Çağrı Merkezi 444 1 300

Hasta Güvenliği Uygulamaları

Hasta Güvenliği; sağlık bakım hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamıdır. Gaziosmanpaşa Hastanesinde, süreçlerdeki hataların hastaya ulaşmadan önce tespit edilmesini ve düzeltilmesini sağlamak amacıyla; altyapı kurulumu, tesis denetimleri, ölçme değerlendirmeler, analiz çalışmaları, iyileştirmeler ve eğitimle ilgili çalışmalar düzenli olarak yapılmaktadır.

Hasta güvenliğiyle ilgili aşağıdaki temel konularda çalışmalar sürdürülmektedir:

  • Hastaların doğru kimliklendirilmesi
  • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması:
  • Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması
  • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması
  • Radyasyon güvenliğinin sağlanması
  • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
  • Güvenli cerrahi uygulamaların sağlanması
  • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 01.03.2021 tarihinde yayınlanmış ve 17.04.2023 tarihinde güncellenmiştir.