Çağrı Merkezi 444 1 300

Dr. Öğr. Üyesi Metin Bektaş

Eğitim

 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp fakültesi (Lisans)
 • İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Uzmanlık)

İş Deneyimi

 • İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Özel Çapa Hastanesi
 • Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
 • Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi

Üyelikler

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 • Türk Yoğun Bakım Derneği
 • Yeni-Can Derneği
 • ECMO Derneği

Tıbbi İlgi Alanları

 • Ekstrakorporeal Yaşam Destek Sistemleri
 • Sepsis Yönetimi
 • Transplantasyon Yoğun Bakım

Bilimsel Yayınlar

KİTAP / BÖLÜM ÇEVİRİSİ

 • Anestezide Komplikasyonlar- Nobel Kitapevi - 2012 Çeviri editörleri: Doç. Dr. Müslüm Çiçek- Prof Dr. Mustafa K. Bayar Böüm 99, Çeviri :Metin Bektaş- Hiperglisemi ve Diyabetik Ketoasidoz

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 • The Effects of Different Concentrations and Equivalent Volumes of Levobupivacaine in epidural Anesthesia Current Therapeutic Research Vol:72(2) Pages:71-78 April 2011
 • Coronavirus disease 2010(COVİD-19) and simultaneous acute anteroseptal and inferior ST-segment elevation myocardial infarction- Case Report Cardiovascular Journal of Africa- Advance online Publication, April 2020

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 • Laringeal Maske Yerleştirilen Ürolojik Girişimlerde Propofol ile Sevofluranın karşılaştırılması. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Volüm:34 Sayı:3 Temmuz-Ağustos-Eylül 2000
 • Kombine Spinal-Epidural Anesteziden Sonra Tek Taraflı Horner Sendrommu (olgu sunumu) Türk Anestezi ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası Cilt:30 Sayı:7 Ağustos-Eylül 2002
 • Metil alkol İntoksikasyonu (olgu Sunumu) Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Volüm:36 Sayı:1 Ocak-Şubat-Mart 2002
 • İntrakranial Girişimlerde Total İntravenöz Anestezide, Fentanil ve remifentanilin Hemodinami ve Derlenme Üzerine Olan Etkilerin Karşılaştırılması Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Volüm:37 Sayı:1 Ocak-Şubat-Mart 2003
 • Çocuklarda Premedikasyon Amaçlı Farklı Dozlarda Kullanılan İntranazal Midazolamın etkileri Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Volüm:42 Sayı:3 2008