Çağrı Merkezi 444 1 300

Uzm. Dr. Samira Hagverdiyeva

Uzm. Dr. Samira Hagverdiyeva
Uzm. Dr. Samira Hagverdiyeva

Eğitim

  • Lisans: Azerbaycan Tıp Üniversitesi
  • Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları

İş Deneyimi

  • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

Bilimsel Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler(SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Effect of the Rigid Gas-Permeable Contact Lens Use on the Endothelial Cells in Patients With Keratoconus. Dogan C, Hagverdiyeva S, Mergen B, İskeleli G. Eye Contact Lens. 2018 Nov;44 Suppl 2:S314-S317.

First report of traumatic scleral rupture after penetrating keratoplasty

Ceyhun Arıcı1, Samira Hagverdiyeva1, Burak Mergen1, Mehmet Serhat Mangan2, Osman Şevki Arslan1 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-55014 

 

 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 Altınbaş R, İskeleli G, Çolakoğlu S, Hagverdiyeva S, Kuşkucu MA, Doğan C, Midilli K, Bahar Tokman H, Aspergillus flavus İzole Edilen Bir Keratit Olgusu. Okmeydanı Tıp Dergisi 2018;34(1):50-53 doi:10.5222/otd.2018.75688

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Erken dönem trifokal İOL sonuçlarımız
Bilge Batu, Osman Şevki Arslan, Necdet Cinhüseyinoğlu, Erdoğan Cicik, Mustafa Ünal, Belgin Kılıç, Faig Cebrayilov, Samira Hagverdiyeva  49 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2015. (Sözlü  Sunum)

Descmet mebran endotelyal keratoplasti (DMEK) deneyimlerimiz
Samira Hagverdiyeva, Osman Şevki Arslan, Cezmi Doğan, M. Necdet Cinhüseyinoğlu, Belgin Kılıç, Fatih Baltu 49 TOD Ulusal Kongresi, İstanbul, 2015. (Poster Sunum)

DALK cerrahisi sırasında bigbuble oluşmadan devam edilen cerrahi sonuçlarımız
Faig Jabrayılov, Osman Şevki Arslan, Mustafa Ilker Toker, Cezmi Dogan, Samira Hagverdiyeva, Fatih Baltu, Ozan Burgazdere 49 TOD Ulusal Kongresi, İstanbul, 2015. (Poster Sunum)

Behçet Hastalığına bağlı üveit tedavisinde erken başlangıçlı infliksimab tedavi sonuçlarımız

     Samira Hagverdiyeva, Didar Uçar, Yılmaz Özyazgan, Burak Mergen, Gül Güzelant, Emire Seyahi 50 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2016. (Poster Sunum)

DALK cerrahisi sırasında bigbuble oluşmadan devam edilen cerrahi sonuçlarımız
Faig Jabrayılov, Osman Şevki Arslan, İlker Toker, Cezmi Doğan, Mustafa Ünal, Samira Hagverdiyeva, Fatih Baltu, Ozan Burgazdere 50 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2016. (Poster Sunum)

İleri Düzeyde Göz Tutulum Olan Behçet Hastalarında İnterferon alfa 2b Tedavisi
Bilge Batu, Didar Uçar, Yılmaz Özyazgan, Atilla Şahin, Emire Seyahi, Samira Hagverdiyeva 50 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2016. (Poster Sunum)

Prematüre Retinopatisi Tedavisinde İntravitreal Anti-VEGF Uygulamasının Uzun Dönem Sonuçları Samira Hagverdiyeva, Solmaz Balcı Akar  52 TOD Ulusal Kongresi, Antalya, 2018. (Sözel Sunum)