Çağrı Merkezi 444 1 300

Çalışan Güvenliği Uygulamaları

Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde Çalışan Hakları Ve Güvenliği konusunda standartlar belirlenmiş olup bu çalışmaları takip etmek amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kurulmuştur.

Birim, aşağıdaki ana başlıklar altında çalışmalar yapmaktadır:

  • El hijyenine bağlı risklerin azaltılması
  • Çalışanların bulaşıcı hastalık riskinin azaltılması
  • Çok yüksek riskli bölümde çalışanların bulaşıcı hastalık riskinin azaltılması
  • Çalışanların yaralanma riskinin azaltılması
  • Çalışanlar üzerinde radyasyon riskinin azaltılması
  • Çalışanlar üzerinde toksik ajanların risklerinin azaltılması
  • Çalışanların günlük iş stresinden kaynaklanan risklerinin azaltılması
  • Çalışanlarının daha rahat ve güvenli bir ortamda hizmet vermesi
  • Çalışanlara yönelik şiddet olaylarının önlenmesi
İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 01.03.2021 tarihinde yayınlanmış ve 17.04.2023 tarihinde güncellenmiştir.