Çağrı Merkezi 444 1 300

Dr. Öğr. Üyesi Çimen Kuyumcuoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Çimen Kuyumcuoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Çimen Kuyumcuoğlu

Eğitim

 • İzmir Türk Koleji
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (Lisans)
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (Yüksek Lisans)

İş Deneyimi

 • Özel Çapa Hastanesi
 • Hisar İntercontinental Hospital
 • Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi

Üyelikler

 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 • Türkiye Yoğun Bakım Derneği
 • Türk Tabipler Birliği

Tıbbi İlgi Alanları

 • Yoğun Bakım
 • Palyatif Bakım

Bilimsel Yayınlar

BİLİMSEL YAYINLAR

 • Kuyumcuoğlu Ç, Gurbet A, Türker G, Şahin Ş. The relationship of combined spinal-epidural analgesia and low-back pain after vaginal delivery Ağrı, 2006; 18:3, 24-29
 • Bilgin H, Pehlivanoğlu Ş, Korfalı G, Kuyumcuoğlu Ç, Doğan Ş. Nöroşirurjide Oturur Pozisyon: 253 Olgunun Retrospektif Analizi Türk Anest Rean Der Dergisi, 2003; 31: 457-46
 • Turan D.B, Kuyumcuoğlu Ç, Başyiğit S, Taştan Ç. P, Bektaş M, Çiçek M. Mental Retardasyon Tanısı olan hastada saptanan HIV Enfeksiyonu, 5. Türkiye EKMUD Kongresi 21-25 Mayıs 2014 Antalya
 • Turan D.B, Uyar M, Kuyumcuoğlu Ç, Eren E, Tellioğlu G. Böbrek nakilli Olguda Sporadik Creutz-feld-Jacop Hastalığı, 5. Türkiye EKMUD Kongresi 21-25 Mayıs 2014 Antalya
 • Çiçek M, Kuyumcuoğlu Ç, Sever K, Baş S, Bektaş M. İnternal Juguler Venöz Kateterizasyon Sırasında Nadir Görülen Bir Komplikasyon: Kılavuz Tel Düğümlenmesi-Olgu Sunumu, 15. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 5-8 Mayıs 2010 Çeşme/İzmir
 • Bilgin H, Suna Ü, Kuyumcuoğlu Ç, Korfalı G. Servikal Spinal Travmalı İki Hastada Uyanık Fiberoptik Entübasyon ve Cerrahi Pozisyon Sonrası Nörolojik Muayene Sırasında Deksmedetomidin Kullanımı, P-56; TARK 2004 Antalya

KİTAP ÇEVİRİLERİ

 • Anestezide Komplikasyonlar 2. Baskı; Çeviri Editörleri: Doç. Dr. Müslüm Çiçek, Prof. Dr. Mustafa K. Bayar, Hipotermi 419-422