Çağrı Merkezi 444 1 300

Kalp Yetmezliği Tedavisinde Seçenekler Toplantısı

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİNDE SEÇENEKLER TOPLANTISI 
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
Yeni Yüzyıl Üniversiyesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi                 
9:30 – 10:00 AÇILIŞ TÖRENİ
Konuşmacılar:

Mehmet Balkanay

Serap Baş Başhekim

Rüçhan Akar TKDCD Başkanı

Demir Budak YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı

10:00 – 11:20  I. OTURUM

Konu: Kalp Yetmezliği Tedavisinde Hangi Tedavi Yöntemi

Başkanlar: Mustafa Özbaran, Mehmet Ali Özatik, Sanem Nalbantgil, Ömer Işık.

Kalp Yetmezliği Tedavisinde Medikal Tedavi.

Nihan Kahyalar

Kalp Yetmezliği Tedavisinde Kardiyolojik Girişimsel Yöntemler.

Fethi Kılıçarslan

Kalp Yetmezliği Tedavisinde Mekanik Kalp Destek Sistemleri.

Ümit Kervan

Kalp Yetmezliği Tedavisinde Kalp Nakli.

Kaan Kırali
11:20 – 11:40  Kahve Molası

11:40 – 13:00  II. OTURUM

Mekanik Destek Sistemleri Uygulamalarında Karşılıklı Görüşler:

Başkanlar: Rüçhan Akar, Serap Aykut Aka, Mustafa Paç, Ali Gürbüz.

Kardiyojenik Şok Tedavisinde ECMO.

İlker Mataracı

Düz Akımlı Kısa Dönem Mekanik Kalp Destek Sistemlerinin Kalp Yetmezmezliği Tedavisindeki Yeri.

Atilla Sezgin

Paracorporeal Pulsatil Destek Sistemlerinin Kalp Yetmezliği Tedavisindeki Yeri.

Çağatay Engin

Kalp Yetmezliği Cihazlarının Perkütan Kullanımında Neredeyiz?

Cevat Kırma

 13:00 – 14:00 Yemek Arası

 14:00 – 15:20  III. OTURUM

Konu: Kalp Yetmezliği Tedavisinde Preoperatif ve İntraoperatif Yönetim:

Başkanlar: Erol Şener, Gökhan İpek, Gökçen Orhan, Mehmet Erdem Toker.

Non-invaziv Tanı Yöntemlerinin Önemi.

Gökhan Kahveci

İnvaziv Tanı Yöntemlerinin Önemi.

Ali Metin Esen

Ventriküler Destek Cihazları Uygulamalarında ve Kalp Naklinde Sağ Kalp Fonksiyonlarının Önemi.

Nuri Kurtoğlu

Kanamalı Hastada Tromboelastogramın Önemi.

Hakan Kilercik

15:20 – 15:40 Kahve Molası

15:40 – 17:10  IV. OTURUM

Konu: Kalp Nakli ve Tartışmalı Durumlar:

Başkanlar: Cevat Yakut, Ömer Bayezid, Denyan Mansuroğlu, Mehmet Balkanay.

Donör Teminindeki Tartışmalı Durumlar.

Sağlık Bakanlığı Görüşü

Donör Teminindeki Tartışmalı Durumlar ve Olgu 1.

Yelda Saltan

Alıcıyı Hazırlamada Tartışmalı Durumlar ve Olgu 2.

Oğuz Konukoğlu

Cerrahi Teknik ve Postoperatif Uygulamadaki Tartışmalı Durumlar.

Tahir Yağdı

Enfeksiyon Yönetimindeki Tartışmalı Durumlar.

Derya Bayırlı Turan

İmmünosüpresyon ve Uzun Dönem Takipte Tartışmalı Durumlar.

Cengiz Türkay

KAPANIŞ ve AKŞAM YEMEĞİ

Bilimsel Program:

Mehmet Balkanay

Denyan Mansuroğlu

Çağatay Engin

Ahmet Rüçhan Akar