Çağrı Merkezi 444 1 300

Sağlık Paketleri

Platinium Erkek Check Up Paketi

MUAYENELER
 • Check Up doktoru muayenesi
 • Nöroloji Muayenesi
 • Diyetisyen Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • KBB Muayenesi
 • Diş Hekimi Muayenesi
LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Hemogram
 • Açlık Kan Şekeri
 • Açlık İnsülin
 • HbA1c
 • ALT
 • AST
 • ALP
 • GGT
 • Anti-HCV
 • Anti-HIV
 • Anti-HBS
 • HBsAg
 • CRP
 • Kreatinin
 • ASO
 • RF (Romatoid Faktör)
 • Sedimentasyon
 • TSH
 • FT4
 • BUN
 • Gaitada Gizli Kan
 • Serbest PSA
 • Total PSA
 • Kalsiyum
 • Tam İdrar Analizi
 • Total Kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • Trigliserid
 • Homosistein
 • Lipoprotein A
 • Ürik asit
 • Vitamin B12
 • CEA
 • CA19-9
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • 25 OH Vit D3:
 • Folik Asit
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Klor
 • LDH
 • Testesteron
RADYOLOJİK TETKİKLER
 • Tiroid USG
 • Karotis Doppler USG
 • Akciğer BT
 • Üroflowmetri
 • Odiyometri
 • Beyin MR
 • Panoromik Diş Röntgeni
KARDİYOLOJİK TETKİKLER
 • EKG
 • EKO
 • Efor Treadmill
TİBBİ GENETİK MUAYENESİ
 • Kromozom Analizi
 • Kapsamlı Kanser Paneli (AC, Meme, Over, Pankreas, Tiroid Kanserleri)
 • Tüm Genom Dizileme
 • Spor Genetiği Paneli
 • Nütrigenetik Paneli

Platinium Kadın Check Up Paketi

MUAYENELER
 • Check Up doktoru muayenesi
 • Nöroloji Muayenesi
 • Diyetisyen Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
 • KBB Muayenesi
 • Diş Hekimi Muayenesi
LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Hemogram
 • Açlık Kan Şekeri
 • Açlık İnsülin
 • HbA1c
 • ALT
 • AST
 • ALP
 • GGT
 • Anti-HCV
 • Anti-HIV
 • Anti-HBS
 • HBsAg
 • CRP
 • Kreatinin
 • ASO
 • RF (Romatoid Faktör)
 • Sedimentasyon
 • TSH
 • FT4
 • BUN
 • Gaitada Gizli Kan
 • Prolaktin
 • Kalsiyum
 • Tam İdrar Analizi
 • Total Kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • Trigliserid
 • Homosistein
 • Lipoprotein A
 • Ürik asit
 • Vitamin B12
 • CEA
 • CA19-9
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • 25 OH Vit D3:
 • Folik Asit
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Klor
 • CA 125
 • CA 15-3
RADYOLOJİK TETKİKLER
 • Tiroid USG
 • Karotis Doppler USG
 • Akciğer BT
 • Odiyometri
 • Beyin MR
 • Tüm Batın MR
 • Panoromik diş röntgeni
 • Bileteral Meme USG(TEK TARAF)
 • Mamaografi (40 yaş üstü)(TEK TARAF)
KARDİYOLOJİK TETKİKLER
 • EKG
 • EKO
 • Efor Treadmill
PATOLOJİK TETKİKLER
 • PAP Smear
TİBBİ GENETİK MUAYENESİ
 • Kromozom Analizi
 • Trombofili Paneli (35 yaş üstü)
 • Kapsamlı Kanser Paneli (AC, Meme, Over, Pankreas, Tiroid Kanserleri)
 • Tüm Genom Dizileme
 • Spor Genetiği Paneli
 • Nütrigenetik Paneli

Standart Erkek Check Up Paketi

MUAYENELER
 • Dahiliye Muayenesi
 • Diyetisyen Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Hemogram
 • Açlık Kan Şekeri
 • HbA1c
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • HDL
 • LDL
 • Total Kolesterol
 • Sedimentasyon
 • BUN/ÜRE
 • Kreatinin
 • TSH
 • Tam İdrar Tetkiki
 • Gaitada Gizli Kan
 • Total PSA
RADYOLOJİK TETKİKLER
 • Akciğer Grafisi
 • Tüm Batın USG
KARDİYOLOJİK TETKİKLER
 • EKG
 • EKO
TİBBİ GENETİK MUAYENESİ
 • Kromozom Analizi
 • Kapsamlı Kanser Paneli (AC, Meme, Over, Pankreas, Tiroid Kanserleri)

Standart Kadın (40 Yaş Altı) Check Up Paketi

MUAYENELER
 • Dahiliye Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Hemogram
 • Açlık Kan Şekeri
 • HbA1c
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • HDL
 • LDL
 • Total Kolesterol
 • Sedimentasyon
 • BUN/ÜRE
 • Kreatinin
 • TSH
 • Tam İdrar Tetkiki
 • Gaitada Gizli Kan
RADYOLOJİK TETKİKLER
 • Akciğer Grafisi
 • Tüm Batın USG
 • Bileteral Meme USG
KARDİYOLOJİK TETKİKLER
 • EKG
 • EKO
 • Efor (gerek görülürse)
PATOLOJİK TETKİKLER
 • PAP Smear taraması
TİBBİ GENETİK MUAYENESİ
 • Kromozom Analizi
 • Kapsamlı Kanser Paneli (AC, Meme, Over, Pankreas, Tiroid Kanserleri)

Standart Kadın (40 Yaş Üstü) Check Up Paketi

MUAYENELER
 • Dahiliye Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Hemogram
 • Açlık Kan Şekeri
 • HbA1c
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • HDL
 • LDL
 • Total Kolesterol
 • Sedimentasyon
 • BUN/ÜRE
 • Kreatinin
 • TSH
 • Tam İdrar Tetkiki
 • Gaitada Gizli Kan
RADYOLOJİK TETKİKLER
 • Akciğer Grafisi
 • Tüm Batın USG
 • Bileteral Meme USG
 • Mammografi
KARDİYOLOJİK TETKİKLER
 • EKG
 • EKO
PATOLOJİK TETKİKLER
 • PAP Smear taraması
TİBBİ GENETİK MUAYENESİ
 • Kromozom Analizi
 • Trombofili Paneli
 • Kapsamlı Kanser Paneli (AC, Meme, Over, Pankreas, Tiroid Kanserleri)

Standart Çocuk Check Up Paketi

MUAYENELER
 • Check Up Muayenesi
 • Çocuk Hastalıkları Muayenesi
 • KBB Muayenesi
LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Hemogram
 • Glukoz
 • Total Kolesterol
 • HBsAg
 • Tam İdrar Tetkiki
 • Gaitada Gizli Kan
 • Bun
 • anti HBS
RADYOLOJİK TETKİKLER
 • Akciğer Grafisi

Kapsamlı Çocuk Check Up Paketi

MUAYENELER
 • Check Up Muayenesi
 • Çocuk Hastalıkları Muayenesi
 • KBB Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Diş Sağlığı ve Hastalıkları Muayenesi
LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Hemogram
 • Açlık Kan Şekeri
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • Vitamin B 12
 • ALT
 • AST
 • FT4
 • TSH
 • Kreatinin
 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • Anti HBS
 • Tam İdrar Tetkiki
 • Gaitada Gizli Kan
ÇOCUK KARDİYOLOJİ MUAYENESİ
 • Çocuk Kardiyoloji Muayenesi
 • Çocuk EKO
RADYOLOJİK TETKİK
 • Akciğer grafisi
TİBBİ GENETİK MUAYENESİ
 • Kromozom Analizi

Kanserden Korkma Erkek Check Up Paketi

MUAYENELER
 • Check Up muayenesi
 • Gastroenteroloji Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Hemogram
 • Kreatinin
 • Sedimentasyon
 • ALT
 • AST
 • Anti TG/Tiroglobulin
 • Albümin
 • Total Protein
 • CEA
 • CA19-9
 • Tam İdrar Tetkiki
 • Gaitada Gizli Kan
 • Serbest PSA
 • Total PSA
 • Üroflowmetri
RADYOLOJİK TETKİKLER
 • Çift yönlü Akciğer Grafisi
 • Tüm Batın USG
 • Tiroid USG
 • Akciğer tomografisi
 • Kolonoskopi
GENETİK TETKİKLER
 • Tibbi Genetik Muayenesi
 • Kapsamlı Kanser Paneli (AC, Meme, Over, Pankreas, Tiroid Kanserleri)

Kanserden Korkma Kadın (40 Yaş Altı) Check Up Paketi

MUAYENELER
 • Check Up muayenesi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Hemogram
 • Kreatinin
 • Sedimentasyon
 • ALT
 • AST
 • Anti TG / Tiroglobulin
 • Albümin
 • CEA
 • CA 19-9
 • CA 125
 • CA 15-3
 • Tam İdrar Tetkiki
 • Gaitada Gizli Kan
RADYOLOJİK TETKİKLER
 • Çift yönlü Akciğer Grafisi
 • Tüm Batın USG
 • Tiroid USG
 • Akciğer tomografisi
 • Bileteral Meme USG
PATOLOJİK TETKİKLER
 • PAP Smear
GENETİK TETKİKLER
 • Tibbi Genetik Muayenesi
 • Kapsamlı Kanser Paneli (AC, Meme, Over, Pankreas, Tiroid Kanserleri)

Kanserden Korkma Kadın (40 Yaş Üstü) Check Up Paketi

MUAYENELER
 • Check Up muayenesi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Hemogram
 • Kreatinin
 • Sedimentasyon
 • ALT
 • AST
 • Anti TG / Tiroglobulin
 • Albümin
 • CEA
 • CA 19-9
 • CA 125
 • CA 15-3
 • Tam İdrar Tetkiki
 • Gaitada Gizli Kan
RADYOLOJİK TETKİKLER
 • Çift yönlü Akciğer Grafisi
 • Tüm Batın USG
 • Tiroid USG
 • Akciğer tomografisi
 • Bileteral Meme USG
 • Mammografi
PATOLOJİK TETKİKLER
 • PAP Smear testi
GENETİK TETKİKLER
 • Tibbi Genetik Muayenesi
 • Kapsamlı Kanser Paneli (AC, Meme, Over, Pankreas, Tiroid Kanserleri)

Kalp Sağlığı Check Up Paketi

MUAYENELER
 • Kardiyoloji Muayenesi
LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Hemogram
 • Troponin
 • CRP
 • Ürik Asit
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • Homosistein
 • Lipoprotein A
RADYOLOJİK TETKİKLER
 • EKG
 • EKO
 • Efor
 • BT Anjiyo
GENETİK TETKiKLER
 • Trombofili Paneli

Sindirim Sistemi Check Up Paketi

MUAYENELER
 • Gastroenteroloji Muayenesi
LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Açlık Kan Şekeri
 • AST
 • ALT
 • Ferritin
 • Üre
 • Kreatinin
 • Helicobakter pylori tetkiki
RADYOLOJİK TETKİKLER
 • Gastroskopi
 • Endoskopi
 • Tüm Batın USG
GENETİK TETKiKLER
 • Çölyak Gen Analizi

45 Yaş Üstü Damar Sağlığı Check Up Paketi

MUAYENELER
 • Kalp Damar Cerrahisi Muayenesi
LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Hemogram
RADYOLOJİK TETKİKLER
 • Karotis Doppler USG
 • Abdominal Aort Renkli Doppler USG
 • Alt Ekstremite Arteriyel Doppler tek taraf
 • Alt Ekstremite Venöz Doppler tek taraf
GENETİK TETKiKLER
 • Trombofili Paneli