Çağrı Merkezi 444 1 300

Çevreyi Korumaya Yönelik Uygulamalar

Gaziosmanpaşa Hastanesi misyonu ve vizyonu doğrultusunda kaliteli hizmet anlayışıyla çalışırken çevreye saygılı, duyarlı ve sorumluluğun farkına vararak görevlerini yerine getirmektedir. Globalleşen dünyamızda nüfusun hızla artmasıyla doğru orantılı olarak atık çeşitliliği ve miktarının artması tüm ülkelerin ve insanlığın ortak sorunu haline gelmiştir. Gaziosmanpaşa Hastanesi olarak bu sorumluluk bilinciyle tüm çalışanlarımıza, kurum içi ve kurum dışı yaşamlarında çevre koruma bilinci ile hareket etmeleri için atıkların;

  • Çeşitleri ve çevreye verdiği zararlar minimize edilmesi
  • Çevreye geri kazandırılması
  • Kaynağında ayrıştırılması ve bertarafı konularında sürekli bilgilendirmeler yapılmakta, eğitimler verilmektedir.

Çevre ile ilgili tüm yerel, ulusal kanun ve yönetmeliklere uymakla beraber, hastanemizden çıkan;

  • Evsel Atıklar
  • Geri Dönüşüm (Kâğıt, Ambalaj, Cam, elektronik) Atıkları
  • Radyoaktif Atıklar
  • Tıbbi Atıklar
  • Tehlikeli Atıklar

Kaynağında ayrıştırılmakta, çevreye zarar vermeden lisanslı firmalara verilerek bertarafı sağlanmaktadır.

İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 01.03.2021 tarihinde yayınlanmış ve 17.04.2023 tarihinde güncellenmiştir.