uzun S, Şumnu A, Tatlı A, Cebeci E, Öztürk S, Kazancıoğlu R. Hemodiyaliz Hastalarında İleri Oksidasyon Protein Ürünleri İle İnflamasyon Göstergelerinin İlişkisi. 14. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 16-20 Mayıs 2012, Antalya (2012).
E88) Öztürk S, Uzun S, Kaya AH, Kaya B, Poturoğlu Ş, Kemik AS, Feyizoğlu H, Aydın Z, Kazancıoğlu R. Üremik Hastalarda Helicobakter Pylori İnfeksiyonu Ve Grelin Düzeyleri Arasındaki İlişki. 14. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 16-20 Mayıs 2012, Antalya (2012).

Gursu M, Karadağ S, Öztürk S, Gürdal A, Basınoğlu F, Koldaş M, Aydın Z, Uzun S, Şumnu A, Oflaz H, Kazancıoğlu R Periton Diyalizi Hastalarında Adma Düzeylerinin Ekokardiyografik Parametreler Ve Biyoimpedans Spektroskopik İnceleme İle İlişkisi. 14. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 16-20 Mayıs 2012, Antalya (2012).

Bahat G, Tufan F, Akın S, Akpınar T, Tufan A, Öztürk S, Saka B, Şanlı Y, Tuğrul G, Adalet I, Öner B, Erten N, Karan MA. Yaşlılarda Glomeruler Filtrasyon Hızının Olcumunde Hangi Metod Daha Guvenilir?, 5. Akademik Geriatri Kongresi, 23-27 Mayıs, Antalya, 2012 (sözlü sunum)

Oktay Özkan, Meltem Gürsu, Barış Döner, Egemen Cebeci, Abdullah Şumnu, Gülcihan Özkan, Ahmet Behlül, Leyla Koç, Serhat Karadağ, Savaş Öztürk.  Başlangıcı Tüberküloza Benzeyen Akciğer Tutulumlu Vaskülitler: Olgu Sunumu. (Poster sunumu, PS-245, syf: 162-163). 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 13-17 Kasım 2013, Maxx Royal Otel & Kongre Merkezi, Belek, Antalya

Leyla Koç, Egemen Cebeci, Abdullah Şumnu, Ahmet Behlül, Meltem Gürsu, Oktay Özkan, Barış Döner, Yasemin Döventaş, Macit Koldaş, Savaş Öztürk. Atipik Klinik Prezentasyonla Başvuran Multiple Myelom: Vaka Sunumu. (Poster Sunumu, PS-079, syf: 89, 90). 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 13-17 Kasım 2013, Maxx Royal Otel & Kongre Merkezi, Belek, Antalya

Ahmet Behlül, Egemen Cebeci, Abdullah Şumnu, Leyla Koç, Barış Döner, Meltem Gürsu, Oktay Özkan, Mesut Bulakçı, Ömer Sarılar, Savaş Öztürk. Böbrek Nakli Hastasında Lenfosel Ayırıcı Tanısı: Vaka sunumu. (Poster Sunumu, PS 323, Syf: 195-196). 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 13-17 Kasım 2013, Maxx Royal Otel & Kongre Merkezi, Belek, Antalya

Egemen Cebeci, Meltem Gürsu, Abdullah Şumnu, Oktay Özkan, Barış Döner, Ahmet Behlül, Leyla Koç, Filiz Pehlivanoğlu, Savaş Öztürk, Rümeyza Kazancıoğlu. Periton Diyaliz Hastalarında Nadir Bir Peritonit Etkeni: Streptococcus salivarius. (Poster Sunumu, PS-108, Syf 103). 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 13-17 Kasım 2013, Maxx Royal Otel & Kongre Merkezi, Belek, Antalya

Nilay Şengül Samancı, Egemen Cebeci, Abdulkadir Ergen, Gülnar Gülaçtı, Ali Erkan Duman, Mesut Ayer, Savaş Öztürk. Ülseratif Kolit İle Karışan Hemolitik Üremik Sendrom: Vaka Sunumu. (Poster Sunumu, PS-, Syf 159-160). 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 13-17 Kasım 2013, Maxx Royal Otel & Kongre Merkezi, Belek, Antalya

Meltem Gürsu, Faruk Karandere, Egemen Cebeci, Barış Döner, Abdullah Şumnu, Mustafa Sarı, Gülfidan Çakmak, Oktay Özkan, Zeynep Karaali, Savaş Öztürk. Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında Ekokardiyografik Parametreler Ve Spirometri Bulgularının Değerlendirilmesi. (Poster Sunumu, PS-036, Syf 71). 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 13-17 Kasım 2013, Maxx Royal Otel & Kongre Merkezi, Belek, Antalya

Meltem Gürsu, Müge Özarı, Esma Yücetaş, Abdullah Şumnu, Barış Döner, Egemen Cebeci, Oktay Özkan, Mehmet Burak Aktuğlu, Zeynep Karaali, Macit Koldaş, Savaş Öztürk. Diyabetik Nefropati Evrelerinin İlerlemesiyle Serum İnflamatuvar Göstergelerinin Değişimi ve Pentraxin-3’ün Rolü. (Poster Sunumu, PS 041, Syf: 72-73). 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, 13 - 17 Kasım 2013, Maxx Royal Otel & Kongre Merkezi, Belek, Antalya

Meltem Gürsu, Derya Topçuoğlu, Leyli Kadriye Koç, Lamia Yücel, Abdullah Şumnu, Egemen Cebeci, Barış Döner, Oktay Özkan, Ahmet Behlül, Leyla Koç, Savaş Öztürk, Rümeyza Kazancıoğlu Periton Diyalizi Hastalarında Cilt Bulguları (Poster Sunumu, PS: 146, S:146-147). 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, 13-17 Kasım 2013, Maxx Royal Otel & Kongre Merkezi, Belek, Antalya 

Abdülkadir Çelik, Meltem Gürsu, Süleyman Ahbab, Zümrüt Mine Işıksağlam, Egemen Cebeci, Oktay Özkan, Abdullah Şumnu, Esra Ataoğlu, Macit Koldaş, Savaş Öztürk. Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Diyabetik Nefropati İle Tiroid Fonksiyonları Arasındaki İlişki. (Poster sunumu, PS-48, syf: 75-76). 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, 13-17 Kasım 2013, Maxx Royal Otel & Kongre Merkezi, Belek, Antalya

Mehmet Yamak, Yeşim Kara, Fuat Şar, Meltem Gürsu, Burcu Hacıoğlu, Aynur Kabanlı, Esra Ataoğlu, Savaş Öztürk. Aşikar Nefropatisi Olmayan Tip 2 Diyabetik Hastalarda Eritropoietin Düzeyleri Ve Demir İndeksleri İle Mikrovasküler Komplikasyonlar Arasındaki İlişki (Sözlü sunum, SS-006, syf: 13). 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, 13-17 Kasım 2013, Maxx Royal Otel & Kongre Merkezi, Belek, Antalya

Behlül A, Demir E, Tatlı E, Cebeci E, Karadağ S, Şumnu A, Özkan O, Uzun S, Gürsu M, Özlük Y, Öztürk S. Çoklu Etyolojili Akut Böbrek Hasarı: Olgu Sunumu. 3. Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, 09-13 Nisan 2014, Sapanca, bildiri özeti Klinik Seriler Nefroloji, Diyaliz ve Hipertansiyon Dergisi 1:1 (2014). 

Şumnu A, Şimşek B, Öztürk S, Gürsu M, Kazancıoğlu R, Kaymakoğlu S, Çakaloğlu Y. Dekompanse Karaciğer Sirozlu Hastalarında Gelişen Böbrek Yetmezliklerinin Etyolojik Değerlendirilmesi. 3. Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, 09-13 Nisan 2014, Sapanca, bildiri özeti Klinik Seriler Nefroloji, Diyaliz ve Hipertansiyon Dergisi 1:1 (2014). 

Şumnu A, Şimşek B, Öztürk S, Gürsu M, Kazancıoğlu R, Kaymakoğlu S, Çakaloğlu Y. Hepatorenal Sendrom Tedavisine Yanıtın Değerlendirmesinde Sistatin-C'nin Rolü. 3. Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, 09-13 Nisan 2014, Sapanca, bildiri özeti Klinik Seriler Nefroloji, Diyaliz ve Hipertansiyon Dergisi 1:1 (2014).

Uzun S, Öztürk GB, Tufan F, Akpınar T, Tufan A, Öztürk S, Karan MA. Yaşlılarda Glomeruler Filtrasyon Hızının Ölçümünde Hangi Metod Daha Güvenilir. 3. Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, 09-13 Nisan 2014, Sapanca, bildiri özeti Klinik Seriler Nefroloji, Diyaliz ve Hipertansiyon Dergisi 1:1 (2014). 

Öztürk S, Kaya B, Çelik K, Özkan O, Doventaş YE, Gürsu M, Karadağ S, Şumnu A, Cebeci E, Koçak B, Türkmen A. Böbrek Nakli Hastalarında Bir İnflamatuar Gösterge Olarak Midikin 3. Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, 09-13 Nisan 2014, Sapanca, bildiri özeti Klinik Seriler Nefroloji, Diyaliz ve Hipertansiyon Dergisi 1:1 (2014). 

Egemen Cebeci, Savaş Öztürk, Meltem Gürsu, Abdullah Şumnu,  Zeki Aydın, Sami Uzun, Serhat Karadağ, Emel Tatlı, Oktay Özkan, Ahmet Behlül, Rümeyza Kazancıoğlu. Periton Diyalizi Hastalarında Modalite Değişiminin Hasta Ve Teknik Sağkalımı Üzerine Etkisi. 16.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 21-25 Mayıs 2014, Antalya / Belek (Sözlü Bildiri-15)

Serhat Karadağ, Orhan Baysal, Meltem Gürsu, Oktay Özkan, Sami Uzun, Abdullah Şumnu, Egemen Cebeci, Emel Tatlı, Ahmet Behlül, Savaş Öztürk. Periton Diyalizi Hastalarında Serum Visfatin Düzeyleri İle İlişkili Parametreler. 16.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 21-25 Mayıs 2014, Antalya / Belek (Sözlü Bildiri-16)

Savaş Öztürk, Abdullah Şumnu, Nurhan Seyahi, Mustafa Güllülü, Murat Sipahioğlu, Serra Artan, Zerrin Bicik, Sim Kutlay, Mustafa Keleş, Deren Oygar, Ali Rıza Odabaş, Mansur Kayataş, Belda Dursun, Hayriye Sayarlıoğlu, Sinan Trablus, Dilek Güven Taymez, Ali Abbas Özdemir, Gülizar Manga Şahin, Bülent Altun, Alper Azak, Lütfullah Altıntepe, Gültekin Süleymanlar, Mehmet Koç, Yılmaz Selçuk, Rümeyza Kazancıoğlu, Reha Erkoç, Meltem Gürsu, Mehmet Kücük, Selma Alagöz Akçaoğlu, Abdülmecid Yıldız, Aydın Ünal, Özger Akarsu, Kenan Ateş, Erdem Çankaya, Aydın Türkmen. Türkiye’de Primer IgA Nefropatisinin Klinik Ve Laboratuar Özellikleri. 16.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 21-25 Mayıs 2014, Antalya / Belek (Sözlü Bildiri-18)

Savaş Öztürk, Abdullah Şumnu, Nurhan Seyahi, Mustafa Güllülü, Murat Sipahioğlu, Serra Artan, Zerrin Bicik, Sim Kutlay, Mustafa Keleş, Deren Oygar, Ali Rıza Odabaş, Mansur Kayataş, Belda Dursun, Hayriye Sayarlıoğlu, Sinan Trablus, Dilek Güven Taymez, Ali Abbas Özdemir, Gülizar Manga Şahin, Bülent Altun, Alper Azak, Lütfullah Altıntepe, Gültekin Süleymanlar, Mehmet Koç, Yılmaz Selçuk, Rümeyza Kazancıoğlu, Reha Erkoç, Meltem Gürsu, Mehmet Kücük, Selma Alagöz Akçaoğlu, Abdülmecid Yıldız, Aydın Ünal, Özger Akarsu, Kenan Ateş, Erdem Çankaya, Aydın Türkmen. Türkiye’de Primer Membranoproliferatif Glomerulonefritlerin Klinik ve Laboratuar Özellikleri. 16.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 21-25 Mayıs 2014, Antalya / Belek (Sözlü Bildiri-19)

Savaş Öztürk, Elif Sakacı, Mehmet Yamak, Egemen Cebeci, Meltem Gürsu, Ahmet Behlül, Abdullah Şumnu, Zeki Aydın, Sami Uzun, Macit Koldaş, Fuat Sar. Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Plazma Vaspin Düzeyi İle Renal Fonksiyonlar ve İnflamatuvar Belirteçler Arasındaki İlişki. 16.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 21-25 Mayıs 2014, Antalya / Belek (Sözlü Bildiri-35)

Meltem Gürsu, Yunus Emre Kurt, Kenan Çelik, Soner Sarı, Aydın Türkmen, Macit Koldaş, Savaş Öztürk. Böbrek Nakli Öncesi Ve Sonrasında Chemerin Düzeylerindeki Değişim. 16.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 21-25 Mayıs 2014, Antalya / Belek (Poster bildiri-008)

Oktay Özkan, Hediye Ezgin, Egemen Cebeci, Serhat Karadağ, Ahmet Behlül, Emel Tatlı, Meltem Gürsu, Esra Ataoğlu, Mustafa Yenigün, Savaş Öztürk. Evre III ve Evre IV Kronik Böbrek Hastalarında Kognitif Fonksiyonların Standardize Mini Mental Test İle Değerlendirilmesi. 16.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 21-25 Mayıs 2014, Antalya / Belek (Poster Bildiri-037)

Egemen Cebeci, Meltem Gürsu, Ahmet Behlül, Serhat Karadağ, Emel Tatlı, Oktay Özkan, Barış Döner, Sami Uzun, Erol Demir, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk. Dabigatran Kullanan Periton Diyalizi Hastasında İntraperitoneal Kanama: Olgu Sunumu. 16.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 21-25 Mayıs 2014, Antalya / Belek (Poster Bildiri-98)

Savaş Öztürk, Meltem Gürsu, Erol Demir, Emel Tatlı, Ahmet Behlül, Oktay Özkan, Birgül Baştan, Belgin Petek Balcı, Yıldıray Savaş, Egemen Cebeci, Sami Uzun, Serhat Karadağ. Böbrek Nakilli Hastada Gelişen Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu (PRES). 16.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 21-25 Mayıs 2014, Antalya / Belek (Poster Bildiri-101) 

H1N1 İle İlişkili ARDS Gelişen İki Renal Transplantlı Hasta (PS-10). Nadir Alpay, Ahmet Behlül, Gizem Fener, Deniz Kızılaslan, Nesrin Ahu Aslan, Emel Tatlı, Cem Erdoğan, Meltem Gürsu, Savaş Öztürk. 17. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, (Poster Bildirisi), 6-10 Mayıs 2015, Kaya Palazzo Hotel, Kemer, Antalya

Diyabetik Nefropatili Hastalarda Sol Ventrikül Hipertrofisi ile İnflamatuvar Belirteçler ve Adipositokinler Arasındaki İlişki (PS-74). Meltem Gürsu, Sami Uzun, Egemen Cebeci, Seçil Demir, Serhat Karadağ, Ayşegül Sakin, Elif Sakçı, Ahmet Behlül, Oktay Özkan, Savaş Öztürk. 17. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, (Poster Bildirisi) 6-10 Mayıs 2015, Kaya Palazzo Hotel, Kemer, Antalya

Sol Ventrikül Hipertrofi Belirteci Olarak Vaspin (PS-78). Serhat Karadağ, Sami Uzun, Abdullah Şumnu, Egemen Cebeci, Meltem Gürsu, Ahmet Behlül, Emel Tatlı, Oktay Özkan, Elif Sakcı, Seçil Demir, Ayşegül Sakin, Abdulkadir Çelik, Savaş Öztürk. 17. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, (Poster Bildirisi), 6-10 Mayıs 2015, Kaya Palazzo Hotel, Kemer, Antalya

Periton diyalizi hastalarında akım aracılı dilatasyon ve asimetrik dimetilarginin mortaliteyi belirlemez (SS-12). Sami Uzun, Serhat Karadag, Meltem Gursu, Metin Yegen, İdris Kurtuluş, Zeki Aydın, Ahmet Gürdal, Abdulbaki Kumbasar, Rümeyza Kazancıoğlu, Savaş Öztürk. 17. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, (Sözel Sunum), 6-10 Mayıs 2015, Kaya Palazzo Hotel, Kemer, Antalya

SS/OP-010: Ayak Bileği-Kol Basınç İndeksi Ölçümünün Postoperatif Akut Böbrek Hasarı Gelişimini Öngörmedeki Rolü (The Role Of Ankle Brachial Index Measurement In Prediction Of Postoperative Acute Kidney Injury) (Sami Uzun, Zeki İslamoğlu, Serhat Karadağ, Ezgi Tatlısu, Meltem Gürsu, Deniz Tataroğlu, Namık Yiğit, Hikmet Feyizoğlu, Savaş Öztürk) 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon,Diyaliz ve Transplantasyon Kongresindeki, 21-25 Ekim 2015, Belek, Antalya (Sözlü Bildiri)

SS/OP-028: Egzersize Karşı Gelişen Kan Basıncı Yanıtı ile Biyoimpedans ve Biyokimyasal Parametreler Arasındaki İlişki (The Relationship Between Blood Pressure Response To Exercise And Bioimpedance And Biochemical Parameters) (Serhat Karadağ, Halil Dönmez, Meltem Gürsu, Sami Uzun, Oktay Özkan, Ahmet Behlül, Özger Akarsu, Emel Tatlı, Leyla Koç, Meryem Tahmaz, Savaş Öztürk) 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresindeki, 21-25 Ekim 2015, Belek, Antalya (Sözlü Bildiri)

PS/GN-037: Türkiye'de Erişkinlerdeki İdyopatik Fokal Segmental Glomeruloskleroz Hastalarının Klinik ve Laboratuvar Özellikleri (Savaş Öztürk, Barış Döner, Nurhan Seyahi,Mustafa Güllülü, Murat Sipahioğlu, Serra Artan, Abdullah Şumnu, Zerrin Bicik, Sim Kutlay, Mustafa Keleş,Deren Oygar, Ali Rıza Odabaş, Mansur Kayataş, Belda Dursun, Hayriye Sayarlıoğlu, Sinan Trablus, Dilek Güven Taymez, Ali Abbas Özdemir, Gülizar Manga Şahin, Bülent Altun, Alper Azak, Lütfullah Altıntepe, Gültekin Süleymenlar, Mehmet Koç, Yılmaz Selçuk, Reha Erkoç, Meltem Gürsu, Mehmet Küçük, Selma Alagöz Akçaoğlu, Abdülmecid Yıldız, Aydın Ünal, Meral Meşe, Kenan Ateş, Erdem Çankaya, Rümeyza Kazancıoğlu, Aydın Türkmen) 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresindeki, 21-25 Ekim 2015, Belek, Antalya (Poster Bildirisi)

PS/GN-055: Fanconi Sendromu ve Akut Böbrek Hasarı ile Prezente Olan Erişkin Başlangıçlı TINU Sendromu Vakası (Ahmet Behlül, Leyla Koç, Serhat Karadağ, Sami Uzun, Özger Akarsu, Oktay Özkan, Yasemin Özlük, Meltem Gürsu, Savaş Öztürk) 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon,Diyaliz ve Transplantasyon Kongresindeki, 21-25 Ekim 2015, Belek, Antalya (Poster Bildirisi)

PS/GN-080: Matür Kistik Teratom ile Birliktelik Gösteren Fokal Segmental Glomeroloskleroz Olgusu (Leyla Koç, Oktay Özkan, Serhat Karadağ, Meltem Gürsu, Sami Uzun, Ahmet Behlül, Savaş Öztürk) 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon,Diyaliz ve Transplantasyon Kongresindeki, 21-25 Ekim 2015, Belek, Antalya (Poster Bildirisi)

PS/GN-098: Diyabetik Nefropatide Visfatin Düzeyleri ile İnflamasyon Arasındaki İlişki (Serhat Karadağ, Meltem Gürsu, Ayşegül Sakin, Sami Uzun, Macid Koldaş, Ahmet Behlül, Özger Akarsu, Oktay Özkan, Leyla Koç, Emel Tatlı, Savaş Öztürk) 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon,Diyaliz ve Transplantasyon Kongresindeki, 21-25 Ekim 2015, Belek, Antalya (Poster Bildirisi)

PS/GN-263: Deferasirox İlişkili Akut Böbrek Hasarı Olgu Sunumu (Ahmet Behlül, Sami Uzun, Oktay Özkan, Serhat Karadağ, Meltem Gürsu, Leyla Koç, Özger Akarsu, Emel Tatlı, Savaş Öztürk) 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon,Diyaliz ve Transplantasyon Kongresindeki, 21-25 Ekim 2015, Belek, Antalya (Poster Bildirisi)

PS/GN-275: Yoğun Bakım Hastalarının Sağkalımında Bazal Verilerin Değeri (Mehmet Toptaş, Nadir Alpay, İbrahim Akkoç, İlke İşitemiz, Sinan Uzman, Meltem Gürsu, Hidayet Nedret Ergüven,  Savaş Öztürk) 32. Ulusal Nefroloji,Hipertansiyon,Diyaliz ve Transplantasyon Kongresindeki, 21-25 Ekim 2015, Belek, Antalya (Poster Bildirisi)

PS/GN-278: Diyabetik Nefropatide Mortaliteyi Belirleyen Faktörler (Meltem Gürsu, Gamze Gelir Çavrar, Serhat Karadağ, Egemen Cebeci, Abdullah Şumnu, Ahmet Behlül, Oktay Özkan, Elif Sakçı, Ayşegül Sakin, Esra Ataoğlu, Savaş Öztürk) 32. Ulusal Nefroloji,Hipertansiyon,Diyaliz ve Transplantasyon Kongresindeki, 21-25 Ekim 2015, Belek, Antalya (Poster Bildirisi)

PS/HD-293: Hemodiyaliz Katater İnfeksiyonuna Bağlı Pulmoner Septik Embolizm Olgusu. Oktay Özkan, Ahmet Behlül, Sami Uzun, Serhat Karadağ, Leyla Koç, Özger Akarsu, Emel Tatlı, Meltem Gürsu, Savaş Öztürk.  32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon,Diyaliz ve Transplantasyon Kongresindeki, 21-25 Ekim 2015, Belek, Antalya (Poster Bildirisi)

PS/GN-079 İskender Ekinci1, Rümeyza Kazancıoğlu2, Reha Erkoç2, Elif Kılıç3, Elif Ece Doğan1, Meltem Gürsu2, Egemen Cebeci4, Savaş Öztürk4. OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALARINDA ORUÇ TUTMANIN BÖBREK FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİ. 33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi 19-23 Ekim 2016, Antalya Türk Nefroloji Diyaliz Ve Transplantasyon Dergisi 25(Suppl):  106 (2016).

Tülay Sağlam, Egemen Cebeci, Gülşah Düzbaşar, Burçin Köse, Sami Uzun, Ahmet Behlül, Oktay Özkan, Derya Topçu, Savaş Öztürk. “Kronik böbrek hastalığında yıllık takip sıklığında kılavuz önerilerine uyuluyor mu?” (PP-33) VII. Ulusal Haseki Tıp Kongresi & VI. Haseki Hemşirelik Sempozyumu 5-8 Mayıs 2016 /Kaya Artemis Resort / Kıbrıs

İlkay Çoban, Egemen Cebeci, Tevfik Çoban, Rana Fidan, Elif Yayla, Özger Akarsu, Esra Keçe, Zülfiye Karaağaç, Enes Maden, Serhat Karadağ, Savaş Öztürk. “Kronik hemodiyaliz hastalarında bitkisel ürün kullanımı: tek merkez sonuçları” (PP-34) VII. Ulusal Haseki Tıp Kongresi & VI. Haseki Hemşirelik Sempozyumu 5-8 Mayıs 2016 /Kaya Artemis Resort / Kıbrıs

Egemen Cebeci, Cengiz Çakan, Meltem Gürsu, Serhat Karadağ, Sami Uzun, Oktay Özkan, Ahmet Behlül, Şerife Ayşen Helvacı, Savaş Öztürk. “Tip 2 diyabetik hastalarda serum rezistin konsantrasyonu ile kronik böbrek hastalığı, mikrovasküler komplikasyon, inflamasyon, insulin direnci ve obesite arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi” 18. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, (SS-007) (Sözel Sunum), 11-15 Mayıs 2016, Elexus Otel, Girne, K.K.T.C.

Özlem Persil Özkan, Egemen Cebeci, Yonca Sevim, Yıldıray Savaş, Tayfun Bektaş, Ahmet Behlül, Sami Uzun, Serhat Karadağ, Savaş Öztürk, Muhuttin Tayfur. “Otozomal dominant polikistik böbrek hastalarında total böbrek volümü; bel çevresini, bel/kalça oranını etkiler mi?” 18. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, (PS-099), 11-15 Mayıs 2016, Elexus Otel, Girne, K.K.T.C.

Serpil Maraz Ekiz, Zeki Aydın, Derya Topçuoğlu, Fatma Karakuş, Savaş Öztürk, Rümeyza Kazancıoğlu. Periton diyalizi hastalarımızın iki yıllık takip sonuçları. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, Bildiri Özetleri, 2009: 18, ek sayı (SS-32). (Sözlü sunum)

Fatma Karakuş, Zeki Aydın, Serpil Maraz Ekiz, Derya Topçuoğlu, Savaş Öztürk, Rümeyza Kazancıoğlu. Periton diyalizi hastalarımızda iki yıl arayla antropo-plikometrik ölçümlerin karşılaştırılması. Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, Bildiri Özetleri, 2009: 18, ek sayı;96. (SS-07). (Sözlü sunum)

Şumnu A, Kaya İ, Gürsu M, Aydın Z, Karadağ S, Uzun S, Tatlı E, Öztürk S, Kazancıoğlu R. Periton diyalizi hastalarında el kavrama (Handgrip) ve parmak kavrama (Key Pinch) kuvvetlerinin ölçümü ve beslenmenin biyokimyasal belirteçlerle ilişkisi. 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 14-18 Kasım 2012, Antalya. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 21(Supplement 1): 154-5 (2012).

Tatlı E, Gürsu M, Aydın Z, Uzun S, Karadağ S, Pehlivanoğlu F, Öztürk S, Kazancıoğlu R. Nadir bir peritonit nedeni: Candida Guilliermondii. 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 14-18 Kasım 2012, Antalya. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 21(Supplement 1): 100 (2012).

Özkan O, Öztürk S, Karadağ S, Gürsu M, Şumnu A, Cebeci E, Sevim Y, Uzun S, Aydın Z, Kazancıoğlu R. Periton diyalizi hastalarında kemik mineral dansitesi üzerine etkili faktörler. 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 14-18 Kasım 2012, Antalya. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 21(Supplement 1): 96-97 (2012).

Karadağ S, Gürsu M, Öztürk S, Gündal A, Basınoğlu F, Aydın Z, Uzun S, Şumnu A, Atalay E, Oflaz H, Kazancıoğlu R. Periton diyalizi hastalarında yeni bir endotel fonksiyonu belirteci: Apelin. 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 14-18 Kasım 2012, Antalya. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 21(Supplement 1): 95 (2012).

Ahmet Behlül, Emel Tatlı, Serhat Karadağ, Sami Uzun, Egemen Cebeci, Oktay Özkan, Meltem Gürsu, Savaş Öztürk. Periton diyalizi hastasında transhepatik venöz tünelli hemodiyaliz kateteri yerleştirmesi ve sonrası gelişen hemorajik diyalizat olgusu. 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 22-26 Ekim Belek Antalya (2014)

Egemen Cebeci, Savaş Öztürk, Abdullah Şumnu, Serhat Karadağ, Emel Tatlı, Ahmet Behlül, Sami Uzun, Oktay Özkan, Meltem Gürsu, Rümeyza Kazancıoğlu. Periton diyalizi hastalarında peritoneal fosfor transportu üzerinde etkili olan faktörler. 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 22-26 Ekim Belek Antalya (2014) (SS-007) (sözlü sunum)

Egemen Cebeci, Yunus Emre Aytekin, Meltem Gürsu, Abdullah Şumnu, Ahmet Behlül, Abdulkadir Ergen, Serhat Karadağ, Sami Uzun, Emel Tatlı, Oktay Özkan, Rümeyza Kazancıoğlu. Savaş Öztürk. Periton diyalizi hastalarında sağkalımı etkileyen faktörlerin analizi. 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 22-26 Ekim Belek Antalya (2014) (SS-008) (sözlü sunum)

Savaş Öztürk, Egemen Cebeci, Tayfun Bektaş, Meltem Gürsu, Abdullah Şumnu, Yıldıray Savaş, Macit Koldaş, Ahmet Behlül, Emel Tatlı, Serhat Karadağ, Sami Uzun, Oktay Özkan. Otozomal dominant polikistik böbrek hastalarında podosit ve tübüler hasar belirteçlerinin değerlendirilmesi. 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 22-26 Ekim Belek Antalya (2014) (SS-031) (sözlü sunum)

Ahmet Behlül, Nilay Şengül Samancı, Emel Talı, Yılmaz Önal, Serhat Karadağ, Sami Uzun, Egemen Cebeci, Oktay Özkan, Meltem Gürsu, Savaş Öztürk. Aksesuar renal arterle ilişkili olarak böbrek biyopsisi sonrası gelişen arteriovenöz fistül: Vaka sunumu. [PS/GN-226] 31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 22-26 Ekim Belek Antalya (2014)

Savaş Öztürk, Abdullah Sakin, Meltem Gürsu, Serhat Karadağ, Macit Koldaş, Ahmet Gürdal, Abdullah Şumnu, Egemen Cebeci, Oktay Özkan, Rümeyza Kazancıoğlu. Periton Diyalizi Hastalarında Plazma “TNF-Like Weak Inducer of Apoptosis” Düzeyi ile Kardiyak Hastalıklar Arasındaki İlişki. (PS/PD-124). 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 14-18 Kasım 2012, Antalya. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 21(Supplement 1): 95 (2012).

Cebeci E, Yeğit O, Yıldız A, Korkmaz Ü, Özlük Y, Kılıçaslan I, Güllülü M,  Öztürk S, Türkmen A, Çalışkan Y. Primer membranöz nefropati progresyonunu öngördürmede histolojik ve klinik belirteçler.  33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-23 Ekim 2016, Antalya Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 25(Suppl):  21 (2016). (Sözlü sunum)

Şenel TE, Uzun S, Cebeci E, Özkan O, Karadağ S, Akarsu Ö, Behlül A, Eroğlu A, Gürsu M, Öztürk S. Nüks eden Good Pasture Sendromu: Olgu sunumu.  33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-23 Ekim 2016, Antalya Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 25(Suppl):  87 (2016).

Eroğlu A, Akarsu Ö, Uzun S, Özkan O, Karadağ S, Cebeci E, Tatlı E, Behlül A, Şenel TE, Öztürk S. Kronik böbrek yetersizliği hastasında nadir bakteriyemi nedeni: Raoultella Ornithinolytica. 33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-23 Ekim 2016, Antalya Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 25(Suppl):  104 (2016).

Sevim Y, Cebeci E, Özkan ÖP, Gürsu M, Uzun S, Karadağ S, Behlül A, Savaş Y, Kızıltan G, Öztürk S. Otozomal dominant polikistik böbrek hastalarının besin tüketimleriyle böbrek volümleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-23 Ekim 2016, Antalya Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 25(Suppl):  106 (2016).

Karadağ S, Aydemir B, Çavdar E, Uzun S,  Cebeci E, Öztürk S. Hemodiyaliz hastalarında ayak bileği kol basınç indeksi ile ilişkili faktörler. 33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-23 Ekim 2016, Antalya Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 25(Suppl):  104 (2016).

Tuba Yüce İnel1 ,Halil Yazıcı1 , Erol Demir1 , Sevgi Saçlı Alimoğlu1 , Ali Rıza Uçar1 , Burak Dirim1 , Savaş Öztürk2 , Aydın Türkmen. SS-042 PRİMER GLOMERÜLER HASTALIKLARDA İMMÜNOSUPRESİF TEDAVİLERİN YAN ETKİLERİ 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, 3-7 Ekim 2018, Antalya

Yağmur Başhan1, Elif Tuba Şenel1, Egemen Cebeci, Yasemin İren Özlük, Sami Uzun, Serhat Karadağ, Leyla Koç, Savaş Öztürk. PS-133 BÖBREK FONKSİYONU NORMAL HASTADA ORAL SODYUM FOSFAT SONRASI GELİŞEN AKUT FOSFAT NEFROPATİSİ 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, 3-7 Ekim 2018, Antalya

Yağmur Başhan, Elif Tuba Şenel, Egemen Cebeci, Leyla Koç, Serhat Karadağ, Sami Uzun, Oktay Özkan, Savaş Öztürk. PS-134. DEMİR KARBOKSİMALTOZ KULLANIMINA BAĞLI ŞİDDETLİ VE PERSİSTAN HİPOFOSFATEMİ GELİŞİMİ 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, 3-7 Ekim 2018, Antalya

Tuba Elif Şenel, Eyüp Ayas, Burçin Aydemir, Egemen Cebeci, Serhat Karadağ, Leyla Koç, Zeynep Karaali, Savaş Öztürk. PS-158 HEMODİYALİZ HASTALARINDA AYAK BİLEĞİ-KOL BASINÇ İNDEKSİNİN VASKÜLER ERİŞİM YOLU PROBLEMLERİNİ SAPTAMADAKİ ROLÜ 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, 3-7 Ekim 2018, Antalya

PS-159 IG A NEFROPATİLİ HASTALARDA İMMUNOSUPRESİF TEDAVİNİN RENAL SONLANIM ÜZERİNE ETKİSİ Egemen Cebeci1, Emin Pala2, Sami Uzun1, Serhat Karadağ1, Oktay Özkan1, Leyla Koç1, Tuba Elif Şenel1, Yağmur Başhan1, Zeynep Karaali2, Savaş Öztürk1. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, 3-7 Ekim 2018, Antalya

PS-162 FİBRİLER GLOMERÜLONEFRİT: İKİ OLGU SUNUMU Serhat Karadağ1, Egemen Cebeci1, Sami Uzun1, Leyla Koç1, Tuba Elif Şenel1, Yağmur Başhan1, Yasemin Özlük2, Savaş Öztürk1. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, 3-7 Ekim 2018, Antalya

PS-164 RENAL ANLAMLILIĞI OLAN MONOKLONAL GAMMOPATİ: OLGU SUNUMU. Serhat Karadağ1, Egemen Cebeci1, Oktay Özkan1, Tuba Elif Şenel1, Yağmur Başhan1, Yasemin Özlük2, Savaş Öztürk1. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, 3-7 Ekim 2018, Antalya 

PS-165 KRONİK BÖBREK HASTALARINDA DİNAMİK TİYOL-DİSÜLFİT HEMOSTAZI DEĞERLENDİRMESİ. Serhat Karadağ1, Cihan Coşkun2, Orgül Derya Bozkurt3, Egemen Cebeci1, Tuba Elif Şenel1, Yağmur Başhan1, Leyla Koç1, Macit Koldaş2, Savaş Öztürk1. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, 3-7 Ekim 2018, Antalya

PS-170 MORGENALLA MORGANİİ PERİTONİTİ: OLGU SUNUMU Leyla Koç, Serhat Karadağ, Tuba Elif Şenel, Egemen Cebeci, Sami Uzun, Yağmu Başhan, Savaş Öztürk. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, 3-7 Ekim 2018, Antalya 

SS-002 OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALARINDA İDRAR NGAL DÜZEYİNİN HASTALIK PROGRESYONUNU ÖNGÖRMEDEKİ YERİ. Egemen Cebeci1, Emre Aksu2, Ahmet Behlül1, Leyla Koç1, Tuba Elif Şenel1, Ayça Eroğlu1, Abdullah Şumnu1, Yıldıray Savaş3, Rümeyza Kazancıoğlu4, Savaş Öztürk1. 34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, 18-22 Ekim 2017, Antalya 

OP-002 ROLE OF URINE NGAL LEVEL TO PREDICT PROGRESSION OF THE DISEASE IN AUTOSOMAL DOMINANT POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE PATIENTS. Egemen Cebeci1, Emre Aksu2, Ahmet Behlül1, Leyla Koç1, Tuba Elif Şenel1, Ayça Eroğlu1, Abdullah Şumnu1, Yildiray Savaş3, Rümeyza Kazancioğlu4, Savaş Öztürk1. 34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, 18-22 Ekim 2017, Antalya 

SS-003 KONTRAST NEFROPATİSİNİ ÖNLEMEDE “REMOTE ISCHEMIC PRECONDITIONING” UYGULAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Savaş Öztürk1, Özlem Doğan2, Ayça Eroğlu1, Özge Can2, Gündüz Durmuş3, Namık Yiğit2, Mehmet Mustafa Can3, Egemen Cebeci1. 34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, 18-22 Ekim 2017, Antalya 

PS/GN-091 MAJÖR KARDİYAK CERRAHİ HASTALARINDA AYAK BİLEĞİ-KOL İNDEKSİNİN AKUT BÖBREK HASARINI ÖNGÖRMEDEKİ YERİ Mazlum Şahin1, Fatma Tuğba İlal Mert1, Eyüp Çavdar2, Egemen Cebeci3, Tuba Elif Şenel3, Sami Uzun3, Savaş Öztürk3. 34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, 18-22 Ekim 2017, Antalya 

PS/GN-094 POSTOPERATİF YOĞUN BAKIM İHTİYACI OLAN HASTALARDA AKUT BÖBREK HASARINI ÖNGÖRMEDE AYAK BİLEĞİ KOL BASINÇ İNDEKSİ Adem Turan1, Egemen Cebeci2, Mehmet Toptaş1, İbrahim Akkoç1, Ecder Özenç1, Savaş Öztürk2. 34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, 18-22 Ekim 2017, Antalya 

PS/GN-135 DİYABETİK HASTALARDA İNFLAMASYON, SOL VENTRİKÜL KİTLE İNDEKSİ VE KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Sami Uzun1, Nilay Şengül Samancı2, Egemen Cebeci1, Serhat Karadağ1, Mustafa Velet2, Meltem Gürsu3, Savaş Öztürk1. 34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, 18-22 Ekim 2017, Antalya  

PS/GN-137 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATIŞ SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: KLİNİK TECRÜBEMİZ Mehmet Toptaş1, Nilay Şengül Samancı2, İbrahim Akkoç1, Esma Yücetaş3, Egemen Cebeci4, Öznur Şen1, Savaş Öztürk4. 34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, 18-22 Ekim 2017, Antalya 

PS/GN-034 Zeki Aydın1, Egemen Cebeci2, Serhat Karadağ2, Abdullah Şumnu2, Meltem Gürsu3, Savaş Öztürk2, Rümeyza Kazancıoğlu3. ERİŞKİN YAŞTA BARTTER SENDROMU. 33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-23 Ekim 2016, Antalya Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi (2016). 

PS/HD-132 Zeki Aydın1, Erkan Şengül2, Egemen Cebeci3, Serhat Karadağ3, Meltem Gürsu4, Savaş Öztürk3, Rümeyza Kazancıoğlu4. HEMODİYALİZ HASTALARINDA DEPRESYON VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 19-23 Ekim 2016, Antalya Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi (2016).

Ozturk Savas, Kara Alper Tunga, Gursu Meltem, Ozkan Oktay, Sumnu Abdullah, CEBECI EGEMEN, Doner Baris, Karandere Faruk (2012). Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Hastalarında Standardize Mini Mental Test. 29.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 21(3), 140-141

CEBECI EGEMEN, Demir Secil,Gursu Meltem,Sumnu Abdullah,Yamak Mehmet,Ozkan Oktay,Doner Baris, Ozturk Savas (2012). Nefrotik Sendromla Basvuran ve Klippel Trenaunay Weber Sendromu Tanısı Konan Bir Olgunun Sunumu. 29.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 21(3), 126-126., (Kontrol No: 5418496)

Meltem Gürsu, Asiye Köse, Savaş Öztürk, İlter Bozacı, Soner Sarı, Macit Koldaş, Barış Döner, Oktay Özkan, Abdullah Şumnu, Egemen Cebeci, Hikmet Feyizoğlu (PS68). Stabil Angina Pektorisli Hastalarda Midkin’in Rolü. 15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 25-27 Nisan, Antalya (2013).

Oktay Özkan, İlter Bozacı, Soner Sarı, Meltem Gürsu, Vehbi Şirikci, Macit Koldaş, Hikmet Feyizoğlu, Savaş Öztürk. Stabil Angina Pektorisli Hastalarda Damar Tutulum Derecesinin Serum Vaspin Düzeyi İle İlişkisinin Değerlendirilmesi (PS92) 15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 25-27 Nisan, Antalya (2013).

Meltem Gürsu, Seçil Demir, Savaş Öztürk, Soner Sarı, Egemen Cebeci, Macit Koldaş, Mehmet Yamak, Oktay Özkan, Rümeyza Kazancıoğlu, Fuat Şar. Diyabetik Nefropatili Hastalarda sTWEAK Düzeyleri İle Inflamatuvar Belirteçler Arasındakı İlişki (PS93). 15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 25-27 Nisan, Antalya (2013)

Doner Baris,Gursu Meltem,Ozkan Oktay,Sumnu Abdullah,CEBECI EGEMEN,Yasar K,Ozturk Savas,Kazancioglu Rumeyza (2013). Periton diyalizi hastasında nadir bir peritonit etkeni Corynebacterium Amycolatum. 2.Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Kongresi

CEBECI EGEMEN,Ozturk Savas (2019). MEMBRANÖZ NEFROPATI: A’DAN Z’YE TANI VE TEDAVI YAKLASIMI. Türk Nefroloji Dernegi 18. Nefroloji Kıs Okulu, 1-107., (Kontrol No: 5281278)

ALPAY NADIR,CEBECI EGEMEN,Ozturk Savas (2019). Periton diyalizi hastalarında tumor necrosis factor-like weak inducer of apoptosis (TWEAK) inflamasyon göstergesi olabilir mi?. Saglık Bilimleri Üniversitesi 2. Iç Hastalıkları Kongresi, 254-254.

Bashan Yagmur,Uzun Sami,CEBECI EGEMEN,Karadag Serhat,Ozturk Savas (2019). Parvovirus B19 enfeksiyonuna sekonder trombotik mikroanjiyopati. 36.Ulusal Nefroloji Kongresi, 69-69.

Bashan Yagmur,CEBECI EGEMEN,Senel Tuba Elif,Dag Hatice Burcu,Karadag Serhat,Uzun Sami,Ozluk Yasemin,Ozturk Savas (2019). Fibriller Glomerülonefritli 5 Olgumuz: Klinik Özellikleri ve Uzun Dönem Sonuçları. 36.Ulusal Nefroloji Kongresi, 81-81.

Senel Tuba Elif,Alay Cemal,CEBECI EGEMEN,Uzun Sami,Karadag Serhat,Ozkan Oktay,Bashan Yagmur,Dag Hatice Burcu,KARAALI ZEYNEP,Ozturk Savas (2019). Erken evre otozomal dominant polikistik böbrek hastalarında anksiyete,depresyon ve yasam kalitesinin degerlendirilmesi. 36.Ulusal Nefroloji Kongresi, 52-53.

SS-001 TÜRKİYE’DE PRİMER FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ: TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ ULUSAL KAYIT SİSTEMİ VERİLERİ Savaş Öztürk, Halil Yazıcı, Necmi Eren, Nurhan Seyahi , Tuba Elif Şenel , Fatih Dede , Mustafa Güllülü, Murat Hayri Sipahioğlu , Sena Ulu, Zerrin Bicik Bahçebaşı , Sim Kutlay, Özkan Güngör, Gülizar Manga, Savaş Sipahi, Deren Oygar, Mansur Kayataş, Belda Dursun, Taner Baştürk, Mehmet Küçük, Dilek Güven Taymez, Gültekin Süleymanlar, Rümeyza Kazancıoğlu, Sinan Trablus, Erhan Tatar, Bülent Altun, Murat Duranay, Ali Rıza Odabaş, Alper Azak, Zeki Aydın, Lütfullah Altıntepe, İzzet Hakkı Arıkan, Özge Can, Yılmaz Selçuk, Egemen Cebeci , Hayriye Sayarlıoğlu, İdris Şahin, Abdullah Şumnu, Mustafa Arıcı, Aydın Türkmen. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz Ve Transplantasyon Kongresi, 3-7 Ekim 2018, Antalya

Aydın Türkmen1, Abdullah Şumnu2, Egemen Cebeci3, Halil Yazıcı1, Necmi Eren4, Nurhan Seyahi5, Kamil Dilek6, Fatih Dede7, Ülver Derici8, Abdülkadir Ünsal9, Garip Şahin10, Murat Sipahioğlu11, Mahmut Gök12, Erhan Tatar13, Belda Dursun14, Savaş Sipahi15, Mürvet Yılmaz16, Gültekin Süleymanlar17, Sena Ulu18, Özkan Güngör19, Sim Kutlay20, Zerrin Bicik Bahçebaşı21, İdris Şahin22, İlhan Kurultak23, Kültigin Türkmen24, Zülfikar Yılmaz25, Rümeyza Turan Kazancıoğlu26, Caner Çavdar27, Ferhan Candan28, Zeki Aydın29, Duriye Deren Oygar30, Cuma Bülent Gül31, Mustafa Arıcı32, Saime Paydaş33, Dilek Güven Taymez34, Mehmet Küçük35, Sinan Trablus36, Kenan Turgutalp37, Leyla Koç38, Siren Sezer39, Murat Duranay40, Simge Bardak41, Lütfullah Altıntepe42, İzzet Hakkı Arıkan43, Alper Azak44, Ali Rıza Odabaş45, Gülizar Manga Şahin12, Savaş Öztürk3. TÜRKİYE'DE PRİMER GLOMERÜLER HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ SS-001. 36. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 16-20 Ekim 2019, Antalya (2019).

Egemen Cebeci1, Kenan Turgutalp2, Savaş Öztürk1, Yasemin Özlük3, Sibel Gökçay Bek4, Abdullah Şumnu5, Nurhan Seyahi6, Mahmut Yavuz7, Serhan Pişkinpaşa8, Ömer Faruk Akçay9, Tamer Sakacı10, Garip Şahin11, Bülent Tokgöz12, Gülizar Manga13, İlter Bozacı14, Belda Dursun15, Savaş Sipahi16, Arzu Özdemir17, Gültekin Süleymanlar18, Sena Ulu19, Fatma Betül Güzel20, Sim Kutlay21, Ergun Parmaksız22, Süleyman Köz23, İlhan Kurultak24, Nedim Yımaz Selçuk25, Yaşar Yıldırım26, Meltem Gürsu27, Caner Çavdar28, Meryem Timuçin29, Zeki Aydın30, Deren Oygar31, Serdar Kahvecioğlu32, Müge Üzerk Kibar33, Dilek Torun34, Dilek Taymez35, Mehmet Küçük36, Serap Demir2, Leyla Koç37, Siren Sezer38, Murat Duranay39, Simge Bardak40, Lütfullah Altıntepe41, Mehmet Koç42, Alper Azak43, Ali Rıza Odabaş44, Zülfikar Yılmaz26, Saime Paydaş34. PRİMER GLOMERÜLONEFRİT HASTALARINDA İNTERSTİSYEL FİBROZİS ŞİDDETİ İLE ANEMİNİN İLİŞKİSİ. SS-002. 36. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 16-20 Ekim 2019, Antalya (2019). (Sözlü Sunum Birincilik Ödülü)

Cuma Bülent Gül1, Mehmet Küçük2, Savaş Öztürk3, Erol Demir4, Necmi Eren5, Abdullah Şumnu6, Nurhan Seyahi7, Mustafa Güllülü8, Fatih Dede9, Ülver Derici10, Yener Koç11, Garip Şahi12, Oktay Oymak13, Gülizar Manga14, Erhan Tatar15, Belda Dursun16, Hamad Dheir17, Süheyla Apaydın18, Gültekin Süleymanlar19, Sena Ulu20, Orçun Altınören21, Sim Kutlay22, Meral Meşe23, İdris Şahin24, Sedat Üstündağ25, Kültigin Türkmen26, Mehmet Emin Yılmaz27, Rümeyza Turan Kazancıoğlu28, Özcan Uzun29, Ferhan Candan30, Zeki Aydın31, Deren Oygar32, Nimet Aktaş1, Yunus Erdem34, Saime Paydaş35, Dilek Taymez36, Başak Can2, Ahmet Kıykım38, Leyla Koç39, Siren Sezer40, Murat Duranay41, Simge Bardak42, Lütfullah Altıntepe43, Burcu Kaya44, Alper Azak45, Sebahat Alışır Ecder46, Caner Çavdar29, Nedim Yılmaz Selçuk26 TÜRKİYEDE PRİMER GLOMERÜLONEFRİTLERİN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ SS-033. 36. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 16-20 Ekim 2019, Antalya (2019).

Zeki Aydın1, Kültigin Türkmen2, Fatih Dede3, Emre Yaşar4, Savaş Öztürk5, Mehmet Aydın6, Erhan Tatar7, Garip Şahin8, Gülizar Manga9, Özgür Ota10, Abdullah Şumnu11, Eray Eroğlu12, Tamer Dinçer13, Belda Dursun14, Necmi Eren15, Mustafa Sevinç16, Fatma Betül Güzel17, Serkan Yalın18, Sim Kutay19, Süheyla Apaydın20, Hacı Bayram Berktaş21, Sinan Kazan22, Hamad Dheir23, Feyza Bora24, Taner Baştürk16, İdris Şahin21 SS-038. TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ GLOMERÜLER HASTALIKLAR VERİTABANI HIZLI İLERLEYEN GLOMERÜLONEFRİT SONUÇLARI. 36. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 16-20 Ekim 2019, Antalya (2019)

Yazılan ulusal veya uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Öztürk, S. ve A. Yıldız. “Üremide Mineral Metabolizma Bozuklukları ve Tedavi Prensipleri”, Türk Nefroloji Derneği İstanbul Şubesi Eğitim Seminerleri, Pazar Toplantıları (V). Editör: Prof Dr Alaattin Yıldız, İstanbul, 2005. s: 24-34

Yıldız, A. ve S. Öztürk, “Hemodiyaliz Hastalarında Mineral Metabolizması Bozuklukları ve Renal Osteodistrofi”, Hekimler için Hemodiyaliz Kaynak Kitabı, Editörler: Nurol Arık, Kenan Ateş, Gültekin Süleymanlar, H. Zeki Tonbul, Süleyman Türk, Alaattin Yıldız, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2009. s: 223-237

A. Şumnu, S. Öztürk. Glomerüler Hastalıkların Demografik Özellikleri: Türkiye ve Dünya’da Son Durum. Glomerülonefritlerde Tanı ve Tedavi, Editörler: Prof.Dr. Bülent Altun, Prof. Dr. Mahmut İlker Yılmaz, Doç. Dr. Özkan Güngör (Türk Nefroloji Derneği Yayını); Reaktif Yayıncılık, Ankara, 2016

Yardimci, B. and S. Ozturk (2017). Risk Stratification of Resistant Hypertension in Chronic Kidney Disease. Resistant Hypertension in Chronic Kidney Disease. Springer International Publishing: 77-88.

Periton diyalizi akıl notlar kitabı (basım aşamasında), 2015

Periton diyalizi akıl notlar kitabı 2(basıldı), 2015

Ahmet Behlül, Savaş Öztürk, Bülent Tokgöz. Magnezyum Metabolizması. Böbrek Fizyopatolojisi, Editörler: Prof. Dr. Turgay Arınsoy, Doç. Dr. Özkan Güngör • Doç. Dr. İsmail Koçyiğit (Türk Nefroloji Derneği Yayını); Reaktif Yayıncılık, Ankara, 2017. ISBN: 978-605-85107-5-37

Primer Glomerüler Hastalıkların Tanı ve Tedavisi: Türk Nefroloji Derneği Ulusal Uzlaşı Raporu, Editör: Savaş Öztürk, Buluş Tasarım ve Matbaacılık, Ankara, 2019, ISBN: 978-605-82019-4-1 

İliçin, Süleymanlar, Primer Glomerüler hastalıklar (Basım aşamasında)

Temel Nefroloji , Editörler: Prof. Dr. Yavuz Yeniçerioğlu, Doç. Dr. Özkan Güngör, Prof. Dr. Mustafarıcı (Türk Nefroloji Derneği Yayını); Güeş Ktbev, Ankara, 2019. ISBN: 978-975-277-778

Öztürk S. COVID-19 ve Glomerüler Hastalıklar. Ateş K, Arıcı M, Editörler. Nefroloji ve COVID-19. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.17-20

Şumnu A, Öztürk S. Böbrek Yetmezliği, Yaşlı Sağlığı ve Hastalıkları, Sayfa: 401-411 Editörler: Zekeriya Ülger, Deniz Erdinçler, Mehmet Akif Karan, Hipokrat Yayınevi, 2021/ Ankara ISBN: 978-625-7399-03-6  

 

Diğer Yayınlar

Öztürk, S. Çevrilen Bölümler: 1-2, s: 1-112, Acil Tıp El Kitabı. Jon L. Jenkins, G. Richard Braen, Manual of Emergency Medicine, Lippincott Williams&Wilkins, 2001 Çeviri Editörü: Doç Dr M. Akif Karan, İstanbul 2001

Öztürk, S. Çevrilen Bölümler: 12-14, s: 115-140, Renal Anemi, Onyekachi Ifudu (Ed.) Kluwer Academic Publishers, London, 2004. Çeviri Editörü: Prof Dr Aydın Türkmen, İstanbul, 2005

Öztürk, S. Çevrilen Bölümler: 52-53, s: 543-566, Hipertansiyon. Oparil S., Weber MA (Ed), Hypertension. A Companion To Brenner and Rector’s The Kidney.  Elsevier Saunders 2005. 
Çeviri Editörler: Prof Dr Alaattin Yıldız, Prof Dr Vakur Akaya, İstanbul Medikal Yayıncılık. İstanbul, 2006

Ahmet Behlül, Savaş Öztürtk. Çevirilen Bölüm: Diyaliz suyu ve Diyalizat (diyaliz solüsyonu). Daugisdas, Handbook of Dialysis 5th Edition: Çeviri editörleri: Dr. Semra Bozfakıoğlu,  Dr. Halil Yazıcı,  Dr. Yaşar Çalışkan Güneş Tıp Kitabevi (Basım aşamasında), 2015

KDIGO Glomerülonefrit Klinik Uygulama Kılavuzu (Türkçe Çevirisi). Çeviri Editörü: Savaş Öztürk (2016) http://www.kdigo.org/clinical_practice_guidelines/GN/KDIGO-GN-TURKISH.pdf 

Olgularla Güncel Nefroloji, Bölüm Adı:(Glomerüler, Tübülointerstisyel Ve Vasküker Hastalıklar) (2017). Cebecı Egemen, Erken Ertugrul, Incı Ayça, Sumnu Abdullah, Eren Necmı, Ozturk Savas, Eroglu Eray, Aydin Zeki, Altunören Orçun, Turgutalp Kenan, Hür Ender, Kırcellı Fatıh, Kadıoglu Koçak Meral Gülay, Saglam Funda, Yavuz Yasemin Coskun, Tatar Erhan, Görgel Ahmet Fazıl, Ulu Memnune Sena, Alp Alper, Yılmaz Mümtaz, Dheır Hamad, Akkus Gülsüm, Pembegül Irem, Törün Gül Incı, Uguz Burcu Ecem, Bardak Simge, Yalçın Muhittin, Yayar Özlem, Ulutas Özkan, Sıpahı Savas, Akademisyen Kitabevi, Editör:Güngör Özkan, Koçyigit Ismail, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 492, Isbn:978-605-2396-10-0, Türkçe(Türkçe Çevirisi)