Çağrı Merkezi 444 1 300

Doç. Dr. Arzu Akdağ

Doç. Dr. Arzu Akdağ

Eğitim

  • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Lisans
  • İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği- Uzmanlık
  • Ankara Der Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesı Neonatoloji Kliniği - Uzmanlık

İş Deneyimi

  • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
  • İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
  • Ankara Der Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesı Neonatoloji Kliniği
  • Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bilimsel Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

Does polycythemia affect interleukin‐6 response pattern in early postnatal period? A Akdag, D Dilli, O Erdeve, ŞS Oğuz, U Dilmen. Journal of clinical laboratory analysis 2010;24 (5), 340-347

A newborn with Down syndrome-transient myeloproliferative disorder. A Akdag, B Tunc, S Oğuz, D Dilli, U Dilmen. Journal of perinatal medicine 2010;38 (4), 445-447

A newborn case with perinatal-lethal Gaucher disease due to R463H homozygosity complicated by C677T homozygosity in the MTHFR gene. A Akdag, SS Oğuz, F Ezgü, O Erdeve, N Uraş, U Dilmen. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 2011;24 (5-6), 381-383

Antioxidant capacity of fresh and stored breast milk: is− 80° C optimal temperature for freeze storage? FN Sari, A Akdag, EA Dizdar, N Uras, O Erdeve, O Erel, U Dilmen. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2012;25 (6), 777-782

Hydrops Fetalis due to Kell Alloimmunization: A Perinatal Approach to a Rare Case. A Akdağ, Ö Erdeve, N Uraş, Y Şimşek, U Dilmen. Turkish Journal of Hematology  2012;29 (1), 72

CD31 and Factor VIII in angiogenesis of normal and pre-eclamptic human placentas. N Uras, SS Oguz, S Zergeroglu, A Akdag, B Polat, EA Dizdar, U Dilmen. Journal of Obstetrics and Gynaecology  2012;32 (6), 533-536

Storage at− 80° C Preserves the Antioxidant Capacity of Preterm Human Milk. A Akdag, F Nur Sari, EA Dizdar, N Uras, S Isikoglu, O Erel, U Dilmen. Journal of clinical laboratory analysis 2014; 28 (5), 415-418

Role of pentoxifylline and/or IgM-enriched intravenous immunoglobulin in the management of neonatal sepsis. A Akdag, U Dilmen, K Haque, D Dilli, O Erdeve, T Goekmen. American journal of perinatology 2014;31 (10), 905-912

Early intervention in a newborn with primary obstructive megaureter. A Akdag, E Ozalkaya, H Erdogan, A Oren, M Kaya. Pediatric Urology Case Reports 2014;1 (4), 8-15

The ProPre-Save study: effects of probiotics and prebiotics alone or combined on necrotizing enterocolitis in very low birth weight infants.  Dilli D,  Aydin B,  Fettah ND,  Özyazıcı E,  Beken S, Zenciroğlu A,  Okumuş N,  Özyurt BM,  İpek MŞ,  Akdağ A,  Turan Ö,  Bozdağ Ş. The Journal of pediatrics 2015; 166 (3), 545-551. e1

Prune belly syndrome associated with bilateral multicystic dysplastic kidneys and urethral obstruction: A case report. A Akdag, S Arici, B Orhaner, A Dogan. Pediatric Urology Case Reports 2015;2 (4), 13-16

Omphalocele, exstrophy of cloaca, imperforate anus and spinal defect (OEIS Complex): A case report. M Kaya, S Sancar, E Ozcakir, A Akdag. Pediatric Urology Case Reports 2015;2 (4), 17-24

Early screening for critical congenital heart defects in asymptomatic newborns in Bursa province.  Özalkaya E, Akdağ A, Şen I, Cömert E. J Matern Fetal Neonatal Med 2016;29 (7), 1105-7

Extralobar pulmonary sequestration as a cause of recurrent pulmonary hemorrhage in a neonate. A Akdag, S Arici, M Kaya, A Turgut. Archivos argentinos de pediatria  2016;114 (1), e21-e24

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Yenidoğan Döneminde Dirençli Trombositopeni, Kolestaz ve Ciddi Nörolojik Bulgularla Seyreden Bir Gaucher Hastalığı Olgusu. A Akdağ, Ö Erdeve, ŞS Oguz, U Dilmen. The Journal of LSD 2008;1 (1), 56-56

BRONKOPULMONER DİSPLAZİYE GÜNCEL YAKLAŞIM . A Akdağ, Uras N, U Dilmen. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi,2012;6(3), 185-192

Prematüre bebekte bilateral renal ven trombozu.A Akdağ, FN Sarı, Ö Erdeve, U Dilmen. Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Dergisi 2014;57 (1)

Yenidoğan Döneminde Bilateral Katarakt İle Bulgu Veren Goldenhar Sendromu Olgusu. A Akdağ, KO Anadut. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2016;1 (1).33-34

Yenidoğan Döneminde Görülen Ağır Kalp Yetmezliğinin Ender Bir Nedeni: Galen Veni Anevrizmal Malformasyonu. A Akdağ, BA Dorum. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2016;1. DOI: 10.12956/tjpd.2016.19

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler  

İkiz eşi sağlıklı olan bir prematüre bebekte fatal seyreden akciğerin konjenital kistik adenomatoid malformasyonu. Arzu Akdağ, Şerife Suna Oğuz,Nahide Altuğ, Özge Aydemir, Uğur Dilmen, Kamil Hakan Müftüoğlu. Onyedinci  Ulusal Neonatoloji kongresi(UNEKO-17).  Nisan 2009 Çeşme. E-Poster.

Solunum yetmezliği, ağır hipotoni, kas güçsüzlüğü ve diyafram evantrasyonu ile seyreden miyotübüler miyopati vakası. Arzu Akdağ, Şerife Suna Oğuz,Ömer Erdeve, Beril Talim, Nurdan Uraş, Uğur Dilmen. Onyedinci  Ulusal Neonatoloji kongresi(UNEKO-17).  Nisan 2009 Çeşme. E-Poster

Yenidoğan döneminde farklı klinik seyir gösteren iki konjenital şilotoraks vaka sunumu. Arzu Akdağ, Şerife Suna Oğuz , Uğur Dilmen. Onyedinci  Ulusal Neonatoloji kongresi(UNEKO-17).  Nisan 2009 Çeşme. E-Poster

Yenidoğan döneminde  Down sendromu ilişkili miyeloproliferatif hastalık tanısı ile izlenen bir vakada prognozu etkileyen faktörler. Arzu Akdağ, Şerife Suna Oğuz,Ömer Erdeve, Pamir Işık, Uğur Dilmen. Onyedinci  Ulusal Neonatoloji kongresi(UNEKO-17).  Nisan 2009 Çeşme. E-Poster

Neonatal Sepsiste yardımcı tedavi ajanlarının etkinliğinin araştırılması: Randomize, prospektif kontrollü çalışmanın ön raporu. Arzu Akdağ, Ömer Erdeve, Dilek Dilli, Tülin Gökmen, Nurdan Uraş, Uğur Dilmen. Onsekizinci  Ulusal Neonatoloji kongresi(UNEKO-18).  Nisan 2010 Bodrum. Sözel bildiri.

Yenidoğan döneminde polisitemi ve parsiyel kan değişiminin interlökin-6 ve C-reaktif protein düzeyi üzerine ekileri. Arzu Akdağ, Dilek Dilli, Ömer Erdeve, Nurdan Uraş, Uğur Dilmen. Onsekizinci  Ulusal Neonatoloji kongresi(UNEKO-18).  Nisan 2010 Bodrum. E-poster

Preeklamptik ve normal plasentalarda angiogenesis ile CD31 ve Faktör 8 ilişkisi. Nurdan Uraş, , Sema Zengeroğlu ,Arzu  Akdağ, Şerife Suna Oğuz, Uğur Dilmen.Zekai Tahir Burak Geleneksel Jinekoptoloji Kongresi. Haziran 2010. Sözel Bildiri.

Kell Alloimmunizasyonuna bağlı gelişen Hidrops fetalis olgusu. Arzu  Akdağ, Ömer Erdeve, Nurdan Uraş, Uğur Dilmen. Zekai Tahir Burak Geleneksel Jinekoptoloji Kongresi. Haziran 2010. Poster.

Neonatal sepsiste yadımcı tedavi ajanlarının etkinliğinin araştırılması:Randomize, prospektif çalışma. Arzu Akdağ, Dilek Dilli, Tülin Gökmen, Ömer Erdeve,  Nurdan Uraş, Uğur Dilmen. Ondokuzuncu  Ulusal Neonatoloji kongresi(UNEKO-19).  Nisan 2011 Marmaris. Sözel bildiri.. 

Taze ve depolanmış term bebek anne sütünde antioksidan kapasite:-80 C ondurarak depolama için uygun bir sıcaklık mıdır? Fatma Nur Sarı, Arzu Akdağ, Evrim Alyamaç Dizdar, Nurdan Uraş , Ömer Erdeve, Şerife Suna Oğuz, Özcan Erel , Uğur Dilmen. Ondokuzuncu  Ulusal Neonatoloji kongresi(UNEKO-19).  Nisan 2011 Marmaris. E-poster.

Prematüre anne sütünün -80C dondurularak depolanmasınınantioksidan kapasite üzerine etkisi. Arzu Akdağ, Fatma Nur Sarı,  Evrim Alyamaç Dizdar, Nurdan Uraş , Ömer Erdeve, Şerife Suna Oğuz, Özcan Erel , Uğur Dilmen. Ondokuzuncu  Ulusal Neonatoloji kongresi(UNEKO-19).  Nisan 2011 Marmaris. E-poster.

Prune Belly Sendromu. Sule Arıcı, Arzu Akdağ, Anıl Doğan, Betül Orhaner. Onbirinci Uludağ Pediatri Kış Kongresi. Mart 2015 Uludağ. Poster

Yenidoğanda pulmoner kanama ile presente olan bir ekstralober pulmoner sekestrasyon olgusu. Şule Arıcı, Arzu Akdağ, Mete Kaya, Hakan Erdoğan. Ellibirinci Türk Pediatri Kongresi,Mayıs 2015. Poster.

Anuler pankreas, ağır trakeomalazi ve bronkomalazinin eşlik ettiği VACTERL olgusu. Saime Ceylan, Arzu Akdağ, Şenay Mengi, Betül Orhaner. Onbirinci Uludağ Pediatri Kış Kongresi. Mart 2015 Uludağ. Poster

 

Diğer yayınlar   

Yenidoğan Rehberi.Editör:Uğur Dilmen. Lomber Ponksiyon, Kas güçsüzlüğü ve hipotoniye yol açan kas hastalıkları, Polisitemi bölümlerinin yazarı

 

Ödüller

Kongre 1.lik ödülü: Preeklamptik ve normal plasentalarda angiogenesis ile CD31 ve Faktör 8 ilişkisi. Nurdan Uraş, , Sema Zengeroğlu , Arzu  Akdağ, Şerife Suna Oğuz, Uğur Dilmen.Zekai Tahir Burak Geleneksel Jinekoptoloji Kongresi. Haziran 2010. Sözel Bildiri. 

Kongre 1.lik ödülü: Kell Alloimmunizasyonuna bağlı gelişen Hidrops fetalis olgusu. Arzu  Akdağ, Ömer Erdeve, Nurdan Uraş, Uğur Dilmen. Zekai Tahir Burak Geleneksel Jinekoptoloji Kongresi. Haziran 2010. Poster.

En iyi makale ödülü: Yirmiüçüncü  Ulusal Neonatoloji kongresi(UNEKO-23), Nisan 2015, Adana. The ProPre-Save study: effects of probiotics and prebiotics alone or combined on necrotizing enterocolitis in very low birth weight infants.  Dilli D,  Aydin B,  Fettah ND,  Özyazıcı E,  Beken S, Zenciroğlu A,  Okumuş N,  Özyurt BM,  İpek MŞ,  Akdağ A,  Turan Ö,  Bozdağ Ş. The Journal of pediatrics 2015; 166 (3), 545-551. e1.