Çağrı Merkezi 444 1 300

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Memiş

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Memiş
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Memiş

Eğitim

  • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Lisans
  • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık

İş Deneyimi

  • Sivas Zara Devlet Hastanesi
  • Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi

Bilimsel Yayınlar

Uluslararası bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan posterler

Isik Kaygusuz Atagunduz, Fatma Gecgel Arikan, Tugba Memis, Tayfur Toptas, Fergun Yilmaz, Yildiz İpek, Tayfun Elibol, Tulin Tuglular. Comparıson of effıcacy and sıde effects of secondlıne dasatınıb and nılotınıb therapıes ın patıents wıth chronıc myeloıd leukemıa ın chronıc phase resıstant or ıntolerant to ımatınıb.  24th Congress of the European Hematology Association. June 2019 Amsterdam the Netherelands EHA-1742

Isik Kaygusuz Atagunduz, Fatma Gecgel Arikan, Tugba Memis, Tayfur Toptas, Fergun Yilmaz, Yildiz İpek, Tayfun Elibol, Tulin Tuglular. HLA class I and class II allele frequencıes ın patıents wıth chronıc myeloıd leukemıa and theır effect on survıval. 23rd Congress of the European Hematology Association. June 2018 Stockholm, Sweden June. EHA-2075

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan posterler

Arash Turan ,Tuğba Memış, Yeşım Özen Alahdab , Umut Emre Aykut, Osman Özdoğan, Denız Duman Güney. Akut pankreatıt ile acıle başvuran hastaların prospektıf değerlendırmesı. 33. Ulusal Gastroenteroloji haftası 2016.  s361 EP-001

 

Ulusal yada uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan sözlü bildiriler

Tuğba Memiş, Fatma Arıkan ,Tayfun Elibol ,Işık Atagündüz ,Ayşe Tülin Tuğlular, Tayfur Toptaş.  Kronik miyeloid lösemi tanılı tirozin kinaz inhibitörü kullanan hastalarda sekonder malinite taraması. 45. Ulusal Hematoloji Kongresi 2019 Ref. No: 260 Sözel No: SS-57

Işık Atagündüz, Tayfur Toptaş, Fatma Arıkan, Tuğba Memiş, Filiz Türe Özdemiroğlu, Rabia Deniz,Tayfun Elibol, Yıldız İpek, Cafer Adıgüzel, Ayşe Tülin Tuğlular.Kronik Myeloid lösemili hastalarda HLA allel sıklığı.  43. Ulusal Hematoloji Kongresi 2017 Ref. No: 373 Sözel No: SS-44

 

Ulusal yada uluslararası yayınlanan case report

Tuğba Memiş, Umut Emre Aykut, Haluk Tarık Kani, Abidin Gündoğdu. Risperdal Kullanımı Sonrası Gelişen ‘DRESS Sendromu’: Olgu Sunumu. 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2018. s443 PS-265