Çağrı Merkezi 444 1 300

Hasta Sorumlulukları

HASTA SORUMLULUKLARI

  • Hastanın doktorunu ismiyle tanımak, önerdiği tedaviyi anlamak ve reçete ettiği ilaçları uygulamak, en başta gelen sorumluluklarından biridir. Yeterince açıklama yapılmadığını hissettiği veya konuyu iyice anlamadığı zaman, konu hakkında tamamen aydınlanıncaya kadar soru sormakla yükümlüdür.
  • Hasta, tıbbi durumu hakkında doğru ve tam bilgi vermekle sorumludur. Şikâyetlerini mevcut veya geçirdiği bulaşıcı hastalıkları, ameliyatları, uygulanan tedavileri kullandığı ilaçları ve alışkanlıkları eksiksiz ve açık bir biçimde anlatmalıdır.
  • Hasta, tedavi uygulamaları süresince durumunda meydana gelen anlık değişiklikleri ve ortaya çıkan yeni şikâyetleri tedavisinden sorumlu hekim veya hekimlere bildirmekle yükümlüdür.
  • Hasta, tanı ve tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içinde karşılamakla yükümlüdür. Tedavi giderleri bağlı olunan kurum tarafından karşılanıyorsa, hasta kurum bilgilerini doğru olarak bildirmekle ve istendiğinde belgelemekle sorumludur.
  • Hastadan, kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak kuruma ait demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazminedilir.
  • Hasta, planlanan tedaviyi reddettiği veya hekimin talimatlarına uymadığı taktirde doğacak sonuçlardan sorumludur.
  • Hastalarımızın hizmete ulaşım kolaylığının sağlanması adına hastanemizin anışmasından itibaren poliklinik katlarındaki hasta karşılama ve yönlendirme elamanları ve görevli tüm personel hizmetinizdedir.
İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 04.03.2021 tarihinde yayınlanmış ve 11.04.2023 tarihinde güncellenmiştir.