Çağrı Merkezi 444 1 300

Yoğun Bakım Üniteleri

Sunulan Hizmetler

 • Erişkin YBÜ hasta takibi (1. 2. ve 3. Basamak)
 • Solunum yetmezliği tedavisi (Mekanik ventilasyon ile)
 • Klinik Hasta Takibi
 • Organ yetmezliği tedavisi (Tekli ya da çoklu)
 • Kritik hasta bakımı ve tedavisi
 • ECMO uygulaması
 • Yoğun bakım hastasında; hemodiyaliz, hemodiyafiltrasyon, plazmaferez, ECCOR, ECMO tedavisi
 • CVP, hemodiyaliz, hemodiyafiltrasyon, plazmaferez, ECCOR, ECMO kateterlerinin takılması
 • Thorax tüpü, torasantez, parasentez kateterlerinin takılması ve ilgili boşluklardan sıvı boşaltılması
 • Sepsis tedavisi gerekirse sepsis adsorbsiyon tedavisinin uygulanması
 • Terapötik Hipotermi uygulaması
 • Enteral – Parenteral nütrisyon uygulaması
 • Yüzeyel ve derin yara bakımı ve tedavisi
 • Ürostomi, nefrostomi, kolostomi takibi ve bakımı
 • Beyin ölümü tanısı ve organ donasyona hazırlık
 • Kritif post-operatif hasta takibi
 • Bronkoskopi uygulaması
 • İleri hava yolu araçları kullanımı
 • Kan gazı alınması ve takibi
 • Kemik iliği nakli geçiren hastalar

Sıklıkla Tedavi Edilen Hastalıklar/İşlemler 

 • Akut solunum yetmezliği
 • Kronik solunum yetmezliği
 • Organ Yetmezliği (tekli ve çoklu)
 • Serebrovasküler Hastalıklar (SAK- İKK- İSH)
 • Hipertansiyon, Diyabet
 • Kronik böbrek yetmezliği
 • Akut böbrek yetmezliği
 • Akut Respiratuar Distres Sendromu(ARDS)
 • Amyotrofik lateral skleroz (ALS)
 • Kardiyomiyopatiler
 • Çoklu travma
 • Ateşli Silah yaralanması
 • Post-operatif hastalar

İzlenilen Klinik Uygulama Kılavuzlar

 • Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) 
 • Türk Yoğun Bakım Derneği
 • European Resuscitation Councıl (ERC)
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD)
 • Global Sepsis Alliance (GSA)
İlgili içerik, yayın kurulu tarafından 23.02.2021 tarihinde yayınlanmış ve 23.11.2023 tarihinde güncellenmiştir.