Çağrı Merkezi 444 1 300

İK Politikası ve Uygulamaları

İnsan Kaynakları Politikamız

  • Personelin nitelik ve nicelik bakımından planlamasını yapmak, işe ve kültürümüze uygun personelin istihdamını gerçekleştirmek
  • Personelin verimliliğini ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak
  • Etkin bir eğitim planı ve programı ile tüm personele kişisel gelişim (kariyer yapma) imkanı sağlamak
  • Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak
  • Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek
  • Tüm personelin yöneticileriyle birlikte çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı meydana getirmek ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine çaba göstermek
  • Açık iletişim ortamı sağlamak
  • Kariyer planlamasında herkese eşit ölçüde fırsat olanakları sağlayarak çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek.
  • Çalışanların şirket değerlerini benimseyip yaşatabilecekleri istikrarlı ve huzur veren bir çalışma ortamı yaratabilmektir.
İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 04.03.2021 tarihinde yayınlanmış ve 14.03.2023 tarihinde güncellenmiştir.