Çağrı Merkezi 444 1 300

Dr. Öğr. Üyesi Belma Karini

Dr. Öğr. Üyesi Belma Karini

Eğitim

  • Lisans: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Yüksek Lisans: Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz hastalıkları

İş Deneyimi

  • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

Üyelikler

  • Türk Oftalmoloji Derneği
  • İstanbul Tabipler Odası
  • European Society of Cataract and Refractive Surgeons

Bilimsel Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Assessment of anterior segment changes in pseudophakic eyes, using Ultrasonic Biomicroscopic Imaging, after Pars Plana Vitrectomy with silicone oil or gas tamponade. Ünsal E, Eltutar K, Karini B, Kızılay O. Journal of Ophthalmology Vol 2016; 2016:830379

Optic nerve head topography and retinal structural changes in eyes with macrodisks: a comparative study with spectral domain optical coherence tomography. Öztürker ZK, Eltutar K, Karini B, Erkul SÖ, Osmanbaşoğlu ÖA, Sultan P. Clinical Ophthalmology Vol 10; 1737-1742

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Cataract surgery after retinal detachment surgery with Arruga’s sutures: Case Report. Ünsal E, Eltutar K, Kızılay O, Karini B. Turk J Ophthalmol 2016 Dec; 46(6): 293-295

Aynı aileden üç olguda konjenital mızrak katarakt- 3 Olguda bilateral tutulum. Ünsal E, Eltutar K, Kızılay O, Karini B. Istanbul Med J 2016; 17: 73-5     

Contralateral vision loss after endonasal dacryocystorhinostomy: a case report of purtscher-like retinopathy and treatment with intravitreal tissue plasminogen activator. Gungel H, Altan C, Karini B, Özdemir FE, Celebi OO. Retin Cases Brief Rep 2017.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Ünsal E, Eltutar K, Kızılay O, Karini B. Evaluation of the anterior segment changes using ultrasonic biomicroscopic imaging after pars plana vitrectomy.14.th Euretina Congress London, September, 2014

Eltutar K, Akçetin T, Gürkan S, Karini B, Alıkma MS. Results of intraocular lens implantation and capsular tension ring in patients with zonular dehiscence. World Ophthalmology Congress, Guadalajara, 5-9 Feb 2016 pg:146 Poster-1932

Akçetin T, Eltutar K, Karini B. Efficacy of Subconjunctival Bevacizumab in Recurrent Pterygium. World Ophthalmology Congress, Guadalajara, 5-9 Feb 2016 pg:155 poster:1878

Akçetin T, Eltutar K, Karini B. Ocular Toxoplasmosis Presenting as Neuroretinitis and Anterior Optic Neuropathy. World Ophthalmology Congress, Guadalajara, 5-9 Feb 2016 pg:224 Poster:1624

Eltutar K, Alpar Akçetin T, Karini B. Phacoemulsification in patients with phacomorphic glaucoma: Clinical Results. ASCRS-ASOA Symposium and Congress, New Orleans, 6-10 May 2016 pg: 223 Poster: 24731

Alpar Akçetin T, Eltutar K, Karini B. Neuroretinitis due to Cat Scratch Disease: Case Report. ASCRS-ASOA Symposium and Congress, New Orleans 6-10 MAY 2016 pg: 233 Poster: 23606

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Karini B, Ayrancı Osmanbaşoğlu O, Özdoğan Erkul S, Kızılay O, Eltutar K. Çocukluk çağında ölçülen keratometri değerlerinin IOL Master ve Otokeratometre ile karşılaştırılması. TOD 47. Ulusal Kongresi, 2013

Karini B, Güngel H, Özdoğan Erkul S, Akça P, Ünsal E. Makula deliği bulunan olgularda pars plana vitrektominin anatomik başarı sonuçları ve fonksiyonel sonuçlar üzerinde optikal koherens bulgularının önemi. TOD 48. Ulusal Kongresi, 2014

Kayaarası Özturker Z, Karini B, Özdoğan Erkul S, Kılıç Müftüoğlu I, Eltutar K. Makrodiskli gözlerde peripapiller retina sinir lifi tabakası ve gangliyon hücre kompleksi analizi. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2014

Gürkan S, Ünsal E, Karini B, Eltutar K. Miyelinli sinir lifleri ile birlikte lameller delik. TOD 48. Ulusal Kongresi, 2014

Acar Ebcim Y, Eltutar K, Acar F, Karini B, Akçetin T. Behçet Hastalığı Olgularından Akut Üveit Atağı Geçiren ve Remisyondaki Hastaların Ultrasonik Biomikroskop (UBM) ile Değerlendirilmesi. TOD 48. Ulusal Kongresi, 2014

Güngel H, Acar Ebcim Y, Özdoğan Erkul S, Karini B, Kızılay O, Dinçer N, Akça P, Alıkma MS. Koroid dekolmanının eşlik ettiği yırtıklı retina dekolmanlı olgularda 23 Ga PPV sırasında sklerotomiden drenajın önemi. TOD 48. Ulusal Kongresi, 2014

Karini B, Ayrancı Osmanbaşoğlu O, Erkul Özdoğan S, Dinçer N, Öztürk Kayaarası Z, Güngel H, Eltutar K. Retina polikliniğine ilk kez başvuruda bulunan diyabetik hastaların takip ve tedaviye uyumu. TOD 49. Ulusal Kongresi, 2015

Karini B, Özdoğan Erkul S, Güngel H, Ayrancı Osmanbaşoğlu O, Eltutar K. Optik Pit Makulopatisi Bulunan Bir Olgunun Takibi. TOD 49. Ulusal Kongresi, 2015

Karini B, Ünsal E, Sultan P, Eltutar K. Ön kamarada nükleus parçası bulunan olgu- Vaka sunumu. TOD 50. Ulusal Kongresi, 2016

Karini B, Ünsal E, Eltutar K. Retina dekolmanı olgularında cerrahi yaklaşımlarımız ve sonuçlarının değerlendirilmesi. TOD 50. Ulusal Kongresi, 2016