Çağrı Merkezi 444 1 300

Eğitimcilerimizle Tanışın

NERİMAN BOSTANCI

NERİMAN BOSTANCI

2008-2009 Safranbolu Sağlık Meslek lisesinden mezun oldum. 2009 yılında Yıldıztabya Bilge hastanesinde Acil Servis bölümünde 1 yıl çalıştım. 2010 yılında hastanemiz bünyesinde Kalp Damar Cerrahisi servisinde çalışmaya başladım.Kurum içerisinde Dahiliye servisi, Yoğun bakım alanlarında çalıştım. 2014 yılından itibaren Genel Cerrahi Servis Sorumlu hemşiresi olarak görevime devam etmekteyim. Eğitici Eğitimi Sertifikasına sahip olup,klinik eğitimci olarak görev almaktayım.

FİLİZ BEYAZ

FİLİZ BEYAZ

1988 Trakya Üniversitesi Hemşirelik mezunuyum. Üniversitenin göğüs hastalıkları servisinde 2 yıl çalıştım.1990 -19​98yılları arasında Cerrahı Servis Sorumlusu olarak görev yaptım. 1998 İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde Ercp/Endoskopi hemşiresi olarak görev aldım ve sertifikasına sahibim.1998 -2010 yılları arasında Endoskopi Sorumlu hemsiresi olarak Acıbadem Hastanesinde görev yaptım. 2010 yılından itibaren hastanemiz bünyesinde Medikal Onkolojı ve Kemotoropı Sorumlu hemşiresi olarak görev yapmaktayım.Eğitici Eğitimi Sertifikasına sahip olup Klinik Eğitimci olarak görev almaktadır.

UĞUR DURMAZ

UĞUR DURMAZ

2003 Yılında Reyhanlı 70. Yıl Anadolu Sağlık Meslek lisesi Acil tıp teknisyenliği mezunu olup 20 yıllık iş tecrübesinde Pediatrik/ Erişkin Acil Servis, Yoğun Bakım ,VIP Genel Cerrahi, Anjio Laboratuarı , Nükleer tıp , Onkoloji ve kemoterapi Servis Sorumlusu , Süpervizör olarak çalışmıştır.2007 yılında İstanbul üniversitesi Sivil Savunma bölümünden,2021 yılında İşletme fakültesinden mezun olmuştur. Eğitici Eğitimi Sertifikasına / NRP sertifikasına / Birey ve Aileler için Afet Farkındalık eğitimi eğitmen sertifikasına ve afet ve acil durumlar ile ilgili gerekli sertifikalara sahiptir. Uluslararası hasta güvenliği kongresinde pediatrik acil müdahale (broselow pediatrik emergency tape ) konusunda sözlü sunum yapmıştır. Kurumumuzda Acil Servis ve Askom koordinatörü / Yeni Yüzyıl üniversitesi Gaziosmanpaşa hastanesi medikal arama kurtarma ekip lideri /Sağlık bakanlığı umke görevlisi ve Klinik Eğitimci olarak görevine devam etmektedir.

SİBEL SEZER

SİBEL SEZER

2000 yılında Marmara Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri’ nden (“Nükleer Radyasyon ve Dedeksiyon Sistemleri”- Ön Proje) mezun olmuştur. 2000-2002 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Nükleer Tıp A.B.D.’da staj yapmış ve akabinde Mediko Sosyal Öğrenci olarak çalışmıştır. 2006 yılında Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’ndan (“Hemşirelerin Hastane İnfeksiyonları ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışlarının belirlenmesi”-Bitirme Projesi ) mezun olmuştur. 2010 yılında Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Yüksek Lisans’ dan (İç Hastalıkları Hemşireliği- “Diyabetli Hastaların Retinopati Bilinci” - Bitirme Tezi) mezunu olup Uzman Hemşire unvanını kazanmıştır. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği’ nden mezun olmuştur. 2022 yılında Haliç Üniversitesi İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programına devam ederek akademik kariyerinde ilerlemektedir. Kururumuzda 2006 yılından bu yana Dahiliye Kliniği (2 yıl), Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi (4 yıl), Genel Yoğun Bakım Ünitesi (3 yıl), Yoğun Bakım Eğitim Hemşiresi (1 yıl), Enfeksiyon kontrol Hemşiresi (1 yıl), Hemovijilans Hemşiresi (5 yıl) ile birlikte Diyabet Eğitim Hemşiresi (4 yıl), Donör Savunuculuğu (2 yıl). Mevcut olduğu sertifikalar; 2016 yılında T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı “Diğer Sağlık Personeli” sertifikasına, 2018 yılında “Eğiticinin Eğitimi” sertifikasına sahip olup Klinik Eğitimci, 2018 yılında Sağlık Bakanlığı onaylı “ Diyabet Eğitim Hemşiresi” sertifikasına, 2019 yılında Sağlık Bakanlığı onaylı “Yoğun Bakım Hemşireliği” sertifikasına, 2020 yılında “IME-DC Kan Şeker Ölçüm Sistemleri” sertifikalı eğitim verme yetkinliği sahiptir. Bir çok kongre, seminer , kurs ve toplantılara katılmıştır. 2022 yılı Şubat ayından itibaren İş Yeri Hemşireliği görevine atanmıştır.

ESRA TOKTAŞ

ESRA TOKTAŞ

2005 yılında Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’ndan mezun olmuştur.2005-2009 yılları arasında acil servis,cerrahi,kardiyoloji ve KVC hemşireliği yapmıştır. 2009-2017 yılları arasında Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği ve Eğitim Hemşireliği görevlerinde bulunmuştur. 2017-2021 yılları arasında Özel hastanede başhemşirelik yapmıştır.2021 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünden mezun olmuştur. 2014 yılında TSE ‘den (Türk Standartları Enstitüsü) Toplam Kalite Yönetimi, Dökümantasyon ve İç Tetkikçi sertifikalarını almıştır. 2016 yılında İlk yardım Eğitmenliği, ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı “Diğer Sağlık Personeli” sertifikası, 2020 yılında NLP (Neuro Linguistic Programming) belgesi ,2021 yılında İleri Seviye Yaşam Koçluğu ve 2022 yılında Eğiticinin Eğitimi sertifikalarına sahip olup klinik eğitimcidir.2022 yılından bu yana kurumumuzda Eğitim ve Gelişim Hemşiresi olarak çalışmaktadır.

NURDAN DERELİ

NURDAN DERELİ

2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik bölümünden mezun olmuştur. İstinye Üniversitesi Cerrahi hastalıkları hemşireliği dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2017-2021 yılları arasında Gaziosmanpaşa Medicalpark hastanesinde kvc servis hemşiresi (2.5 yıl) ve Enfeksiyon kontrol hemşiresi (1.5 yıl) olarak görev aldı, aynı zamanda organ nakil kordinatörlüğü görevini üstlenmiştir. 2021 yılında Bezm-i alem vakıf üniversitesi hastanesinde kvc yoğun bakım hemşiresi ( 4 ay) olarak görev aldı. 2021 yılında Doğum ve Emzirme koçluğu sertifikalarını, 2022 yılında T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı ''Diğer Sağlık Personeli'' sertifikası almıştır. Mart 2022 yılı itibari ile kurumumuzda ''Diyabet Eğitim Hemşiresi'' olarak görevine devam etmektedir.

TUĞÇE NUR AYDIN

TUĞÇE NUR AYDIN

Amasya/Göynücek Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 2014 yılı Hemşirelik bölümü mezunuyum. 2021 Önlisans Yaşlı Bakım eğitimine başladım. 2014ten beri Gaziosmanpaşa Hastanesinde çalışmaktayım. Kalp Damar Cerrahi servisi ve Organ Nakli Servislerinde staff hemşire olarak çalıştım. Bu süreç içerisinde kurumun birçok servisinde çalışma imkanı da buldum. 2018 yılında yine çalışıyor olduğum Organ nakli Cerrahi Servisinde Sorumlu Hemşire olarak görevlendirildim. Organ Naklinde çalışma sürecimde kongre ve sempozyumlarda sunumlar yapma fırsatı buldum. Sorumlu Hemşire olduğum süreç içerisinde eğitici eğitimi ve yönetici geliştirme eğitim programına katılarak klinik eğitimlerde aktif olarak rol aldım. 2021 yılında Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi olarak görevlendirildim. Bu ekibin bir parçası olduğum için mutluyum.

YASİN KARAKUŞ

YASİN KARAKUŞ

2012 Bozüyük 70. Yıl Sağlık Meslek Lisesinden mezun olmuştur. Anadolu üniversitesi Sağlık Kurumları işletmeciliği bölümde öğrenimimi sürdürüyor. Kurumumuz 2012 yılında bu yana Genel yoğun bakım ünitesinde (2 yıl) . 2014 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Fakültesinde Kemik iliği nakli hemşireliği eğitimlerini almış olup. 2015 yılından itibaren Pediatrik Kemik iliği Nakli sorumlu hemşiresi olarak çalışmakta. Kök Hücre nakli üzerine Ulusal ve uluslararası birçok çalışma yaptı. Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri çalışma grubu üyesi. Hastanemizin sosyal sorumluluk projesi olan GOP Medikal Arama Kurtarma Ekip üyesi. Sağlık bakanlığı onaylı NRP ve Klinik araştırma hemşireliği sertifikalarına ve Eğitici Eğitimi Sertifikasına sahip olup Klinik Eğitimci olarak görev almakta. Embt (Avrupa Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği) Türkiye hemşire 2021-2026 çalışma grubunda yer almakta. Birçok kongre, seminer, kurs ve toplantılara katılmıştır.

• Polyoma BK Virüste İntravezikal PRP Yöntemi ile Tedavi- 2021 Ulusal KİT Kongresi (Poster çalışması)

• Kök Hücre Nakli Sürecinde Perineal Ektima Gangrenozum-2021 Ulusal KİT Kongresi (Poster çalışması)

• 16. Ulusal Aferez Kongresi - Beslenme ve Destek Ürünler (Konuşmacı)

• Temel Düzey Hematopoetik Kök hücre Naki Hemşireliği kursu - Nakil ünitesinde sık kullanılan Antifungal ilaçlar ve Yönetimi (Konuşmacı)

İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 08.03.2021 tarihinde yayınlanmış ve 14.05.2024 tarihinde güncellenmiştir.