Çağrı Merkezi 444 1 300

Sağlık Paketleri

Yeni Yıl Check-up Paketi

MUAYENELER
 • Göz Muayenesi
 • Dahiliye Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi(Erkek)
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları Muayenesi(Kadın)
LABORATUVAR İNCELEMELERİ
 • Glukoz (AÇLIK)
 • Glikolize hemoglobin (HbA1c)
 • ALT, AST
 • Serbest T3-Serbest T4-TSH
 • Ürik asit (serum)
 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • Hemogram- CRP
 • Total Kolesterol, Trigliserid
 • Sodyum, Potasyum
 • Kalsiyum, Magnezyum
 • Anti Hbs, Hbsag
 • Anti HCV-Anti HIV
 • HDL- LDL Kolesterol
 • Vitamin B12
 • Bun, Kreatinin
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • CA-19-9
 • Gaitada gizli kan aranması
 • Total PSA (Erkek)
 • Tam idrar analizi
 • Demir, Demir Bağlama Kapasitesi
KARDİYOLOJİK İNCELEMELER
 • Elektrokardiyogram (EKG)
 • Transtorasik ekokardiyografi (EKO)
RADYOLOJİK İNCELEMELER
 • Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
 • Abdomen US, tüm
 • Mammografi ( 40 Yaş üstü Kadın)
 • Meme US (40 yaş altı Kadın)
PATOLOJİ İNCELEMELERİ
 • Sıvı bazlı sitoloji

30. Yıl Check-up Paketi

MUAYENELER
 • Dahiliye Muayenesi
 • Diyet Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları Muayenesi (Kadın)
 • Göz Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi (Erkek)
 • Kardiyoloji Muayenesi
LABORATUVAR İNCELEMELERİ
 • Anti HBs
 • ALP, AST, ALT
 • Gaitada gizli kan aranması
 • Glikolize hemoglobin (HbA1c)
 • Glukoz (AÇLIK)
 • HBsAg
 • HDL kolesterol-LDL Kolesterol
 • Hemogram-CRP
 • Bun-Kreatinin
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • Sedimentasyon
 • Serbest T3, Serbest T4, TSH
 • Sıvı bazlı sitoloji
 • Tam idrar analizi
 • Total Kolesterol-Trigliserid
 • Serbest -Total PSA (Erkek)
RADYOLOJİ İNCELEMELERİ
 • Mammografi
 • Abdomen US, tüm
 • Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
KARDİYOLOJİK İNCELEMELER
 • Elektrokardiyogram (EKG)
 • Transtorasik ekokardiyografi (EKO)

Kapsamlı Check-up Paketi

MUAYENELER
 • Üroloji Muayenesi (Erkek)
 • Dahiliye Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Kadın hastalıkları muayenesi
 • Nöroloji Muayenesi
KARDİYOLOJİK İNCELEMELER
 • Elektrokardiyogram (EKG)
 • Transtorasik ekokardiyografi (EKO)
 • Kardiyovasküler stres efor testi
LABORATUVAR İNCELEMELERİ
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • Glukoz (AÇLIK)
 • Bun, Kreatinin
 • Sodyum-Potasyum
 • ALT, AST
 • Ürik asit (serum)
 • Serbest T3-Serbest T4-TSH
 • HDL kolesterol-LDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • Hemogram-CRP
 • Sedimentasyon
 • Vitamin B12
 • Tam idrar analizi
 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • Total Kolesterol
 • HBsAg, Anti Hbs
 • Sıvı bazlı Sitoloji(Smear-Kadın)
RADYOLOJİK İNCELEMELER
 • Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
 • Tiroid USG
 • Abdomen US,
 • Meme US
 • Mammografi (40 yaş üstü)
 • Beyin MRG

Platinium Erkek Check Up Paketi

MUAYENELER
 • Nöroloji Muayenesi
 • İç Hastalıkları Muayenesi
 • Diyet Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Kulak Burun Boğaz Muayenesi
LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Hemogram,CRP
 • Glikolize hemoglobin (HbA1c)
 • Glukoz (AÇLIK)
 • İnsülin
 • ALT, AST, ALP,GGT
 • Anti HCV, Anti HIV
 • Anti HBs, HBsAg
 • Bun, Kreatinin
 • ASO
 • Romatoid faktör (RF)
 • Sedimentasyon
 • Serbest T3, Serbest T4, TSH
 • Gaitada gizli kan aranması
 • Total PSA-Serbest PSA
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • Kalsiyum (Ca), serum
 • CA-19-9
 • Demir (serum)
 • Demir bağlama kapasitesi (TIBC)
 • Ferritin
 • Folat (Folik Asit)
 • Sodyum (Na), Potasyum
 • Klor (Cl)
 • LDH (Laktik Dehidrogenaz)
 • Total testesteron
 • Serbest T4
 • Tam idrar analizi
 • LDL kolesterol, HDL Kolesterol
 • Total Kolesterol, Trigliserid
 • Homosistein
 • Ürik asit
 • Vitamin B12
 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • HDL kolesterol
RADYOLOJİK TETKİKLER
 • Tiroid US
 • Vertebral Arter RDUS
 • Karotis renkli Doppler US
 • BT, toraks
 • Tüm Abdomen MR
 • MR, beyin
TANISAL İNCELEMELER
 • Saf ses odyometrisi
 • Elektrokardiyogram (EKG)
 • Transtorasik ekokardiyografi (EKO)
 • Kardiyovasküler stress test (Efor)
 • Üroflowmetri

Platinium Kadın Check Up Paketi

MUAYENELER
 • İç Hastalıkları Muayenesi
 • Nöroloji Muayenesi
 • Diyet Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları Muayenesi
 • Kulak Burun Boğaz Muayenesi
LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Hemogram,CRP
 • Glukoz (AÇLIK)
 • İnsülin
 • Glikolize hemoglobin (HbA1c)
 • ALT, AST, ALP,GGT
 • Anti HCV, Anti HIV
 • Anti HBs, HBsAg
 • Bun, Kreatinin
 • ASO (Turbidimetrik)
 • Romatoid faktör (RF)
 • Sedimentasyon
 • Serbest T3, Serbest T4, TSH
 • Gaitada gizli kan aranması
 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • CA-19-9
 • Demir (serum)
 • Demir bağlama kapasitesi (TIBC)
 • Ferritin
 • Folat (Folik Asit)
 • Sodyum (Na)
 • Potasyum (SERUM)
 • Klor (Cl), (SERUM)
 • CA-125
 • CA-15-3
 • Prolaktin
 • Kalsiyum (Ca), serum
 • Tam İdrar Analizi
 • Total Kolesterol, Trigliserid
 • LDL kolesterol, HDL Kolesterol
 • Ürik asit (serum)
 • Vitamin B12
RADYOLOJİK TETKİKLER
 • Tiroid US
 • Vertebral Arter RDUS
 • Karotis renkli Doppler US
 • BT, toraks
 • MR, beyin
 • Tüm Abdomen MR
 • Meme US (bilateral)
TANISAL İNCELEMELER
 • Elektrokardiyogram (EKG)
 • Transtorasik ekokardiyografi (EKO)
 • Kardiyovasküler stress test (Efor)
 • Saf ses odyometrisi
PATOLOJİK TETKİKLER
 • Sıvı bazlı sitoloji

Standart Çocuk Check Up Paketi

MUAYENELER
 • Çocuk Muayenesi
LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Hemogram
 • Glukoz (AÇLIK)
 • Total Kolesterol
 • HBsAg
 • Tam İdrar Analizi
 • Gaitada gizli kan aranması
 • Kan üre azotu (BUN)
 • Anti HBs
 • Vitamin B12
 • Vitamin D3
 • CRP
RADYOLOJİK İNCELEMELER
 • Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
 • Tüm Abdomen USG

Kapsamlı Çocuk Check Up Paketi

MUAYENELER
 • Çocuk Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Diş Muayenesi
 • Kulak Burun Boğaz Muayenesi
LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Anti HBs
 • Demir (serum)
 • HBsAg
 • ALT, AST
 • Çinko
 • Ferritin
 • Folat (Folik Asit)
 • Glukoz (AÇLIK)
 • Kalsiyum (Ca), serum
 • Kreatinin (SERUM)
 • Tam idrar analizi
 • HDL kolesterol
 • Total Kolesterol
 • Hemogram
 • Trigliserid
 • Kan üre azotu (BUN)
 • Vitamin B12
 • 25-Hidroksi Vitamin D3
 • Serbest T3-Serbest T4
 • Gaitada gizli kan aranması
DİĞER İNCELEMELER
 • Abdomen US, tüm
 • Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
 • Panaromik film

Kanserden Korkma Erkek Genetikli Check Up Paketi

MUAYENELER
 • Üroloji Muayenesi
 • İç Hastalıkları Muayenesi
 • Tıbbi Genetik Muayenesi
LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Hemogram
 • Kreatinin (SERUM)
 • Sedimentasyon
 • ALT,AST
 • Albümin (SERUM)
 • Total Protein (serum)
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • CA-19-9
 • Tam idrar analizi (Strip+Mikroskopi)
 • Gaitada gizli kan aranması
 • Serbest PSA, Total PSA
 • Anti tiroglobulin antikor (Anti TG)
RADYOLOJİK TETKİKLER
 • Akciğer grafisi (iki yön)
 • Abdomen US, tüm
 • Tiroid US
 • BT, toraks
TANISAL İNCELEMELER
 • Üroflowmetri
GENETİKSEL İNCELEMELER
 • Ailesel Kanser Paneli

Kanserden Korkma Kadın Genetikli Check Up Paketi

MUAYENELER
 • İç Hastalıkları Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları Muayenesi
 • Tıbbi Genetik Muayenesi
LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Hemogram
 • Kreatinin (SERUM)
 • Sedimentasyon
 • ALT, Alanin aminotransferaz
 • AST (Aspartat transaminaz)
 • Albümin (SERUM)
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • CA-19-9
 • CA-125
 • CA-15-3
 • Tam idrar analizi (Strip+Mikroskopi)
 • Gaitada gizli kan aranması
 • Anti tiroglobulin antikor (Anti TG)
RADYOLOJİK TETKİKLER
 • Akciğer grafisi (iki yön)
 • Abdomen US, tüm
 • Tiroid US
 • BT, toraks
 • Meme US (bilateral)
 • Mammografi (40 Yaş üstü)
PATOLOJİK TETKİKLER
 • Sıvı bazlı sitoloji
GENETİK İNCELEMELER
 • Ailesel Kanser Paneli

Kalp Sağlığı Check Up Paketi

MUAYENELER
 • Kardiyoloji Muayenesi
LABORATUVAR TETKİKLERİ
 • Hemogram
 • Troponin T
 • CRP (Nefelometrik veya turbidimetrik)
 • Ürik asit (serum)
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • Homosistein
 • Lipoprotein a
RADYOLOJİK TETKİKLER
 • BT Koroner anjiografi
KARDİYOLOJİK İNCELEMELER
 • Elektrokardiyogram (EKG)
 • Transtorasik ekokardiyografi (EKO)
 • Kardiyovasküler stress test (Efor)
İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 05.03.2021 tarihinde yayınlanmış ve 19.06.2023 tarihinde güncellenmiştir.