Çağrı Merkezi 444 1 300

İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 2

Dünyada yaklaşık üçte ikisi (39,5 milyon) sağlık hizmetleri sunanlar, üçte biri (19,8 milyon) idari ve destek hizmetlerinde çalışanlar olmak üzere 59,8 milyondan fazla sağlık çalışanı bulunmaktadır. Ülkemizde, yaklaşık 18’i hekim %19’u hemşire olmak üzere toplam 750.000’e yakın sağlık personeli  çalışmaktadır. Sağlık çalışanları, çalışma ortamlarında sağlıklarını tehdit edebilecek önemli risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Sağlık çalışanlarının sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularının önemli başlıklarından biridir. 

En yaygın iş yeri riski olarak mikroorganizmalarla temas akla gelir. Başta solunum sistemi enfeksiyonuna neden olan virüs ve bakteriler olmak üzere, sağlık çalışanları açısından pek çok enfeksiyon etkenine maruz kalma olasılığı oldukça yüksektir. İş yerinde şiddete maruz kalma, kesici-delici alet yaralanmaları da ilk akla gelen sorular arasındadır. Bunun yanı sıra sağlık kuruluşlarında da fiziksel, kimyasal, psikososyal, ergonomik pek çok iş yeri ortam faktörü söz konusudur. Uzun süreli çalışma, vardiyalı çalışma gibi çalışma koşulları da söz konusudur.

Ülkemizde, bazı istisnalar dışında kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerini, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarını faaliyet konularına bakılmaksızın kapsayan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (20.06.2012), Bu Kanunla işyerleri tehlike sınıflarına göre az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Hastane hizmetleri madenler, inşaatler gibi çok tehlikeli sınıfta yer alırken, genel hekimlik uygulamaları ve ambulansla hasta taşıma faaliyeti ise tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Kanunla,  önemli gelişmeler başlamış olsa da sağlık hizmetlerinde de iş sağlığı ve güvenliği  alanında beklenen düzeye ulaşılamamıştır. 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi olarak bu alandaki çalışmalara katkıda bulunmak, gelişmeleri paylaşmak, sorunları ve sorun önerilerini saptamak, sağlık çalışanlarının sağlıklı ve güvenlikli ortamda çalışmalarına katkı sağlayabilmek amacı ile Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumunu 2. Kez gerçekleştiriyoruz.

Değerli katılımlarınızı bekleriz.

PROGRAM

Yer: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, 4. Kat, Erhan Akgüç Konferans Salonu

 

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU - 2

(24-25 MAYIS 2017)

1.GÜN PROGRAMI

09.00-10.00 Kayıt ve Kahvaltı

10.00-10.20 Açılış Konuşmaları

Mustafa Hayta -Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı

Hasan Tahsin Usta – Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı

Prof. Dr. Yaşar HACISALİHOĞLU - Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü

Doç.Dr. Mustafa Kemal Başaralı Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı

İsmail Gerim- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü

Ara

I.OTURUM: İş Sağlığı ve Güvenliğinde Hukuki Süreçlerin Yönetimi

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Mustafa Kemal Başaralı Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı

10.30-10.50 Hastanelerde İSGB ve OSGB Mevzuatı Uygulamaları ve Zorunlulukları

Mustafa Akdeniz - Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İSG Uzmanı

10.50-11.10

Yrd.Doç.Dr.Turhan Şalva

11.10-11.30 İSG hukuku ve Yasal Yükümlülükleri, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sonrası Hukuksal Süreç

Prof.Dr.GülsevilAlpagut İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku A.B.D

11.30-11.50 Sağlık Hukuku Boyutunda İSG

Yrd.Doç.Dr. Nezih VAROL - SAHUMER (Sağlık Hukuku Merkezi) Genel Müdür

11.50-12.10 İSG Borcu Bağlamında İşveren ile Alt İşveren Firma Arasındaki İlişki

Av. Dr. Alptekin Burak BOYDAK İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği

12.10-12.20Soru-cevap

12.20-13.00 yemek arası

OTURUM: Sağlık Sektöründe, İSG Uzmanlarının ve İşyeri Hekimliğinin Rolü

Oturum Başkanı: Doç.Dr.Pınar Bıçakçıoğlu İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı

13.00-13.20İş Yeri Sağlık Birimi Kayıtları

Dr. Bülent GEDİKLİ ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı İSGÜM Hekimi

13.20-13.40 Sağlık Bakanlığı İSG Faaliyetleri ve TSM İSG Birimleri

Dr. Ahmet Özlü Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı

13.40-14.00 İşyeri Hekimliğindeki Sorunlar ve Çözümleri

Prof.Dr. Ferdi Tanır Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı A.B.D

14.00-14.20 İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinden Beklentiler

Prof. Dr. Ali Naci Yıldız HÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

14.20 – 14.40 İSO 45001 İSG Yönetim Sistemi Neler Getiriyor

Fırat Eker İvme Yönetim Danışmanlık Eğitim ve Tic.Ltd

14.40-14.50Soru Cevap

14.50-15.00 Ara

III. OTURUM: Hastanelerde Afet ve Acil Durum Yönetimi

Oturum Başkanı: Dr. Yalçın Karagözler - Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Öğretim Görevlisi-Emk. Sivil Savunma Müdürü

Elif BAYHATUN - Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi A Sınıfı İSG Uzmanı-Kimya Y. Mühendisi

15.00-15.30 Hastanelerde Afet ve Acil Durum (HAP) Planlanması ve Uygulanması

Osman Türk HAP Eğitici Eğitmeni-İstanbul Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Anadolu UMKE sorumlusu

15.30-16.00 Hastanelerde Acil Durum Risk Değerlendirmesi

Erkan Kaya HAP Eğitmeni-İstanbul Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Afet Birimi

16.00-16.30 Hastanelerde Ameliyathane için bir Tahliye Örneği Modellemesi

Osman Türk HAP Eğitici Eğitmeni-İstanbul Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Anadolu UMKE sorumlusu

16.30-16.50 Acil Durum Planlanmasının Mevzuat, Planlama ve Uygulanabilirlik Açısından İncelenmesi

Yrd.Doç.Dr. Fahri Erenel Kemerburgaz Üniversitesi İSG Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

16.50-17.10Soru-cevap

2.GÜN PROGRAMI

I.OTURUM: İSG Eğitimleri ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Halim İşsever İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İSG Koordinatörü

10.00-10.20 İş Sağlığı Güvenliği ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Doç.Dr.Altan Doğan İ.Ü İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi.

10.20-10.40 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitiminde Eğitimsel Süreçler

Prof.Dr.Melek Nihal Esin – İ.Ü. FlorenceNıghtıngale Hemşirelik Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

10.40-11.00 Erişkin Eğitiminde Temel İlkeler

Prof.Dr. Halim İşsever İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İSG Koordinatörü

11.00-11.20 Türkiye de İSG Eğitimleri ve Akreditasyonu

Ceyhun TARGIN –Tüm İş Sağlık ve Güvenliği Dernekleri Federasyonu (TİSGFED) Genel Başkanı

11.20-11.40

11.40-12.00 İSG Eğitimlerinde İletişim

Dr.Filiz ALBAYRAK – Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi

12.00- 12.10Soru cevap

12.10-13.00Öğle yemeği

 

II.OTURUM:Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi-Radyasyon Güvenliği

Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Serap Baş- Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Başhekimi

13.00-13.30 Sağlık Kuruluşlarında Tehlikeli Madde Yönetimi

ARAS ATAK İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. Öğretim Görevlisi-Tehlikeli Madde Uzmanı

13.30 – 13.50Sitotoksik ilaçlarda güvenlik uygulamaları

Prof.Dr. Gül Baktır Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Müdür V.

13.50-14.10 Radyasyon Güvenliği

Prof.Dr. Hatice Bilge Becerir İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Sağlık Fiziği Bilim Dalı Başkanı

14.10- 14.30 Radyasyon Ortam Ölçümlerinin Çalışanlar İçin Önemi

Prof.Dr.Cüneyt ULUTİN - Yeni Yüzyıl Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

14.30-14.50 Hastanelerde Patlayıcı Ortam Oluşumu, Olası Patlama Senaryoları ve Etkileri

Aykan Kepekli – İstanbul Yeni YüzyılÜniv. Sağlık Bilimleri Fakültesi İSG Bölüm Başkan Yardımcısı

14-50-15.00 Soru-cevap

15.00 – 15.10 Ara

III. OTURUM: Hastane Çalışma Ortamı Risklerinin Değerlendirilmesi

Oturum Başkanı: Dr.Özkan Kaan Karadağ- Maltepe İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi Hekimi

15.10-15.30 Ergonomi Risk Değerlendirmesi ve Sağlık Sektöründe Çözüm Önerileri

Dr.Tamer Susmuş

15.30-15.50 Hastanelerde Risk Yönetimi ve Risklerin Değerlendirilmesi

Levent İncedere Işık Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Öğretim Görevlisi

15.50-16.10Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalıkları ve Mesleki Risklerin Değerlendirilmesi

Dr.Özkan Kaan Karadağ- Maltepe İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi Hekimi

16.10-16.30Psikososyal Risk Etmenleri

Dr.Özkan Kaan Karadağ- Maltepe İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi Hekimi

16.30-16.50 İş Sağlığı ve Güvenliği İş Teftişi Yaklaşımları

Ergün Göktaş – İş Başmüfettişi İş Teftiş Kurulu Ankara Grup Başkan Yardımcısı

16.50-17.10 İşin Yürütümü

Osman Nejat Güneri-– İş Başmüfettişi İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı

17.10-17.20Soru-cevap

17.30 Kapanış –Plaket Sunumu

17.30-18.00 Kokteyl