Çağrı Merkezi 444 1 300

Amacımız

Sunulan hemşirelik bakım kalitesinin artırılması, Hemşirelerimizin yetkinliklerinin geliştirilmesi ve  bu doğrultuda çalışanlarımızda hasta memnuniyetini destekleyici  davranış değişikliği yaratmaktır.

Amacımıza Ulaşmak İçin

Hasta bakım ve takibi ile ilgili, yenilikler ve değişik uygulamalar için eğitim ihtiyaçlarını saptayarak.

Hemşirelerimizin alması gereken mesleki eğitimleri, genel ve bölüm bazında sınıflandırarak kariyer aşamaları doğrultusunda, eğitimci ekibimizle birlikte sunmak.

Hemşirelik ekibimizin; kişisel ve sosyal gelişimlerine yönelik eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasında eğitim departmanı ile ortak çalışmalar yürütmek.

Hemşirelik hizmetlerinin politika, prosedür ve standartlarını oluştuturarak çalışanlarımızda davranış değişikliği sağlamak.

İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 12.03.2021 tarihinde yayınlanmış ve 12.03.2021 tarihinde güncellenmiştir.