Çağrı Merkezi 444 1 300

Hasta Hakları

 

Tanı ve tedavi amacıyla veya hasta yakını olarak hastanemizden hizmet alan her bireyin, hizmet aldığı süre boyunca sahip oldukları hakların bilincinde olduğumuzu, bu haklara saygı duyduğumuzu ve bu hakların geliştirilebilmesi ve genişletilebilmesi adına çaba gösterdiğimizi belirtmek isteriz.

Hastanemizin Hasta İlişkileri Departmanı tarafından koordinesi sağlanan ve Kalite Departmanı tarafından denetlenen bu hakları, değerli ziyaretçilerimiz aldıkları hizmetin herhangi bir aşamasında talep edebilir ya da öğrenme amacıyla söz konusu metni isteyebilir.

Tanı ve tedavi amacıyla veya hasta yakını olarak hastanemizden hizmet alan her bireyin bu haklardan yararlanma hakkı bulunmaktadır.

 

HASTA HAKLARI

Sağlık hizmetleri bir insan hakkıdır ve hayati önemi nedeniyle, kişilerin hak ve sorumluluklarından ödün verilemez niteliktedir. İncelemiş olduğunuz bu kaynak T.C. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği’nden yararlanarak hazırlanmış olup, hastalarımızı sahip oldukları haklar ve hizmet alımı sırasında yerine getirmeleri gereken sorumlulukları hakkında bilgilendirme amaçlıdır.

Eşitlik içinde hizmete ulaşma hakkı

Hastanemizden hizmet alan her bir birey ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkına sahiptir.

Bilgilendirme hakkı

Hizmet alan veya almayı düşünen her birey, haklarının neler olduğunu, aldığını hizmetin içeriğini ve sunulan imkanları öğrenme hakkına sahiptir.

Kuruluşu seçme ve değiştirme hakkı

Değerli hastalarımız sağlık kurulusunu seçme, değiştirme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.

Personeli tanıma, seçme ve değiştirme hakkı

Hasta ve hasta yakınlarımız sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan hekimlerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Bilgi isteme hakkı

Hasta ve hasta yakınları sağlık durumlarıyla ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak isteme hakkına sahiptir.

Mahremiyet hakkı

Değerli hastalarımız ve yakınları gizlilik hakkına sahip olup, tanı ve tedavi süreçlerinin bütün aşamalarında bilgi mahremiyetlerini koruma hakkına sahiptir.

Rıza ve izin hakkı

Her birey tanı ve tedavi süreçleri esnasında yapılması gereken tıbbi müdahaleler için rıza talep etme ve verdiği rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma hakkına sahiptir.

Reddetme ve durdurma hakkı

Hastanemizde tedavi olan hastalarımız tedavilerinin her hangi bir aşamasında yapılan tedaviyi reddetme ve / veya durdurulmasını isteme hakkında sahiptir.

Güvenlik hakkı

Hastalarımız can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlık hizmetlerindeki risklerden ve tıbbi hatalardan korunma hakkına sahiptir.

Saygınlık görme hakkı

Hastalarımız güler yüzlü, nazik, şefkatli yaklaşımla ve temiz çağdaş bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.

Ziyaret ve refakat Hakkı

Hastalarımız hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

Dini Vecibelerini Yerine Getirme hakkı

Hastalarımız sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini yerine getirme hakkına sahiptir.

Konsültasyon ve ikinci görüş isteme hakkı

Hastalarımız tedavisi ile ilgilenen hekim dışında aynı branşta görev yapan bir başka hekimden sağlık durumu hakkında bilgi alma ya da farklı bir branştan bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakkına sahiptir.

Şikâyet / görüş ve öneri bildirme hakkı

Hastalarımız haklarının ihmali halinde hastanemizde şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

 

Doğru bir tedavi, sağlıklı bir yaşam için hasta haklarınızın ve sorumluluklarınızın farkında olun.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi olarak her zaman yanınızdayız. Görüş, öneri ve şikayetleriniz için Hasta İletişim Birimimize başvurabilir veya [email protected] adresinden mail yoluyla ulaşabilirsiniz.

İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 04.03.2021 tarihinde yayınlanmış ve 17.04.2023 tarihinde güncellenmiştir.