Çağrı Merkezi 444 1 300

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bozdağ Kaplan

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bozdağ Kaplan

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bozdağ Kaplan

Eğitim

 • Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi - Lisans
 • Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Uzmanlık
 • İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji - Uzmanlık

İş Deneyimi

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Malatya Doğanşehir Devlet Hastanesi
 • İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi

Üyelikler

 • Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
 • Türk Tabipler Birliği

Tıbbi İlgi Alanları

 • Meme Kanseri
 • Gastrointestinal Kanserler
 • Akciğer kanseri
 • Nöroendokrin
 • Nadir Görülen Kanserler

Bilimsel Yayınlar

Uluslararası Yayınlar

Bozdag Kaplan N,  Harputluoğlu H,  Dikilitas M,  Elkıran ET,  Temelli O .Posterior Reversible Leukoencephalopathy Syndrome Developing Secondary To Sunitinib Therapy In A Patient With Metastatic Renal Cell Carcinoma. Acta Medica Mediterranea, 2018, 34: 39, DOI: 10.19193/0393 6384_2018_1_6.

Ekici K,  Temelli O ,  Dikilitas M,  Dursun IH ,  Bozdag   Kaplan N,  Kekilli E  Survival and prognostic factors in patients with brain metastasis:  Single Center Experience. JBUON 2016; 21(4): 958-963.

Koca S ,  Besiroglu M ,  Ozceli M, Karaca M , Bilici M,  Hacıoglu B,  Dogu GG ,  Bozdag Kaplan N,  Oruc Z, Dincer Aydın D ,  Dane F.  Journal Of Oncology Pharmacy Practice. 13 April 2020 DOI: 10.1177/1078155220924075.

Eraslan FA; Temelli O ;  Kaplan Bozdag N;  Akatli A.  A lung mucoepidermoid carcinoma with multiple brain metastases: A rare case  report Open J Clinical Med Case Report: Volume 3 Issue 10:1264 2017.

Temelli Ö, Kaplan Bozdag N,  Eraslan FA ,  Gulbas H,   Gurocak S,  Dikilitas M. Prophylactic cranial irradiation in small cell lung cancer: A single-center experience. Biomedical Research 2017; 28 (16): 7122-7126.

Ekmekçioğlu Ö,  Arıcan P ,  Meşe Ş ,  Kaplan N,  Kafi1 M,    Şimşek D,  Ertürk MŞ. PET/CT Findings of a Patient with Cardiac Metastasis of Subungual Malign Melanoma. Mol Imaging Radionucl Ther. 2019:28;126-128.

Ekici K,  Temelli O,  Eraslan AF,  Gurocak S,  Kaplan  Bozdag N, Elkiran ET, Kekilli E,  Kizilay A.Outcomes of radiotherapy in early stage glottic laryngeal carcinoma: a single center experience. Medicine Science International Medical Journal. doi: 10.5455/medscience.2016.05.8463.

Ekmekcioglu, O , Tabakcib N,  Bozdag Kaplan N, Hasanefendioglu Bayrak A, Battal M Factors affecting the response to treatment and survival in hepatocellular carcinoma patients treated with transarterial radioembolisation: a single-centre experience. European Journal of Gastroenterology & Hepatology 2021, DOI: 10.1097/MEG.0000000000002117.

Harputluoglu H,  Kaplan N, Dikilitas M, Yagar Y. Factors Affecting Survival in Non-Small Cell Lung Cancer Patients with Brain Metastasis. International Journal of Hematology and Oncology. Number: 4 Volume: 26 Year: 2016 doi: 10.4999/uhod.1616.

 

Ulusal Yayınlar

Bozdağ Kaplan N,  Dursun IH,  Dikilitaş M, Harputluoğlu H , Yılmaz E, Şahin N. A rare granular cell tumor of the vulva: a case report. Türk Onkoloji Dergisi 2015;30(2):78-81. doi: 10.5505/tjoncol.2015.1231.

Temelli Ö, Bozdağ Kaplan N, Akatlı A,  Yaslıkaya S,   Dikilitaş M. Small Cell Neuroendocrine Tumor of the Larynx: Two Case Reports. Turk J Oncol 2017;32(3):116–119 doi: 10.5505/tjo.2017.1607.

GurunluoglU S, Akpolat N, Bozdag Kaplan N. Disseminated Peritoneal Leiomyomatosis with Malignant Transformation. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, Ocak 2018; Cilt 23, Sayı 1.

Bozdag Kaplan N, Elkıran E.T. Adjuvant Chemotherapy in Patients with Non-small ung Cancer .Turkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics 2016;9(4).

 

Klinik Çalışmalar

JACOB:HER2-Pozitif Metastatik Gastroözofageal Bileşke ve Gastrik Kanser Hastalarında Trastuzumab ve Kemoterapi ile Kombinasyon Halinde Verilen Pertuzumab’ın Etkililiğinin ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Randomize, Çok Merkezli Faz 111 Çalışma.

JAVELİN: “Platin içeren ikili tedavinin ardından hastalıkta ilerleme görülen küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastalarında, dosetaksel’e kıyasla avelumab’ın (MSB0010718C) değerlendirildiği bir Faz 111, açık etiketli, çok merkezli çalışma.

A Study of Pembrolizumab (MK-3475) Versus Paclitaxel, Docetaxel, or Vinflunine for Participants With Advanced Urothelial Cancer (MK-3475-045/KEYNOTE-045).

Study of Pembrolizumab (MK-3475) vs. Best Supportive Care in Participants With Previously Systemically Treated Advanced Hepatocellular Carcinoma (MK-3475-240/KEYNOTE-240).

Study of Pembrolizumab (MK-3475) Plus Chemotherapy vs. Placebo Plus Chemotherapy for Previously Untreated Locally Recurrent Inoperable or Metastatic Triple Negative Breast Cancer (MK-3475-355/KEYNOTE-355).

Study of Pembrolizumab (MK-3475) or Placebo With Chemoradiation in Participants With Locally Advanced Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (MK-3475-412/KEYNOTE-412.

Study of Pembrolizumab (MK-3475) in Participants With High Risk Non-muscle Invasive Bladder Cancer (MK-3475-057/KEYNOTE-057).

A Study of Pembrolizumab (MK-3475) in Combination With Etoposide/Platinum (Cisplatin or Carboplatin) for Participants With Extensive Stage Small Cell Lung Cancer (MK-3475-604/KEYNOTE-604)First-line Esophageal Carcinoma Study With Chemo vs. Chemo Plus Pembrolizumab (MK-3475-590/KEYNOTE-590).

EMR100070-005:Tekrarlayan veya evre IV PD-L1+ olan küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin birinci hat tedavisinde platin içeren ikili tedaviye kıyasla Avelumab’ın değerlendirildiği faz III, açık etiketli,çok merkezli araştırma.

Midede veya gastro-özafagial bileşkede rezeke edilemeyen lokal ilerlemiş veya metastatik adenokarsinomu bulunan hastalarda birinci basamak kemoterapinin sürdürülmesine kıyasla avelumab ile idame tedavisinin değerlendirildiği açık etiketli,çok merkezli,faz III çalışma.

 

Ulusal Kongrelerde Konuşmalar

İkinci Ulusal İmmünoloji ve Onkoloji Kongresinde; Vakalar eşliğinde HR(+) metastatik meme kanserinde tedavi seçenekleri

İnönü Üniversitesiİç Hastalıkları Kongresinde; Kemoterapi ilkeleri, 2018

GIOK (Gastrointestinal onkoloji kongresi); Aflibercept tedavisi alan metastatik kolon kanseri, olgu sunumu,2018

Vakalar eşliğinde Nöroendokrin karsinom ve Tedavisi,2021

Akciğer Atölyesi,TTOD(Türk Tıbbi Onkoloji Derneği)-25.12.20213.