Çağrı Merkezi 444 1 300

Sağlık Paketleri

Yeni Yıl Check-up Paketi

MUAYENELER
 • Göz Muayenesi
 • Dahiliye Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi(Erkek)
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları Muayenesi(Kadın)
LABORATUVAR İNCELEMELERİ
 • Glukoz (AÇLIK)
 • Glikolize hemoglobin (HbA1c)
 • ALT, AST
 • Serbest T3-Serbest T4-TSH
 • Ürik asit (serum)
 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • Hemogram- CRP
 • Total Kolesterol, Trigliserid
 • Sodyum, Potasyum
 • Kalsiyum, Magnezyum
 • Anti Hbs, Hbsag
 • Anti HCV-Anti HIV
 • HDL- LDL Kolesterol
 • Vitamin B12
 • Bun, Kreatinin
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • CA-19-9
 • Gaitada gizli kan aranması
 • Total PSA (Erkek)
 • Tam idrar analizi
 • Demir, Demir Bağlama Kapasitesi
KARDİYOLOJİK İNCELEMELER
 • Elektrokardiyogram (EKG)
 • Transtorasik ekokardiyografi (EKO)
RADYOLOJİK İNCELEMELER
 • Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
 • Abdomen US, tüm
 • Mammografi ( 40 Yaş üstü Kadın)
 • Meme US (40 yaş altı Kadın)
PATOLOJİ İNCELEMELERİ
 • Sıvı bazlı sitoloji

30. Yıl Check-up Paketi

MUAYENELER
 • Dahiliye Muayenesi
 • Diyet Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları Muayenesi (Kadın)
 • Göz Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi (Erkek)
 • Kardiyoloji Muayenesi
LABORATUVAR İNCELEMELERİ
 • Anti HBs
 • ALP, AST, ALT
 • Gaitada gizli kan aranması
 • Glikolize hemoglobin (HbA1c)
 • Glukoz (AÇLIK)
 • HBsAg
 • HDL kolesterol-LDL Kolesterol
 • Hemogram-CRP
 • Bun-Kreatinin
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • Sedimentasyon
 • Serbest T3, Serbest T4, TSH
 • Sıvı bazlı sitoloji
 • Tam idrar analizi
 • Total Kolesterol-Trigliserid
 • Serbest -Total PSA (Erkek)
RADYOLOJİ İNCELEMELERİ
 • Mammografi
 • Abdomen US, tüm
 • Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
KARDİYOLOJİK İNCELEMELER
 • Elektrokardiyogram (EKG)
 • Transtorasik ekokardiyografi (EKO)

Kapsamlı Check-up Paketi

MUAYENELER
 • Üroloji Muayenesi (Erkek)
 • Dahiliye Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Kadın hastalıkları muayenesi
 • Nöroloji Muayenesi
KARDİYOLOJİK İNCELEMELER
 • Elektrokardiyogram (EKG)
 • Transtorasik ekokardiyografi (EKO)
 • Kardiyovasküler stres efor testi
LABORATUVAR İNCELEMELERİ
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • Glukoz (AÇLIK)
 • Bun, Kreatinin
 • Sodyum-Potasyum
 • ALT, AST
 • Ürik asit (serum)
 • Serbest T3-Serbest T4-TSH
 • HDL kolesterol-LDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • Hemogram-CRP
 • Sedimentasyon
 • Vitamin B12
 • Tam idrar analizi
 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • Total Kolesterol
 • HBsAg, Anti Hbs
 • Sıvı bazlı Sitoloji(Smear-Kadın)
RADYOLOJİK İNCELEMELER
 • Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
 • Tiroid USG
 • Abdomen US,
 • Meme US
 • Mammografi (40 yaş üstü)
 • Beyin MRG

Platinium Erkek Check Up Paketi

MUAYENELER
 • Nöroloji Muayenesi
 • İç Hastalıkları Muayenesi
 • Diyet Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Kulak Burun Boğaz Muayenesi
LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Hemogram,CRP
 • Glikolize hemoglobin (HbA1c)
 • Glukoz (AÇLIK)
 • İnsülin
 • ALT, AST, ALP,GGT
 • Anti HCV, Anti HIV
 • Anti HBs, HBsAg
 • Bun, Kreatinin
 • ASO
 • Romatoid faktör (RF)
 • Sedimentasyon
 • Serbest T3, Serbest T4, TSH
 • Gaitada gizli kan aranması
 • Total PSA-Serbest PSA
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • Kalsiyum (Ca), serum
 • CA-19-9
 • Demir (serum)
 • Demir bağlama kapasitesi (TIBC)
 • Ferritin
 • Folat (Folik Asit)
 • Sodyum (Na), Potasyum
 • Klor (Cl)
 • LDH (Laktik Dehidrogenaz)
 • Total testesteron
 • Serbest T4
 • Tam idrar analizi
 • LDL kolesterol, HDL Kolesterol
 • Total Kolesterol, Trigliserid
 • Homosistein
 • Ürik asit
 • Vitamin B12
 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • HDL kolesterol
RADYOLOJİK TETKİKLER
 • Tiroid US
 • Vertebral Arter RDUS
 • Karotis renkli Doppler US
 • BT, toraks
 • Tüm Abdomen MR
 • MR, beyin
TANISAL İNCELEMELER
 • Saf ses odyometrisi
 • Elektrokardiyogram (EKG)
 • Transtorasik ekokardiyografi (EKO)
 • Kardiyovasküler stress test (Efor)
 • Üroflowmetri

Platinium Kadın Check Up Paketi

MUAYENELER
 • İç Hastalıkları Muayenesi
 • Nöroloji Muayenesi
 • Diyet Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları Muayenesi
 • Kulak Burun Boğaz Muayenesi
LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Hemogram,CRP
 • Glukoz (AÇLIK)
 • İnsülin
 • Glikolize hemoglobin (HbA1c)
 • ALT, AST, ALP,GGT
 • Anti HCV, Anti HIV
 • Anti HBs, HBsAg
 • Bun, Kreatinin
 • ASO (Turbidimetrik)
 • Romatoid faktör (RF)
 • Sedimentasyon
 • Serbest T3, Serbest T4, TSH
 • Gaitada gizli kan aranması
 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • CA-19-9
 • Demir (serum)
 • Demir bağlama kapasitesi (TIBC)
 • Ferritin
 • Folat (Folik Asit)
 • Sodyum (Na)
 • Potasyum (SERUM)
 • Klor (Cl), (SERUM)
 • CA-125
 • CA-15-3
 • Prolaktin
 • Kalsiyum (Ca), serum
 • Tam İdrar Analizi
 • Total Kolesterol, Trigliserid
 • LDL kolesterol, HDL Kolesterol
 • Ürik asit (serum)
 • Vitamin B12
RADYOLOJİK TETKİKLER
 • Tiroid US
 • Vertebral Arter RDUS
 • Karotis renkli Doppler US
 • BT, toraks
 • MR, beyin
 • Tüm Abdomen MR
 • Meme US (bilateral)
TANISAL İNCELEMELER
 • Elektrokardiyogram (EKG)
 • Transtorasik ekokardiyografi (EKO)
 • Kardiyovasküler stress test (Efor)
 • Saf ses odyometrisi
PATOLOJİK TETKİKLER
 • Sıvı bazlı sitoloji

Standart Çocuk Check Up Paketi

MUAYENELER
 • Çocuk Muayenesi
LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Hemogram
 • Glukoz (AÇLIK)
 • Total Kolesterol
 • HBsAg
 • Tam İdrar Analizi
 • Gaitada gizli kan aranması
 • Kan üre azotu (BUN)
 • Anti HBs
 • Vitamin B12
 • Vitamin D3
 • CRP
RADYOLOJİK İNCELEMELER
 • Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
 • Tüm Abdomen USG

Kapsamlı Çocuk Check Up Paketi

MUAYENELER
 • Çocuk Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Diş Muayenesi
 • Kulak Burun Boğaz Muayenesi
LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Anti HBs
 • Demir (serum)
 • HBsAg
 • ALT, AST
 • Çinko
 • Ferritin
 • Folat (Folik Asit)
 • Glukoz (AÇLIK)
 • Kalsiyum (Ca), serum
 • Kreatinin (SERUM)
 • Tam idrar analizi
 • HDL kolesterol
 • Total Kolesterol
 • Hemogram
 • Trigliserid
 • Kan üre azotu (BUN)
 • Vitamin B12
 • 25-Hidroksi Vitamin D3
 • Serbest T3-Serbest T4
 • Gaitada gizli kan aranması
DİĞER İNCELEMELER
 • Abdomen US, tüm
 • Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
 • Panaromik film

Kanserden Korkma Erkek Genetikli Check Up Paketi

MUAYENELER
 • Üroloji Muayenesi
 • İç Hastalıkları Muayenesi
 • Tıbbi Genetik Muayenesi
LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Hemogram
 • Kreatinin (SERUM)
 • Sedimentasyon
 • ALT,AST
 • Albümin (SERUM)
 • Total Protein (serum)
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • CA-19-9
 • Tam idrar analizi (Strip+Mikroskopi)
 • Gaitada gizli kan aranması
 • Serbest PSA, Total PSA
 • Anti tiroglobulin antikor (Anti TG)
RADYOLOJİK TETKİKLER
 • Akciğer grafisi (iki yön)
 • Abdomen US, tüm
 • Tiroid US
 • BT, toraks
TANISAL İNCELEMELER
 • Üroflowmetri
GENETİKSEL İNCELEMELER
 • Ailesel Kanser Paneli

Kanserden Korkma Kadın Genetikli Check Up Paketi

MUAYENELER
 • İç Hastalıkları Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları Muayenesi
 • Tıbbi Genetik Muayenesi
LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Hemogram
 • Kreatinin (SERUM)
 • Sedimentasyon
 • ALT, Alanin aminotransferaz
 • AST (Aspartat transaminaz)
 • Albümin (SERUM)
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • CA-19-9
 • CA-125
 • CA-15-3
 • Tam idrar analizi (Strip+Mikroskopi)
 • Gaitada gizli kan aranması
 • Anti tiroglobulin antikor (Anti TG)
RADYOLOJİK TETKİKLER
 • Akciğer grafisi (iki yön)
 • Abdomen US, tüm
 • Tiroid US
 • BT, toraks
 • Meme US (bilateral)
 • Mammografi (40 Yaş üstü)
PATOLOJİK TETKİKLER
 • Sıvı bazlı sitoloji
GENETİK İNCELEMELER
 • Ailesel Kanser Paneli

Kalp Sağlığı Check Up Paketi

MUAYENELER
 • Kardiyoloji Muayenesi
LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Hemogram
 • Troponin T
 • CRP (Nefelometrik veya turbidimetrik)
 • Ürik asit (serum)
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • Homosistein
 • Lipoprotein a
RADYOLOJİK TETKİKLER
 • BT Koroner anjiografi
KARDİYOLOJİK İNCELEMELER
 • Elektrokardiyogram (EKG)
 • Transtorasik ekokardiyografi (EKO)
 • Kardiyovasküler stress test (Efor)

Sağlık Paketlerimiz

Özel Check UP paketlerimiz, kişisel sağlık ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş kapsamlı sağlık taramaları içermekte, erken teşhis ve önleyici sağlık bakımı ile uzun süreli sağlığınızı korumayı hedeflemektedir. Bu paketlerimiz ile sağlık risklerini en aza indirgemeyi ve hastalarımıza sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri için gerekli bilgi ve rehberliği sağlamayı amaçlıyoruz. Check Up paketleri, hastalarımıza kendi sağlıklarını daha iyi anlamaları ve yönetmeleri için detaylı iç görüler sunarak, yaşam kalitelerini artırmakta önemli bir rol oynamaktadır.

İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 05.03.2021 tarihinde yayınlanmış ve 19.06.2023 tarihinde güncellenmiştir.