Çağrı Merkezi 444 1 300

Değerlerimiz

ETİK: Hastalarımızın başarılı tedavisi önceliğimizdir. Bu kapsamda;


Hastane Yönetimi Ve Tüm Çalışanlar Olarak;

•      Hastaya ve hasta haklarına saygılı olmak

•      Mesleki ve bilimsel sorumluluk taşımak

•      Görevimizi yerine getirirken dil, din, mezhep, ırk, yaş, cinsiyet ve siyasi düşünce ayrılıklarından etkilenmemek

•      İşini doğru ve severek yapmak, kurumu sahiplenmek

•      Kendini geliştirmek için çalışmak

•      Şikâyet ve önerileri dinlemek, çözüm üretmek

•      Verdiği sözleri tutmak, ahde vefa duygusuna sahip olmak

•      Kurumun güven ve itibarını sarsan davranışlardan kaçınmak esastır.

Sunduğumuz Sağlık Hizmeti Yönünden;

•      Ulusal ve Uluslararası hukuka uygun çalışmak

•      Hizmet kalitesinin yükseltilmesi, hasta ve çalışan memnuniyetinin artırılması için çalışmak

•      Kadın çalışanlarımız başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamak

•      Hastanenin vizyon ve misyonuna uygun hareket etmek esastır.


GÜVEN: Hastalarımızın kendilerini güvenerek emanet ettiği bir kurum olmak esastır.

YETKİNLİK: Sağlık hizmetlerimizi profesyonellerle vermek esastır.

YENİLİKÇİ: Sağlık hizmetlerimizi en son teknoloji ile yeni yaklaşım ve uygulamalarla sunmak için çalışmak esastır.

İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 01.03.2021 tarihinde yayınlanmış ve 18.11.2023 tarihinde güncellenmiştir.